intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT

Chia sẻ: Thanhbinh225p Thanhbinh225p | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
74
lượt xem
11
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiêm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT được thực hiện nhằm đánh giá đúng thực trạng và đề ra một số giải pháp về hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường nói riêng và đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT

 1. Tên SKKN: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá là một hoạt động tất yếu, là một khâu rất quan trọng. Ngay trong nghị quyết số 29 – NQ/TW Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở phần giải pháp thứ ba trong các giải pháp thực hiện có nêu: đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục đào tạo. Ngày 13 tháng 06 năm 2012 Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 711/QĐ- TTg phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020". Trong chiến lược nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học...Thực hiện định kỳ đánh giá quốc gia về chất lượng học tập của học sinh phổ thông nhằm xác định mặt bằng chất lượng và làm căn cứ đề xuất chính sách nâng cao chất lượng giáo dục của các địa phương và cả nước”. Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo và công văn số 1896 /SGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học phổ thông năm học 2013-2014 của Sở Giáo dục và đào tạo Đồng Nai cũng đã nêu một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường trung học phổ thông là : “Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học.” Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, giáo viên phải xem đánh giá là quá trình và là một phần không thể thiếu trong hoạt động giảng dạy của mình. Mặt khác việc kiểm tra đánh giá cần được hiệu trưởng sử dụng để hướng dẫn học sinh học, giáo viên giảng dạy và giám sát, nâng cao chất lượng giảng dạy. Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí kết hợp với thực tiễn quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, tôi quyết định chọn đề tài “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT” nhằm đánh giá đúng thực trạng và đề ra một số giải pháp về hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường nói riêng và đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lý luận Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong trường trung học phổ thông rất quan trọng trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo quy định, cho điểm chính xác có ý nghĩa rất lớn, nó Trang 1
 2. tạo được sự công bằng trong học tập cho học sinh, khích lệ học sinh làm cho các em nhận ra được năng lực thực sự để tự bổ sung hoàn thiện mình, đồng thời qua đó người thầy nắm được chất lượng đào tạo của mình, khả năng tiếp thu của học sinh để từ đó người thầy có những điều chỉnh về phương pháp dạy học cho phù hợp. Mặt khác, kết quả đánh giá chính xác của giáo viên giúp cho nhà quản lý giáo dục nắm được chất lượng của hoạt động dạy học trong nhà trường, từ đó đưa ra những chiến lược phát triển nhà trường hợp lý và khả thi. Trong những năm qua, việc đổi mới phương pháp trong hoạt động dạy và học là một nhiệm vụ cấp thiết và có tầm quan trọng chiến lược; đây là nhiệm vụ của mọi thành viên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong các nội dung đổi mới ấy, hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm tra và đánh giá học sinh là nhiệm vụ thường ngày của giáo viên. Trong xu hướng chung của sự phát triển và đổi mới, công tác kiểm tra đánh giá cũng phải có những thay đổi tích cực, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của xã hội. 2. Cơ sở thực tiễn Quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đã được nêu rõ trong điều lệ trường trung học ( điều 28), thông tư 58 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, thực tế việc giáo viên kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đôi khi vẫn còn tiêu cực làm cho xã hội chưa yên tâm và tin tưởng vào chất lượng đào tạo của nhà trường. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là hoạt động bắt buộc và quen thuộc đối với tất cả giáo viên đứng lớp. Nhưng phần lớn các giáo viên có quan niệm việc ra đề kiểm tra cho học sinh đơn giản là có điểm số ghi vào sổ điểm để cuối học kì cuối năm đánh giá xếp loại học sinh. Hiện tượng tiêu cực trong hoạt động dạy thêm học thêm vẫn còn, giáo viên còn dùng con điểm để khống chế học sinh cũng là một hệ lụy ảnh hưởng rất lớn đến sự công tâm của người giáo viên trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Trang 2
 3. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT dự kiến thực hiện trong một năm ( từ tháng 8/2013 đến tháng 7/2014): STT Nội dung Mục tiêu cần đạt Người thực Cách thức thực hiện, Khó khăn, Biện pháp công việc hiện điều kiện thực hiện rủi ro khắc phục 1 Giáo dục, - Nâng cao ý thức, động - Ban giám - Thực hiện từ đầu năm - Thái độ chủ - Giáo dục tuyên truyền cơ đúng đắn trong học hiệu học ( lần họp cơ quan quan, ỷ lại, thường xuyên, chủ trương, tập, rèn luyện của học đầu tiên) thói quen liên tục phương pháp sinh. - Giáo viên bộ không đúng từ kiểm tra, đánh môn - Thực hiện thông qua trước - Lắng nghe giá kết quả học - Giáo dục ý thức tổ các buổi sinh hoạt tập phản ánh để tập của học chức kỷ luật, tính trung - Đoàn thanh thể như: chào cờ đầu - Sự vô cảm, xử lý kịp thời sinh của nhà thực thẳng thắn, ý thức niên tuần, sinh hoạt chủ thiếu trách trường trong trách nhiệm với bản - Giáo viên nhiệm, hoạt động ngoại nhiệm ( có thể năm học. thân. chủ nhiệm khoá, hoạt động ngoài có) ở một số giờ lên lớp,… giáo viên - Tạo tâm thế đúng đắn - Học sinh cho người giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ của mình Trang 3
 4. STT Nội dung Mục tiêu cần đạt Người thực Cách thức thực hiện, Khó khăn, Biện pháp công việc hiện điều kiện thực hiện rủi ro khắc phục 2 Tổ chức cho - Giáo viên nắm vững - Ban giám - Thực hiện từ đầu năm - Sự thiếu tinh - Nhắc nhở giáo viên học quy chế kiểm tra đánh hiệu học ( lần họp cơ quan thần trách thường xuyên, tập lại thông tư giá xếp loại học sinh đầu tiên) nhiệm ( có thể liên tục. 58, hướng dẫn - Giáo viên bộ có) ở một số thực hiện công - Giáo viên nắm vững môn giáo viên tác khảo thí quy định về kiểm tra, của nhà trường công tác ra đề, coi kiểm - Giáo viên tra, chấm bài, ghi điểm, chủ nhiệm đánh giá kết quả học tập của học sinh sau thống kê điểm 3 Kiện toàn hoạt - Các thành viên nắm rõ - Phó hiệu - Triển khai từ đầu năm - Chưa có chế - Tham mưu động của bộ nội dung công việc, trưởng phụ học độ bồi dưỡng đề xuất tìm phận khảo thí phối hợp thực hiện hiệu trách khảo thí hướng hỗ trợ quả - Xây dựng kế hoạch -Năng lực - Nhân viên tổ hoạt động cụ thể nắm bắt và xử - Chỉ đạo quản - Xử ký, nắm bắt thông hành chính lý thông tin lý chặt chẽ tin ngược và phản ánh -Năng lực nắm bắt và không kịp lại cho lãnh đạo đơn vị xử lý thông tin của các thời, thiếu thành viên phải tốt chính xác dễ gây mất đoàn kết trong giáo viên và trong cả học sinh Trang 4
 5. STT Nội dung Mục tiêu cần đạt Người thực Cách thức thực hiện, Khó khăn, Biện pháp công việc hiện điều kiện thực hiện rủi ro khắc phục 4 Đổi mới - Chính xác, khách - Các tổ trưởng - Phương pháp dạy học - Năng lực - Giáo dục ý phương pháp, quan, công bằng chuyên môn, phải có sự chyển biến chuyên môn thức, tuyên hình thức ra đề giáo viên cốt tích cực giúp học sinh và tinh thần truyền chủ kiểm tra - Đúng chuẩn kiến thức, cán ở các bộ hình thành năng lực tự trách nhiệm trương kỹ năng môn học và tự đánh giá với nghề nghiệp của - Đưa vào quy - Phù hợp với đối tượng - Giáo viên - Hệ thống câu hỏi chế thi đua học sinh một bộ phận chủ nhiệm kiểm tra đánh giá cũng giáo viên chưa - Phân hoá được học cần thể hiện sự phân đáp ứng - Ban đại diện hoá ( thông thường sinh cha mẹ học 50% biết, hiểu, 25% - Nhận thức từ - Rèn luyện cho học sinh các lớp và vận dụng, 25% vận phía gia đình sinh năng lực tự kiểm trường dụng nâng cao) học sinh chưa tra, tự đánh giá kết quả cao học tập của bản thân và - Sử dụng phiếu liên lạc của người khác điện tử giữa nhà trường và gia đình hiệu quả - Giúp gia đình học sinh hơn và cộng đồng có biện pháp phối hợp cùng nhà trường Trang 5
 6. STT Nội dung Mục tiêu cần đạt Người thực Cách thức thực hiện, Khó khăn, Biện pháp công việc hiện điều kiện thực hiện rủi ro khắc phục 5 Lập kế hoạch - Đảm bảo tính khách - Ban giám - Thực hiện đầu năm, - Thời gian - Tìm giải kiểm tra chung quan, công bằng, chính hiệu cụ thể hoá từng học kỳ thực hiện pháp tối ưu để xác trùng với các khắc phục khi - Tổ trưởng - Tổ trưởng chuyên kế hoạch khác găp phải. Phối - Học sinh và giáo viên môn chịu trách nhiệm của nhà hợp với các bộ chủ động kế hoạch học - Giáo viên bộ triển khai, thực hiện, môn trường phận khác tập, ôn tập để đạt hiệu kiểm tra, nhắc nhở trong nhà quả cao về kết quả học - Giáo viên - Chấm trả bài trường nhịp tập của học sinh - Ban giám hiệu kiểm không kịp thời nhàng chủ nhiệm tra đột xuất, định kỳ - Học sinh - Giáo viên - Công khai không cẩn quy trình thận nhầm chấm bài cho điểm của học toàn thể học sinh sinh và phụ huynh học sinh - Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin, phản hồi giáo viên, học sinh, phụ huynh Trang 6
 7. 6 Thống kê kết - Đánh giá phân tích - Ban giám - Thực hiện sau mỗi đợt - Phụ thuộc - Sử dụng quả sau kiểm chất lượng học sinh từ hiệu kiểm tra chung vào đường đường truyền tra đó điều chỉnh phương truyền mạng dữ liệu ổn pháp dạy phù hợp để - Tổ trưởng mạnh hay yếu, định học sinh học tập tốt hơn - Giáo viên bộ lỗi đường truyền - Giáo viên tin - Học sinh tự đánh giá môn học hỗ trợ bản thân - Giáo viên - Máy tính bị chủ nhiệm hư 7 Xây dựng - Có thể chủ động trong - Ban giám - Thực hiện sau mỗi đợt - Đề trùng - Xây dựng ma ngân hàng đề công tác kiểm tra hiệu kiểm tra, cuối học kỳ. nhau trận đề - Quá trình tạo đề từ - Tổ trưởng - Độ khó của - Giáo viên ra ngân hàng đề sẽ tạo ra các câu hỏi đề theo đúng đề kiểm tra có tính - Giáo viên bộ khác nhau ma trận, ghi rõ khách quan cao, công môn mức độ khó bằng cho học sinh - Đề có khi lên từng câu còn sai sót hỏi - Tổ trưởng kiểm tra đề: độ khó, tính chính xác có đúng theo yêu cầu của ma trận đề Trang 7
 8. IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Trong năm qua kết quả kiểm tra đánh giá kết quả học tập học sinh ở đơn vị đã có những thay đổi đáng kể về hình thức và nội dung như : - Quán triệt , chỉ đạo giáo viên trong đơn vị thực hiện công tác kiểm tra- đánh giá học sinh trước đây là theo qui chế 40, thông tư 51 và nay là theo thông tư 58 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Tiến hành công tác đánh giá kiến thức học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng - Triển khai công tác xây dựng ngân hàng dữ liệu bộ môn để tạo đề kiểm tra định kì - Tiến hành kiểm tra tập trung các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh văn - Công tác coi thi, coi kiểm tra được quan tâm và quán triệt kỹ đến giáo viên; - Phân công giáo viên chấm bài chéo giữa các lớp - Công tác vào điểm, cộng điểm, xếp loại học sinh, in phiếu liên lạc, báo cáo thống kê số liệu … đều thực hiện bằng máy tính; - Trong dạy học và kiểm tra, giáo viên và học sinh không còn thái độ chủ quan như trước đây, chẳng hạn “học cái gì, thì thi cái ấy”. Kết quả xếp loại học lực học sinh qua các năm gần đây có chuyển biến một cách căn bản (bảng số liệu sau) Tỉ lệ (%) xếp loại học lực của học sinh Năm học Giỏi Khá TB Yếu Kém 2012 -2013 4,5 27,7 59,1 7,6 1,1 2013 -2014 7,2 41,35 45,36 5,98 0 - Tiêu cực trong hoạt động dạy thêm, học thêm giảm rõ rệt, hiện tượng học sinh biết trước đề, phân biệt đối xử giữa các học sinh đã giảm đi khá nhiều. V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Qua nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, có thể thấy việc nâng cao chất lượng giáo dục trong trường trung học phổ thông chính là thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục nhằm xây dựng con người mới gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Muốn ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục trung học phổ thông cần thiết phải thay đổi từ việc xây dựng chương trình, nội dung đào tạo đến việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh . Nhận thức rõ vị trí, vai trò của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong hoạt động dạy học của nhà trường, đó là khâu quan trọng giúp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hiệu trưởng xác định trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phải đạt mục tiêu: chính xác, Trang 8
 9. công bằng, khách quan nên đã tiến hành thực hiện kiểm tra tập trung các môn như đã trình bày. Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phải được xây dựng rõ ràng, khoa học, dựa trên thực tiễn về nhân lực, vật lực và tài lực của nhà trường. Mục tiêu của công việc này phải được giáo viên và học sinh nắm rõ và phải mang tính khả thi. Ban lãnh đạo trường luôn sát cánh với giáo viên trong công tác này để cùng họ tháo gỡ khó khăn. Việc nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học phổ thông hiện nay, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên và học sinh trong nhà trường, cần sự quan tâm và hỗ trợ rất lớn của toàn xã hội, vì đó là lực lượng chính thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập như hiện nay Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, của Ngành giáo dục, trên tinh thần đổi mới toàn diện các mặt giáo dục, với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ các thầy cô giáo, tôi tin tưởng và hy vọng trong thời gian tới, chất lượng giáo dục ngày càng phát triển nhằm đạt được mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Cần hoạch định các chính sách giáo dục mang tính ổn định và bền vững hơn; có chỉ đạo cụ thể trong việc triển khai các phương pháp đánh giá phù hợp với đặc thù môn học, cấp học. Tiếp tục xây dựng biện pháp hạn chế việc dạy thêm, học thêm vì đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tiêu cực trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên cho giáo viên đã được tiến hành, tuy nhiên cần tổ chức hiệu quả hơn, mang tính thực tiễn cao, nên tránh những nội dung mang tính hàn lâm, khả năng vận dụng kém. Bên cạnh đó, nên thống nhất triển khai đều cho tất cả các môn học để quản lý thuận tiện hơn VI. DANH M ỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành theo thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Luật Giáo dục 2005, số 38/2005/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Giáo dục 2005, số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc Hội khóa 12. 3. Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trang 9
 10. 4. Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT- BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND, ngày 16/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 5. Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM, Tài liệu cán bộ quản lý trường phổ thông, Lưu hành nội bộ, năm 2013, Module 4, Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường phổ thông. 6. Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM, Tài liệu cán bộ quản lý trường phổ thông, Lưu hành nội bộ, năm 2013, Module 1: Đường lối phát triển Giáo dục và đào tạo Việt Nam Thống Nhất, ngày 08 tháng 04 năm 2015 Người thực hiện Nguyễn Thị Xuân Hoa Trang 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản