Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Vật lý theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT trên địa bàn Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
10
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Vật lý theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT trên địa bàn Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và điều tra làm rõ thực trạng, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý đổi mới PPDH môn Vật lý theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Vật lý theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT trên địa bàn Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN TIẾN TRÌNH<br /> <br /> QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ<br /> THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN<br /> HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN TIẾN TRÌNH<br /> <br /> QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ<br /> THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN<br /> HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN LÊ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt<br /> nghiệp, tác giả đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và động viên rất quý báu<br /> của Thầy Cô, Gia đình, Bạn bè và Anh Chị Em đồng nghiệp.<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn<br /> Lê, người hướng dẫn khoa học đã tận tâm giúp đỡ, dạy bảo và động viên.<br /> Học viên cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô đã tận tình<br /> dìu dắt, truyền dạy kiến thức cho học viên trong thời gian qua.<br /> Cảm ơn Quý thầy cô Ban giám hiệu, các phòng ban, các khoa –<br /> Trường Đại học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận<br /> lợi trong thời gian học viên học tập tại trường.<br /> Đặc biệt, học viên chân thành cảm ơn quý Thầy, cô trong Ban giám<br /> hiệu, cán bộ giáo viên, công nhân viên, các em học sinh Trường THPT Đoan<br /> Hùng, Quế Lâm, Chân Mộng của Huyện Đoan Hùng Phú Thọ, Trường THPT<br /> Thanh Ba của Huyện Thanh Ba Phú Thọ. Các thầy cô đã rất nhiệt tình hỗ trợ,<br /> động viên và tạo điều kiện cho tác giả trong suốt thời gian học tập cũng như<br /> tạo điểu kiện, giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận văn.<br /> Sau cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, khích lệ tác giả<br /> trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn.<br /> Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp,<br /> song chắc chắn rằng luận văn sẽ không thể tránh khỏi thiếu sót. Tác giả rất<br /> mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, anh chị em đồng nghiệp và các bạn.<br /> Hà Nội, tháng 01 năm 2017<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Tiến Trình<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> CBQL:<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CNTT:<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> CSVC:<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> GD&ĐT:<br /> <br /> Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> GV:<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HĐDH:<br /> <br /> Hoạt động dạy học.<br /> <br /> HS:<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> PPDH:<br /> <br /> Phƣơng pháp dạy học<br /> <br /> PHHS:<br /> <br /> Phụ huynh học sinh<br /> <br /> QLGD:<br /> <br /> Quản lý giáo dục<br /> <br /> QLNT:<br /> <br /> Quản lý nhà trƣờng<br /> <br /> SGK:<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> TBDH:<br /> <br /> Thiết bị dạy học<br /> <br /> TƢ:<br /> <br /> Trung ƣơng<br /> <br /> THPT:<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................... i<br /> Danh mục các chữ viết tắt ................................................................................. ii<br /> Danh mục các bảng ......................................................................................... vii<br /> Danh mục các biểu đồ, sơ đồ ........................................................................... ix<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƢƠNG<br /> PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN<br /> NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ........... 8<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu về quản lý hoạt động đổi mới Phƣơng<br /> pháp dạy học Vật lý ở trƣờng THPT ............................................................ 8<br /> 1.1.1. Nghiên cứu ngoài nƣớc ................................................................... 8<br /> 1.1.2. Nghiên cứu trong nƣớc ................................................................... 9<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................ 10<br /> 1.2.1. Quản lý .......................................................................................... 10<br /> 1.2.2. Quản lý giáo dục ........................................................................... 10<br /> 1.2.3. Quản lý nhà trƣờng và quản lý hoạt động dạy học ....................... 11<br /> 1.2.4. Phƣơng pháp dạy học .................................................................... 14<br /> 1.2.5. Năng lực, phát triển năng lực học sinh ......................................... 16<br /> 1.3. Đổi mới phƣơng pháp dạy học .............................................................. 18<br /> 1.3.1. Một số cơ sở lý luận của đổi mới phƣơng pháp dạy học .............. 18<br /> 1.3.2. Định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học .................................. 19<br /> 1.3.3. Mục đích của đổi mới PPDH ........................................................ 21<br /> 1.3.4. Xu thế đổi mới Phƣơng pháp dạy học .......................................... 22<br /> 1.4. Chủ trƣơng, chỉ đạo về đổi mới phƣơng pháp dạy học THPT .......... 25<br /> 1.4.1. Chủ trƣơng, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT ........................................... 25<br /> 1.4.2. Chủ trƣơng, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Phú Thọ............................. 26<br /> 1.5. Dạy học môn Vật lí ở trƣờng THPT theo hƣớng phát triển năng<br /> lực học sinh .................................................................................................... 26<br /> 1.5.1. Mục tiêu dạy học môn Vật lí ở trƣờng THPT theo hƣớng<br /> phát triển năng lực học sinh .................................................................... 26<br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản