intTypePromotion=1

Quản trị chiến lược - Chương IX: Chiến lược cấp công ty - GV. Lê Thành Hưng

Chia sẻ: Vu Do Tran Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

2
748
lượt xem
322
download

Quản trị chiến lược - Chương IX: Chiến lược cấp công ty - GV. Lê Thành Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược cấp công ty xác định các hành động mà công ty thực hiện nhằm giành lợi thế cạnh tranh bằng cách lựa chọn, quản trị một nhóm các hoạt động kinh doanh khác nhau cạnh tranh trong một số ngành và thị trường sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị chiến lược - Chương IX: Chiến lược cấp công ty - GV. Lê Thành Hưng

 1. CHƯƠNG IX: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Giảng viên : MBA LÊ THÀNH HƯNG
 2. MỤC TIÊU - Chiến lược đa dạng hóa cấp công ty cho phép sử dụng các năng lực cốt lõi của nó để theo đuổi các cơ hội từ môi trường bên ngoài,… - Chiến lược cấp công ty xác định các hành động mà công ty thực hiện nhằm giành lợi thế cạnh tranh bằng cách lựa chọn, quản trị một nhóm các hoạt động kinh doanh khác nhau cạnh tranh trong một số ngành và thị trường sản phẩm.
 3. CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH NGHIỆP - Chiến lược cấp doanh nghiệp là hệ thống những chiến lược tổng quát, có thể áp dụng cho các công ty đa ngành hoặc đơn ngành,…sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hoặc các dịch vụ trên thị trường trong nước hoặc thị trường đa quốc gia. - Xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải tái cấu trúc doanh nghiệp điều chỉnh các chiến lược hiện tại cũng như lựa chọn những chiến lược kinh doanh mới,…
 4. CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH NGHIỆP - Tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm hệ thống các mối giao dịch như: Thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, phân quyền rộng rãi cho nhân viên cấp dưới, thiết kế lại các quy trình làm việc đơn giản và hiệu quả hơn, giảm bớt các đơn vị kinh doanh không còn khả năng sinh lợi, phát triển các đơn vị kinh doanh mới kịp thời… - Tái cấu trúc doanh nghiệp liên quan đến 3 khía cạnh cơ bản: Tái thiết cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, tái thiết cấu trúc tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc danh mục vốn đầu tư,…
 5. CÁC CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH NGHIỆP
 6. MỤC TIÊU - Mục đích của việc hình thành chiến lược theo cấp bậc là vừa đảm bảo tính thống nhất về chiến lược kinh doanh trong toàn bộ doanh nghiệp, vừa đảm bảo tính thích nghi của chiến lược với môi trường kinh doanh theo khu vực thị trường theo ngành hàng, theo sản phẩm,… - Hoạch định chiến lược cấp doanh nghiệp nhằm hình thành cơ cấu vốn đầu tư phân bổ phù hợp với các ngành kinh doanh tại các khu vực hay quốc gia thị trường,…
 7. CÁC CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH NGHIỆP 1- CÁC CHIẾN LƯỢC 2- CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NGOẠI 4- CHIẾN LƯỢC 3- CÁC CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH/ SUY GIẢM HỖN HỢP
 8. CÁC CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG -Chiến lược tăng trưởng là những giải pháp định hướng có khả năng giúp các doanh nghiệp gia tăng doanh số và lợi nhuận của các đơn vị kinh doanh cao hơn hoặc bằng tỉ lệ tăng trưởng bình quân ngành -Chiến lược này gắn liền với các mục tiêu tăng trưởng nhanh hoặc tăng trưởng ổn định
 9. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG (TĂNG TRƯỞNG NHANH) - Chiến lược tăng trưởng tập trung (tăng trưởng nhanh) là những giải pháp được thực hiện nhằm gia tăng doanh số và lợi nhuận bằng cách đặt trọng tâm vào hai yếu tố cơ bản là “sản phẩm” và “thị trường. - Nhiều doanh nghiệp đơn ngành xem đây là chiến lược tăng trưởng chủ đạo, giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa những khả năng tiềm tàng trong nội bộ và khai thác triệt để các cơ hội thị trường bên ngoài.
 10. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG (TĂNG TRƯỞNG NHANH) - Trong thực tế, chiến lược này phù hợp với những ngành kinh doanh còn có khả năng khai thác thị trường, nhãn hiệu hàng hóa có uy tín, sản phẩm có khả năng cải tiến hoặc đa dạng hóa mẫu mã... - Ba nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung/nhanh là: Chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường và chiến lược phát triển sản phẩm.
 11. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG (TĂNG TRƯỞNG NHANH) CHIẾN LƯỢC Thâm nhập thị trường Phát triển thị trường Phát triển sản phẩm Là CL tăng doanh số và -Là chiến lược tăng doanh - Là chiến lược tăng số và lợi nhuận bằng phát lợi nhuận bằng cách nỗ doanh số và lợi lực bán các sản phẩm triển sản phẩm mới để bán nhuận bằng cách trên thị trường hiện tại. hiện tại nhiều hơn trên bán các sản phẩm chính thị trường hiện tại hiện tại trên thị - Sản phẩm mới có thể có thông qua các hoạt động trường mới. thể lựa chọn theo chiến lược Marketing như: Điều chỉnh này là: Sản phẩm cải tiến, - Các thị trường mới giá phát triển mạng lưới sản phẩm mới hoàn toàn có thể khai thác là: (do bộ phận R&D của công bán hàng, thực hiện các chương trình xúc tiến bán + Khu vực địa lý mới ty thiết kế hoặc mua bằng hàng tích cực (quảng cáo, + Khách hàng mục thiết kế của các cơ quan khuyến mãi, quan hệ công tiêu mới nghiên cứu, sản phẩm mới chúng, chào bán + Công dụng mới mô phỏng từ những công ty hàng, ...). của sản phẩm dẫn đầu trên thị trường quốc gia hoặc quốc tế (bản quyền đã được xã hội hóa).
 12. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH - Chiến lược tăng trưởng hội nhập hàng dọc (tăng trưởng ổn định) là chiến lược được thực hiện để tăng doanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp khi môi trường kinh doanh có nhiều cơ hội mới hoặc xuất hiện những nguy cơ mà công ty có khả năng hạn chế hoặc ngăn chặn được. - Điều kiện cơ bản để thực hiện chiến lược hội nhập có hiệu quả là doanh nghiệp phải có đủ nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực có khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới, cơ cấu tổ chức phải được điều chỉnh để thích nghi với chiến lược mới...
 13. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH - Chiến lược kết hợp về phía sau: Đây là chiến lược tăng doanh số và lợi nhuận bằng cách tham gia vào ngành cung ứng các yếu tố đầu vào (chủ yếu là ngành cung ứng nguyên liệu, hàng hóa) cho các đơn vị kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Kết hợp về phía sau thích nghi với các tình huống như: Các ngành cung cấp đang tăng trưởng nhanh, lợi nhuận biên tế của ngành cao, các doanh nghiệp có nguồn lực tiềm tàng chưa khai thác hết. DN đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp như: Nguồn cung cấp không ổn định, chi phí thu mua cao, nhà cung cấp gây sức ép về giá hoặc các điều kiện giao nhận hàng hóa, thời hạn giao hàng ko tin cậy được.
 14. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH - Chiến lược kết hợp về phía trước: Đây là chiến lược tăng doanh số và lợi nhuận bằng cách tham gia vào ngành tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Kết hợp về phía trước thích nghi với các tình huống như: Các ngành tiêu thụ sản phẩm đang tăng trưởng nhanh, lợi nhuận tiềm tàng cao, các doanh nghiệp chưa tận dụng hết những nguồn lực sẵn có. DN đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm của ngành kinh doanh hiện tại
 15. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ĐA DẠNG HÓA - Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa là những chiến lược tăng doanh số và lợi nhuận bằng cách tham gia vào những ngành khác có liên quan hoặc không liên quan với ngành kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. - DN có thể thực hiện chiến lược đa dạng hóa bằng cách đầu tư phát triển các đơn vị kinh doanh mới hoàn toàn, mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, liên doanh với các doanh nghiệp khác, mua cổ phiếu...
 16. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ĐA DẠNG HÓA - Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm: Là chiến lược tăng doanh số và lợi nhuận bằng cách phát triển sản phẩm mới nhưng có liên hệ với nhau phù hợp với công nghệ hiện tại hoặc công nghệ mới để cung cấp cho thị trường mới. - Chiến lược đa dạng hóa hàng ngang: Là chiến lược tăng doanh số và lợi nhuận bằng cách phát triển sản phẩm mới không liên hệ với sản phẩm theo công nghệ mới để đáp ứng bổ sung nhu cầu của thị trường hiện tại - Chiến lược đa dạng hóa kết khối: Là chiến lược tăng doanh số và lợi nhuận bằng cách phát triển sản phẩm mới không liên hệ với nhau theo theo công nghệ mới để cung cấp cho thị trường mới.
 17. CHIẾN LƯỢC HƯỚNG NGOẠI - Chiến lược hướng ngoại (tăng trưởng hội nhập hàng ngang) thực chất là những chiến thuật được thực hiện độc lập hoặc kết hợp với những chiến lược tăng trưởng khác nhằm giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu chiến lược lâu dài. Có ba loại chiến lược hội nhập Chiến ngang lược hợp Chiến nhât/sáp lược mua nhận lại Các liên minh chiến lược
 18. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HỘI NHẬP HÀNG NGANG/HƯỚNG NGOẠI Chiến lược hợp nhất: Là chiến lược kết hợp Các nhà quản trị hai hay nhiều doanh chỉ nên chọn chiến nghiệp riêng lẻ thành lược này khi các lợi một doanh nghiệp mới theo nguyên tắc ích dự kiến vượt tự nguyện nhằm tạo trội các chi phí có lợi thế cạnh tranh trên khả năng phát thị trường. sinh.
 19. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HỘI NHẬP HÀNG NGANG/HƯỚNG NGOẠI - Chiến lược Mua lại: Là chiến lược mua lại toàn bộ hay một hoặc một vài đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp khác để bổ sung vào các ngành hàng hiện tại nhằm gia tăng thị phần hoặc tạo các lợi thế cạnh tranh nhanh chóng trên thị trường - Các nhà quản trị chỉ nên chọn chiến lược này khi xem xét tính phù hợp về mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, đánh giá đúng giá trị tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp, nắm rõ lý do bán của đối tác và xem xét mối quan hệ cung cầu giữa các bên nhằm hợp nhất, mua lại.
 20. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HỘI NHẬP HÀNG NGANG/HƯỚNG NGOẠI - Các liên minh chiến lược: Là sự hợp lực của hai hay nhiều công ty nhằm thực hiện có hiệu quả một dự án đặc biệt hay hợp tác trong một lĩnh vựa kinh doanh có lựa chọn giữa các bên đối tác. - Các hình thức liên minh chiến lược:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2