intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Chân – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
22
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Chân – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Chân. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường THPT trên địa bàn huyện Hạ Hòa nói chung và trường THPT Vĩnh Chân nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Chân – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ

́<br /> ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI<br /> ́<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO DỤC<br /> <br /> CÙ ĐỨC HÒA<br /> <br /> BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br /> CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> VĨNH CHÂN - HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ́<br /> ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI<br /> ́<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO DỤC<br /> <br /> CÙ ĐỨC HÒA<br /> <br /> BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br /> CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> VĨNH CHÂN - HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Giáp<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau hai năm học tập và nghiên cứu, dưới dự hướng dẫn của các thầy, cô<br /> giáo trường ĐHGD-ĐHQG Hà Nội, đặc biệt dưới sự hướng dẫn tận tình của<br /> PGS.TS Nguyễn Công Giáp – Học viện quả lý giáo dục, đến nay em đã hoàn<br /> thành khóa học và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.Tác giả xin chân thành cảm ơn<br /> đến đội ngũ các thầy giáo, cô giáo trường ĐHGD- ĐHQG Hà Nội, Khoa QLGD,<br /> phòng sau đại học trường ĐHGD-ĐHQG Hà Nội, Học viện quản lý giáo dục, Sở<br /> GD & ĐT Phú Thọ, trường THPT Vĩnh Chân bạn bè, đồng nghiệp, đã tạo điều<br /> kiện giúp đỡ em trong việc hoàn thành luận văn của mình.<br /> Mặc dù đã rất nhiều cố gắng trong học tập và nghiên cứu, nhưng không<br /> tránh khỏi những sai sót, tác giả rất mong nhận được sự động viên, khích lệ và<br /> các ý kiến góp ý chân thành từ đội ngũ các nhà khoa học, các thầy giáo, cô<br /> giáo và đồng nghiệp trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn của<br /> mình.Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.<br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Cù Đức Hòa<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> CBQL<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CM<br /> <br /> Chuyên môn<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> CN-TTC<br /> <br /> Công nghiệp-tiểu thủ công<br /> <br /> CSVC<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> ĐDDH<br /> <br /> Đồ dùng dạy học<br /> <br /> DH<br /> <br /> Dạy học<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> GDTX<br /> <br /> Giáo dục thường xuyên<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> GVCN<br /> <br /> Giáo viên chủ nhiệm<br /> <br /> HDDH<br /> <br /> Hoạt động dạy học<br /> <br /> HĐGD<br /> <br /> Hoạt động giáo dục<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> KTĐG<br /> <br /> Kiểm tra đánh giá<br /> <br /> NXB<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PP<br /> <br /> Phương pháp<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> QL<br /> <br /> Quản lý<br /> <br /> QTDH<br /> <br /> Quá trình dạy học<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................... i<br /> Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................... ii<br /> Danh mục các bảng .......................................................................................... vi<br /> Danh mục biểu đồ, sơ đồ ................................................................................. vii<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT<br /> ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC<br /> PHỔ THÔNG ................................................................................................... 6<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ................................................................. 6<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài ........................................................ 7<br /> 1.2.1. Hoạt động dạy học .......................................................................... 7<br /> 1.2.2. Quản lý hoạt động dạy học ........................................................... 11<br /> 1.3. Quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trƣởng trƣờng Trung học<br /> phổ thông ........................................................................................................ 16<br /> 1.3.1. Trường Trung học phổ thông ........................................................ 16<br /> 1.3.2. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông..................................... 17<br /> 1.3.3. Nội dung quản lý dạy học của hiệu trưởng trường THPT ............ 18<br /> 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý HĐDH .......................................... 29<br /> 1.4.1. Phẩm chất và năng lực của người Hiệu trưởng............................. 29<br /> 1.4.2. Điều kiện cơ sở vật chất (CSVC).................................................. 31<br /> 1.4.3. Đội ngũ giáo viên .......................................................................... 32<br /> 1.4.4. Điều kiện kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương có ảnh hưởng<br /> trực tiếp chất lượng dạy và học của nhà trường ...................................... 32<br /> 1.4.5. Công tác tốt xã hội hóa giáo dục ................................................... 32<br /> Kết luận chƣơng 1 ......................................................................................... 33<br /> CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br /> CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> VĨNH CHÂN – HẠ HÒA - PHÚ THỌ........................................................ 34<br /> 2.1. Khái quát về huyện Hạ Hòa - Phú Thọ ................................................ 34<br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản