intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên

Chia sẻ: Lưu Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
57
lượt xem
8
download

Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Luyện Kim Thái Nguyên trong mấy năm gần đây, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và các nguyên nhân gây ra của công ty; đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Luyện Kim Thái Nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> HOÀNG TIẾN VIỆT<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN<br /> TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. ĐÀO THANH BÌNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá<br /> nhân, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đào Thanh Bình.<br /> Các số liệu, những kết luận nghiên cứu được trình bày trong luận văn này là<br /> trung thực và chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.<br /> Học viên<br /> <br /> Hoàng Tiến Việt<br /> <br /> Hoàng Tiến Việt<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cám ơn TS. Đào Thanh Bình người đã trực<br /> tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Với những lời chỉ dẫn, những tài liệu,<br /> sự tận tình hướng dẫn và những lời động viên của thầy đã giúp tôi vượt qua nhiều<br /> khó khăn trong quá trình thực hiện luận văn này.<br /> Tôi cũng xin cám ơn các cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần cơ<br /> điện luyện kim Thái Nguyên nói chung và phòng tài chính – kế toán của công ty nói<br /> riêng đã tạo điều kiện, giúp đỡ, truyền dạy những kiến thức quý báu, những kiến<br /> thức này rất hữu ích và giúp tôi rất nhiều khi thực hiện nghiên cứu.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn.<br /> Học viên<br /> <br /> Hoàng Tiến Việt<br /> <br /> Hoàng Tiến Việt<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ<br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP..................................................... 4<br /> 1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp ............................................................ 4<br /> 1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp.............................................................. 4<br /> 1.1.2 Các mối quan hệ tài chính doanh nghiệp ........................................................ 5<br /> 1.1.3 Vai trò của tài chính doanh nghiệp.................................................................. 7<br /> 1.2 Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................. 9<br /> 1.2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp ................................................... 9<br /> 1.2.2 Mục tiêu của phân tích tài chính ................................................................... 10<br /> 1.2.3. Vai trò của phân tích tài chính ..................................................................... 12<br /> 1.3. Nguồn tài liệu cho phân tích tài chính doanh nghiệp ................................... 15<br /> 1.3.1. Bảng cân đối kế toán.................................................................................... 15<br /> 1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................ 16<br /> 1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ........................................................................... 17<br /> 1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính ..................................................................... 17<br /> 1.3. Phương pháp phân tích ............................................................................... 18<br /> 1.3.1. Phương pháp so sánh: .................................................................................. 18<br /> 1.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn ................................................................... 19<br /> 1.3.3. Phương pháp liên hệ cân đối ........................................................................ 20<br /> 1.5. Nội dung phân tích ..................................................................................... 21<br /> 1.5.1. Phân tích khái quát báo cáo tài chính ........................................................... 21<br /> 1.5.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán...................................................... 21<br /> 1.5.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.......................... 24<br /> Hoàng Tiến Việt<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 1.5.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ............................................. 25<br /> 1.5.2. Phân tích các chỉ số tài chính ....................................................................... 26<br /> 1.5.2.1 Phân tích khả năng sinh lời ........................................................... 26<br /> 1.5.2.2. Phân tích khả năng quản lý tài sản ............................................... 27<br /> 1.5.2.3. Phân tích khả năng thanh toán ..................................................... 29<br /> 1.5.2.4. Phân tích khả năng quản lý nợ ..................................................... 30<br /> 1.5.3 Phân tích tổng hợp tình hình tài chính........................................................... 31<br /> 1.5.3.1 Phân tích theo đẳng thức Dupont .................................................. 31<br /> 1.5.3.2 Phân tích đòn bẩy.......................................................................... 35<br /> 1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp và phương<br /> hướng tác động . ................................................................................................ 38<br /> 1.6.1. Các yếu tố bên trong .................................................................................... 38<br /> 1.6.2. Những yếu tố bên ngoài ............................................................................... 40<br /> 1.6.3. Những phương hướng tác động nhằm cải thiện tình hình tài chính doanh<br /> nghiệp .................................................................................................................... 41<br /> CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ<br /> ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN ................................................................ 44<br /> 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên .................. 44<br /> 2.1.1. Lịch sử hình hành ........................................................................................ 44<br /> 2.1.2. Quá trình phát triển ...................................................................................... 45<br /> 2.1.3. Bộ máy quản lý của công ty......................................................................... 47<br /> 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ................................................................ 47<br /> 2.1.5. Các đặc điểm khác ....................................................................................... 48<br /> 2.2. Thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái<br /> Nguyên.............................................................................................................. 50<br /> 2.2.1. Phân tích khái quát báo cáo tài chính ........................................................... 50<br /> 2.2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán..................................................... 50<br /> 2.2.1.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh........................... 58<br /> 2.2.1.2 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ............................................. 62<br /> Hoàng Tiến Việt<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2