intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
110
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lí hoạt động tự học của sinh viên theo học chế tín chỉ và phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tự học của sinh viên tại trường CĐSP Hà Nam, trên cơ sở đó luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> TRƢƠNG THỊ NGA<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN<br /> TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÀ NAM ĐÁP ỨNG<br /> YÊU CẦU ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> TRƢƠNG THỊ NGA<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN<br /> TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÀ NAM ĐÁP ỨNG<br /> YÊU CẦU ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Chuyên ngành: Quản lý giáo dục<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Từ Đức Văn<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn trân trọng tới Ban giám hiệu trường Đại học<br /> Giáo dục, các thầy giáo, cô giáo trong Hội đồng khoa học, Khoa Quản lý giáo dục,<br /> Phòng Sau Đại học, các khoa, phòng ban của nhà trường đã tận tình giảng dạy,<br /> hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Từ Đức Văn - người thầy đã nhiệt<br /> tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các đồng chí cán bộ, giảng<br /> viên và sinh viên trường CĐSP Hà Nam đã ủng hộ, cộng tác và giúp đỡ tôi trong quá<br /> trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.<br /> Đặc biệt, tôi vô cùng cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã luôn quan<br /> tâm, động viên, hỗ trợ về thời gian, tinh thần và vật chất cho tôi trong quá trình học<br /> tập và thực hiện luận văn.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn hẹp về thời gian và điều kiện nghiên<br /> cứu, luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự<br /> đóng góp chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo; các anh, chị đồng nghiệp để luận văn<br /> ngày càng hoàn thiện hơn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng 11 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Trƣơng Thị Nga<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CBQL- GV<br /> <br /> Cán bộ quản lý - Giảng viên<br /> <br /> CĐSP<br /> <br /> Cao đẳng Sư phạm<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> CSVC<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> GD-ĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> HCTC<br /> <br /> Học chế tín chỉ<br /> <br /> HĐTH<br /> <br /> Hoạt động tự học<br /> <br /> NCKH<br /> <br /> Nghiên cứu khoa học<br /> <br /> QLGD<br /> <br /> Quản lý giáo dục<br /> <br /> QLNT<br /> <br /> Quản lý nhà trường<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ..................................................................................................................... i<br /> Danh mục chữ viết tắt ................................................................................................... ii<br /> Mục lục .........................................................................................................................iii<br /> Danh mục bảng ............................................................................................................ vi<br /> Danh mục hình, sơ đồ, biểu đồ.................................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU.............................................................................................................. 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA<br /> SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ ........................... 6<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ............................................................................. 6<br /> 1.1.1. Trên thế giới .................................................................................................... 6<br /> 1.1.2. Ở Việt Nam ..................................................................................................... 7<br /> 1.2. Những khái niệm cơ bản của đề tài .................................................................... 8<br /> 1.2.1. Quản lý ............................................................................................................ 9<br /> 1.2.2. Quản lí giáo dục và quản lý nhà trường ...................................................... 12<br /> 1.2.3. Tự học ........................................................................................................... 13<br /> 1.2.4. Học chế tín chỉ .............................................................................................. 16<br /> 1.3. Hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ .............. 19<br /> 1.3.1. Đặc điểm hoạt động tự học của sinh viên ..................................................... 19<br /> 1.3.2. Vai trò của tự học ......................................................................................... 20<br /> 1.3.3. Hình thức tổ chức dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ...................... 22<br /> 1.3.4. Hoạt động tự học của sinh viên ..................................................................... 24<br /> 1.4. Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ . 27<br /> 1.4.1. Kế hoạch hoá hoạt động tự học của sinh viên ............................................... 28<br /> 1.4.2. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động tự học của sinh viên .............................. 28<br /> 1.4.3. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tự học của sinh viên ........................................ 29<br /> 1.4.4. Kiểm tra hoạt động tự học của sinh viên ...................................................... 31<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động tự học của sinh viên trong đào<br /> tạo theo học chế tín chỉ.............................................................................................. 32<br /> 1.5.1. Yếu tố khách quan ......................................................................................... 32<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2