intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

487
lượt xem
144
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá việc xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để đánh giá tính khả thi của Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010-2020 nói chung và khả năng triển khai việc xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nói riêng. Thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2016-2020 ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> PHẠM VĂN LÂM<br /> <br /> XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở<br /> HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> PHẠM VĂN LÂM<br /> <br /> XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở<br /> HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> Chuyên ngành: Quản lý công<br /> Mã số: 60340403<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG SỸ KIM<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi.<br /> Các số liệu, tư liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, có xuất xứ rõ<br /> ràng.<br /> Những kết quả khoa học của luận văn chưa được công bố trong bất kỳ<br /> công trình nào.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Phạm Văn Lâm<br /> <br /> ii<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình được học tập tại Học viện Hành chính Quốc gia và<br /> thực hiện Luận văn Thạc sỹ Quản lý công với đề tài “Xây dựng nông thôn mới<br /> ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên” tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tạo<br /> điều kiện của tập thể lãnh đạo Học viện, giảng viên và lãnh đạo các khoa, các<br /> phòng ban trong trường. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về những sự<br /> giúp đỡ đó.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Hoàng Sỹ Kim, Trưởng<br /> khoa Đô thị - Nông thôn, Học viện Hành chính Quốc gia, người đã trực<br /> tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những<br /> người đã động viên, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại<br /> Học viện Hành chính Quốc gia.<br /> Nội dung luận văn đề cập đến vấn đề quản lý nhà nước trong xây dựng<br /> nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đây là một vấn đề tương đối<br /> rộng và cần được nghiên cứu và giải quyết trong thời gian dài. Do đó, luận<br /> văn không tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót và hạn chế. Tôi rất mong<br /> nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các thầy, cô giảng viên trong Học<br /> viện và các quý vị có quan tâm để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Phạm Văn Lâm<br /> <br /> iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BCĐ<br /> <br /> Ban chỉ đạo<br /> <br /> BQL<br /> <br /> Ban Quản lý<br /> <br /> CN<br /> <br /> Công nghiệp<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> MTTG<br /> <br /> Mục tiêu quốc gia<br /> <br /> MTTQ<br /> <br /> Mặt trận tổ quốc<br /> <br /> NN<br /> <br /> Nông nghiệp<br /> <br /> NTM<br /> <br /> Nông thôn mới<br /> <br /> QH<br /> <br /> Quy hoạch<br /> <br /> QLNN<br /> <br /> Quản lý nhà nước<br /> <br /> TMDV<br /> <br /> Thương mại dịch vụ<br /> <br /> TTCN<br /> <br /> Tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> VNAH<br /> <br /> Việt Nam Anh hùng<br /> <br /> XDNTM<br /> <br /> Xây dựng nông thôn mới<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2