Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
308
lượt xem
79
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học nói chung, chất lượng dạy học bộ môn tin học nói riêng, là động lực thúc đẩy phong trào thi đua học tập ở học sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho những học sinh có năng lực, có niềm đam mê, có sáng tạo trong học tập bộ môn, lựa chọn được đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp có kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học lớp 9.<br /> <br /> PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG ANA<br /> <br /> TRƢỜNG THCS BUÔN TRẤP<br /> ---0O0---<br /> <br /> KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG<br /> HỌC SINH GIỎI MÔN<br /> TIN HỌC 9<br /> Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thủy<br /> Đơn vị công tác: Trƣờng THCS Buôn Trấp<br /> Trình độ: ĐHSP<br /> Chuyên ngành: Tin học<br /> Tổ: Tiếng Anh – Tin Học<br /> <br /> NĂM HỌC: 2014-2015<br /> Trang 1<br /> <br /> Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học lớp 9.<br /> MỤC LỤC:<br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………...…………..................………..3<br /> I.1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................3<br /> I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.............................................................................3<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu..........................................................................................3<br /> I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu..............................................................................3<br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................3<br /> II. PHẦN NỘI DUNG..........................................................................................................4<br /> I.1. Cơ sở lý luận...................................................................................................... 4<br /> II.2. Th c trạng..........................................................................................................4<br /> a. Thuận lợi-khó khăn...................................................................................5<br /> b. Thành công-hạn chế..................................................................................5<br /> c. Mặt mạnh-mặt yếu....................................................................................5<br /> d. Các nghiên nhân, các yếu tố tác động.......................................................5<br /> e. Phân tích đánh giá các vấn đề, th c trạng mà đề tài đặt ra.......................5<br /> II.3. Giải pháp, biện pháp……………………………………………................…..5<br /> a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp…………………...…….............…....6<br /> b. Nội dung và cách thức th c hiện giải pháp……………............………...6<br /> Chuyên đề 1: Làm quen với chương trình Pascal...................................10<br /> Chuyên đề 2: Câu lệnh điều kiện............................................................10<br /> Chuyên đề 3: Câu lệnh lặp......................................................................14<br /> Chuyên đề 4: Mảng.................................................................................20<br /> Chuyên đề 5: Xâu...................................................................................27<br /> c. Điều kiện th c hiện, giải pháp, biện pháp………………............………30<br /> d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp…………………............…..31<br /> e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu............…31<br /> II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.31<br /> III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ...... ……………………………….………........….31<br /> III.1. Kết luận………………………………………………….……...............…..31<br /> III.2. Kiến nghị…………………………………………….............……………...31<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học lớp 9.