intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Hành vi tham gia giao thông của sinh viên một số trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:169

0
116
lượt xem
40
download

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Hành vi tham gia giao thông của sinh viên một số trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu về thực trạng hành vi tham gia giao thông của sinh viên ở một số trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh, từ đó góp phần giúp nhà trường thiết kế những chương trình tuyên truyền Luật an toàn giao thông cho sinh viên có hiệu quả hơn; đồng thời giúp các cơ quan hữu quan có thêm căn cứ để lựa chọn các biện pháp cải thiện tình hình an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Hành vi tham gia giao thông của sinh viên một số trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Tô Nhi A<br /> <br /> HÀNH VI THAM GIA GIAO THÔNG<br /> CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Tô Nhi A<br /> <br /> HÀNH VI THAM GIA GIAO THÔNG<br /> CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Chuyên ngành: Tâm Lý Học<br /> Mã số: 60 31 80<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. ĐINH PHƯƠNG DUY<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Những thông tin và nội dung nêu trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu<br /> lí luận và thực tế, hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn. Kết quả nghiên cứu<br /> được trình bày trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công<br /> trình nào khác.<br /> <br /> TP.HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2012<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Tô Nhi A<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành luận văn này, Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến:<br /> Tập thể Sinh viên Khoa Tâm Lý – Giáo Dục trường Đại học Sư phạm<br /> TP.HCM, Sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại học Dân lập Kĩ<br /> thuật Công nghệ TP.HCM đã rất nhiệt tình ủng hộ đề tài, tạo điều kiện và tích<br /> cực tham gia vào quá trình nghiên cứu đề tài, góp phần quan trọng để đề tài<br /> nghiên cứu triển khai có kết quả.<br /> Đặc biệt, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Đinh Phương Duy –<br /> người hướng dẫn khoa học, đã rất thông cảm, luôn gắn bó, tận tụy và động<br /> viên tôi trong suốt quá trình tôi thực hiện đề tài nghiên cứu.<br /> Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2012<br /> <br /> Tô Nhi A<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cám ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các bảng<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN.......................................................................... 7<br /> 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ......................................................................... 7<br /> 1.1.1. Tổng quan các nghiên cứu về hành vi trên thế giới ........................... 7<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu về hành vi ở Việt Nam ........................................... 22<br /> 1.2. Những cơ sở lý luận của đề tài ................................................................ 23<br /> 1.2.1. Lý luận về hành vi tham gia giao thông........................................... 23<br /> 1.2.3. Đặc điểm về hành vi tham gia giao thông của sinh viên ở một số<br /> trường Đại học tại TP.HCM .............................................................. 40<br /> Tiểu kết chương 1 .......................................................................................... 48<br /> Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI THAM GIA GIAO<br /> THÔNG CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH<br /> PHỐ HỒ CHÍ MINH .................................................................................... 50<br /> 2.1. Tổ chức nghiên cứu .................................................................................. 50<br /> 2.1.1. Mục đích nghiên cứu........................................................................ 50<br /> 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực trạng ................................................ 50<br /> 2.1.3. Công cụ nghiên cứu ......................................................................... 52<br /> 2.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 54<br /> 2.2.1. Nhận thức của sinh viên về an toàn giao thông đường bộ.............. 54<br /> 2.2.2. Thái độ của sinh viên về an toàn giao thông đường bộ ................... 58<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản