Mẫu Danh sách đề nghị tặng kỷ niệm chương và tóm tắt thành

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
274
lượt xem
12
download

Mẫu Danh sách đề nghị tặng kỷ niệm chương và tóm tắt thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu Danh sách đề nghị tặng kỷ niệm chương và tóm tắt thành tích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Danh sách đề nghị tặng kỷ niệm chương và tóm tắt thành

  1. Mẫu Danh sách đề nghị tặng kỷ niệm chương và tóm tắt thành tích UBND.............................................................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN ..................................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN VỊ........................................................... ....................., ngày tháng năm 200.... DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM ” (Kèm theo phụ lục 1) STT Họ và tên Năm Giới tính Nghề Chỗ ở hiện nay Đối Quá trình công tác Tổng số Tóm tắt thành Ghi sinh nghiệp, tượng năm công tích (ngắn gọn, chú chức vụ, tác trong đầy đủ) nơi công Ngành tác Nam Nữ Từ tháng, Làm gì năm đến ở đâu tháng năm Người lập danh sách THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản