Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm dạy bài "Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí" (Địa lí lớp 6)

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
154
lượt xem
33
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm dạy bài "Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí" (Địa lí lớp 6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện nhằm giải quyết những khó khăn trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp trong việc truyền thụ kiến thức bài "Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí (Địa lí lớp 6)". Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm dạy bài "Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí" (Địa lí lớp 6)

SKKN-Năm học 2014 - 2015<br /> <br /> PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG ANA<br /> TRƢỜNG THCS LÊ VĂN TÁM<br /> <br /> <br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> <br /> Đề tài :<br /> <br /> KINH NGHIỆM DẠY BÀI “PHƢƠNG HƢỚNG TRÊN<br /> BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ”<br /> ( ĐỊA LÍ LỚP 6)<br /> Họ và tên người thực hiện: Nguyễn Thị Nga<br /> Đơn vị công tác:<br /> Trƣờng THCS Lê Văn Tám<br /> Trình độ:<br /> CĐSP Địa lí<br /> Chức vụ:<br /> Giáo viên<br /> <br /> Bình Hòa, ngày 15 tháng 02 năm 2015<br /> <br /> GV: Nguyễn Thị Nga – THCS Lê Văn Tám<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> SKKN-Năm học 2014 - 2015<br /> <br /> KINH NGHIỆM DẠY BÀI<br /> <br /> “PHƢƠNG HƢỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA<br /> ĐỘ ĐỊA LÍ” (ĐỊA LÍ LỚP 6)<br /> I. Phần mở đầu<br /> 1. Lí do chọn đề tài.<br /> Cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới hoạt động tích cực, chủ<br /> động, sáng tạo của học sinh, chống lại thói quen học tập thụ động. Đổi mới phương<br /> pháp dạy học bao gồm đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của GV và HS, đổi<br /> mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới hình thức tương tác trong dạy học, đổi mới<br /> kĩ thuật dạy học.<br /> Mục đích của đổi mới PPDH ở trường phổ thông là thay đổi lối dạy truyền thụ<br /> một chiều sang dạy học theo “Phương pháp dạy học tích cực” với các kĩ thuật dạy,<br /> học tích cực nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo,<br /> rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến<br /> thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn; tạo niềm tin,<br /> niềm vui, niềm hứng thú trong học tập; làm cho học là quá trình kiến tạo; học sinh<br /> tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác và xử lí thông tin, tự hình thành tri<br /> thức, có phẩm chất và năng lực của con người mới tự tin, năng động, sáng tạo trong<br /> cuộc sống. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh, dạy học sinh cách tìm ra chân<br /> lí. Chú trọng hình thành các năng lực, dạy phương pháp và kĩ thuật lao động khoa<br /> học, dạy cách học. Học để đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống hiện tại và tương<br /> lai. Những điều đã học cần thiết cho bản thân học sinh và cho sự phát triển của xã<br /> hội.<br /> Qua nhiều năm giảng dạy môn Địa lí lớp 6 và qua trao đổi với đồng nghiệp, tôi<br /> nhận thấy có một số đơn vị kiến thức quả là khó trong việc truyền thụ cho học sinh.<br /> Về phía GV, để giảng cho HS hiểu được, nắm được và biết vận dụng vào thực tế<br /> kiến thức đó thật là vất vả. Về phía HS, đây là những kiến thức cơ bản Địa lí đại<br /> cương, lại là những kiến thức trừu tượng nên rất khó đối với những HS có lực học<br /> trung bình và yếu. Một trong những đơn vị kiến thức đó là bài “ Phương hướng trên<br /> bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí”. Để các em tiếp thu và hiểu được, nắm vững<br /> được kiến thức thì phải có phương pháp dạy học phù hợp, phải tìm cách làm sao để<br /> các em tiếp thu dễ nhất.<br /> Với lí do đó tôi đã trăn trở, tìm tòi chọn đề tài này để nghiên cứu, trao đổi với<br /> các bạn đồng nghiệp nhằm tìm ra phương pháp tối ưu giúp HS hiểu được đơn vị kiến<br /> thức trên.<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> <br /> GV: Nguyễn Thị Nga – THCS Lê Văn Tám<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> SKKN-Năm học 2014 - 2015<br /> <br /> Tôi viết kinh nghiệm này nhằm giải quyết những khó khăn trong việc lựa chọn<br /> phương pháp giảng dạy phù hợp trong việc truyền thụ kiến thức bài “ Phương hướng<br /> trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí” (Địa lí lớp 6).<br /> 3. Đối tƣợng nghiên cứu.<br /> - Các phương pháp dạy học bộ môn Địa lí THCS.<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu.<br /> - Bài giảng bộ môn Địa lí lớp 6, áp dụng cho học sinh khối 6 trường THCS Lê<br /> Văn Tám, huyện Krông Ana.<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu.<br /> - Phương pháp lí luận: Nghiên cứu tài liệu.<br /> - Phương pháp phỏng vấn: Trao đổi với đồng nghiệp.<br /> - Phương pháp thực tế: Trải nghiệm thực tế, thống kê.<br /> II. Phần nội dung.<br /> 1. Cơ sở lí luận:<br /> - Dựa vào yêu cầu, nhiệm vụ của bộ môn.<br /> - Dựa vào yêu cầu của đổi mới phương pháp bộ môn.<br /> - Muốn có một tiết dạy hay, thành công thì yêu cầu đầu tiên là phải có phương<br /> pháp giảng dạy phù hợp với đơn vị kiến thức đó, với đối tượng học sinh của lớp đó.<br /> Do đó đối với đề tài này tôi đã sử dụng phương pháp trực quan, đàm thoại gợi mở<br /> kết hợp thảo luận nhóm, suy nghĩ – cặp đôi – chia sẻ, liên hệ thực tế nhằm phát huy<br /> trí tưởng tượng và tư duy logic của các em để giảng dạy thành công.<br /> 2. Thực trạng:<br /> a. Thuận lợi – khó khăn:<br /> * Thuận lợi:<br /> - Nhà trường có đủ phòng học cho các lớp, số lượng học sinh mỗi lớp đúng<br /> tiêu chuẩn, không phải học dồn, học ghép.<br /> - Đa số học sinh ngoan, yêu thích môn Địa lí, có ý thức học tập tốt.<br /> - Nhà trường mua sắm tương đối đầy đủ sách giáo khoa, tư liệu, ĐDDH phục<br /> vụ cho giảng dạy môn Địa lí.<br /> * Khó khăn:<br /> - Một số học sinh ý thức học tập chưa cao, chưa tích cực, chưa nhiệt tình, còn<br /> lơ là, tư duy logic còn hạn chế.<br /> - Một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình,<br /> chưa mua đủ dụng cụ, sách vở liên quan đến bộ môn cho con học tập.<br /> b. Thành công – hạn chế:<br /> * Thành công:<br /> - GV nghiên cứu, nắm vững, vận dụng, kết hợp tốt các phương pháp dạy học<br /> tích cực.<br /> - Học sinh tích cực, hứng thú học tập, không thụ động khi tìm hiểu kiến thức.<br /> GV: Nguyễn Thị Nga – THCS Lê Văn Tám<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> SKKN-Năm học 2014 - 2015<br /> <br /> * Hạn chế:<br /> - GV làm việc nhiều, nói nhiều.<br /> - Một số học sinh không hiểu, không xác định được kinh độ, vĩ độ của một<br /> địa điểm trên bản đồ.<br /> c. Mặt mạnh – hạn chế:<br /> - GV chủ động về kiến thức và phương pháp thì giảng dạy thành công.<br /> Ngược lại, nếu GV không chuẩn bị chu đáo về bài soạn, về ĐDDH thì rất lúng túng,<br /> dễ sa vào dạy chung chung, mơ hồ dẫn đến học sinh khó hiểu.<br /> - Đây là nội dung kiến thức trừu tượng nên những em học khá, giỏi thường<br /> ham thích học hỏi, thích khám phá tự nhiên thì rất hứng thú. Còn những em học lực<br /> trung bình và yếu thường rất ngại khi tiếp thu và trình bày ý kiến của bản thân.<br /> d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động:<br /> - GV nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy, các phương pháp thể hiện, chuẩn bị<br /> đầy đủ các đồ dùng liên quan đến bài dạy; giảng dạy nhiệt tình, có tinh thần trách<br /> nhiệm cao trong công việc.<br /> - Học sinh phối hợp tốt với giáo viên, tích cực xây dựng bài.<br /> e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.<br /> - Đây là nội dung kiến thực trừu tượng nên nếu GV không nghiên cứu kĩ<br /> bài, không tìm ra phương pháp tối ưu để giảng dạy thì rất khó thành công. Một số<br /> đồng nghiệp rất băn khoăn khi lựa chọn phương pháp. Nếu chỉ thuyết trình và đàm<br /> thoại thì chưa đủ. Nếu sử dụng phương pháp trực quan không tốt thì dẫn đến nhàm<br /> chán. Hoặc không liên hệ thực tế thì học sinh chẳng hiểu gì cả …<br /> - Về phía học sinh, những em học yếu thường hay ngại tiếp thu, ngại trình<br /> bày ý kiến của mình dẫn đến nhút nhát, lười không chịu suy nghĩ và hổng kiến thức.<br /> - Vì vậy GV phải khéo léo để dẫn dắt các em cùng chú ý nghe giảng, cùng<br /> tiếp thu, cùng xây dựng bài để nắm bắt kiến thức tùy theo mức độ trí tuệ của các em.<br /> 3. Giải pháp, biện pháp.<br /> a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp:<br /> - Trong đề tài này tôi tiến hành thực hiện phương pháp dạy học cụ thể nhằm<br /> mục đích thảo luận với đồng nghiệp để áp dụng vào thực tế học sinh để giảng dạy<br /> đạt hiệu quả cao nhất.<br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp:<br /> Tôi xin trình bày một tiết giáo án cụ thể về môn Địa lí lớp 6:<br /> Tiết 4. Bài 4: PHƢƠNG HƢỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ,<br /> <br /> VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ (Địa lí lớp 6).<br /> I. Mục tiêu bài học:<br /> 1. Kiến thức:<br /> GV: Nguyễn Thị Nga – THCS Lê Văn Tám<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> SKKN-Năm học 2014 - 2015<br /> <br /> - Học sinh biết và nhớ được các quy định về phương hướng trên bản đồ.<br /> - Hiểu thế nào là kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí của một địa điểm.<br /> 2. Kĩ năng:<br /> - Biết cách tìm phương hướng, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí của một điểm trên<br /> bản đồ và trên quả Địa Cầu.<br /> 3. Thái độ:<br /> - Học sinh có tính tích cực, tự giác học bài.<br /> - Yêu thích khám phá thiên nhiên.<br /> III. Phƣơng tiện dạy học:<br /> - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.<br /> - Bản đồ Đông Nam Á<br /> - Quả Địa Cầu.<br /> IV. Các hoạt động trên lớp:<br /> 1. Kiểm tra bài cũ:<br /> - Tỉ lệ bản đồ là gì? Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ? (Là tỉ số giữa khoảng cách trên<br /> bản đồ so với khoảng cách tương ứng ngoài thực địa. Tỉ lệ bản đồ cho biết bản đồ<br /> được thu nhỏ bao nhiêu so với thực địa).<br /> - Trên bản đồ tỉ lệ 1: 200 000, một đoạn đường đo được là 5 cm. Trên thực tế,<br /> đoạn đường đó dài bao nhiêu km? ( 10 km).<br /> 2. Bài giảng:<br /> Khi nghe bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình: có một cơn bão đang hình<br /> thành trên biển Đông, để làm tốt công tác phòng chống bão và theo dõi diễn biến<br /> cơn bão chuẩn xác cần phải xác định được vị trí và đường di chuyển của bão. Hoặc<br /> một tàu của ngư dân đi đánh cá bị nạn đang phát tín hiệu cấp cứu, cần phải xác định<br /> vị trí chính xác của con tàu đó để làm công tác cứu hộ. Để làm được nhũng công<br /> việc trên, ta phải nắm vững phương pháp xác định phương hướng và tọa độ địa lí các<br /> địa điểm trên bản đồ.<br /> Hoạt động của thầy và trò<br /> Nội dung chính<br /> HĐ 1: Tìm hiểu Phƣơng hƣớng trên bản đồ.<br /> 1. Phƣơng hƣớng trên bản<br /> * HS làm việc cá nhân/ phương pháp trực quan và đồ.<br /> thảo luận theo nhóm nhỏ.<br /> - Trái Đất là một quả cầu tròn, làm thế nào xác định<br /> được phương hướng trên mặt quả Địa Cầu?<br /> (Lấy hướng tự quay của Trái Đất để chọn Đông, Tây<br /> ; hướng vuông góc với hướng chuyển động của Trái<br /> Đất là hướng Bắc, Nam. Đã có bốn hướng cơ bản<br /> Đông, Tây, Nam, Bắc rồi định ra các hướng khác).<br /> GV: Nguyễn Thị Nga – THCS Lê Văn Tám<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản