intTypePromotion=3

Những đóng góp mới của luận án: Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó

Chia sẻ: Nam Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Những đóng góp mới của luận án: Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Luận án đã tổng hợp và hoàn thiện cơ sở lý thuyết mô tả về hoạt động công bố thông tin (CBTT) của công ty niêm yết (CTNY) trên thị trường Chứng khoán bằng việc bổ sung tiêu chí đo lường thông tin công bố (TTCB),... Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những đóng góp mới của luận án: Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó

  1. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 62340201 Nghiên cứu sinh: Ngô Thu Giang Người hướng dẫn: GS.TS Cao Cự Bội Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận Luận án đã tổng hợp và hoàn thiện cơ sở lý thuyết mô tả về hoạt động công bố thông tin (CBTT) của công ty niêm yết (CTNY) trên thị trường Chứng khoán bằng việc bổ sung tiêu chí đo lường thông tin công bố (TTCB); điều chỉnh và bổ sung các thước đo cho nhóm đặc điểm thuộc CTNY; và bổ sung thước đo tác động của từng nhóm TTCB đến thị trường niêm yết và CTNY. Cụ thể là: Hoạt động CBTT được đánh giá trên ba phương diện: tính thông tin, tính rõ ràng dễ hiểu và tính cập nhật của thông tin công bố. Các nghiên cứu trước đây chỉ đánh giá hoạt động CBTT qua chỉ tiêu tính thông tin. Về yếu tố thuộc CTNY tác động tới CBTT, luận án đã điều chỉnh và bổ sung thước đo cho bốn trong năm nhóm yếu tố, cụ thể như sau: (1) Về sở hữu: ngoài chỉ tiêu sở hữu nước ngoài, bổ sung chỉ tiêu sở hữu nhà nước và mối quan hệ tương hỗ là nhà sở hữu có tổ chức và là nhà nước; (2) Về quản trị công ty: đã điều chỉnh chỉ tiêu độc lập, có xét trường hợp thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc/Giám đốc trong CTNY; (3) Về kết quả kinh doanh: bổ sung chỉ tiêu dòng tiền trong kỳ; (4) Về đặc điểm niêm yết: điều chỉnh chỉ tiêu qui mô CTNY; và bổ sung chỉ tiêu Sở niêm yết. Về hệ quả của CBTT, luận án đã bổ sung so sánh tác động riêng lẻ của hoạt động công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường, theo yêu cầu tới biến động thị giá cổ phiếu của CTNY. Những đóng góp mới về mặt thực tiễn Lĩnh vực này được nghiên cứu chủ yếu tại các nước có thị trường Chứng khoán (TTCK) phát triển nhanh và có qui mô lớn. Việc nghiên cứu tại TTCK đang phát triển của Việt Nam đã đưa ra những phát hiện mới về hoạt động CBTT của CTNY trên TTCK Việt Nam như sau: Ý thức về CBTT của các CTNY ở Việt Nam ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, CBTT còn mang tính đối phó, tránh và/hoặc công bố sơ sài các thông tin về kế hoạch và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc (BGĐ), và Ban kiểm soát. Trong các yếu tố thuộc CTNY, yếu tố ngành nghề, dòng tiền trong kỳ không có ảnh hưởng tới CBTT. Các yếu tố tác động tích cực tới CBTT là sở hữu nước ngoài; suất sinh lời của tài sản và vốn chủ sở hữu, sự kiêm nhiệm của thành viên HĐQT vào vị trí Giám đốc/ Tổng Giám đốc; thời gian niêm yết, và tỷ lệ vốn hóa của CTNY. Yếu tố tác động tiêu cực tới CBTT là sở hữu nhà nước; yếu tố tỷ lệ tham gia của thành viên trong HĐQT vào BGĐ; và Sở GDCK niêm yết. CBTT có tác động ngược chiều tới chi phí vốn chủ sở hữu và biến động thị giá cổ phiếu. Nhà đầu tư phản ứng thể hiện qua thị giá mạnh nhất đối với Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, thông tin bất thường hay những thay đổi trong quản trị công ty. Báo cáo quản trị và thông tin về giao dịch cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan không có ý nghĩa nhiều với nhà đầu tư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản