Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
393
lượt xem
8
download

Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: 1.2. Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp qua tranh, ảnh và mẫu vật sống. - Qua tranh, ảnh HS phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến. -iến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH

  1. Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH quan sát thường biến I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: 1.2. Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp qua tranh, ảnh và mẫu vật sống. - Qua tranh, ảnh HS phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến. - Qua tranh ảnh và mẫu vật sống rút ra được: + Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không hoặc rất ít chịu tác động của môi trường. + Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.
  2. - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. 3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ - Tranh ảnh minh hoạ thường biến. - Ảnh chụp thường biến. - Mẫu vật: + Mầm khoai lang mọc trong tối và ngoài sáng. + 1 thân cây rau dừa nước từ mô đất bò xuống ven bờ và trải trên mặt nước. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2.Kiểm tra 3.Bài học - GV nêu yêu cầu của bài thực hành.
  3. - Phát dụng cụ cho các nhóm (mỗi nhóm 10 – 15 HS). Hoạt động 1: Nhận biết một số thường biến Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - GV yêu cầu HS - HS quan sát kĩ 2: Nhận biết quan sát tranh, ảnh, các tranh, ảnh và một số thường mẫu vật các đối mẫu vật: Mầm biến tượngvà: khoai lang, cây + Nhận biết thường rau dừa nước. biến phát sinh dưới - Thảo luận nhóm ảnh hưởng của ghi kết quả vào ngoại cảnh. bảng báo cáo thu + Nêu các nhân tố hoạch. tác động gây thường - Đại diện nhóm biến. trình bày. - GV chốt đáp án.
  4. Đối Điều kiện môi Kiểu hình Nhân tố tác động tượng trường tương ứng - Mầm lá có - Ánh sáng 1. - Có ánh sáng Mầm màu xanh - Trong tối khoai - Mầm lá có màu vàng 2. Cây - Trên cạn - Thân lá nhỏ - Độ ẩm rau - Ven bờ - Thân lá lớn dừa mặt - Thân lá lớn - Trên nước nước hơn, rễ biến thành phao. 3. Cây - Trong bóng - Thân lá màu - Ánh sáng mạ tối vàng nhạt. - Ngoài sáng - Thân lá có màu xanh Hoạt động 2: Phân biệt thường biến và đột biến
  5. Hoạt động Hoạt động của Nội dung của GV HS - GV hướng dẫn - Các nhóm 2: Phân biệt HS quan sát trên quan sát tranh, thường biến và đối tượng lá cây thảo luận và nêu đột biến mạ mọc ven bờ được: và trong ruộng, thảo luận: mạ + 2 cây - Sự sai khác thuộc thế hệ thứ giữa 2 cây mạ 1 (biến dị trong mọc ở 2 vị trí đời cá thể) khác nhau ở vụ thứ 1 thuộc thế của + Con hệ nào? giống chúng - Các cây lúa (biến dị nhau được gieo từ hạt không di truyền) của 2 cây trên có
  6. nhau + Do điều kiện khác không? Rút ra dinh dưỡng khác kết luận gì? nhau. - Tại sao cây mạ ở ven bờ phát - 1 vài HS trình triển không tốt bày, lớp nhận bằng cây mạ xét, bổ sung. trong ruộng? - GV yêu cầu HS phân biệt thường biến và đột biến. Hoạt động 3: Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng Hoạt động của Hoạt động của Nội dung GV HS
  7. - GV yêu cầu - HS nêu được: 3: Nhận biết HS quan sát ảnh + Hình dạng ảnh hưởng của 2 luống su hào giống nhau (tính môi trường của cùng 1 trạng chất đối với tính giống, nhưng có lượng). trạng số lượng điều kiện chăm và tính trạng + Chăm sóc tốt sóc khác nhau. chất lượng  củ to. Chăm - Hình dạng củ sóc không tốt  su hào ở 2 luống củ nhỏ (tính khác nhau như trạng số lượng) thế nào? - Nhận xét: tính trạng chất lượng phụ thuộc kiểu - Rút ra nhận gen, tính trạng số lượng phụ xét. thuộc điều kiện sống. 4. Nhận xét - đánh giá
  8. - GV nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của các nhóm. - Nhận xét chung kết quả giờ thực hành. - Nhắc HS thu dọn vệ sinh lớp học. 5. Dặn dò - Viết báo cáo thu hoạch. - Đọc trước bài 28.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản