intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
161
lượt xem
11
download

SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình giáo dục mầm non hướng tới mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện, hài hòa về các mặt: Thể chất, nhận thức, thẩm mỹ, ngôn ngữ tình cảm xã hội và chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một sau này vì vậy mục tiêu chính là tìm ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái ở trường mầm non thêm phong phú và hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái

SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> I. Phần mở đầu:<br /> 1. Lý do chọn đề tài:<br /> Việc hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi “Làm quen chữ cái là cơ <br /> hội tốt để  sớm hình thành  ở  trẻ  những năng lực hoạt động ngôn ngữ  thái  <br /> độ, phát triển trí tuệ và kỹ năng làm quen với chữ cái. Qua đó giáo dục tình <br /> cảm và phát triển tư  duy mở  rộng vốn từ cho trẻ góp phần vào việc phát <br /> triển toàn diện nhân cách, chuẩn bị  cho trẻ  một hành trang “Tiếng việt”  <br /> vững chắc để trẻ bước vào lớp 1 một cách toàn diện.<br /> Bản thân tôi là một giáo viên mầm non tôi luôn suy nghĩ làm thế  nào  <br /> để  nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ  được tốt, đặc biệt là việc  <br /> nâng cao chất lượng làm quen với chữ  viết cho trẻ  mẫu giáo 5 – 6 tuổi.  <br /> Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm  <br /> cao. Cần phải chú trọng công tác chuyên môn, làm tốt công tác xã hội hóa <br /> giáo dục nhằm đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên đáp ứng với yêu <br /> cầu sự  nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay. Tôi được nhà <br /> trường phân công công tác giảng dạy trẻ   ở  độ  tuổi 5­ 6 tuổi. Qua những <br /> năm trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy rằng để  trẻ  làm quen chữ  viết một  <br /> cách có hiệu quả  đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, chịu khó, biết vận  <br /> dụng những thủ  thuật một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình lên lớp <br /> để trẻ  lĩnh hội đầy đủ  kiến thức của bộ môn để  từ  đó trẻ  có sự  tập trung <br /> chú ý và thật sự có hứng trong học tập.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng cũng như  những khó khăn trong quá  <br /> trình tổ  chức hoạt động tôi đã cố  gắng học hỏi kinh nghiệm  ở  các đồng  <br /> nghiệp, nghiên cứu các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm truyền thụ đến trẻ <br /> sao cho trẻ  lĩnh hội một cách nhẹ  nhàng, thoải mái hơn tránh được sự  gò  <br /> bó. Là giáo viên chủ  nhiệm lớp lá trường Mầm non Sơn ca thường xuyên <br /> tiếp xúc với trẻ, hơn ai hết tôi hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý cũng như khả <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 1<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> năng, nhu cầu của trẻ  và dựa vào những gì mà tôi đã tích lũy được trong  <br /> những năm qua nên tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề  tài “Một số biện pháp  <br /> để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái”.<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:<br /> * Mục tiêu:<br /> Chương trình giáo dục mầm non hướng tới mục tiêu giúp trẻ  phát <br /> triển toàn diện, hài hòa về  các mặt: Thể  chất, nhận thức, thẩm mỹ, ngôn <br /> ngữ tình cảm xã hội và chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một sau này vì vậy <br /> mục tiêu chính là tìm ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng làm quen  <br /> với chữ cái ở trường mầm non thêm phong phú và hiệu quả. <br /> * Nhiệm vụ:  <br /> Giúp trẻ  phát triển ngôn ngữ  giao tiếp, hình thành cho trẻ  những kỹ <br /> năng nhận biết chữ  cái, luyện phát âm, kỹ  năng cầm bút tập sao chép các <br /> chữ, từ, câu đơn giản…Giúp trẻ hình thành và phát triển tư duy.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu:<br /> Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với  <br /> chữ viết.<br /> 4. Giới hạn của đề tài:<br /> Đề  tài nghiên cứu trẻ  5 – 6 tuổi Trường Mầm non Sơn ca – Huy ện  <br /> Krông Ana – Tỉnh Đăk lăk  năm học 2016 – 2017.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Muốn đề  tài này được thành công tôi đã sử  dụng những phương pháp <br /> như sau:<br /> a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận:<br /> ­ Phương pháp đọc sách, nghiên cứu tài liệu.<br /> ­ Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Tài liệu tập huấn chương trình <br /> giáo dục mầm non mới. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 2<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:<br /> ­ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục.<br /> ­ Phương pháp quan sát, đàm thoại.<br /> ­ Ghi chép quá trình phát triển của trẻ.<br /> ­ Phương pháp dự giờ: Tôi luôn luôn học hỏi đồng nghiệp thông qua <br /> các buổi dự giờ, thao giảng, dự giờ chuyên đề… tìm ra các biện pháp để áp  <br /> dụng phù hợp với lớp mình.<br /> C) Phương pháp thống kê toán học.<br /> ­ Phương pháp xử lý số liệu.<br />  II: Phần nội dung:<br /> 1. Cơ sở lí luận:<br /> Ngôn ngữ có vai trò rất lớn trong việc phát triển trí tuệ  cho trẻ. Ngôn <br /> ngữ là phương tiện nhận thức thế giới xung quanh, là cơ sở của mọi sự suy <br /> nghĩ, là công cụ  của tư  duy. Vì vậy trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ <br /> lứa tuổi mầm non, việc hình thành và phát triển ngôn ngữ cho trẻ là nhiệm <br /> vụ  hết sức quan trọng. Làm quen với chữ  viết giúp trẻ  hình thành và phát <br /> triển một số năng lực thái độ cần thiết cho việc học tiếng việt ở phổ thông  <br /> sau này. Thông  qua việc chơi trò chơi, đọc thơ, kể  chuyện đọc đồng dao,  <br /> ca dao…Giúp trẻ rèn khả năng nghe, bắt chước , khả năng phát âm, nói và  <br /> hiểu ngôn ngữ tiếng việt. Trong quá trình đó trẻ được cung cấp vốn từ về <br /> thế  giới xung quanh, học cách diễn đạt, cách suy nghĩ…Bên cạnh đó  ở <br /> trường mầm non trẻ được làm quen với 29 chữ cái của tiếng Việt. Từ đó <br /> trẻ  nhận biết mặt chữ, phát âm đúng chữ  cái, nghe phát âm tìm được chữ <br /> cái, nhìn vào chữ  cái đọc được âm tương ứng. Ngoài ra, trẻ  còn được đọc <br /> một số câu thơ, ca dao, đồng dao có chứa âm của chữ cái nhằm hoàn thiện <br /> bộ  máy phát âm và khả năng ngôn ngữ  mạch lạc, biểu cảm, nói đúng ngữ <br /> âm tiếng Việt. Ngoài ra, hoạt động làm quen với chữ cái còn giúp trẻ  biết <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 3<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> cầm bút, ngồi đúng tư  thế  khi tô, sao chép. Do đó, việc cho trẻ  làm quen <br /> với chữ  cái là một hoạt động rất quan trọng trong chương trình giáo dục <br /> trẻ 5­ 6 tuổi. Hoạt động này không chỉ hình thành những cơ sở ban đầu của <br /> kĩ năng nói tiếng mẹ đẻ  mà còn giúp trẻ có những hiểu biết và kĩ năng cơ <br /> bản, hỗ trợ trực tiếp và tích cực cho bộ môn tiếng Việt ở trường Tiểu học. <br /> Làm quen chữ cái cô giáo tổ chức để trẻ hứng thú bước vào hoạt động <br /> văn học một cách tự nhiên như đọc thơ diễn cảm, kể lại chuyện sáng tạo,  <br /> hóa thân vào các nhân vật trong các vai diễn trò chơi đóng kịch ...Từ đó trẻ <br /> chủ  động tham gia các hoạt động văn học tích cực sáng tạo. Dưới sự  đổi <br /> mới như  hiện nay. Hoạt động làm quen chữ  cái không phải là hoạt động <br /> độc lập, không theo một quy trình phân chia thành nhiều tiết như trước đây, <br /> không gò theo cấu trúc trong khi tổ  chức hoạt động.  Trong các hoạt động <br /> của tuổi mẫu giáo: Chơi giữ vai trò hoạt động chủ đạo, giữa hoạt động vui <br /> chơi và hoạt động học tập chưa có ranh giới rõ ràng. Khác với người lớn  <br /> trẻ  em thật sự  học trong khi chơi, trẻ  lĩnh hội các tri thức tiền khoa học  <br /> trong trường mầm non theo phương châm “chơi mà học, học mà chơi”.<br /> Thông qua bộ môn làm quen chữ cái giúp trẻ phát triển một cách toàn <br /> diện nhân cách của trẻ  được hình thành và phát triển đó là mục đích hàng  <br /> đầu của giáo dục mầm non. Là một giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 –  <br /> 6 tuổi tôi luôn thực hiện đúng kế  hoạch đúng chương trình giảng dạy là <br /> cho trẻ làm quen chữ cái ở mọi lúc mọi nơi thông qua các tiết học. Đối với  <br /> tiết dạy tôi luôn thực hiện đúng chương trình, dạy đúng trình tự  các bước,  <br /> trong tiết dạy tôi luôn đầu tư  nội dung song kết quả  chưa cao, trẻ  không  <br /> hứng thú, không tập trung chú ý nghe giảng, không tích cực tham gia vào <br /> các hoạt động chính vì vậy kết quả đạt được chưa cao.<br /> Vì vậy, có thể nói việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái  <br /> là cơ hội tốt để chuẩn bị hành trang vững chắc giúp trẻ  bước vào lớp một  <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 4<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> thuận lợi hơn.<br /> 2. Thực trạng:<br /> * Ưu điểm:<br /> ­ Các cháu đi học đều và đã quen với trường lớp.<br /> ­ Cô nắm vững phương pháp, yêu nghề  mến trẻ, tận tình với trẻ  và <br /> phụ huynh, được trau dồi kiến thức thường xuyên tập huấn các chuyên đề <br /> mới.<br /> ­ Được sự  quan tâm chỉ  đạo của ban giám hiệu nhà trường thường  <br /> xuyên quan tâm nhắc nhở, giúp đỡ về chuyên môn. Nhà trường đã kếp hợp <br /> với hội cha mẹ  học sinh đầu tư  mua sắm trang thiết bị  điện tử  như: Máy  <br /> chiếu, màn hình, máy tính nhằm ứng dụng công nghệ giáo án điện tử trong <br /> việc tổ chức các hoạt động có chủ đích.<br /> ­ Cô giáo cũng đã cố  gắng học tập để  nâng cao trình độ  về  chuyên <br /> môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin để phục vụ cho <br /> chương trình mới hiện nay của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.<br /> ­ Đa số phụ huynh nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải rèn luyện <br /> kỹ năng cho trẻ làm quen với chữ cái làm tiền đề cho trẻ bước vào lớp 1.<br /> * Hạn chế:<br /> ­ Một số trẻ tuy cùng độ tuổi nhưng sự phát triển về ngôn ngữ, nhận <br /> thức cũng như  tất cả  các mặt khác còn hạn chế  hơn so với các bạn của  <br /> mình. Trẻ  đọc chữ  cái theo kiểu thuộc lòng. Trẻ  phát âm chưa chuẩn, nói <br /> ngọng, nói lắp…khả năng tập trung chú ý chưa cao.<br /> ­ Do đặc thù về vùng miền nên ảnh hưởng không nhỏ tới cách phát âm <br /> của trẻ  như    miền Bắc thì thường phát âm khó những chữ  như: l, m, n.  <br /> Miền nam thì có chữ : s, x…<br /> ­ Một số  trẻ  còn chưa được phụ  huynh quan tâm về  việc học, chưa <br /> hiểu rõ vai trò của hoạt động cho trẻ  làm quen với chữ  viết, bên cạnh đó  <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 5<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> một số phụ huynh lại nôn nóng trong việc học chữ của con em mình nên đã <br /> dạy trước tập viết dẫn đến việc tiếp thu bài của tiết học không đồng đều,  <br /> trẻ tỏ ra thờ ơ vì mình đã biết rồi nên không còn chú ý đến tiết học, còn khi <br /> viết vì phụ huynh dạy trước ở nhà nên viết sai nét chữ cho trẻ. Những thực <br /> trạng trên gây khó khăn trong việc truyền thụ kiến thức của cô và khả năng <br /> tiếp thu của trẻ.<br /> Kết quả khảo sát đầu năm của lớp tôi như sau:<br /> Stt Khả năng Số trẻ Đạt Chưa <br /> KS đạt<br /> 1 Trẻ nhận biết và phát âm đúng 27 75% 26%<br /> 2 Trẻ tô, đồ đúng chữ cái 27 78% 22%<br /> 3 Trẻ  cầm vở, để  vở  ngồi đúng tư  27 81,5% 18,5%<br /> thế.<br /> 4 Trẻ   hứng   thú,   tích   cực   tham   gia  27 85% 15%<br /> hoạt động làm quen chữ viết<br /> Nhìn vào bảng khảo sát trên tôi thấy những biện pháp thông thường,  <br /> bài soạn rập khuôn cứng nhắc chưa có biện pháp mới tác động thì chất  <br /> lượng đạt được trên trẻ  chưa cao vì vậy bản thân tôi luôn suy nghĩ, tìm ra <br /> những biện pháp triển khai để  trẻ  được hoạt động cá nhân một cách tích <br /> cực, kiến thức của trẻ  được bổ  sung và củng cố  phong phú, giúp trẻ  phát  <br /> hiện ra nhiều mới lạ.<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã thực hành thực tế tại lớp tôi và  <br /> hiệu quả  đem lại sau những lần áp dụng các biện pháp là trẻ  lớp tôi rất  <br /> hứng thú và phấn khởi khi được học môn làm quen chữ cái. Nếu khắc phục <br /> được các mặt hạn chế trên sẽ giúp tôi có những kinh nghiệm giúp nâng cao  <br /> chất lượng cho trẻ 5 ­ 6 tuổi làm quen với chữ cái tốt hơn và sẽ  gây hứng <br /> thú cho trẻ khi tham gia vào hoạt động.  Nếu trẻ tiếp thu bài một cách hào <br /> hứng và hứng thú đấy chính là điều thành công nhất. Khi tham gia vào các  <br /> hoạt động làm quen chữ cái trẻ không những nhận biết được mặt chữ, phát  <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 6<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> âm đúng chữ  cái…mà qua hoạt động còn giúp trẻ  hoàn thiện hơn về  bộ <br /> máy phát âm và khả năng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm, nói đúng ngữ âm <br /> tiếng Việt.<br /> Khi vận dụng  đề  tài này thì phải trải qua thực nghiệm tại lớp và <br /> muốn tiết dạy thành công đòi hỏi phải có sự đầu tư về chuyên môn lẫn đồ <br /> dùng. Ví dụ như muốn tiến hành một tiết làm quen chữ  cái nếu muốn thu <br /> hút trẻ thì phải làm mũ, chữ cái, mô hình…Với nhiều chủ đề khác nhau rất <br /> khó khăn cho việc cất giữ để sử dụng đồ dùng lâu dài vì lớp học chật chội <br /> chưa có thư viện, phòng kho…<br />  Cô đã tổ  chức cho trẻ  làm quen với chữ  cái  ở  mọi lúc mọi nơi, tạo <br /> môi trường phong phú, đa dạng để lôi cuốn sự tò mò của trẻ. Đã biết cách <br /> lồng ghép đan cài các môn học khác, các trò chơi chữ cái vào trong tiết dạy  <br /> nhằm tạo thêm hào hứng và hứng thú trong hoạt động của trẻ  tránh sự <br /> nhàm chán và mệt mỏi trên trẻ.<br /> * Nguyên nhân chủ quan:<br /> Do đặc điểm tâm sinh lí của trẻ  khác nhau: Bộ  máy phát âm của trẻ <br /> chưa thực sự hoàn thiện, khả năng ghi nhớ của trẻ còn yếu. Tư duy của trẻ <br /> còn hạn chế, kinh nghiệm dùng từ của trẻ chưa được luyện tập nhiều. Vì <br /> vậy trẻ dùng từ và nói các câu còn sai, trẻ nói ngọng, nói lắp.<br /> * Nguyên nhân khách quan:<br /> Một số giáo viên chưa chịu khó tìm tòi tài liệu và học hỏi kinh nghiệm  <br /> từ đồng nghiệp. Vì vậy chất lượng giáo dục chưa cao.<br /> Đồ  dùng đồ  chơi chưa đa dạng, phong phú. Trẻ  chịu  ảnh hưởng của  <br /> môi trường ngôn ngữ  xung quanh trẻ  không tốt, trẻ  phải sống trong môi <br /> trường giao tiếp nghèo nàn, ít có cơ hội được giao tiếp với mọi người xung  <br /> quanh nên trẻ  ngại giao tiếp...Trẻ  phải sống trong môi trường quá  ồn ào <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 7<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> ảnh hưởng đến nhạy cảm của tai trẻ  làm trẻ  nghe kém và phát âm sai,  <br /> không chính xác...<br /> Từ những thực tế đó, tôi suy nghĩ không biết làm thế nào để tạo hứng  <br /> thú trong giờ học và để giờ học đạt kết quả cao và có chất lượng, giúp trẻ <br /> 5 – 6 tuổi làm quen với hoạt động chữ cái một cách nhẹ  nhàng, thoải mái.  <br /> Trong các quá trình dạy và học hỏi các kinh nghiệm của các đồng nghiệp,  <br /> tôi đã áp dụng một số biện pháp sau trong giờ dạy.<br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp:<br /> a. Mục tiêu của giải pháp<br /> Nhằm giúp trẻ nâng cao khả năng nắm bắt nhớ mặt chữ, phát âm, tô,  <br /> đồ, sao chép chữ cái một cách chính xác. Không mang tính trừu tượng, khô <br /> khan. Giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất lẫn tinh thần thông qua 5 mặt  <br /> phát triển. Qua đó để thu hút, lôi cuốn trẻ vào giờ học.<br /> b. Nội dung và cách thực hiện giải pháp.<br /> Từ  xưa đến nay giáo viên thường chú ý đến việc tổ  chức các hoạt <br /> động cho trẻ  một cách cứng nhắc và rập khuôn, chưa linh hoạt sáng tạo <br /> cũng như  chưa phát huy được tính tích cực chủ  động tự  giác của trẻ. Vì <br /> vậy hiệu quả  giáo dục chưa cao, kỹ  năng của trẻ  chưa được rèn luyện <br /> nhiều. Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả  chăm sóc giáo dục trẻ <br /> chúng ta có nhiều biện pháp, trong đó biện pháp tạo môi trường hoạt động <br /> tích cực cho trẻ mang lại hiệu quả rất cao. Những lợi ích đầu tiên đó sẽ <br /> tạo ra môi trường học tập thân thiện, gần gũi, tích cực cho trẻ. Thu hút trẻ <br /> đến trường và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc giáo dục. Phát triển <br /> khả  năng hợp tác giữa trẻ  với trẻ  và với cô giáo. Việc tạo ra một môi  <br /> trường học tập tốt, tạo cho các em sự  gần gũi coi lớp học như  gia đình <br /> của mình là trách nhiệm của mỗi cô giáo chúng ta, để  trẻ  thấy mỗi ngày  <br /> đến trường thực sự  là một ngày vui. Vì vậy tôi đã lựa chọn những biện  <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 8<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> pháp sau để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ  cái một <br /> cách tốt hơn:<br /> * Biện pháp 1: Lập kế  hoạch cho từng chủ  đề  và tổ  chức hội thi “ Bé  <br /> với chữ cái”.<br /> Trước hết giáo viên phải chọn nội dung phù hợp với từng chủ đề  để <br /> xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của phòng  <br /> giáo dục và đào tạo, căn cứ  vào điều kiện cụ  thể  của từng lớp để  đưa ra <br /> những nội dung phù hợp từng chủ đề từng đối tượng cụ thể và bám sát kế <br /> hoạch, sắp xếp các nhóm chữ cái phù hợp với chủ đề.<br /> Ví dụ:  Tháng 9: Chủ đề Trường mầm non: Làm quen chữ cái  o, ô, ơ.<br /> Chủ đề Bản thân: Làm quen chữ cái: a, ă, â.<br /> Giáo viên chọn đề tài sưu tầm tài liệu có liên quan đến đề tài.<br /> Tháng 10: Trang trí lớp tạo môi trường chữ  viết cho trẻ  hoạt động ,  <br /> khảo sát chất lượng trẻ đầu năm…<br /> Hay chủ đề Thế giới thực vật tôi cho trẻ làm quen nhóm chữ l, m, n<br /> ­ Tổ chức ngày hội “Bé với chữ cái ” nhằm giúp trẻ rèn luyện kỹ năng  <br /> đọc, nhớ và phát âm  chính xác, khích lệ lòng yêu thích môn học, góp phần <br /> cũng cố và hoàn thiện các kỹ năng  đọc ở trẻ. Nó xác định kết quả giáo dục  <br /> của cô và sự tập luyện của trẻ, tạo ra không khí thi đua giữa các lớp trong  <br /> khối lá.<br /> + Dự kiến thời gian tổ chức vào cuối tháng 12.<br /> + Đối tượng: Học sinh khối lá<br /> + Hình thức tổ chức: Phát âm chữ cái, rung chuông vàng, trò chơi tìm <br /> chữ cái…<br /> Trong ngày hội, tất cả  trẻ   đều được tham gia trực tiếp vào hoạt  <br /> động, thi đua một cách tích cực, hào hứng, sôi nổi.Quá trình hoạt động tập <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 9<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> thể  và để  lại cho trẻ  những cảm xúc vui tươi, phấn khởi, óc thẫm mĩ về <br /> “Những nghệ sĩ tí hon” khi biểu diễn.<br /> * Biện pháp 2: Tạo môi trường cho trẻ làm quen với chữ cái và làm quen  <br /> mọi lúc mọi nơi.<br /> Môi trường xung quanh trong đó có các yếu tố  giúp trẻ  được thường <br /> xuyên tiếp xúc, tương tác với chữ cái là điều hết sức quan trọng trong hoạt  <br /> động cho trẻ làm quen với chữ cái. Vì vậy, tôi không ngừng nghiên cứu để <br /> tạo ra môi trường phong phú, đa dạng và lôi cuốn sự  tò mò của trẻ. Giáo  <br /> viên tân dụng những khoảng tường với vị  trí phù hợp để  tạo môi trường <br /> làm quen với chữ viết như: Sưu tầm tranh  ảnh có nội dung phù hợp với trẻ <br /> và có từ   ở  dưới dán lên tường để  hằng ngày trẻ  quan sát qua đó trẻ  nhận  <br /> biết các chữ cái.Ví dụ: Chủ đề thế giới động vật,như tranh “ Con mèo” qua  <br /> bức tranh trẻ  nhận biết được đặc điểm của con mèo và nhận biết được <br /> những chữ  cái m, n trong từ  “ Con mèo” dưới bức tranh. Hay tranh “con  <br /> lợn” cho trẻ làm quen chữ cái l…<br /> Dán nhãn vào mọi thứ  đồ  dùng trong lớp để  trẻ  dần hình thành được <br /> mối liên hệ giữa lời nói và chữ  viết ví dụ  như   trong chủ  đề  Gia đình cho  <br /> trẻ làm quen với chữ cái a, ă, â trong chủ đề gia đình tôi ôn luyện bằng cách  <br /> yêu cầu trẻ tìm chữ a,ă, â trong các từ chỉ tên đồ  vật trong lớp như: Chữ â  <br /> trong từ “cái ấm”, chữ ă trong từ “khăn mặt”…<br /> Ví dụ: Tôi gắn ký hiệu riêng kèm theo tên trẻ   ở  nơi để  dồ  dùng cá  <br /> nhân của trẻ như giá để cặp, để khăn, để ly…trẻ sẽ được nhìn tên và biết  <br /> tên mình có bao nhiêu chữ cái và bắt đầu bằng chữ cái gì..Từ đó bắt chước <br /> và sao chép lại tên mình và tên bạn ghi tên mình vào các tác phẩm do mình <br /> tự làm ra.<br /> ­  Ở  góp phân vai tôi ghi tên các nhóm thực phẩm lên giá bán hàng và <br /> cho trẻ  tìm những chữ  cái đã học trong từ chỉ  thực phẩm để  phát âm, nếu <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 10<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> phát âm đúng thì mới được mua hàng. Ngoài ra thu hút trẻ  bằng cách tạo <br /> thêm môi trường có nhiều chữ cái ở các góc hoạt động: Tạo hình, thư viện, <br /> âm nhạc, Góc thiên nhiên, góc tuyên truyền…đây là góc trẻ  thường xuyên <br /> hoạt động nên có tác dụng ôn tập và cũng cố chữ cái cho trẻ. <br /> ­ Hoạt động ngoài trời: Như  chủ  đề  thế  giới thực vật cô cho trẻ  đi <br /> tham quan “vườn rau của bé” cô chuẩn bị  những dòng chữ  mang tên của <br /> từng loại rau  ở  dưới mỗi loại rau trong vườn rau. Như  v ậy s ẽ  giúp trẻ <br /> củng cố lại những chữ đã học và làm quen những chữ chưa học.<br /> ­ Hoạt động góc: +  Ở  góc học tập: Trẻ  cùng chơi với cô bằng cách <br /> ghép chữ cái, tập tô, đồ, sao chép chữ cái…<br /> +  Ở  góc thư viện cô chuẩn bị các loại truyện tranh với nội dung và <br /> hình thức phong phú theo chủ đề cho trẻ xem. <br /> Ví dụ: Chủ đề thế giới động vật tôi trưng bày sách về các con vật với  <br /> dòng chữ “ Vườn sở thú” Tôi cho trẻ sưu tầm các tranh ảnh các con vật sau  <br /> đó yêu cầu trẻ tìm các chữ cái có trong họa báo cắt và ghép thành từ chỉ tên <br /> con vật theo mẫu cho trước.<br /> Ngoài ra, cô có thể sưu tầm một số truyện tranh mới cho trẻ xem.<br /> + Ở góc nghệ thuật: Cô cùng trẻ làm các tấm thiệp chúc mừng và dán <br /> ở các góc. Sao chép chữ trong tấm thiệp…<br /> + Ở góc vi tính: Sử dụng và ứng dụng các ý tưởng trò chơi từ chương  <br /> trình Kidsmart vào các hoạt động giúp trẻ thêm hứng thú.<br /> Tôi trò chuyện với trẻ về các món ăn. Hôm nay chúng ta ăn món gì? Có  <br /> ngon không? Bạn Lan có thích ăn không? Và tập cho trẻ  thói quen mời cô <br /> và các bạn trước khi ăn thông qua bài thơ “Mời bạn ăn”. Trước khi đi ngủ <br /> tôi cho trẻ đọc bài thơ “Giờ đi ngủ” và nói lời chúc “Chúc bạn ngủ ngon”…<br /> Cho trẻ  chơi các trò chơi tìm chữ  cái như: Chữ  nào biến mất: Cô tạo <br /> các hình có kèm tên khái niệm, khi click chuột vào hình ảnh đó thì một chữ <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 11<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> cái biến mất. Cô mời trẻ đoán chữ cái đã biến mất. Nếu trẻ đoán đúng thì <br /> chữ  cái sẽ  xuất hiện với kích cỡ  lớn hơn trên màn hình kèm theo lời khen  <br /> của cô.<br />  Trò chơi ô chữ kì diệu: Cô tạo những hình ô số trên màn hình, mỗi  ô  <br /> số   ẩn phía sau là những chữ  cái theo các kiểu chữ  in thường, viết thường  <br /> và in hoa. Yêu cầu trẻ mở ô chữ ứng với mỗi ô trẻ đọc được tên chữ cái và <br /> nói được kiểu chữ cái đó. <br /> Đây là hoạt động thường gây hứng thú cho trẻ  nhất. Nếu trẻ  chơi  <br /> chưa đạt, cô có thể  giúp trẻ  từ  từ  làm quen dần. Ngoài ra cô có thể  giới <br /> thiệu một số câu đố, các bài đồng giao để giúp trẻ làm quen với chữ cái.<br /> * Biện pháp 3: Sáng tác , sưu tầm trò chơi, câu đố  các bài đồng dao và  <br /> làm đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động làm quen với chữ cái.<br /> Trò chơi giúp trẻ làm quen với chữ cái : Để giải quyết nhiệm vụ học <br /> tập thông qua trò chơi đạt hiệu quả cao nhất bản thân tôi đã tìm những trò  <br /> chơi hấp dẫn trẻ, phải xen kẽ giữa trò chơi tĩnh và trò chơi động giúp trẻ <br /> hứng thú và qua đó củng cố và khắc sâu những chữ cái mà trẻ đã được làm  <br /> quen trước đó.<br /> Cô chuẩn bị  sưu tầm các câu đố  về  các chữ  cái để  đố  trẻ  thông qua  <br /> hoạt động câu đố  giúp trẻ nhận biết và phân biệt các chữ  cái đã được làm <br /> quen như:<br /> Ví dụ : “ Nét tròn em đọc chữ o<br /> Khuyết đi một nữa sẽ cho chữ gì?”<br />                                                   (Chữ C)<br /> Trẻ  nhỏ  thường hay nói ngọng chữ  l, n nên tôi đưa những bài đồng <br /> dao vào hoạt động vui chơi để luyện phát âm cho trẻ như: <br /> Ví dụ: <br /> “Đi cầu đi quán<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 12<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> Đi bán lợn con<br /> Đi mua cái soong<br /> Đem về đun nấu<br /> Mua quả dưa hấu<br /> Về biếu ông bà…<br /> Kẻo trời sắp tối”<br /> Tư  duy của trẻ  mẫu giáo mang tính trực quan hành động vì vậy để <br /> hoạt động giáo dục đạt hiệu quả  cao tôi thường thiết kế, làm nhiều đồ <br /> dùng, đồ  chơi phục vụ  cho việc tổ  chức hoạt động như: Mô hình đồ  vật, <br /> con vật được gắn chữ cái…sẽ  kích thích sự  chú ý của trẻ  khi thao tác với  <br /> các đồ  dùng, đồ  chơi đó. Giáo viên hướng dẫn trẻ  cùng làm đồ  dùng, đồ <br /> chơi để sử dụng trong các tiết dạy đồng thời thường xuyên sưu tầm tranh <br /> ảnh đẹp phù hợp với bài dạy đặc biệt là nguồn tài liệu trên internet. Vì  <br /> vậy, tôi thường tận dụng các nguyên liệu, phế liệu sẵn có ở địa phương để <br /> làm đồ dùng dạy học. Yêu cầu các bộ đồ dùng có giá trị sử dụng lâu dài, có  <br /> tính thẩm mĩ, đảm bảo an toàn cho trẻ. <br /> Ví dụ  chủ  đề  Gia đình tôi sẽ  tổ  chức cho trẻ  làm những tấm thiệp <br /> chúc mừng có ghi tên hoặc kí hiệu rồi trang trí xung quanh lớp. Hoặc chủ <br /> đề thế dưới thực vật tôi sẽ cho trẻ cắt hoặc vẽ những bông hoa sau đó gắn <br /> chữ cái lên những bông hoa đó, hay với chủ đề thế giới động vật tôi cho trẻ <br /> cắt dán những con vật dán lên tường và dán những chữ cái rời mang tên con <br /> vật đó để trẻ làm quen…<br /> Ngoài ra tôi còn chọn một số bài thơ ngắn theo từng chủ đề viết bằng <br /> chữ to để trẻ tìm gạch chân chữ cái trẻ đã biết, đọc những chữ cái đã biết.  <br /> * Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động làm quen chữ cái bằng giáo án điện  <br /> tử :<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 13<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br />       Muốn giờ  học làm quen với chữ  cái đạt hiệu quả  cao và giúp trẻ <br /> chủ  động, tích cực tham gia vào hoạt động thì việc  ứng dụng công nghệ <br /> thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của trẻ vào <br /> các hoạt động giáo dục.<br />  Ví dụ: Trong chủ  đề  Gia đình, tôi tổ  chức cho trẻ  làm quen chữ  cái e, ê <br /> như sau:<br /> * Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ về Gia đình:<br /> ­ Cho trẻ ngồi xúm lại bên cô, hướng trẻ nhìn lên màn hình và hỏi trẻ: <br /> “ Đây là biểu tượng gì ?” ( Biểu tượng ngôi nhà). Sau đó đưa ra những câu  <br /> hỏi về  Gia đình. Trẻ  kể  về  gia đình mình có mấy người, là những ai? <br /> Trong gia đình có mấy thế hệ?...<br /> ­ Sau đó cô củng cố  lại cho trẻ hiểu: “ Mỗi chúng ta, ai cũng có một  <br /> ngôi nhà để ở và một gia đình đầm ấm với những người thân yêu như ông, <br /> bà, bố, mẹ, anh, chị, em…Tôi giảng cho trẻ  hiểu rõ hơn về  mối quan hệ <br /> giữa những người thân trong gia đình thông qua tranh  ảnh về gia đình trên <br /> màn hình (Gia đình có hai thế  hệ, gia đình có ba thế  hệ…). Cho trẻ  hát  <br /> những bài hát có ý nghĩa để tặng những người thân yêu trong gia đình của <br /> mình ( Ví dụ: bài hát “ Cả nhà thương nhau”…<br /> * Hoạt động 2: Làm quen với chữ cái e, ê:<br />   ­ Cho trẻ xem hình ảnh hai chị em trên màn hình. Phía dưới có từ “Hai <br /> chị em”. Cô mời một trẻ lên ghép từ “Hai chị em” giống trên bảng. Sau đó <br /> cho trẻ  tìm chữ cái đã học trong từ. Tiếp theo tôi gọi một trẻ  lên tìm chữ <br /> cái có một nét cong trái và một nét gạch ngang ( trẻ lên tìm chữ e). Sau đó <br /> tôi tiến hành cho trẻ làm quen với chữ cái theo trình tự:<br />  + Bật màn hình cho trẻ xem chữ cái e.<br />  + Cô phát âm mẫu chữ cái e. Trẻ phát âm theo lớp, tổ, cá nhân.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 14<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br />  + Trẻ nêu nhận xét về cấu tạo chữ ( chữ cái e gồm một nét cong trái và <br /> một nét gạch ngang)<br />  + Khi trẻ miêu tả cấu tạo chữ xong, tôi click chuột vào hiệu ứng để các  <br /> nét của chữ cái e lần lượt hiện ra kích thích trẻ tập trung quan sát, thích thú  <br /> dẫn đến trẻ sẽ nhớ lâu.<br />   + Tôi củng cố  lại cấu tạo chữ  e và phân tích nét chữ. Tôi đã cho lần  <br /> lượt từng nét chữ xuất hiện theo quy trình chữ viết như: Nét gạch ngang ra <br /> trước, nét cong trái xuất hiện dính liền vào nét gạch ngang tạo thành một  <br /> chữ cái e hoặc phân tích đến nét nào thì nét đó đổi màu để trẻ dễ nhớ.<br />  + Giới thiệu thêm chữ cái e in hoa và e in thường: Tôi cho lần lượt từng  <br /> chữ  xuất hiện trên màn hình để  trẻ  quan sát và phát âm….Tương tự  chữ <br /> cái ê.<br /> Hỏi trẻ  chữ  cái e và ê khác nhau  ở  điểm nào? Khi trẻ  trả  lời xong tôi <br /> củng cố  lại trên màn hình bằng cách làm hiệu ứng cho mũ chữ  cái ê xoay <br /> một vòng để trẻ dễ hiểu như vậy trẻ dễ nhận biết và cũng rất thích thú.<br /> * Hoạt động 4: Trò chơi chữ cái<br /> Tôi chọn những trò chơi phù hợp với từng nhóm chữ cái. Để gây hứng  <br /> thú cho trẻ, trò chơi mà tôi sử  dụng trong các hoạt động cho trẻ  làm quen <br /> với chữ  cái thường xuyên được thay đổi và làm mới. Trò chơi phải ngắn <br /> gọn dễ hiểu luôn kết hợp giữa hai yếu tố động và tĩnh, đảm bảo tính vừa <br /> sức và luôn thay đổi hình thức để tránh nhàm chán cho trẻ. Thường xuyên <br /> sử dụng hình thức thi đua để khuyến khích sự nỗ lực cố gắng của trẻ.<br />  ­ Một số trò chơi sử dụng trong hoạt động làm quen với chữ cái:<br />   Đối với trẻ mầm non vui chơi là hoạt động đóng vai trò chủ  đạo vì  <br /> vậy trong quá trình tổ chức hoạt động trẻ được tham gia nhiều trò chơi thì  <br /> càng hứng thú từ  đó khiến hoạt động trở  nên hấp dẫn, tạo sự  chú ý cần <br /> thiết ở trẻ. Trong hoạt động làm quen với chữ cái có sử dụng giáo án điện  <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 15<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> tử  tôi thường xuyên tạo ra nhiều trò chơi hấp dẫn với máy tính như: “ Ô <br /> chữ kì diệu”, “ chữ cái nào biến mất”…Từ đó giờ hoạt động không còn bị <br /> nhàm chán mà trở nên sôi nổi và trẻ tích cực tham gia hoạt động…<br /> Bên cạnh đó giáo viên cần phải rèn cho trẻ  cách tô, đồ, sao chép và <br /> ngồi đúng tư  thế: Để  thực hiện cho trẻ  tô, đồ, sao chép đúng và đẹp thì <br /> giáo viên cần phải thường xuyên nhắc nhở  trẻ  ngồi thẳng lưng đầu hơi <br /> cúi, tay phải cầm bút, tay trái cầm vở, lúc đầu năm học tôi đã thấy có một <br /> số trẻ cầm bút bằng bốn đầu ngón tay và cầm bút sát xuống đầu bút chì, tô  <br /> chệch ra ngoài nét chấm mờ. Qua quá trình rèn luyện tôi đã hướng dẫn trẻ <br /> và thu được kết quả khả quan. Trẻ đã ngồi đúng tư thế khi tô, đồ, sao chép  <br /> và trẻ thích thú hơn khi học tiết làm quen chữ cái.<br /> * Biện pháp 5: Cho trẻ làm quen chữ cái thông qua các hoạt động khác:<br /> Ghi nhớ không chủ đích là đặc trưng tư duy của trẻ mẫu giáo, trẻ ghi <br /> nhớ nhanh và cũng nhanh quên vì vậy muốn phát triển khả năng ghi nhớ có <br /> chủ đích và nhận biết chữ cái, giáo viên cần phải nhắc lại chữ cái đã học  <br /> mọi lúc mọi nơi.<br /> ­ Tích hợp với môn học làm quen văn học:<br />   Ví dụ  chủ  đề  gia đình cho trẻ  làm quen chữ  cái e, ê thông qua bài thơ <br /> “Em yêu nhà em” <br /> “ Chẳng đâu bằng chính nhà em<br /> Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo<br /> Có nàng gà mái hoa mơ…”<br /> Tôi cho trẻ thi đua lên gạch chân chữ e, ê có trong đoạn thơ trên.<br /> ­ Lồng ghép vào hoạt động âm nhạc:<br /> Trong hoạt động giáo dục âm nhạc tôi thường xuyên tìm những bài hát <br /> về  chủ đề  chữ  cái. Từ  đó giúp việc làm quen với chữ  cái của trẻ  trở  nên  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 16<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> thú vị  và dễ  nhớ  hơn như  nhóm chữ  o, ô,  ơ  trong bài “ Hạt sương” “Hạt <br /> sương bé tí tẹo, đựng cả ông mặt trời…” <br /> ­ Lồng ghép hoạt động làm quen chữ  cái vào hoạt động giáo dục thể <br /> chất: Trong hoạt động phát triển thể chất “Ném xa bằng một tay” tôi dán <br /> chữ  cái trẻ  đã biết vào túi cát. Trước khi ném tôi yêu cầu trẻ  đọc chữ  cái  <br /> dán trên túi cát của mình rồi dán đúng kỹ thuật.<br /> ­ Lồng ghép chữ cái thông qua hoạt động khám phá khoa học: Trò chơi “ <br /> Ô chữ kì diệu”: Trong mỗi ô chữ là một chữ cái trẻ đã biết, phía sau ô chữ <br /> sẽ  là hình  ảnh các con vật khi chơi trẻ  sẽ  chọn cho mình một ô chữ  nếu  <br /> đọc được chữ cái trên ô chữ thì ô chữ sẽ  mở ra hình con vật và tiếng kêu  <br /> của nó.<br /> ­ Tích hợp với hoạt động tạo hình.<br /> Sau khi trẻ  đã hoạt động nhiều thì hoạt động tạo hình rất phù hợp với  <br /> trạng thái tĩnh. Tôi cho trẻ  tô màu khoảng trống có chứa các chữ  cái theo <br /> yêu cầu của cô, hoặc cho trẻ cắt, xé và dán các chữ cái. <br /> ­ Tích hợp thông qua hoạt động ngoài trời: Tôi tổ  chức cho trẻ  chơi trò <br /> chơi dân gian trong quá trình chơi tôi uốn nắn cách phát âm cho một số trẻ <br /> còn yếu…<br /> Khi trẻ chơi tự do quanh sân trường tôi yêu cầu trẻ phải đọc tên cây và tìm <br /> chữ cái đã học trong từ chỉ tên cây treo ở mỗi cây.<br /> * Biện pháp 6: Kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giúp trẻ  <br /> làm quen với chữ cái.<br /> Để hoạt động làm quen với chữ cái đạt kết quả cao thì sự thống nhất <br /> giữa   nhà  trường   và  gia  đình  là  hết  sức  cần  thiết.Vì  thế  hằng  ngay  tôi  <br /> thường xuyên thông báo với phụ  huynh về  chương trình hoạt động  ở  lớp <br /> cũng như sự phát triển của trẻ để phụ huynh kết hợp ôn luyện ở nhà.Trao <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 17<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> đổi về một số nhược điểm của trẻ như: Cách phát âm, nhận mặt chữ, cách  <br /> cầm bút, tư thế ngồi…Từ đó phụ huynh có thể uốn nắn thêm cho trẻ.<br /> Trong các buổi họp phụ huynh tôi đưa ra ý kiến nhằm thống nhất với  <br /> phụ  huynh về  hoạt động làm quen chữ  cái và để  phụ  huynh hiểu rằng:  <br /> Việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 không chỉ  đơn thuần là học thuộc 29 chữ <br /> cái mà cần phải hướng dẫn trẻ phát âm chính xác, nghe và hiểu nghĩa của <br /> từ, tư  thế  ngồi và cách cầm bút. Ngoài ra còn chuẩn bị  tâm thế  thoải mái,  <br /> tự  tin cho trẻ  bước vào lớp 1. Bên cạnh đó việc tuyên truyền với phụ <br /> huynh không nên cho trẻ đi học trước chương trình lớp 1 là rất quan trọng.<br /> Vận động phụ  huynh  ủng hộ  nguyên liệu, phế  thải để  làm đồ  dùng,  <br /> đồ chơi cho trẻ hoặc cùng kết hợp với giáo viên tạo ra những đồ chơi mới <br /> lạ, thu hút sự chú ý của trẻ, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngày  <br /> càng cao hơn. <br /> c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp:<br /> Khi giáo viên thực hiện các giải pháp, biện pháp cần phải chú ý đến <br /> những trình tự  nhất định, phải bắt đầu từ  đâu và kết thúc từ  đâu, và các <br /> giải pháp, biện pháp khi thực hiện đề  tài phải có mối quan hệ  mật thiết <br /> với nhau, biện pháp này sẽ  hỗ  trợ  biện pháp kia nhằm hòa quyện các nội <br /> dung lại với nhau để đi đến một thể thống nhất là tìm ra các giải pháp tối  <br /> ưu nhất đó là biện pháp tổ  chức hoạt động làm quen chữ  cái bằng giáo án <br /> điện tử, nhưng vẫn đảm bảo được tính chính xác, khoa học và logic giữa <br /> giải pháp và biện pháp.<br /> d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu:<br /> Sau một thời gian thực hiện, là một giáo viên trực tiếp đứng lớp tôi rất <br /> phấn khởi khi kết quả đạt được rất cao:<br /> * Đối với trẻ: <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 18<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> Đa số trẻ hứng thú, sôi nổi tham gia hoạt động làm quen chữ cái. Phần <br /> lớn trẻ đã nhận biết và phát âm đúng chữ cái, không nói ngọng, nói lắp, đặc  <br /> biệt trẻ  biết cầm vở, cầm bút và ngồi đúng tư  thế. Một số  trẻ  đến cuối <br /> năm đã biết sao chép nhiều từ mới. Cũng qua hoạt động này ngôn ngữ của  <br /> trẻ  được phát triển rõ rệt, trẻ  yêu thích hoạt động, trẻ  có thêm niềm vui, <br /> phấn khởi khi đến lớp. Trẻ thích nghe hát đọc thơ, kể chuyện, đóng vai các  <br /> nhân vật trong truyện, nhân vật ngoài đời. Biết kể  lại một số  truyện đơn  <br /> giản dựa theo câu hỏi hoặc lời dẫn truyện của cô.<br /> ­ Qua quá trình thực hiện đề  tài và áp dụng một số  biện pháp, giải  <br /> pháp cho trẻ làm quen chữ cái đã cho thấy:<br /> + Trẻ  lớp tôi thông minh sáng tạo hơn khi học các tiết làm quen chữ <br /> cái .<br /> + Trẻ thích được đọc các chữ cái.<br /> + Trẻ thích được đọc thơ, kể chuyện.<br /> + Trẻ ghi nhớ thuộc thơ truyện lâu hơn.<br /> + Trẻ phát âm đúng không nói ngọng, nói lắp.<br /> +  Trẻ biết sao chép một số từ mới.<br /> Kết quả Số  Khi   chưa   áp  Sau   khi   áp <br /> lượng  dụng   hình   thức  dụng   hình <br /> trẻ đổi mới thức đổi mới<br /> ­ Phát âm đúng chữ cái 27 50% ­ 60% 70% ­ 90%<br /> ­ Nhận biết đúng mặt 29  27 70% ­ 75% 100%<br /> chữ cái.<br /> ­   Phát   triển   ngôn   ngữ,  27 65% ­ 70% 80% ­ 90%<br /> diễn đạt tốt<br /> ­   Tô   viết   trùng   khít   lên <br /> chấm mờ, hoàn thành vở  27 70% ­ 75% 85% ­ 90%<br /> tập tô sạch sẽ.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 19<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> ­  Trẻ   biết  sao  chép  một  27 65% ­ 70% 90% ­ 95%<br /> số từ mới<br /> * Đối với giáo viên:  <br /> Qua việc tổ  chức hoạt động cho trẻ  5 – 6 tuổi làm quen với chữ  cái  <br /> bản thân tôi đã có được nhiều kinh nghiệm, cách tổ  chức hoạt động cũng <br /> có phần linh hoạt và sáng tạo hơn. Tôi đã vững vàng hơn khi cho trẻ  làm <br /> quen với chữ  cái, linh hoạt hơn trong việc giảng dạy, đúc rút được nhiều <br /> kinh nghiệm hơn cho bản thân.<br /> * Đối với phụ huynh:<br />   Phụ  huynh càng tin tưởng, chăm lo hơn đến phương pháp giáo dục <br /> trẻ, có sự  nhìn nhận đúng đắn về  tầm quan trọng trong việc cho trẻ  làm <br /> quen với 29 chữ cái trước khi vào lớp một. Đây là điều kiện cần thiết nhất <br /> để trẻ chuẩn bị tâm thế vững vàng trước khi bước vào lớp 1. Phụ huynh có <br /> ý thức trong việc cho trẻ  làm quen với chữ  cái thêm  ở  nhà, sẵn sàng sưu <br /> tầm vật liệu đóng góp cho lớp…Giữa phụ huynh và giáo viên có sự hợp tác <br /> tích cực. Và phụ huynh không còn ép trẻ học trước nữa.<br /> III. Phần kết luận, kiến nghị:<br /> 1. Kết luận:<br /> Hoạt động làm quen với chữ  cái là một hoạt động quan trọng không  <br /> thể thiếu và không thể xem nhẹ trong quá trình tổ chức hoạt động ở trường <br /> mầm non cho trẻ  5­ 6 tuổi. Qua thực hiện đề  tài tôi nhận thấy muốn dạy <br /> trẻ  đạt kết quả tốt giáo viên cần tự  học hỏi bồi dưỡng kiến thức và luôn  <br /> suy nghĩ tìm ra những biện pháp, những thủ thuật vào bài thật sáng tạo, để <br /> lôi cuốn trẻ  tham gia vào hoạt động. Qua đó cần nắm được đặc điểm tâm  <br /> sinh lý của trẻ, khả năng nhận thức, điều kiện sống của trẻ để có phương  <br /> pháp giảng  dạy, biện  pháp phối hợp   giáo  dục  hiệu quả  hơn.   Tạo môi <br /> trường chữ cái trong và ngoài lớp hấp dẫn, đẹp mắt và có đầy đủ đồ  dùng  <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 20<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> cho trẻ  hoạt động. Cho trẻ  ôn luyện chữ  cái  ở  mọi lúc mọi nơi. Cần làm <br /> tốt công tác phối hợp phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường để hỗ trợ cơ <br /> sở vật chất…<br /> Trên đây là một số kinh nghiệm giúp trẻ học tốt môn làm quen chữ cái <br /> mà tôi đã rút ra được trong quá trình dạy học giúp trẻ phát triển toàn diện 5 <br /> mặt. Rất mong được sự  góp ý của cấp trên và các bạn đồng nghiệp để <br /> sáng kiến ngày càng tốt hơn.<br /> 2. Kiến nghị:<br /> Là những giáo viên trực tiếp giảng dạy ở những nơi có hoàn cảnh khó <br /> khăn, một số phụ huynh chưa quan tâm đến tình hình học tập của các cháu. <br /> Để  trẻ  làm quen với chữ  cái ngày càng tốt hơn, hứng thú hơn nữa. Rất <br /> mong muốn lãnh đạo cấp trên quan tâm nhiều hơn nữa trong việc bổ sung  <br /> thêm thiết bị  như  màn hình ti vi thông minh  ở  các lớp mẫu giáo 5 tuổi để <br /> giáo viên có thể thuận lợi hơn nữa khi dạy môn làm quen chữ cái cho trẻ.<br /> Bản thân giáo viên chúng tôi sẽ luôn cố gắng và cố gắng hơn nữa làm <br /> thêm đồ  dùng đồ  chơi, tạo ra môi trường hoạt động cho trẻ  ngày càng tốt <br /> hơn để trẻ tiếp thu bài được tốt hơn.<br />                                                               Dray sáp ngày 12 tháng 01 năm 2017<br />                        Người viết<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                         Vũ Thị Lợi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 21<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> …………………………………………………………………………….<br /> …………………………………………………………………………….<br /> …………………………………………………………………………….<br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN<br /> …………………………………………………………………………….<br /> …………………………………………………………………………….<br /> …………………………………………………………………………….<br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 22<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> <br /> ST<br /> ̀ ̣<br /> Tên tai liêu Tac gia<br /> ́ ̉<br /> T<br /> 1 Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen <br /> với tác phẩm văn học.<br /> 2 Phương pháp dạy trẻ học nói như thế nào   Nhiều tác giả NXBGD <br /> 3 Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ từ<br /> 5 ­ 6  tuổi.<br /> 4 Phương pháp phát triển ngôn ngữ  cho trẻ <br /> qua bộ môn LQCC.<br /> 5 Dạy   học   tác   phẩm   văn   học   dành   cho  Hoàng Văn Cần<br /> thiếu nhi  (NXBGD)<br /> 6 Qua các trang  mạng internet<br /> 7 Bồi dưỡng thường xuyên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 23<br /> SKKN: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái<br /> <br /> <br />                                                MỤC LỤC<br /> <br /> <br /> TT Nội dung Trang<br /> I PHẦN MỞ ĐẦU 1<br /> 1  Lý do chọn đề tài  1<br /> 2  Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2<br /> 3  Đối tượng nghiên cứu 2<br /> 4  Giới hạn của đề tài 2<br /> 5 Phương pháp nghiên cứu 2<br /> II PHẦN NỘI DUNG 3<br /> 1 Cơ sở lí luận 3<br /> 2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 4<br /> 3 Nội dung và hình thức của giải pháp 7<br /> a Mục tiêu của giải pháp. 7<br /> b Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp  8<br /> c Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 17<br /> d Kết quả  khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên  17<br /> cứu<br /> III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 19<br /> 1 Kết luận 19<br /> 2 Kiến nghị 20<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Vũ Thị Lợi ­ Trường Mầm Non Sơn ca 24<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2