Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
5
download

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH và chức Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội của ông Hà Mạnh Trí và việc bầu ông Hà Mạnh Trí giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 1996 NGHN QUY T V VI C MI N NHI M CH C U VIÊN U BAN THƯ NG V QU C H I VÀ CH C CH NHI M BAN PHÁP LU T C A QU C H I C A ÔNG HÀ M NH TRÍ VÀ VI C B U ÔNG HÀ M NH TRÍ GI CH C VI N TRƯ NG VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO Căn c vào i u 84 c aHi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 2 c aLu t T ch c Qu c h i; Căn c vào T trìnhc a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c vào T trìnhc a Ch t ch nư c; Căn c vào biên b nki m phi u ngày 04 tháng 11 năm 1996; QUY T NGHN 1- Mi n nhi m ch c U viên U ban thư ng v Qu c h i và ch cCh nhi m U ban pháp lu t c a Qu c h i c a ông Hà M nh Trí. 2- Ông Hà M nh Trí gi ch c Vi n trư ng Vi n ki m sát nhândân t i cao. Ngh quy t này ã ư cQu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 10 thôngqua ngày 04 tháng 11 năm 1996. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản