intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiên Hòa An

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
48
lượt xem
15
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiên Hòa An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc. Phân tích và đánh giá được thực trạng của đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Thiên Hòa An, rút ra những ưu nhược điểm và chỉ ra nguyên nhân của những ưu, nhược điểm này. Từ đó đề xuất được giải pháp nhằm hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc cho người lao động trong công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiên Hòa An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> TRỊNH HỒNG NHUNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC<br /> TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN HÒA AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> TRỊNH HỒNG NHUNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC<br /> TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN HÒA AN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ĐỨC TĨNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là toàn bộ công trình nghiên cứu khoa học độc<br /> lập của bản thân. Các số liệu trích dẫn trình bày trong luận văn là trung thực,<br /> rõ ràng và có nguồn gốc cụ thể. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận<br /> văn chưa từng được công bố tại bất kỳ một công trình khoa học nào khác.<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2015<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> TRỊNH HỒNG NHUNG<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... IV<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................... V<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................... 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.............................................. 1<br /> 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................. 6<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................... 7<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 7<br /> 6. Những đóng góp mới của luận văn .......................................................... 8<br /> 7. Kết cấu của luận văn ................................................................................ 8<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG<br /> VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP .................................................................. 10<br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản ..................................................................... 10<br /> 1.1.1. Công việc ........................................................................................... 10<br /> 1.1.2. Đánh giá thực hiện công việc.............................................................. 10<br /> 1.1.3. Đánh giá giá trị công việc ................................................................... 11<br /> 1.1.4. Đánh giá người lao động .................................................................... 12<br /> 1.2. Nội dung đánh giá thực hiện công việc ............................................... 12<br /> 1.2.1. Xác định mục tiêu của đánh giá .......................................................... 12<br /> 1.2.2. Xác định đối tượng được đánh giá và chu kỳ đánh giá ........................ 14<br /> 1.2.3. Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá ............................................... 15<br /> 1.2.4. Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá........................................ 17<br /> 1.2.5. Lựa chọn và đào tạo cán bộ đánh giá thực hiện công việc................... 20<br /> 1.2.6. Tổ chức thực hiện đánh giá ................................................................. 21<br /> 1.2.7. Sử dụng kết quả đánh giá.................................................................... 23<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới đánh giá thực hiện công việc ................ 26<br /> 1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong ............................................. 26<br /> <br /> ii<br /> <br /> 1.3.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài ........................................ 31<br /> 1.4. Kinh nghiệm đánh giá kết quả thực hiện công việc của một số doanh<br /> nghiệp và bài học cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hòa An........ 32<br /> 1.4.1. Kinh nghiệm về đánh giá thực hiện công việc tại một số công ty có sự<br /> tương đồng ................................................................................................... 32<br /> 1.4.2. Bài học rút ra cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hòa An........... 35<br /> CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI<br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN HÒA AN........................... 37<br /> 2.1. Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hòa An ............... 37<br /> 2.1.1. Thông tin chung về đơn vị .................................................................. 37<br /> 2.1.2. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển ....................................... 37<br /> 2.1.3 Sơ đồ tổ chức....................................................................................... 38<br /> 2.1.4. Các sản phẩm kinh doanh tiêu biểu..................................................... 40<br /> 2.1.5. Thực trạng nguồn nhân lực công ty .................................................... 40<br /> 2.2. Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại công ty trách nhiệm hữu<br /> hạn Thiên Hòa An ...................................................................................... 42<br /> 2.2.1. Xác định mục tiêu của đánh giá .......................................................... 42<br /> 2.2.2. Xác định đối tượng được đánh giá và chu kỳ đánh giá ........................ 45<br /> 2.2.3. Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá ................................................ 47<br /> 2.2.4. Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá........................................ 55<br /> 2.2.5. Lựa chọn và đào tạo cán bộ đánh giá .................................................. 58<br /> 2.2.6. Tổ chức thực hiện ............................................................................... 62<br /> 2.2.7. Sử dụng kết quả đánh giá.................................................................... 65<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc tại công ty<br /> TNHH Thiên Hòa An ................................................................................. 69<br /> 2.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong ............................................. 69<br /> 2.3.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài ........................................ 74<br /> 2.4. Nhận xét chung về đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH<br /> Thiên Hòa An ............................................................................................. 74<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản