intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược marketing cho ngành du lịch Hạ Long đến năm 2020

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
267
lượt xem
60
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược marketing cho ngành du lịch Hạ Long đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động Marketing du lịch, phân tích thực tiễn hoạt động của du lịch Hạ Long để hoạch định chiến lược Marketing cho ngành du lịch Hạ Long đến năm 2020, góp phần thúc đẩy du lịch Hạ Long phát triển bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược marketing cho ngành du lịch Hạ Long đến năm 2020

LÊ MINH THỦY<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LÊ MINH THỦY<br /> <br /> HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO<br /> NGÀNH DU LỊCH HẠ LONG ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN<br /> KHOÁ : 2011-2103<br /> <br /> PGS.TS PHAN THỊ BÍCH THUẬN<br /> <br /> Hà Nội – 2013<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MARKETING DU LỊCH ................. 1<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH .................................................................. 1<br /> 1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phát triển du lịch .......................................... 1<br /> 1.1.2. Dịch vụ du lịch ..................................................................................... 4<br /> 1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING<br /> DU LỊCH......................................................................................................... 7<br /> 1.2.1. Một số khái niệm về Marketing ............................................................ 7<br /> 1.2.2 Chiến lược Marketing du lịch .............................................................. 10<br /> 1.3. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH ......................... 13<br /> 1.3.1. Chiến lược sản phẩm du lịch............................................................... 13<br /> 1.3.2. Chiến lược giá .................................................................................... 21<br /> 1.3.3. Chiến lược phân phối.......................................................................... 24<br /> 1.3.4. Chính sách giao tiếp – khuyếch trương ............................................... 26<br /> 1.3.5. Các phương pháp điều tra nhu cầu thị trường ..................................... 29<br /> Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING<br /> CỦA NGÀNH DU LỊCH HẠ LONG ........................................................ 31<br /> 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DU LỊCH HẠ LONG ................................. 31<br /> 2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch Hạ long......................... 31<br /> 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch............................................... 37<br /> 2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DU LỊCH HẠ LONG.. 43<br /> 2.2.1 Phân tích chiến lược sản phẩm du lịch ................................................. 43<br /> 2.2.2 Phân tích chính sách giá của du lịch .................................................... 60<br /> 2.2.3 Phân tích chính sách phân phối ............................................................ 66<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh<br /> <br /> Lê Minh Thủy<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.2.4 Phân tích hoạt động khuếch trương...................................................... 70<br /> 2.2.5 Hợp tác phát triển du lịch .................................................................... 74<br /> 2.2.6. Phân tích tiềm năng cạnh tranh, đánh giá tiềm năng du lịch Ha Long ......... 75<br /> Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO NGÀNH<br /> DU LỊCH HẠ LONG ĐẾN NĂM 2020 ..................................................... 79<br /> 3.1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH HẠ LONG GIAI ĐOẠN 2013 –<br /> 2020 ............................................................................................................. 79<br /> 3.1.1 Quan điểm phát triển ........................................................................... 79<br /> 3.1.2 Mục tiêu phát triển .............................................................................. 80<br /> 3.1.3. Chỉ tiêu phấn đấu ................................................................................ 80<br /> 3.2 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH HẠ LONG ... 82<br /> 3.2.1. Chiến lược sản phẩm, dịch vụ du lịch ................................................. 82<br /> 3.2.2 Chiến lược giá sản phẩm ..................................................................... 97<br /> 3.2.3 Chiến lược phân phối......................................................................... 102<br /> 3.2.4 Chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch ................................................ 106<br /> KẾT LUẬN<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh<br /> <br /> Lê Minh Thủy<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 2.1 : Cơ cấu khách du lịch tại Hạ Long, Quảng Ninh .......................... 37<br /> Bảng 2.2: Cơ cấu khách du lịch theo mục đích chuyến đi............................. 38<br /> Bảng 2.3: Doanh thu từ du lịch ở Hạ Long giai đoạn 2008 - 2012 ................ 40<br /> Bảng 2.3: Cơ sở kinh doanh giải trí du lịch Hạ Long.................................... 49<br /> Bảng 2.4a: Các tuyến tham quan vịnh Hạ Long............................................ 52<br /> Bảng 2.4b: Tuyến du lịch của tàu ngủ đêm trên vịnh .................................... 52<br /> Bảng 2.4c : Các tuyến du lịch tại thành phố Hạ Long và vùng phụ cận ........ 53<br /> Bảng 2.5 Hiện trạng cơ sở lưu trú tại Hạ Long giai đoạn 2008-2012 ............ 54<br /> Bảng 2.6 : Cơ cấu khách thăm vịnh Hạ Long từ năm 2008 - 2012 ................ 57<br /> Bảng 2.7: Mức giá dịch vụ lưu trú khách sạn Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội<br /> tháng 10/2012............................................................................................... 61<br /> Bảng 2.8: Thực đơn và giá cả của nhà hàng Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội<br /> tháng 10/2012............................................................................................... 63<br /> Bảng 2.9: Giá Tour Hạ Long – Cát Bà – Hạ Long tháng 10/2012 ................ 65<br /> Bảng 2.10: So sánh khả năng cạnh tranh của du lịch Hạ Long và Hải Phòng,<br /> Hà Nội.......................................................................................................... 76<br /> Bảng 2.11: Ma trận SWOT – Đánh giá marketing du lịch Hạ Long.............. 78<br /> Bảng 3.1: Các chỉ tiêu phát triển du lịch Hạ Long giai đoạn 2013 – 2020 .... 81<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh<br /> <br /> Lê Minh Thủy<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU<br /> Sơ đồ 1.1. – Chu kỳ sống của sản phẩm du lịch lữ hành.............................. .17<br /> Sơ đồ 1.2 – Chu kỳ sống của sản phẩm du lịch lữ hành................................ 17<br /> Sơ đồ 1.3 – Quá trình hình thành sản phẩm mới ........................................... 20<br /> Sơ đồ 1.4 – Các kênh phân phối sản phẩm du lịch ........................................ 25<br /> Sơ đồ 1.5. Quá trình truyền tin .................................................................... 28<br /> Biểu 2.1: So sánh lượng khách du lịch Hạ Long – Quảng Ninh(2008-2012) 38<br /> Biểu 2.2: So sánh lượng khách theo mục đích chuyến đi .............................. 38<br /> Biểu 2.3: Trình độ của nhân lực du lịch Hạ Long ......................................... 41<br /> Biểu 2.4: Số lượng tàu tham quan du lịch tại Hạ Long ................................. 58<br /> Biểu 2.5: Giá phòng khách sạn Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội tháng 10/2012 ...... 61<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh<br /> <br /> Lê Minh Thủy<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2