Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
6
lượt xem
2
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án dựa trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ phù hợp với tình hình phát triển giáo dục mầm non ở địa phương, đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HOÀNG GIANG NAM<br /> <br /> PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ<br /> CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN YÊN LẬP,<br /> TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HOÀNG GIANG NAM<br /> <br /> PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ<br /> CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN YÊN LẬP,<br /> TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn được hoàn thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến<br /> Ban giám hiệu, phòng Đào tạo và các thầy cô giáo trường Đại học giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập, nghiên<br /> cứu và hoàn thành luận văn này.<br /> Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đến GS.TS<br /> Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Cô đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả về kiến thức<br /> cũng như phương pháp luận trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn.<br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên<br /> phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Yên Lập, tỉnh<br /> Phú Thọ đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp thông tin và tham gia<br /> nhiều ý kiến quý báu cho tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực<br /> hiện luận văn.<br /> Xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, khích lệ tôi trong thời<br /> gian học tập, nghiên cứu và kết thúc khóa học.<br /> Với thời gian nghiên cứu còn hạn chế, luận văn không thể tránh khỏi<br /> những thiếu xót và hạn chế. Tác giả rất mong sự đóng góp chân thành của các<br /> nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo, các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp và<br /> bạn đọc để luận văn này hoàn thiện hơn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn !<br /> Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Hoàng Giang Nam<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu<br /> <br /> Nguyên nghĩa<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CBQLGD<br /> <br /> Cán bộ quản lý giáo dục<br /> <br /> CNH-HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> CSVC<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> GDMN<br /> <br /> Giáo dục mầm non<br /> <br /> GDQD<br /> <br /> Giáo dục quốc dân<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HT<br /> <br /> Hiệu trưởng<br /> <br /> KT<br /> <br /> Kinh tế<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> Kinh tế xã hội<br /> <br /> LLCT<br /> <br /> Lý luận chính trị<br /> <br /> MN<br /> <br /> Mầm non<br /> <br /> MTTQ<br /> <br /> Mặt trận tổ quốc<br /> <br /> NNL<br /> <br /> Nguồn nhân lực<br /> <br /> NV<br /> <br /> Nhân viên<br /> <br /> PHT<br /> <br /> Phó hiệu trưởng<br /> <br /> QLGD<br /> <br /> Quản lý giáo dục<br /> <br /> QLNN<br /> <br /> Quản lý nhà nước<br /> <br /> TBGD<br /> <br /> Thiết bị giáo dục<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................... i<br /> Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................... ii<br /> Danh mục các bảng .......................................................................................... vi<br /> Danh mục các biểu đồ, sơ đồ .......................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI<br /> NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG MẦM NON ...................................... 6<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ quản lý<br /> trƣờng mầm non .............................................................................................. 6<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên của vấn đề nghiên cứu ........................... 8<br /> 1.2.1. Phát triển ............................................................................................ 8<br /> 1.2.2. Đội ngũ CBQL trường mầm non....................................................... 9<br /> 1.2.3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non ........................ 13<br /> 1.3. Trƣờng mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân ......................... 14<br /> 1.3.1. Vị trí của trường mầm non .............................................................. 14<br /> 1.3.2. Mục tiêu giáo dục mầm non ............................................................ 15<br /> 1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động quản lý của trường mầm non ..... 16<br /> 1.3.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng ............ 18<br /> 1.4. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của ngƣời CBQL trƣờng<br /> mầm non trong giai đoạn hiện nay .............................................................. 19<br /> 1.4.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp ...................................... 20<br /> 1.4.2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm ..................................... 21<br /> 1.4.3. Năng lực quản lý trường mầm non .................................................. 22<br /> 1.4.4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và xã hội ..................... 24<br /> 1.5. Nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng mầm non .......... 24<br /> 1.5.1. Quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ................. 24<br /> 1.5.2. Bổ nhiệm cán bộ quản lý ................................................................. 25<br /> 1.5.3. Sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý ...................................................... 26<br /> 1.5.4. Nội dung đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ................... 27<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản