Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trường THCS Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
4
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trường THCS Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án dựa trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trường THCS Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> ĐỖ THỊ VIỆT HÀ<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC<br /> HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> QUANG HÚC, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ<br /> TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> ĐỖ THỊ VIỆT HÀ<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC<br /> HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> QUANG HÚC, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ<br /> TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Thu Hằng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Hoàn thành luận văn, tác giả đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp<br /> đỡ của quý thầy, cô, bạn bè và gia đình.<br /> Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin được bày tỏ lòng biết ơn<br /> của mình tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo và Khoa Quản lí giáo dục,<br /> Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN cùng toàn thể các thầy cô giáo đã trực<br /> tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu, hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, cộng tác của tập thể các thầy cô<br /> giáo đồng nghiệp ở trường THCS Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Đỗ Thị Thu Hằng<br /> đã quan tâm và tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tác giả trong thời gian nghiên cứu<br /> và hoàn thành luận văn.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề<br /> tài, song những thiếu sót trong luận văn là không thể tránh khỏi luận văn chắc<br /> chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong nhận được ý kiến góp ý<br /> và chỉ dẫn của quý thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 1 năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Đỗ Thị Việt Hà<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BGH<br /> <br /> Ban giám hiệu<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CMHS<br /> <br /> Cha mẹ học sinh<br /> <br /> ĐĐ<br /> <br /> Đạo đức<br /> <br /> ĐTN<br /> <br /> Đoàn thanh niên<br /> <br /> GD<br /> <br /> Giáo dục<br /> <br /> GĐ<br /> <br /> Gia đình<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> GDĐĐ<br /> <br /> Giáo dục đạo đức<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> GVBM<br /> <br /> Giáo viên bộ môn<br /> <br /> GVCN<br /> <br /> Giáo viên chủ nhiệm<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> HT<br /> <br /> Hiệu trưởng<br /> <br /> NGLL<br /> <br /> Ngoài giờ lên lớp<br /> <br /> NT<br /> <br /> Nhà trường<br /> <br /> QL<br /> <br /> Quản lý<br /> <br /> QLGD<br /> <br /> Quản lý giáo dục<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> XH<br /> <br /> Xã hội<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................... i<br /> Danh mục các chữ viết tắt ................................................................................. ii<br /> Danh mục các bảng ......................................................................................... vii<br /> Danh mục biểu đồ .......................................................................................... viii<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO<br /> DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ .......................................... 7<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ................................................................. 7<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài ............................................................ 7<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu trong nước ............................................................ 8<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản........................................................................ 11<br /> 1.2.1. Đạo đức, giáo dục đạo đức ........................................................... 11<br /> 1.2.2. Quản lí, quản lí giáo dục .............................................................. 14<br /> 1.3. Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THCS................... 16<br /> 1.3.1. Đặc điểm của học sinh THCS ....................................................... 16<br /> 1.3.2. Vị trí, chức năng của HĐ GD đạo đức trong trường THCS ........ 19<br /> 1.3.3. Các thành tố của HĐ GDĐĐ cho HS ở trường THCS ................. 21<br /> 1.4. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức trong trƣờng THCS................. 26<br /> 1.4.1. Quản lý mục tiêu giáo dục đạo đức và kế hoạch thực hiện .......... 26<br /> 1.4.2. Quản lý nội dung giáo dục đạo đức .............................................. 27<br /> 1.4.3. Quản lý phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức ................. 28<br /> 1.4.4. Quản lý sự phối hợp thực hiện của các lực lượng tham gia<br /> vào hoạt động giáo dục đạo đức ............................................................. 29<br /> 1.4.5. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục đạo đức ... 29<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản lí hoạt động giáo dục đạo đức<br /> cho học sinh THCS ........................................................................................ 30<br /> 1.5.1. Quan điểm chỉ đạo và một số yêu cầu về giáo dục đạo đức<br /> cho HS THCS trong giai đoạn hiện nay ................................................. 30<br /> 1.5.2. Nhận thức và năng lực của Ban giám hiệu trong việc quản lý<br /> hoạt động GDĐĐ cho học sinh ............................................................... 32<br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản