intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng về tư vấn nghề nghiệp cho giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
38
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng về tư vấn nghề nghiệp cho giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án dựa trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động BD về tư vấn nghề nghiệp cho GV tại trung tâm GDNN – GDTX huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động BD về tư vấn nghề nghiệp cho GV ở trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV ở trung tâm GDNN - GDTX.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng về tư vấn nghề nghiệp cho giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN BẢO TRUNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG VỀ<br /> TƢ VẤN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN THEO HƢỚNG<br /> TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI TRUNG TÂM<br /> GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN<br /> HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN BẢO TRUNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG VỀ<br /> TƢ VẤN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN THEO HƢỚNG<br /> TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI TRUNG TÂM<br /> GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN<br /> HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60.14.01.14<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐẶNG BÁ LÃM<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tên tôi là Nguyễn Bảo Trung, là học viên lớp cao học Quản lý Giáo<br /> dục, khóa 15 tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ đề tài ”Quản lý hoạt động bồi dưỡng<br /> về tư vấn nghề nghiệp cho giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực tại trung<br /> tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba, tỉnh Phú<br /> Thọ” là kết quả học tập và nghiên cứu độc lập, số liệu được thu thập, phân<br /> tích một cách khách quan và trung thực.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về cam đoan của mình.<br /> NGƢỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Nguyễn Bảo Trung<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành đến quý thầy, cô giáo<br /> Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia đã giảng dạy và giúp đỡ em<br /> trong quá trình học tập, nghiên cứu.<br /> Đặc biệt là PGS.TS Đặng Bá Lãm, nguyên Viện trưởng viện KH<br /> GDVN - người thầy, người hướng dẫn khoa học - đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ<br /> và động viên em trong quá trình nghiên cứu và hoàn chỉnh luận văn.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc và quý thầy, cô giáo Trung<br /> tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba tỉnh Phú<br /> Thọ - những người giúp tôi điều tra khảo sát - tạo điều kiện giúp tôi hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp, gia đình và<br /> người thân đã động viên, khích lệ, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Dẫu đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu nhưng chắc chắn<br /> luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả xin được nhận sự đóng góp<br /> ý kiến chân tình.<br /> Hà nội, tháng 2 năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Bảo Trung<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................. vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN VĂN................. viii<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI<br /> DƢỠNG VỀ TƢ VẤN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN THEO<br /> HƢỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC<br /> NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN .......................................7<br /> 1.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài ......................................... 7<br /> 1.1.1. Những nghiên cứu ngoài nước ................................................................ 7<br /> 1.1.2. Những nghiên cứu trong nước ................................................................ 8<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản .......................................................................... 10<br /> 1.2.1. Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên .................................. 10<br /> 1.2.2. Quản lý .................................................................................................. 11<br /> 1.2.3. Quản lý giáo dục ................................................................................... 13<br /> 1.2.4. Quản lý nhà trường ............................................................................... 14<br /> 1.2.5. Quản lý trung tâm GDNN - GDTX ....................................................... 15<br /> 1.2.6. Quản lý hoạt động BD về tư vấn nghề nghiệp cho GV ......................... 15<br /> 1.2.7. Năng lực, tiếp cận năng lực .................................................................. 19<br /> 1.3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDNN – GDTX cấp huyện 22<br /> 1.3.1. Vị trí của Trung tâm GDNN - GDTX .................................................... 22<br /> 1.3.2. Chức năng của trung tâm GDNN - GDTX............................................ 22<br /> 1.3.3. Nhiệm vụ của trung tâm GDNN - GDTX ............................................. 22<br /> 1.4. Cơ sở lý luận về hoạt động BD năng lực tư vấn nghề nghiệp cho GV ở<br /> trung tâm GDNN – GDTX cấp huyện ............................................................ 23<br /> 1.4.1. Ý nghĩa của hoạt động BD về tư vấn nghề nghiệp cho GV .................. 23<br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản