intTypePromotion=3

SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư viện trường THCS Dur Kmăn

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
32
lượt xem
0
download

SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư viện trường THCS Dur Kmăn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư viện trường THCS Dur Kmăn" với mục tiêu nhằm đưa tài liệu đến với bạn đọc nhiều hơn. Giúp cho bạn đọc tiếp cận được với vốn tài liệu phong phú của thư viện. Lựa chọn những tài liệu phù hợp với mình nhằm phát huy vai trò của sách góp phần nâng cao dân trí, nâng cao thẩm mĩ, tư tưởng đạo đức của bạn đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư viện trường THCS Dur Kmăn

SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài.<br /> <br /> Sách, báo có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội như VI. Lênin đã nói: <br /> “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ  nghĩa  <br /> cộng sản”. Với nhà trường thì sách, báo lại có ý nghĩa quan trọng vì sách báo là <br /> học liệu cần thiết nhất, là người bạn gần gũi nhất của thầy và trò. Giáo viên <br /> cần có sách nghiệp vụ, sách tham khảo, sách giáo khoa để  giảng dạy và nâng <br /> cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Học sinh cần có sách tham khảo, sách giáo  <br /> khoa, sách bài tập, sách thiếu nhi để  học tập và giải trí sau những giờ  học tập <br /> căng thẳng. Ngoài ra trong thư viện cũng còn có những loại báo, tạp chí… cũng <br /> là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo viên và học sinh  <br /> trong nhà trường.<br /> <br /> Chính vì vậy từ  lâu thư  viện có vai trò quan trọng, trở  thành bộ  phận  <br /> trọng yếu không thể thiếu được trong nhà trường. Nhận thức được vị trí, vai trò <br /> của sách, báo không những nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường mà <br /> còn nâng cao đời sống tinh thần của bạn đọc. Việc sử dụng sách, báo ngày càng  <br /> tăng của giáo viên và học sinh, đội ngũ cán bộ thư viện trường học không ngừng <br /> học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp, trau dồi, mở rộng, nâng cao trình độ <br /> chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giáo viên và học  <br /> sinh đối với sách, báo. <br /> <br /> Giáo viên và học sinh có ý thức khi tham gia đọc sách, tìm tòi, khám phá <br /> những cái hay, cái mới trong cuốn sách. Tích cực tìm kiếm thông tin trên Internet <br /> (Thư viện điện tử) phục vụ cho việc học tập, nâng cao dân trí, thẩm mĩ ngay tại  <br /> thư viện. Bên cạnh đó việc đọc sách của một số bộ phận giáo viên và học sinh <br /> chưa chủ  động, chưa tích cực, lựa chọn những tài liệu không phù hợp với lứa  <br /> tuổi, khối lớp của mình, chưa biết khai thác vốn tài liệu hiện có của thư  viện. <br /> Do đó hiệu quả mang lại chưa cao.<br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 1                   Trường THCS Dur Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Mặt khác để  thư  viện không phải là “kho chứa sách” mà thư  viện cần <br /> phải phát huy hết vị trí, vai trò, chức năng của mình không những là nơi lưu giữ <br /> sách, báo, tạp chí và các loại tài liệu, các văn bản chỉ đạo của đảng, các cấp, các <br /> ngành mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa trong nhà trường. Là nơi bạn đọc  <br /> đến để mượn sách, tìm kiếm thông tin đáp ứng nhu cầu của bạn đọc góp phần  <br /> thúc đẩy phong trào giảng dạy và học tập của đông đảo giáo viên và học sinh.  <br /> Xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu trong học sinh và xây dựng nếp sống  <br /> văn hóa mới cho mỗi thành viên trong nhà trường.<br /> <br /> Là một cán bộ  thư  viện trẻ  mới ra trường lại công tác trong một ngôi <br /> trường vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn bản thân tôi luôn <br /> trăn trở  tìm ra những biện pháp tích cực làm thế  nào để  đưa sách báo đến gần <br /> với học sinh nhiều hơn. Được sự  quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, các  <br /> đoàn thể và sự tham gia tích cực của tổ cộng tác viên thư viện nên tôi đã đưa ra  <br /> sáng kiến kinh nghiệm nho nhỏ: “Một số  biện pháp để  đưa tài liệu đến gần  <br /> với bạn đọc nhiều hơn ở thư viện trường THCS Dur Kmăn”. <br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> <br /> * Mục tiêu:<br /> <br /> ­ Để đưa tài liệu đến với bạn đọc nhiều hơn <br /> <br /> ­ Giúp cho bạn đọc tiếp cận được với vốn tài liệu phong phú của thư <br /> viện. Lựa chọn những tài liệu phù hợp với mình nhằm phát huy vai trò của sách <br /> góp phần nâng  cao dân trí, nâng cao thẩm mĩ, tư tưởng đạo đức của bạn đọc.<br /> <br /> ­ Vòng quay của vốn tài liệu được tăng cường, tình trạng sách “chết”,  <br /> sách bị bỏ quên trong kho sẽ hạn chế.<br /> <br /> * Nhiệm vụ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 2                   Trường THCS Dur Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Nghiên cứu, lựa chọn và đưa ra những biện pháp nhằm đưa tài liệu có <br /> trong thư viện đến với bạn đọc nhiều hơn<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.<br /> <br /> Biện pháp để sách, báo, tạp chí… (tài liệu) ở thư viện trường THCS Dur  <br /> Kmăn đến với bạn đọc.<br /> <br /> 4. Giới hạn của đề tài.<br /> <br /> Cán bộ viên chức và học sinh trường THCS Dur Kmăn trong 02 năm (năm <br /> học 2015 – 2016 và năm học 2016 – 2017)<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.<br /> <br /> Khi thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng một số nhóm phương pháp như:<br /> <br /> * Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận<br /> <br /> ­ Phương pháp nghiên cứu tài liệu, các văn bản pháp quy về thư viện<br /> <br /> ­ Phương pháp phân tích, tổng hợp thông qua sổ mượn sách của giáo viên <br /> và học sinh, sổ thống kê bạn đọc<br /> <br /> * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> <br /> ­ Phương pháp điều tra nhu cầu hứng thú đọc của bạn đọc<br /> <br /> ­ Phương pháp quan sát, khảo sát thực tế tình hình đọc sách của bạn đọc<br /> <br /> ­ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm<br /> <br /> * Phương pháp thống kê toán học<br /> <br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> <br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> <br /> * Cơ sở khoa học<br /> <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 3                   Trường THCS Dur Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Tài liệu là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ <br /> quan, tổ  chức, cá nhân. Tài liệu bao gồm sách, báo, tạp chí, các văn bản giúp  <br /> người ta tìm hiểu về  vấn đề  gì ví dụ  như  tài liệu học tập, tài liệu tham khảo <br /> đọc tại thư viện…<br /> <br /> Bạn đọc  ở  thư  viện trường THCS Dur Kmăn đó là toàn thể  cán bộ  viên <br /> chức và học sinh trong nhà trường. <br /> <br /> Sách, tài liệu chứa đựng những kinh nghiệm của loài người được truyền <br /> lại từ  thế  hệ  này sang thế  hệ  khác, sự  tiến bộ  của loài người có được là nhờ <br /> tiếp thu, khai thác và phát triển những tri thức của các thế hệ trước để lại. Chỉ <br /> ra được sự phát triển những tri thức của các thế hệ trước để lại.<br /> <br /> * Cơ sở pháp lý<br /> <br /> Bám sát theo điều 1 chương 1 quyết định số  61/1998/QĐ/BGD&ĐT về <br /> quy chế tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông. Cũng đã nhấn mạnh: <br /> “Thư  viện trường phổ  thông là một bộ  phận cơ  sở  vật chất trọng yếu, trung  <br /> tâm sinh hoạt văn hóa khoa học của nhà trường. Thư  viện góp phần nâng cao <br /> chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về  khoa học <br /> thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự nghiêm cứu cho học sinh. Tạo cơ sở <br /> từng bước thay đổi phương pháp dạy và học. Đồng thời tham gia tích cực vào <br /> việc bồi dưỡng tư  tưởng chính trị  và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các  <br /> thành viên của nhà trường”.<br /> <br /> Bám sát các tiêu chuẩn theo quyết định số  01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2  <br /> tháng 1 năm 2003 của Bộ  giáo dục và đào tạo về  việc ban hành quy định tiêu <br /> chuẩn thư viện trường phổ thông.<br /> <br /> Bám sát và thực hiện theo công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm  <br /> 2004 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư <br /> viện trường phổ thông.<br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 4                   Trường THCS Dur Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Trong  những   năm   qua,   song   song   với   các   văn   bản   chỉ   đạo,   kế   hoạch  <br /> nhiệm vụ  năm học của ngành đều nói tới vị  trí, vai trò cũng như  tác dụng của <br /> thư  viện trường học. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Krông Ana cũng có  <br /> những văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác thư viện vào đầu năm học.<br /> <br /> Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường THCS Dur <br /> Kmăn.<br /> <br /> Căn cứ  quy chế  làm việc của trường THCS Dur Kmăn năm học 2016 –  <br /> 2017.<br /> <br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> Trường THCS Dur Kmăn là một ngôi trường đóng trên địa bàn có điều <br /> kiện kinh tế  đặc biệt khó khăn, trình độ  dân trí thấp. Đa số  học sinh là người  <br /> dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% tổng số học sinh toàn trường. Năm học 2015 – <br /> 2016 tôi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp để đưa tài liệu đến  <br /> gần với bạn đọc nhiều hơn  ở  thư  viện trường THCS Dur Kmăn” nhưng hiệu  <br /> quả mang lại chưa cao đã đáp ứng được một phần nào đó nhu cầu của bạn đọc. <br /> Để  đáp  ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc trường THCS Dur Kmăn năm <br /> học 2016 – 2017 tôi đã tiếp tục nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm này tìm <br /> ra những giải pháp, biện pháp tối  ưu nhất để  có thể  đưa vốn tài liệu của thư <br /> viện đến với bạn đọc nhiều hơn.<br /> <br /> Đặc   điểm   của   sách:   Tổng   số   vốn   tài <br /> liệu là 4063 bản sách. Nguồn sách cơ  bản đa <br /> dạng, phong phú, có đầy đủ  các loại sách như <br /> sách giáo khoa, sách tham khảo, sách thiếu nhi, <br /> sách nghiệp vụ, sách đạo đức, sách biển đảo, <br /> sách kỹ năng sống… đã đáp ứng được nhu cầu <br /> của bạn đọc. Bên cạnh đó nguồn sách được bổ <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 5                   Trường THCS Dur Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> sung hàng năm chưa mới, chưa có tính thời sự, tài liệu địa phương còn hạn chế.  <br /> Vốn tài liệu trong thư viện chưa có sự chọn lọc phù hợp theo tiêu chuẩn của Bộ <br /> giáo dục và đào tạo. Vì nguồn bổ sung chính là sách nhà nước tài trợ (nguồn này <br /> có chọn lọc về nội dung nhưng rất hạn chế về số lượng), chưa phong phú, chưa <br /> đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.<br /> <br /> Cơ  sở  vật chất cơ  bản phục vụ  được nhu cầu của bạn đọc. Tổng diện <br /> tích kho sách và phòng đọc là 54 m2. Chỗ  ngồi dành cho giáo viên và cho học <br /> sinh chung. Thư  viện mở  cửa phục vụ  6 buổi/ tuần. Các khâu xử  lý kỹ  thuật  <br /> như  đăng kí, đóng dấu, dán nhãn, phân loại, mô tả, sắp xếp… được thực hiện  <br /> đầy đủ. Tuy nhiên vào những giờ cao điểm, những buổi sinh hoạt chủ điểm… <br /> thì thư  viện không thể  phục vụ  được hết nhu cầu của bạn đọc. Hàng ngày có  <br /> khoảng hơn 100 học sinh có nhu cầu đọc trong khi thư  viện có 40 chỗ  ngồi  <br /> không đáp ứng hết nhu cầu của các em. Học sinh học 2 buổi/ ngày đa số nhà các <br /> em  ở  cách xa trường 5 – 10 km nên các em  ở  lại trường vào buổi trưa mà thư <br /> viện không đáp ứng được nhu cầu của các em trong lúc nghỉ giải lao.<br /> <br /> Công tác tuyên truyền giới thiệu sách, phục vụ  bạn đọc, bổ  sung tài liệu  <br /> mới đã được tiến hành thường xuyên. Do đó đa số  các em học sinh ham đọc  <br /> sách, yêu thích sách nhưng các em vẫn chưa biết lựa chọn những loại sách phù <br /> hợp với mình. Đối với các em học sinh đầu cấp (khối 6) các em đến thư  viện  <br /> chỉ thích đọc, tìm những sách, truyện có nội dung ngắn, truyện tranh, truyện cổ <br /> tích. Các em học sinh có học lực khá thì các em lại thích đọc những loại sách  <br /> tham khảo, sách ôn tập, sách bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao dân trí, thẩm  <br /> mĩ, đạo đức… Còn các em có học lực thấp hơn thì các em thích đọc các loại  <br /> truyện thiếu nhi, tiểu thuyết… Sau khi được tư  vấn về  sách, vai trò của sách <br /> đối với trường học và đời sống xã hội thì nhu cầu của bạn đọc đối với sách  <br /> không ngừng tăng cao. Hàng ngày có khoảng 100 – 120 lượt bạn đọc tài liệu  <br /> truyền thống, 50 – 60 lượt bạn đọc truy cập tài liệu điện tử (thư viện điện tử).<br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 6                   Trường THCS Dur Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Nhà trường đã mở được một lớp phổ cập giáo dục tại buôn Krang với 20  <br /> em học sinh. Các em không có điều kiện để đến thư viện đọc sách.<br /> <br /> Mặc dù được đào tạo cơ  bản về  chuyên môn nghiệp vụ  từ  một trường <br /> cao đẳng nhưng lại là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường chưa có kinh nghiệm <br /> nên tôi không khỏi bỡ  ngỡ  trước nhiệm vụ  được giao. Tôi luôn trăn trở, băn  <br /> khoăn nhất là làm thế nào để đưa được vốn tài liệu này đến tay bạn đọc nhiều <br /> hơn trong khi kinh phí đầu tư  cơ  sở  vật chất và hoạt động thư  viện ngày càng  <br /> được quan tâm. Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo  <br /> viên và học sinh trong nhà trường. Với một cán bộ  chuyên trách nhưng chưa có  <br /> kinh nghiệm trong thực tế  đây thực sự  là một thử  thách và nhiệm vụ  nặng nề <br /> đối với tôi. Tuy nhiên được sự  giúp đỡ  của Ban giám hiệu nhà trường, các tổ <br /> chức đoàn thể, các thầy cô giáo, sự  tham gia tích cực của tổ  cộng tác viên thư <br /> viện và sự nỗ lực của bản thân năm học 2016 – 2017 tôi đã mạnh dạn tiếp tục <br /> đưa ra sáng kiến kinh nghiệm “Một số  biện pháp để  đưa tài liệu đến gần với <br /> bạn đọc nhiều hơn  ở  thư  viện trường THCS Dur Kmăn”. Thư  viện mở  cửa <br /> phục vụ 10 buổi/ tuần.<br /> <br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp<br /> <br /> a. Mục tiêu của giải pháp<br /> <br /> Tìm ra những giải pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở <br /> thư viện trường THCS Dur Kmăn.<br /> <br /> Giúp bạn đọc tiếp cận được vốn tài liệu của thư viện góp phần nâng cao <br /> chất lượng dạy và học trong nhà trường, nâng cao dân trí, thẩm mỹ, tư  tưởng  <br /> đạo đức của toàn xã hội.<br /> <br /> Tăng số vòng quay của sách<br /> <br /> Nâng cao công tác phục vụ  bạn đọc từ  đó góp phần nâng cao hiệu quả <br /> hoạt động công tác thư viện ở trường THCS Dur Kmăn.<br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 7                   Trường THCS Dur Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp<br /> <br /> Trường THCS Dur Kmăn đóng trên địa bàn xã Dur Kmăl là xã có điều kiện <br /> kinh tế đặc biệt khó khăn. Năm học 2016 – 2017 tổng số cán bộ viên chức toàn  <br /> trường là 40, tổng số học sinh là 414 với 15 lớp. Được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ <br /> đạo của các cấp các ngành và sự tham mưu của lãnh đạo nhà trường với các cấp  <br /> chính quyền thư viện đã được đầu tư xây dựng ngay tại vị trí thuận lợi cho bạn  <br /> đọc, không gian thoáng mát, dễ chịu. Tuy nhiên phòng đọc của giáo viên và học <br /> sinh còn chung nên chưa đáp  ứng hết nhu cầu của bạn đọc. Sau một thời gian  <br /> trăn trở tôi đã tìm ra giải pháp thích hợp đáp ứng nhu cầu của bạn đọc một cách <br /> tốt nhất, giúp các em tiếp cận với tài liệu có trong thư  viện ngày càng nhiều <br /> hơn. Tôi lên kế  hoạch cụ thể và được sự  đồng ý của Ban giám hiệu tôi đã bắt <br /> đầu kế hoạch của mình.<br /> <br /> Một là xây dựng không gian thư viện<br /> <br /> * Thư viện góc lớp (Góc thư viện)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 8                   Trường THCS Dur Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Thư viện góc lớp là các giá, tủ để sách để ở cuối lớp hoặc ở bên trên góc  <br /> lớp thuận lợi cho các em tìm đọc. Tùy thuộc vào điều kiện của từng lớp mà bố <br /> trí các giá sách, kệ  sách, tủ  để  sách cho phù <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> hợp. Mô hình này bắt đầu từ mô hình trường học mới Việt Nam. Hiện thư viện  <br /> trường THCS Dur Kmăn đã xây dựng được 6 thư  viện góc lớp tại các lớp học <br /> mô hình trường học mới Việt Nam và đang được nhân rộng ra tất cả  các lớp  <br /> học khác trong nhà trường. <br /> <br /> Thư viện góc lớp cũng bao gồm tất cả các loại sách giáo khoa, sách tham  <br /> khảo, sách thiếu nhi, báo, tạp chí, dụng cụ học tập được đặt lên kệ, tủ để  sách <br /> làm bằng sắt, gỗ sơn màu xinh xắn, trang trí đẹp mắt. Thư viện góc lớp do các <br /> em trong ban học tập, ban thư  viện lớp phụ  trách trông coi, cho mượn (gọi là <br /> cộng tác viên thư viện và các em học sinh này cũng nằm trong tổ cộng tác viên  <br /> thư viện của nhà trường). Phương châm của mô hình này là học sinh có thể đọc <br /> sách bất kì lúc nào có thời gian rảnh rỗi, không cần đến thư viện mà vẫn có thể <br /> đọc sách. Học sinh có thể đọc sách trong giờ giải lao, những lúc ở lại buổi trưa  <br /> mà thư  viện không mở  cửa. Giáo viên đứng lớp là người hướng dẫn học, học  <br /> sinh tự quản lý tủ sách của lớp mình đồng thời nâng cao vai trò của của công tác  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 9                   Trường THCS Dur Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> xã hội hóa thư  viện. Các em học sinh có thể  mang sách của mình đến lớp trao <br /> đổi cho nhau để đọc làm phong phú thêm tủ sách của lớp mình.<br /> <br /> Sau khi các bạn lớp mình đọc hết sách thì tổ cộng tác viên thư viện và các <br /> em học sinh phụ trách có trách nhiệm đem sách xuống thư viện đổi để lấy sách <br /> khác về  cho lớp mình đọc. Hoặc các em có thể  luân chuyển sách giữa tủ  sách <br /> của lớp mình với tủ  sách của các lớp bạn. Nếu thấy có tình trạng bị  mất mát, <br /> hư  hỏng thì phải báo ngay cho cán bộ  thư viện để  có biện pháp điều chỉnh kịp <br /> thời nhằm giảm thiểu tình trạng trên.<br /> <br /> Hàng tháng thư viện tiến hành họp tổ  cộng tác viên thư  viện và nghe các  <br /> em báo cáo tình hình hoạt động tại các thư viện của lớp mình. Cán bộ thư viện  <br /> sẽ  giúp các em giải quyết những vướng mắc, khắc phục những khó khăn trong <br /> việc trông coi, cho mượn sách để  tránh mất mát, hư  hỏng, thất thoát trong quá <br /> trình sử  dụng. Bên cạnh đó cán bộ  thư  viện cũng tuyên dương, khen thưởng  <br /> những thư viện góc lớp có số lượng sách nhiều nhất, phong phú nhất, bảo quản  <br /> sách tốt nhất và đặc biệt là số vòng quay của sách tăng…<br /> <br /> * Thư viện xanh (thư viện ngoài trời)<br /> <br /> Thư viện xanh (Thư viện ngoài trời) là mô hình thư  viện đa dạng, phong  <br /> phú thu hút được đông đảo bạn đọc. Thư viện ngoài trời sách được để trong các <br /> túi sách, giỏ sách, hộp sách do các em học sinh tự làm. Những túi sách, giỏ sách,  <br /> hộp sách này được treo dưới tán cây xanh, gầm cầu thang, hành lang lớp học.  <br /> Mô hình thư  viện ngoài trời có thể  tận dụng được các khoảng không xanh còn <br /> trống của nhà trường, không đòi hỏi nhiều phòng đọc, ghế đọc tuy nhiên lại yêu <br /> cầu sự tự giác cao của học sinh trong việc bảo quản và giữ gìn sách và chỉ thực  <br /> (Học sinh đang đ<br /> hiện được vào các ngày n ắng.  ọc sách tại thư viện ngoài trời)<br /> )<br /> <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 10                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thư viện xanh được thực hiện 1 lần/ tuần do cán bộ  thư viện và các em <br /> học sinh trong tổ cộng tác viên thư viện, lớp trực tuần đó thực hiện. Lớp trực có  <br /> nhiệm vụ mang ra vào đầu buổi học và cất vào sau khi tan trường. Bởi vì sách  <br /> để ngoài trời rất chóng bị  hư  hại. Cán bộ  thư  viện và các em học sinh trong tổ <br /> cộng tác viên thư  viện theo dõi, hướng dẫn, quản lí việc mượn đọc của học <br /> sinh. Học sinh có thể đọc sách dưới gốc cây, ghế  đá trong các giờ  ra chơi, giải <br /> lao hoặc trước khi vào lớp. Cuối buổi trả  lại vào các túi sách, giỏ  sách, hộp <br /> sách. Mỗi túi sách, giỏ  sách, hộp sách đựng được khoảng 3 – 5 quyển sách tùy <br /> thuộc vào sách dày hay mỏng.<br /> <br /> * Xây dựng tủ sách lưu động<br /> <br /> Năm học 2016 – 2017 nhà trường đã vận động học sinh bỏ học đi học lại <br /> và mở được một lớp phổ cập tại  buôn   Krang, <br /> xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.  Lớp   học <br /> gồm có 20 học sinh chủ  yếu là  học   sinh <br /> đồng bào. Để  đáp  ứng nhu cầu  dạy   và   học <br /> của giáo viên và học sinh tại đây  thư   viện   đã <br /> lên kế  hoạch  xây dựng  tủ   sách  lưu động tại <br /> đây.  Tủ  sách  lưu   động  này   bao  gồm các loại <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên (Tủ sách tại Buôn Krang) ường THCS Dur  <br /> 11                    Tr<br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> sách giáo khoa, sách tham khảo, sách thiếu nhi được trang trí rất đẹp để  thu hút <br /> các em đến lớp.<br /> <br /> Hàng tuần cán bộ  phụ  trách lớp và giáo viên dạy có trách nhiệm mang <br /> sách ở tủ sách mình phụ trách về đổi lấy sách mới và để cán bộ thư viện kiểm  <br /> tra bảo đảm nội dung sách luôn mới và phù hợp với học sinh. Bạn đọc có thể <br /> phản ánh, góp ý các loại sách, báo, tài liệu về cho giáo viên giảng dạy và cán bộ <br /> phụ  trách lớp để  giáo viên giảng dạy và cán bộ  phụ  trách phản ánh về  cán bộ <br /> thư viện sau đó cán bộ thư viện thay đổi đưa xuống các loại sách theo yêu cầu <br /> và nguyện vọng của các em hoặc lên kế hoạch đề xuất với lãnh đạo nhà trường <br /> mua sắm, bổ sung. <br /> <br /> Hai là công tác quần chúng của thư viện<br /> <br /> * Thường xuyên giới thiệu sách mới<br /> <br /> Tuyên   truyền   giới   thiệu   sách   là <br /> hoạt động nghiệp vụ  quan trọng trong <br /> các   thư   viện   đặc   biệt   là   thư   viện <br /> trường học. Đây là yếu tố  cơ bản đánh <br /> giá hiệu quả  hoạt  động của thư  viện <br /> trường phổ thông. Hoạt động này nhằm <br /> mục tiêu khai thác toàn bộ  vốn tài liệu <br /> của thư viện đồng thời là phương thức <br /> lôi cuốn bạn đọc đến với thư viện một <br /> cách hữu hiệu nhất. Có nhiều phương <br /> thức tuyên truyền giới thiệu sách mới <br /> (Buổi tuyên truyền giới thiệu sách)<br /> như  giới thiệu sách trên bảng giới thiệu <br /> sách của thư viện, giới thiệu sách, điểm sách trong các buổi chào cờ do cán bộ <br /> thư  viện hoặc học sinh thực hiện, buổi phát thanh măng non do lớp trực tuần  <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 12                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> thực hiện, buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, kết hợp với tổng  <br /> phụ trách đội tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo sách, cuộc thi tìm hiểu về sách, trả <br /> lời các câu hỏi về sách, nói chuyện về sách theo các ngày lễ lớn trong năm, biên  <br /> soạn thư mục giới thiệu sách… Phương pháp này giúp bạn đọc cập nhật được <br /> những tài liệu mới nhất, nắm được thông tin, kiến thức một cách nhanh chóng  <br /> mang lại hiệu quả cao.<br /> <br /> * Tổ chức ngày hội đọc sách<br /> <br /> Việc tổ chức ngày hội đọc sách nhằm giới thiệu nguồn tri thức và vốn tài <br /> liệu của thư  viện hiện đang lưu giữ  tới đông đảo bạn đọc và các em học sinh  <br /> giúp các em khai thác và tiếp cận với nguồn tài liệu quý báu trên. Bên cạnh đó <br /> tạo không gian văn hóa vui tươi bổ  ích cho các em, khuyến khích và phát triển  <br /> phong trào đọc sách, hình thành thói quen thường xuyên đọc sách, khơi dậy trong <br /> cán bộ giáo viên và các em học sinh tinh thần yêu sách, rèn luyện và nêu cao văn  <br /> hóa đọc giúp các em trau dồi thêm kiến thức để phục vụ cho việc học tập. Qua  <br /> đó giáo viên cũng có thể tham khảo để phục vụ việc giảng dạy tốt hơn. <br /> <br /> Tại ngày hội đọc sách bạn đọc không chỉ được cán bộ thư viện, giáo viên <br /> và các bạn trong tổ cộng tác viên thư viện hướng dẫn cách đọc sách, khám phá <br /> những điều hay trong cuốn sách mà còn hướng dẫn các bạn tham gia vào công  <br /> việc sắp xếp sách, báo, tài liệu lên tủ, giá một cách khoa học, giữ gìn, bảo quản  <br /> sách.<br /> <br /> Hình   thức <br /> tổ  chức ngày <br /> hội   đọc   sách <br /> phong   phú, <br /> đa   dạng   như <br /> trưng   bày   và <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên (Học sinh thi vẽ tranh t<br /> 13 ạ                  Tr<br /> i ngày hội đọc sách)<br /> ường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> (Ngày h ội đọc sách)<br />  ))<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> giới thiệu sách theo chủ  điểm, thuyết trình những cuốn sách hay, thi xếp sách <br /> nghệ  thuật, thi kể  chuyện theo sách, tổ  chức các trò chơi vận động gắn với  <br /> những câu chuyện có trong các cuốn sách vừa đọc… Bạn nào cũng tỏ  ra hào <br /> hứng và phấn khởi.<br /> <br /> Thông qua ngày hội đọc sách thư viện còn phát động phong trào quyên góp <br /> sách tới toàn thể  cán bộ  viên chức và học sinh trong toàn trường với tinh thần  <br /> “góp một cuốn sách nhỏ để đọc ngàn cuốn sách hay”<br /> <br /> * Thi viết báo tường<br /> <br /> Thư  viện phối hợp với nhà trường, liên đội tổ  chức cuộc thi viết báo <br /> tường nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Báo tường là tiếng nói của học <br /> sinh. Qua đó các em có thể ghi những cảm nghĩ về thư viện, về sách. Mỗi cuốn <br /> sách, mỗi bài báo các em đọc, mỗi câu chuyện các em được nghe đều để  lại  <br /> những ấn tượng, những suy nghĩ và được phản ánh trên báo tường.<br /> <br /> Báo tường còn tập hợp những kinh nghiệm đọc và làm theo sách của các <br /> em học sinh. Qua đó cán bộ thư viện cần kịp thời biểu dương những gương tốt,  <br /> những bài báo tường hay và phê bình những hiện tượng xấu trong việc thực  <br /> hiện nội quy của thư viện.<br /> <br /> Ba là thành lập câu lạc bộ bạn đọc – Ban tư vấn về sách<br /> <br /> * Câu lạc bộ bạn đọc<br /> <br /> Thành lập câu lạc bộ  bạn đọc phù hợp với từng lứa tuổi, nhu cầu, sở <br /> thích của từng nhóm bạn đọc như câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ văn học, câu <br /> lạc bộ  em nói tiếng anh, câu lạc bộ  thể  dục thể  thao… Câu lạc bộ  bạn đọc <br /> nhằm đưa tài liệu của thư  viện đến từng nhóm bạn đọc và nhu cầu học tập, <br /> nghiên cứu, vui chơi, giải trí của học sinh.<br /> <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 14                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Hình thức hoạt động của câu lạc bộ  bạn đọc: tuyên truyền giới thiệu  <br /> sách, bình sách, tọa đàm về sách…<br /> <br /> Hoạt động: câu lạc bộ  sinh hoạt 1 lần/1 tuần với các nội dung như  giới  <br /> thiệu sách mới, kể  một câu chuyện ngắn, đọc một bài thơ  trong các buổi phát <br /> thanh măng non do các em học sinh có giọng đọc xuất sắc thực hiện, sinh hoạt  <br /> chủ  điểm, hoạt động ngoài giờ  lên lớp, học tập rèn luyện các kỹ  năng như  kỹ <br /> năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, hỗ trợ cán bộ thư viện xử lý nghiệp vụ <br /> sách mới nhập về, hỗ trợ kiểm kê, sắp xếp tài liệu, tuyên truyền vận động các <br /> bạn khác tham gia câu lạc bộ… để không ngừng học tập và rèn luyện.<br /> <br /> * Ban tư vấn về sách<br /> <br /> Tư  vấn, gợi mở, giới thiệu những đầu sách hay, những đầu sách có nội <br /> dung gần  giống (tương tự) khi bạn đọc có yêu cầu về một đầu sách nào đó mà  <br /> hiện tại trong thư viện không có. Giới thiệu một cách hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết  <br /> phục để học sinh có hứng thú với cuốn sách đó. Bên cạnh đó ban tư vấn về sách <br /> còn phải hướng dẫn hoạt động đọc.<br /> <br /> Tư vấn thông tin cho người dùng tin<br /> <br /> Giúp người dùng tin định hướng hoạt động đọc<br /> <br /> Giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian trong việc tìm và chọn tài liệu<br /> <br /> Giúp khai thác tối đa tính hữu dụng của tài liệu, giá trị sử dụng, ứng dụng  <br /> về mặt tri thức của tài liệu. Có sự  hướng dẫn đúng, kịp thời thì người dùng có <br /> thể  tìm đọc nhiều tài liệu, một tài liệu đến được với nhiều người. Từ đó phát <br /> huy tính hữu dụng của tài liệu, hạn chế tài liệu “chết” của thư viện, tăng vòng <br /> quay của tài liệu.<br /> <br /> Góp phần phát triển tính tích cực của người đọc<br /> <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 15                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Ban tư vấn về  sách gồm lãnh đạo nhà trường, cán bộ  thư viện, giáo viên <br /> và học sinh. Thầy cô giáo giảng dạy cần lồng ghép vào trong các tiết học, trong  <br /> các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chủ điểm <br /> để các em hiểu hơn về vai trò và tác dụng của sách cũng như tài liệu trong việc  <br /> tự  học, tự  nghiên cứu nâng cao tri thức cho bản thân. Đồng thời thầy cô giáo  <br /> giảng dạy cần khuyến khích những bài viết sáng tạo hướng các em tìm tòi qua <br /> sách, báo, tài liệu… Nhà văn Maxim Gorki nói: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi  <br /> chân trời mới”, “Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo  <br /> đường xã xôi nhất và tối tăm nhất của cuộc đời” (A.U­Pít).<br /> <br /> Bốn là làm mới cho thư viện<br /> <br /> Đây là một trong những khâu quan trọng của nghiệp vụ  thư  viện. Làm <br /> mới cho thư viện (hay còn gọi là xây dựng vốn tài liệu cho thư viện) là thường  <br /> xuyên đổi mới vốn tài liệu đảm bảo cho vốn tài liệu được đáp ứng nhu cầu bạn  <br /> đọc. Bằng cách chọn lọc những tài liệu có giá trị từ thị trường tài liệu đồng thời  <br /> thanh lọc những tài liệu không còn giá trị  ra khỏi vốn tài liệu. Từ  đó nâng cao <br /> chất lượng vốn tài liệu của thư  viện. Công tác này đòi hỏi người cán bộ  thư <br /> viện phải có kiến thức rộng, có năng lực, hiểu được nhu cầu của bạn đọc từ đó <br /> tìm ra những giải pháp bổ  sung kịp thời những sách phù hợp với bạn đọc theo  <br /> danh mục sách tối thiểu do bộ giáo dục và đào tạo cung cấp, những sách mang <br /> tính thời sự. Đồng thời cán bộ  thư  viện kết hợp với giáo viên chủ  nhiệm, giáo <br /> viên bộ môn để bổ sung những sách, tài liệu mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao <br /> của bạn đọc.<br /> <br /> Ngoài ra cán <br /> bộ   thư   viện <br /> phải biết tìm <br /> tòi, sưu tầm, <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 16                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> (Sách giáo dục truyền thống địa <br /> (Sách mang tính thời sự)<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> trang bị  những sách, tài liệu mang tính giáo dục truyền thống địa phương. Đây <br /> cũng là những tài liệu mang tính giáo dục cao, gần gũi với bạn đọc đặc biệt là  <br /> bạn đọc ở thư viện trường THCS Dur Kmăn. <br /> <br />      c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br /> <br /> Để  đưa tài liệu đến với bạn đọc nhiều hơn thì trước hết người cán bộ <br /> thư viện phải xây dựng được không gian thư viện sau đó tìm ra những biện pháp <br /> để bổ sung, trang bị những tài liệu mới, xây dựng vốn tài liệu cho thư viện. Từ <br /> đó đưa ra những biện pháp tuyên truyền, giới thiệu sách để thu hút bạn đọc đến <br /> thư viện, đến với sách nhiều hơn (hay còn gọi là việc luân chuyển sách, tài liệu <br /> đến với bạn đọc nhiều hơn).<br /> <br /> Các giải pháp và biện pháp đưa ra đều có mối liên hệ  chặt chẽ  với nhau  <br /> dựa trên tình hình thực tế  của nhà trường, phù hợp với kế  hoạch tổ  chức và  <br /> hoạt động của thư  viện. Các giải pháp và biện pháp này phải được thực hiện <br /> thường xuyên, tiến hành đồng thời, liên tục, hỗ  trợ  cho nhau để  nó thực sự  là <br /> cầu nối giữa tài liệu và bạn đọc. <br /> <br /> d. Kết quả  khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên cứu, <br /> phạm vi và hiệu quả ứng dụng<br /> <br /> Năm học 2016 – 2017 tôi áp dụng đề  tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số <br /> biện pháp để  đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn  ở  thư  viện trường  <br /> THCS Dur Kmăn”. Qua theo dõi sổ mượn của giáo viên và học sinh, sổ thống kê <br /> bạn đọc, sổ  theo dõi báo, báo cáo của tổ  cộng tác viên thư  viện, sổ  quyên góp <br /> sách… thì tỉ lệ giáo viên và học sinh tiếp cận với sách ngày càng nhiều, số vòng <br /> quay của sách tăng lên đáng kể, vốn tài liệu được bổ sung phong phú với nhiều <br /> đầu sách hay và phù hợp với bạn đọc (chủ  yếu là do bạn đọc quyên góp sách  <br /> cho thư viện). <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 17                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Giáo viên và học sinh yêu sách, ham đọc sách khơi dậy niềm đam mê sách,  <br /> tìm tòi, khám phá để  nâng cao sự  hiểu biết của mình. Cứ  mỗi giờ  ra chơi, sau  <br /> tiết học thể dục, các tiết học trống, các buổi ở lại trường buổi trưa… bạn đọc <br /> lại tìm đến sách, đến thư  viện. Đây cũng là một cách giúp bạn đọc giải trí sau <br /> những giờ học tập vất vả, căng thẳng. Góp phần giảm tình trạng, thời gian học  <br /> sinh tham gia chơi các trò chơi không lành mạnh như chơi game, chát… Kết quả <br /> đạt được cụ thể như sau:<br /> <br /> Vòng quay của sách:<br /> <br /> Số lượt bạn đọc: <br /> <br /> Bạn  Thời gian Số sách  Vòng  Ghi chú<br /> Học kì II năm học 2015 ­ 2016 Học kì I năm học 2016 ­ 2017<br /> đọc 14173 lượt bạn đọc mượ18942 l<br /> n quay <br /> ượt bạn đọc<br /> của <br /> sách<br /> Tổng   số <br /> Giáo  Học kì II năm học 2015 – 2016 266 6,65<br /> CBVC   nhà <br /> viên Học kì I năm học 2016 ­ 2017 344 8,6 trường 40 <br /> Tổng số  học <br /> Học kì II năm học 2015 – 2016 12374 28,6 sinh   toàn <br /> Học  trường: 432<br /> sinh Tổng số  học <br /> Học kì I năm học 2016 ­ 2017 16671 40,3 sinh   toàn <br /> trường: 414<br /> <br /> <br /> Vốn tài liệu:<br /> <br /> Thời gian Số lượng sách quyên góp<br /> Năm học 2015 – 2016 200 bản sách<br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 18                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> Học kì I năm học 2016 – 2017 303 bản sách<br /> <br /> <br /> <br /> III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ<br /> <br /> 1. Kết luận<br /> <br /> Những biện pháp mà thư  viện trường THCS Dur Kmăn thực hiện có lẽ <br /> chưa phải là những sáng kiến mới lạ đối với các thư viện trường TH và THCS <br /> đặc biệt là thư viện các trường TH và THCS ở những vùng có điều kiện thuận <br /> lợi (vùng đồng bằng, thị trấn, thành phố) nhưng tôi tin với thư viện các trường <br /> TH và THCS  ở  vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  khó khăn, các  <br /> trường có phân hiệu thì nó lại là biện pháp hữu ích, thực hiện đơn giản và có  <br /> hiệu quả. Bằng cách làm trên thư  viện trường THCS Dur Kmăn đã xây dựng  <br /> được vốn tài liệu cơ bản đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc, đưa tài liệu đến  <br /> tận tay bạn đọc giúp bạn đọc có thể  tiếp cận được tài liệu, yêu sách, ham đọc  <br /> sách, thúc đẩy phong trào đọc sách, báo trong nhà trường, nâng cao chất lượng <br /> giảng dạy và học tập nhà trường đi lên. Năm học 2016 – 2017 tôi thực hiện sáng <br /> kiến kinh nghiệm “Một số  biện pháp để  đưa tài liệu đến gần với bạn đọc <br /> nhiều hơn  ở  thư  viện trường THCS Dur Kmăn” không sao tránh khỏi những <br /> thiếu sót, hạn chế  rất mong nhận được sự  góp ý của các đồng nghiệp để  sáng  <br /> kiến kinh nghiệm này hoàn thiện hơn và tiếp tục nghiên cứu thực hiện ở những <br /> năm tiếp theo và đưa ra những giải pháp tối  ưu nhất góp phần nâng cao hiệu <br /> quả hoạt động thư viện.<br /> <br /> 2. Kiến nghị<br /> <br /> * Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn<br /> <br /> Hỗ trợ cán bộ thư viện trong việc xây dựng vốn tài liệu và đưa sách đến <br /> bạn đọc<br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 19                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> * Đối với nhà trường<br /> <br /> Đầu tư cơ sở vật chất, vốn tài liệu để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày <br /> càng cao của bạn đọc.<br /> <br /> * Đối với các cấp chính quyền địa phương<br /> <br /> Công tác xã hội hóa cho thư  viện cần được chú trọng, quan tâm hơn để <br /> phục vụ việc học tập của con em được tốt hơn.<br /> <br /> * Đối với Phòng giáo dục<br /> <br /> Thường xuyên mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ thư viện để cán bộ thư <br /> viện có điều kiên giao lưu học hỏi<br /> <br /> Tổ chức các cuộc thi cán bộ thư viện giỏi<br /> <br /> Quan tâm hơn nữa tới công tác thư viện tại các trường vùng sâu vùng xa<br /> <br /> Có kế hoạch hoạt động cụ thể, chi tiết cho công tác thư viện<br /> <br /> Dur Kmăl, ngày 16 tháng 02 năm 2017<br /> <br />    Người viết<br /> <br /> <br /> <br />         Nguyễn Thị Liên<br /> <br /> <br /> <br /> IV. DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 1. Lê Văn Viết. Cẩm nang nghề thư viện.­ NXB Văn hóa thông tin, 2002<br /> <br /> 2. Đoàn Thị  Liên, Trần Xuân khóa. Một số  vấn đề  về  nghiệp vụ  thư  viện  <br /> trường học.­ NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006<br /> <br /> 3. Lê Thị  Chinh. Phương pháp và kinh nghiệm tuyên truyền giới thiệu sách <br /> trong thư viện trường học.­ NXB Giáo dục, Hà Nội, 2013<br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 20                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> 4. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện dùng cho trường phổ thông.­ NXB <br /> Giáo dục, Hà Nội, 2001<br /> <br /> 5. Quyết định số  61/1998/QĐ/BGD&ĐT ngày 16 tháng 1 năm 1998 của Bộ <br /> giáo dục và đào tạo về  quy chế  tổ  chức và hoạt động thư  viện trường  <br /> phổ thông.<br /> <br /> 6. Quyết định số  01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 của Bộ <br /> giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường  <br /> phổ thông.<br /> <br /> 7. Công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ giáo dục và  <br /> đào tạo về  việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư  viện trường phổ <br /> thông.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> V. MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 21                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br />  Trang                                                                                                                         <br />  <br /> ........................................................................................................................<br />     <br />  21<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG<br /> <br /> .....................................................................................................................................<br /> <br /> .....................................................................................................................................<br /> <br /> .....................................................................................................................................<br /> <br /> .....................................................................................................................................<br /> <br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG<br /> <br /> (Kí tên, đóng dấu)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN<br /> <br /> .....................................................................................................................................<br /> <br /> .....................................................................................................................................<br /> <br /> .....................................................................................................................................<br /> <br /> .....................................................................................................................................<br /> <br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN<br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 22                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br /> SKKN: Một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư  <br /> viện trường THCS Dur Kmăn<br /> <br /> (Kí tên, đóng dấu)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CBTV: Nguyễn Thị Liên 23                    Trường THCS Dur  <br /> Kmăn<br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản