intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc, Phú Xuyên - Hà Nội

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
45
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc, Phú Xuyên - Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung nghiên cứu về thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc, Phú Xuyên - Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,<br /> kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã<br /> được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017<br /> Học Viên<br /> Đã ký<br /> Nguyễn Thị Thu Phương<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Stt<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Chữ viết đầy đủ<br /> <br /> 1<br /> <br /> CNH<br /> <br /> Công nghiệp hoá<br /> <br /> 2<br /> <br /> HĐH<br /> <br /> Hiện đại hoá<br /> <br /> 3<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> 4<br /> <br /> HTX<br /> <br /> Hợp tác xã<br /> <br /> 5<br /> <br /> NN&PTNT<br /> <br /> Nông nghiệp và Phát<br /> triển Nông thôn<br /> <br /> 6<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> 7<br /> <br /> VH&TT<br /> <br /> Văn hoá và Thể thao<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 1.3.1 Tình hình sử dụng đất đai của xã qua 3 năm 2013 - 2015 ..............<br /> Bảng 1.3.2 Tình hình dân số và lao động của xã qua 3 năm 2013-2015............<br /> Bảng 3.3.3. Mức độ ô nhiễm tại các làng nghề trên địa bàn huyện Phú<br /> Xuyên…………………………………………………………………………..<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 5<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trải qua mấy ngàn năm lịch sử Việt Nam mang trong mình một nền<br /> văn hoá vô cùng đặc sắc trong đó thấm nhuần nền văn hoá nông nghiệp, nông<br /> thôn mà lịch sử hình thành và phát triển của nông thôn Việt Nam luôn gắn<br /> liền với các thôn làng và các làng nghề, ngành nghề truyền thống cùng với các<br /> sản phẩm của nó tạo nên sắc thái riêng của nền kinh tế và văn hoá của dân<br /> tộc. Do những đặc trưng về kinh tế- văn hoá- xã hội, tâm lý, tập quán và<br /> những điều kiện tự nhiên thuận lợi nên Việt Nam chúng ta đã tồn tại hàng<br /> trăm làng nghề truyền thống với bề dày lịch sử.<br /> Làng nghề nơi bảo lưu tinh hoa nghệ thuật và kĩ năng truyền từ đời này<br /> sang đời khác và mỗi làng nghề là một kho báu trong đó lưu giữ một khối<br /> lượng đáng kể những tinh hoa văn hoá của dân tộc, nhất là tinh hoa văn hoá<br /> cổ truyền. Trong các làng nghề đó đã hình thành, tồn tại và phát triển các làng<br /> nghề truyền thống, là một phần không thể thiếu trong tính đa dạng của làng xã<br /> Việt Nam. Phát triển làng nghề không những tạo động lực trực tiếp giải quyết<br /> việc làm, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lao động ở nông thôn mà còn<br /> giúp bảo tồn, duy trì và phát triển được nhiều ngành nghề truyền thống của<br /> dân tộc, tạo điều kiện và cơ hội phát triển đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi, bảo lưu<br /> và giữ gìn văn hoá dân tộc.<br /> Làng nghề luôn mang trong mình hai yếu tố cơ bản là truyền thống văn<br /> hoá và truyền thống nghề nghiệp. Hai yếu tố ấy hoà quyện không tách rời<br /> nhau đã tạo nên văn hoá làng nghề. Văn hoá làng nghề là sự kết tinh, hội tụ<br /> các tập quán xã hội, nghi lễ, lễ hội; tri thức dân gian; nghề thủ công truyền<br /> thống của cộng đồng, là sắc thái riêng có của từng cộng đồng, nhóm người ở<br /> trong mỗi làng nghề đó.<br /> Phú Xuyên là vùng đất nổi tiếng với ít nhất 15 nghề thủ công truyền<br /> thống (Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội, 2016), trong đó làng<br /> nghề mây tre đan xã Phú Túc là một làng nghề độc đáo, nổi tiếng. Các sản<br /> phẩm từ thiên nhiên như mây, tre, cỏ tế, giang… là những sáng tạo văn hóa có<br /> từ lâu đời được trao truyền và tồn tại cho đến tận ngày nay. Cũng với sự phát<br /> triển của đất nước trong những năm gần đây làng nghề truyền thống xưa dần<br /> thay đổi theo hướng mở rộng, phát triển kinh tế. Các sản phẩm ngày một<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản