intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục thuốc được sử dụng tại Trung tâm y tế thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước năm 2015

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
141
lượt xem
61
download

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục thuốc được sử dụng tại Trung tâm y tế thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài với các mục tiêu nghiên cứu: Phân tích cơ cấu và giá trị danh mục thuốc được sử dụng tại Trung tâm Y tế thị Xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước năm 2015, so sánh về số lượng và giá trị danh mục thuốc đã sử dụng với danh mục thuốc trúng thầu năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục thuốc được sử dụng tại Trung tâm y tế thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước năm 2015

BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ HỒNG THÚY<br /> <br /> PHÂN TÍCH<br /> DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG<br /> TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI<br /> TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ HỒNG THÚY<br /> <br /> PHÂN TÍCH<br /> DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG<br /> TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI<br /> TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2015<br /> LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> CHUYÊN NGHÀNH: TCQLD<br /> MÃ SỐ: CK 60720412<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Xuân Thắng<br /> Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/07/2016 đến ngày 18/11/2016<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám<br /> hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học, các Thầy, các Cô Bộ môn Quản lý kinh<br /> tế dược của Trường Đại học Dược Hà Nội, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi<br /> để tôi học tập trong suốt thời gian qua và đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tôi<br /> nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc và khoa Dược, Phòng tổ<br /> chức cán bộ, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng tài chính kế toán của Trung<br /> tâm Y tế thị xã Đồng Xoài đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình triển<br /> khai đề tài nghiên cứu tại Trung tâm.<br /> Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn: TS Đỗ Xuân Thắng -Thầy đã<br /> tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá<br /> trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.<br /> Xin cảm ơn chân thành gia đình, bạn bè, những người đã giành cho<br /> tôi tình cảm và nguồn động viên, khích lệ trong suốt quá trình thực hiện đề<br /> tài.<br /> Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016<br /> Học viên<br /> <br /> Trần Thị Hồng Thúy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ1<br /> Chương I. TỔNG QUAN3<br /> 1.1.Danh mục thuốc ...................................................................................... 3<br /> 1.1.1.Xây dựng Danh mục thuốc trong Bệnh viện........................................ 3<br /> 1.1.2.Vai trò của Hướng dẫn điều trị trong việc xây dựng DMT ................... 5<br /> 1.1.3.Một số phương pháp phân tích Danh mục thuốc.......................................... 6<br /> 1.2.Thực trạng về Danh mục thuốc ............................................................. 11<br /> 1.2.1.Thực trạng phân tích Danh mục thuốc tại các bệnh viện........................... 11<br /> 1.2.2.Thực trạng sử dụng thuốc tại các bệnh viện................................................ 14<br /> 1.3.Giới thiệu về Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài ................................... 17<br /> 1.3.1.Tổ chức và nhân lực ...................................................................................... 17<br /> 1.3.1.1.Mô hình tổ chức............................................................................... 17<br /> 1.3.1.2.Nhân lực .......................................................................................... 17<br /> 1.3.2.Hội đồng thuốc và điều trị ............................................................................ 18<br /> 1.3.2.1.Tổ chức ............................................................................................ 18<br /> 1.3.2.2.Chức năng nhiệm vụ........................................................................ 19<br /> 1.3.2.Hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị.................................................... 19<br /> 1.3.3.Khoa Dược ..................................................................................................... 20<br /> 1.3.4.Hoạt động khám chữa bệnh .......................................................................... 22<br /> 1.4.Tính thiết yếu của đề tài ........................................................................ 23<br /> Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 25<br /> 2.1.Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 25<br /> 2.2.Địa điểm và thời gian nghiên cứu ......................................................... 25<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 25<br /> 2.3.1.Thiết kế nghiên cứu ....................................................................................... 25<br /> 2.3.2.Mẫu nghiên cứu ............................................................................................. 25<br /> 2.4. Các biến số nghiên cứu ........................................................................ 25<br /> 2.5. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 27<br /> 2.6. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu ............................................... 28<br /> <br /> 2.6.1. Phân tích cơ cấu và giá trị DMTBV đã sử dụng ....................................... 28<br /> 2.6.2. Phân tích việc thực hiện DMTBV sau ĐTTT ........................................... 29<br /> Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................... 35<br /> 3.1.Phân tích cơ cấu và giá trị danh mục thuốc được sử dụng tại Trung tâm<br /> Y Tế Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước năm 2015 ............................................ 35<br /> 3.1.1. Cơ cấu DMTBV năm 2015 theo nhóm tác dụng dược lý......................... 35<br /> 3.1.2. Cơ cấu thuốc tiêu thụ theo nguồn gốc, xuất xứ.......................................... 39<br /> 3.1.3. Cơ cấu tỷ lệ thuốc đơn thành phần và đa thành phần ................................ 40<br /> 3.1.4. Cơ cấu DMTSD tại Trung Tâm năm 2015 theo biệt dược gốc và thuốc<br /> generic ...................................................................................................................... 41<br /> 3.1.5.Cơ cấu DMTSD tại Trung tâm năm 2015 theo đường dùng .................... 41<br /> 3.1.6.Cơ cấu DMTSD của Trung tâm năm 2015 theo nhóm thuốc Tân dược<br /> và Chế phẩm y học cổ truyền ............................................................................. 42<br /> 3.1.7.Cơ cấu DMT sử dụng năm 2015 theo một số phương pháp phân tích .... 43<br /> 3.1.7.1.Cơ cấu DMT sử dụng năm 2015 theo phương pháp phân tích ABC ..... 43<br /> 3.1.7.2.Phân tích VEN cho các thuốc nhóm A ............................................ 45<br /> 3.1.8. Cơ cấu danh mục thuốc nhóm A theo tác dụng dược lý ................... 47<br /> 3.2.Phân tích việc thực hiện DMT năm 2015 sau đấu thầu tập trung tại Sở Y. 47<br /> 3.2.2. Cơ cấu DMT Tân dược năm 2015 đấu thầu tập trung tại Sở Y tế theo kết<br /> quả trúng thầu và không trúng thầu47<br /> 3.2.3.Cơ cấu DMT Chế phẩm YHCT năm 2015 đấu thầu tập trung tại Sở Y<br /> tế theo kết quả trúng thầu và không trúng thầu ............................................48<br /> 3.2.6. Tỷ lệ DMT thuốc Trung tâm điều chỉnh bổ sung thêm trong quá trình<br /> cung ứng thuốc năm 2015 theo kết quả thầu ........................................................ 52<br /> 3.2.7 Phân tich1DMT TTYT điều chuyển giảm đấu thầu tập trung tại Sở y<br /> tế năm 2015 ................................................................................................. 53<br /> Chương 4. BÀN LUẬN<br /> 4.1.Cơ cấu và giá trị DMT được sử dụng tại Trung tâm Y tế thị xã đồng<br /> xoài năm 2015 ............................................................................................. 56<br /> 4.2.Cơ cấu DMT của TT xây dựng năm 2015 đấu thầu tập trung tại Sở Y tế .. 58<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................. 61<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................ 62<br /> KIẾN NGHỊ ............................................................................................... 62<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 63<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2