<br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1) Lí do chọn đề tài:<br /> - Đảng và Nhà nước đã vạch ra đường lối rất đúng đắn về “chiến lược con người” là<br /> “nâng cao dân trí, đào tạo nhân l c, bồi dưỡng nhân tài”. Ngành giáo dục và đào tạo cũng<br /> đang hướng tới phát triển tối đa những năng l c còn tiềm ẩn trong mỗi học sinh. Trong<br /> các trường học hiện nay, việc phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi góp phần đào tạo nhân tài<br /> cho đất nước được xem là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng. Nhiều năm qua tôi được s<br /> tín nhiệm của trường đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học 9. Qua quá trình<br /> bồi dưỡng, tôi luôn cố gắng tìm hiểu nội dung cơ bản và nâng cao, tìm ra phương pháp tối<br /> ưu để cho công tác bồi dưỡng có hiệu quả nhất. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là<br /> nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vinh d cho giáo viên khi tham gia bồi dưỡng. Những<br /> câu hỏi mà bất cứ ai khi tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cũng luôn đặt ra là: Làm thế<br /> nào để các em lĩnh hội tốt các kiến thức khi tham gia ôn luyện? Làm thế nào để kết quả<br /> đạt được tốt nhất? Làm thế nào để mang lại thành tích cho các em và mang lại vinh d<br /> cho nhà trường? Từ những băn khoăn đó, bằng tất cả nỗ l c của bản thân, qua tìm tòi, trao<br /> đổi và thảo luận với các đồng nghiệp, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp về<br /> để tài mà tôi đã nghiên cứu trong thời gian qua: "Kinh nghiệm bồi dƣỡng học sinh giỏi<br /> môn tin học lớp 9". Mong cùng góp một phần nhỏ vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi<br /> chung của trường, của huyện, để đội ngũ học sinh giỏi của trường, của huyện ta ngày<br /> càng đạt kết quả cao hơn.<br /> 2) Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:<br /> - Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học nói chung, chất lượng dạy học bộ môn tin học nói<br /> riêng.<br /> - Là động l c thúc đẩy phong trào thi đua học tập ở học sinh.<br /> - Tạo điều kiện thuận lợi cho những học sinh có năng l c, có niềm đam mê, có sáng tạo<br /> trong học tập bộ môn.<br /> - L a chọn được đội tuyển d thi học sinh giỏi các cấp có kết quả cao.<br /> - Làm cơ sở cho các em định hướng và chọn l a ngành nghề thích hợp cho tương lai.<br /> - Tạo được niềm tin ở các cấp lãnh đạo, ở phụ huynh và ở học sinh.<br /> 3) Đối tƣợng nghiên cứu:<br /> - Học sinh học giỏi môn tin học 9.<br /> - Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi tin học 9 của huyện.<br /> 4) Giới hạn phạm vi nghiêm cứu:<br /> - Chương trình cơ bản và nâng cao dành cho học sinh giỏi môn tin học trung học cơ sở.<br /> - Học sinh giỏi môn tin học trường: THCS Lê Đình Chinh, THCS Buôn Trấp.<br /> 5) Phƣơng pháp nghiên cứu:<br /> - Phương pháp quan sát sư phạm<br /> - Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh<br /> - Phương pháp trải nghiệm th c tế<br /> Trang 3<br /> <br /> Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học lớp 9.<br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> 1) Cơ sở lí luận:<br /> - Giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ mà tất cả các quốc gia đều coi là chiến lược của dân tộc<br /> mình. Mục đích nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời để đào tạo, bỗi dưỡng<br /> nhân tài cho địa phương, cho đất nước. Việc nâng cao chất lượng dạy và học là mục tiêu<br /> trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo, trong đó việc bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm<br /> vụ mũi nhọn. Bản thân tôi được s tín nhiệm, tin tưởng của nhà trường đã phân công bồi<br /> dưỡng học sinh giỏi, nên tôi đã dành nhiều tâm huyết, thời gian nghiên cứu, tìm tòi để<br /> công việc bỗi dưỡng đạt kết quả tốt nhất.<br /> 2) Thực trạng:<br /> a/ Thuận lợi – khó khăn:<br /> * Thuận lợi:<br /> - Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi<br /> trong nhiều ngành then chốt, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo. Chính nhờ điều đó<br /> thầy cô giáo và các em học sinh có rất nhiều thuận lợi trong việc thu thập tài liệu học tập<br /> và tham khảo nói chung, môn tin học nói riêng.<br /> - Tin học là môn khoa học t nhiên, nó là cơ sở, là nền tảng của nhiều lĩnh v c khoa học.<br /> Nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức và say mê khám phá khoa học của học sinh ngày<br /> càng nâng cao. Vì vậy, môn tin học ngày càng được nhiều em học sinh quan tâm, l a<br /> chọn là môn học ưa thích và cần thiết cho mình.<br /> - Được s quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, cũng như s quan tâm của từng địa<br /> phương nên đời sống của nhân dân trong huyện, thị trấn ngày càng nâng cao. Đa số các<br /> gia đình đã có điều kiện để đầu tư cho con em mình học tập tốt hơn.<br /> - Phần lớn phụ huynh đã quan tâm đến việc học tập của con em mình.<br /> - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường luôn quan tâm, chú trọng đến<br /> chất lượng giáo dục và đặc biệt chú trọng đến đội ngũ học sinh giỏi .<br /> - Giáo viên tham gia bồi dưỡng cũng đã có nhiều kinh nghiệm, nhiều năm tham gia bồi<br /> dưỡng học sinh giỏi, có nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi.<br /> * Khó khăn:<br /> - Đời sống của người dân trong nhiều thôn, buôn còn nhiều khó khăn, nên việc đầu tư cho<br /> con em mình trong học tập còn hạn chế.<br /> - Việc hỗ trợ kinh phí để bồ dưỡng cho giáo viên dạy học sinh giỏi ở một số trường chưa<br /> được thỏa đáng..<br /> - Phương tiện dạy và học, đặc biệt là phòng máy ở một số trường còn thiếu, bị hư hỏng<br /> nhiều.<br /> - Nhiều trường chưa có phòng bộ môn tin học.<br /> - Đa số giáo viên tin học đều là giáo viên trẻ nên kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi<br /> còn hạn chế.<br /> - Môn Tin học là môn học t chọn nên vẫn còn có học sinh chưa thật s đam mê môn<br /> học, một số em còn thụ động trong quá trình tiếp thu kiến thức.<br /> Trang 4<br /> <br /> Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học lớp 9.<br /> - Một số giáo viên chưa thật s đầu tư về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> b/ Thành công – Hạn chế:<br /> - Khơi dậy niềm say mê khám phá – phát huy tính độc lập – sáng tạo ở học sinh.<br /> - Học sinh tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi bộ môn ngày càng nhiều .<br /> - Kết quả đạt được trong các kì thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh ngày một<br /> thành công hơn.<br /> + Năm học 2012-2013 trường THCS Buôn Trấp có 05 em đạt giải kì thi cấp huyện môn<br /> tin học 9 và 01 em tham gia d thi cấp tỉnh đạt 01 giải khuyến khích.<br /> + Năm học 2013-2014 trường THCS Buôn Trấp có 04 em đạt cấp huyện và 01 em đạt<br /> giải 3 cấp tỉnh. Trường Lê Đình Chinh có 1 em đạt giải cấp huyện và 01 em đạt giải<br /> khuyến khích cấp tỉnh.<br /> - Mặc dù đã có kế hoạch cụ thể, có s chuẩn bị chu đáo, có s quan tâm chỉ đạo của các<br /> cấp lãnh đạo, song trong quá trình tổ th c hiện và căn cứ vào kết quả đạt được, chúng ta<br /> cần rút những kinh nghiệm:<br /> + Việc bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn tin học cần được các trường quan tâm th c hiện<br /> ngay từ lớp 8.<br /> + Một số trường cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn. Cần<br /> quan tâm, động viên kịp thời kết quả mà học sinh và giáo viên đạt được.<br /> c/ Mặt mạnh - mặt yếu.<br /> - Học sinh t giác cao trong việc nghiên cứu tài liệu học tập, t tìm kiếm những kiến thức<br /> để các em có thể bồi dưỡng thêm cho bản thân mình.<br /> - Học sinh tham gia trong các kỳ thi học sinh giỏi với số lượng lớn, qua đó giáo viên có<br /> điều kiện tuyển chọn số lượng học sinh tham gia đội tuyển d thi cấp cao hơn đạt chất<br /> lượng tốt hơn.<br /> - Do học sinh và một số giáo viên chưa được qua tâm kịp thời, khích lệ tinh thần cũng<br /> như vật chất nên đôi khi chưa thật s hết sức hết lòng với công viêc.<br /> d/ Các nguyên nhân và các yếu tố tác động.<br /> - Một số các em học sinh chưa thật s đam mê với môn Tin Học. Nên các em học sinh<br /> khá, giỏi cũng không thật s thích thú với môn học này.<br /> - Các em học sinh có năng l c với bộ môn Tin Học thì thường kèm theo là giỏi bộ môn<br /> Toán hoặc Hóa học do đó các em có thể chọn những môn học này để học chuyên sâu.<br /> e/ Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.<br /> - Ngày nay cùng với s phát triển của công nghệ thông tin, việc ứng dụng khai thác các<br /> nguồn học liệu mở trên mạng có vai trò rất lớn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Vì<br /> vậy chúng tôi đã tận dụng tối đa để thu thập tài liệu liên quan, cần thiết theo nhu cầu cần<br /> tìm hiểu của học sinh.<br /> - Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, vốn kiến thức của mỗi con người phải phù hợp với<br /> điều kiện sống, phù hợp với s phát triển nhanh chóng của khoa học. Muốn thích nghi và<br /> tiếp tục phát triển và khẳng định mình thì chính bản thân các em học sinh phải là người<br /> phát triển toàn diện. Các kiến thức mà các em học được giúp các em t tìm hiểu được một<br /> Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản