intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

74
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phù hợp với tình hình phát triển giáo dục tiểu học ở địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN VĂN CƢỜNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ<br /> CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ<br /> ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN VĂN CƢỜNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ<br /> CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ<br /> ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Chuyên ngành: Quản lý giáo dục<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Thanh Hải<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với những tình cảm chân thành và tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất, tôi<br /> xin trân trọng gửi lời cảm ơn:<br /> Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hải người hướng dẫn khoa học đã tận tình<br /> giúp đỡ, chỉ đạo, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành<br /> luận văn;<br /> Trường Đại học Giáo dục; quý thầy giáo, cô giáo đã giảng dạy, giúp<br /> đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu;<br /> Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ; Lãnh đạo UBND huyện Tam<br /> Nông; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nôị vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo<br /> huyện Tam Nông; Các trường tiểu học trên địa bàn huyện Tam Nông; quý<br /> thầy giáo, cô giáo Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên các trường tiểu<br /> học trên địa bàn huyện Tam Nông đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ,<br /> cung cấp số liệu trong quá trình tôi thực hiện luận văn này;<br /> Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm, động viên, giúp đỡ tạo<br /> điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và<br /> hoàn thành luận văn.<br /> Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Văn Cƣờng<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Chữ đầy đủ<br /> <br /> 1. CB, GV, NV<br /> <br /> Cán bộ, giáo viên, nhân viên<br /> <br /> 2. CBQL<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> 3. CNH, HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> 4. ĐHQG<br /> <br /> Đại học Quốc gia<br /> <br /> 5. GDTH<br /> <br /> Giáo dục tiểu học<br /> <br /> 6. GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> 7. HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> 8. HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> 9. Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> 10. THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> 11. THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> 12. UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> 13. XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> 14. XMC<br /> <br /> Xóa mù chữ<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................... vii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ..................................................................... ix<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ<br /> QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC................................................................. 7<br /> 1.1. Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu về phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu<br /> học ................................................................................................................. 7<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản.................................................................... 12<br /> 1.2.1. Phát triển ....................................................................................... 12<br /> 1.2.2. Đội ngũ .......................................................................................... 14<br /> 1.2.3. Cán bộ quản lý .............................................................................. 15<br /> 1.2.4. Đội ngũ cán bộ quản lý ................................................................. 17<br /> 1.2.5. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng ........................................... 18<br /> 1.2.6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng tiểu học đáp ứng yêu cầu<br /> đổi mới giáo dục ...................................................................................... 22<br /> 1.3. Một số vấn đề chung về trƣờng tiểu học .......................................... 28<br /> 1.3.1. Vị trí của trƣờng tiểu học .............................................................. 28<br /> 1.3.2. Mục tiêu giáo dục tiểu học ............................................................ 28<br /> 1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của trƣờng tiểu học .................................... 29<br /> 1.4. Nội dung phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học ...................... 29<br /> 1.4.1. Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học .................. 29<br /> 1.4.2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lí<br /> trƣờng tiểu học ........................................................................................ 30<br /> 1.4.3. Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lí trƣờng tiểu học ........................ 31<br /> 1.4.4. Đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ quản lí trƣờng tiểu học ...................... 32<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2