intTypePromotion=3

SKKN: Một số biện pháp giữ vững danh hiệu Liên Đội mạnh

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
145
lượt xem
20
download

SKKN: Một số biện pháp giữ vững danh hiệu Liên Đội mạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm trao đổi với các anh chị em đồng nghiệp những kinh nghiệm trong quá trình công tác Đội, góp phần đưa phong trào hoạt động Đội của huyện nhà ngày thêm vững mạnh. Bài SKKN một số biện pháp giữ vững danh hiệu Liên Đội mạnh, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp giữ vững danh hiệu Liên Đội mạnh

 1. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi Một số biện pháp giữ vững danh hiệu Liên Đội mạnh Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 1 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 2. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi PHẦN MỞ ĐẦU I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI: Điều lệ Đội nêu rõ tính chất của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là : “ Tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách”. Nội dung này khẳng định tổ chức Đội vừa mang tính quần chúng vừa mang tính cách mạng, đi theo con đường của Bác và sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Được sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự dìu dắt của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội ta không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là một lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay đất nước ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc, với mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2001-2020 theo Nghị Quyết Trung ương 2 (khoáVIII) đã khẳng định :“ Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản đã trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá”. Để tiến hành sự nghiệp đổi mới đó thì chúng ta phải hết sức coi trọng con người, nhân tố con người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế xã hội, xây dựng đất nước. Muốn vậy phải phát triển giáo dục “Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu” mà “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người”. Như vậy con người được đặt ở trung tâm chiến lược, trong đó lớp thiếu niên, nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân, những người chủ tương lai đất nước sau này . II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh từ khi thành lập đến nay đã trở thành nơi hội tụ của thiếu nhi Việt Nam, vững về số, mạnh về chất, xứng đáng là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, góp phần rất lớn vào sự phát triển của đất nước trong thời kì đổi mới , con người được đặt ở trung tâm chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, lớp thanh thiếu niên nhi đồng hôm nay sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước với đầy đủ kiến thức khoa học và một nhân cách tốt đẹp của con người Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 2 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 3. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi xã hội chủ nghĩa. Cho nên, việc tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động Đội để hoàn thành các nhiệm vụ trên là mục tiêu phấn đấu hàng đầu trong công tác Đội. Chính vì vậy, nhà trường hiện nay có trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học tiếp lên Trung học phổ thông. Để thực hiện và đạt được kết quả tốt trọng trách này nhà trường phải dựa vào nhiều con đường, nhiều mối quan hệ biện chứng với nhau nhưng đóng vai trò hơn cả là hoạt động Đội thiếu niên trong nhà trường .Vậy làm thế nào để đưa hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi vào hoạt động trong nhà trường một cách có hiệu quả nhất. Cho nên, nâng cao chất lượng hoạt động Đội và xây dựng liên đội mạnh để hoàn thành các nhiệm vụ trên là mục tiêu phấn đấu hàng đầu trong công tác Đội. Vấn đề xây dựng Liên đội mạnh đã khó, giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh lại càng khó hơn. Để phong trào hoạt động Đội mãi gắn liền với xu thế phát triển của Đội hiện nay, để Liên đội luôn vững mạnh việc tổ chức xây dựng Liên đội mạnh là một việc làm rất cần thiết đối với người làm công tác Đội. Sau nhiều năm gắn bó với hoạt động Đội, từ thực tiễn của Liên đội trường, tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu, mạnh dạn đưa những vấn đề này cho anh chị em đồng nghiệp tham khảo giúp đỡ tôi làm tốt hơn công việc này để đóng góp một phần cùng các anh, chị, em Tổng phụ trách nâng cao chất lượng hoạt động Đội, một tổ chức thật sự cần thiết trong nhà trường. Đó cũng chính là lý do mà tôi thực hiện đề tài trên. III- PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 1. Phạm vi nghiên cứu : Giải pháp xây dựng Liên đội mạnh. 2. Đối tượng nghiên cứu: - Đội viên, học sinh trường - Các lực lượng giáo dục tác động đến hoạt động của Liên Đội. IV. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 3 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 4. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi - Đề tài này tập trung nghiên cứu những giải pháp để xây dựng và giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh. - Áp dụng đề tài góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. - Qua đề tài nhằm trao đổi với các anh chị em đồng nghiệp những kinh nghiệm trong quá trình công tác Đội, góp phần đưa phong trào hoạt động Đội của huyện nhà ngày thêm vững mạnh. V. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Xác định sự cần thiết để giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động Đội. Qua đó, thể hiện được sự quan tâm và cộng đồng trách nhiệm cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục với mục tiêu “Tất cả vì đàn em thân yêu”, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Đáp ứng yêu cầu về con người, mục tiêu giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục học sinh trung học cơ sở nói riêng là đào tạo ra những con người có tính tự chủ, năng động, sáng tạo, có kiến thức văn hoá. Trong đó giáo dục là nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn, lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học tiếp lên phổ thông trung học. Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta phải giáo dục cho học sinh trong một môi trường đồng bộ nghĩa là phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ đạo. Nhà trường cần đặc biệt chú ý đến tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vì tổ chức Đội có vị trí rất quan trọng, Đội là thành phần hỗ trợ tích cực với nhà trường và cùng nhà trường thực hiện nội dung, mục tiêu giáo dục. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là thể hiện vai trò chủ động tập hợp thiếu nhi vào các hoạt động do Đội tổ chức. Những năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong đã có những bước đi vững chắc có những chương trình hoạt động vừa mang Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 4 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 5. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi tính truyền thống, vừa bắt kịp với xu thế hiện đại, đáp ứng kịp thời nhu cầu vui chơi học tập và phát triển của trẻ em trong thời kỳ hội nhập và phát triển. II. THỰC TRẠNG: 1. Số liệu: - Tổng số lớp: 19 - Tổng số học sinh: 706 - Tổng số chi đội: 19 - Tổng số đội viên: 597 Đây là trường có số lớp và số học sinh đứng hàng nhất, nhì trong huyện, nhưng cơ sở vật chất lại xuống cấp trầm trọng do đó ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của Liên Đội. Dù còn nhiều khó khăn bất cập về cơ sở vật chất, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Liên Đội, sự nhiệt tình năng động của lực lượng ban phụ trách Đội, sự quan tâm và lãnh chỉ đạo kịp thời của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu trường, đến nay, mọi hoạt động của liên đội đã có sự chuyển biến đáng kể và đặc biệt chất lượng hoạt động Đội luôn được giữ vững và nâng dần theo từng năm học. 2. Những thuận lợi và khó khăn 2.1.Thuận lợi: - Được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, các cơ quan ban ngành đoàn thể. - Sự quan tâm và lãnh chỉ đạo kịp thời của Chi ủy Chi bộ, Ban giám hiệu và các tổ chức chính trị trong nhà trường. - Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn quan tâm giúp đỡ; giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đồng tình ủng hộ. - Đội viên đa số hiếu động, ham thích sinh hoạt Đội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Ban chỉ huy liên chi đội phát huy khá tốt vai trò tự quản của mình. - Liên đội nhiều năm liền đạt được danh hiệu Liên đội mạnh các cấp. 2.2.Khó khăn: - Hiện nay, nhu cầu và sự phát triển của thiếu nhi rất đa dạng phong phú, đòi hỏi phương thức hoạt động Đội luôn đổi mới, nhưng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện vui chơi giải trí của trường tuy có cải thiện nhưng cũng chưa đáp ứng Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 5 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 6. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi được nhu cầu hoạt động của thiếu nhi nên chưa thu hút được các em, dẫn đến việc các em hướng đến các trò chơi, giải trí bên ngoài. Một số học sinh nghỉ học sớm rong chơi lêu lỏng, lôi kéo học sinh trong trường dẫn đến sự sa đọa về đạo đức ở một số em. - Cũng còn một số ít giáo viên chỉ chú trọng đến công tác chuyên môn, chưa thật sự quan tâm và tích cực hỗ trợ cho hoạt động Đội. - Một số phụ huynh học sinh không nhiệt tình ủng hộ, không phối hợp cùng với nhà trường trong việc giáo dục và tạo điều kiện để các em tham gia hoạt động Đội. - Học sinh trường chủ yếu từ các xã lân cận nên khả năng học tập và tiếp cận thông tin còn chậm. Từ những đặc điểm trên, với vai trò là người tổng phụ trách bản thân tôi luôn trăn trở và không ngừng học hỏi ở bạn bè đồng nghiệp, đúc kết kinh nghiệm trong nhiều năm qua và đưa ra những giải pháp hữu hiệu để xây dựng và giữ vững liên đội mạnh. III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIỮ VỮNG DANH HIỆU LIÊN ĐỘI MẠNH Tất cả các hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cũng với mục đích là giáo dục toàn diện cho học sinh để các em trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ…; tạo điều kiện để các em hứng thú học tập tốt, hiểu biết thêm nhiều về kiến thức xã hội và cuộc sống. Để xây dựng và giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh, những biện pháp được đặt ra cụ thể là: 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội: - Tổng phụ trách cần nắm vững chắc chương trình, chủ đề năm học của Trung ương và địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động cho liên đội trong suốt năm học. Kế hoạch lập ra cần cụ thể, phù hợp với thực tế của liên đội và kế hoạch chung của nhà trường. Cần tập trung vào những hạn chế, những khó khăn để khắc phục và đưa vào kế hoạch thực hiện. - Kế hoạch cần cụ thể chi tiết, phân chia thời gian hợp lí theo chủ điểm , từng tháng, học kì, các ngày lễ kỉ niệm trong năm, hay kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, các cuộc thi….tổng phụ trách cần phải chủ động xây dựng đúng với yêu cầu hoạt động của địa phương và chỉ đạo chung của ngành. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 6 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 7. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi Nhưng để tổ chức thành công hoạt động Đội Tổng phụ trách cần có một phương pháp làm việc khoa học, đặc biệt là phải biết huy động mọi tổ chức, mọi nguồn nhân lực cùng tham gia vào hoạt động Đội. 2. Làm tốt công tác tham mưu phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường: Đây là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động Đội, cũng là việc làm thiết yếu thể hiện vai trò và bản lĩnh của người tổng phụ trách. Trước hết: 2.1. Với chính quyền địa phương: - Để hoạt động Đội đạt hiệu quả thiết thực, Tổng phụ trách không thể tách rời các hoạt động ở địa phương nên việc tham mưu để được sự lãnh đạo của Hội đồng Đội huyện, Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân, xã Đoàn là rất quan trọng. Qua các chủ trương của cấp trên tổng phụ trách sẽ thiết kế tổ chức hoạt động cho Liên Đội. - Khi thực hiện kế hoạch cần được sự thống nhất của xã Đoàn, đặc biệt là các hoạt động có quy mô lớn: Đợt thi đua kỉ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2011) lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X; hay phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11; thi đua chào mừng kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, hay tổ chức Đại hội liên đội… - Mặt khác tổng phụ trách cần giữ đúng vai trò nhiệm vụ của mình với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương trên cơ sở “ Tất cả vì đàn em thân yêu”. Làm sao cho các ngành, các cấp nhận thấy chăm lo và phát triển giáo dục là nhiệm vụ chung của các cấp. Để làm được điều đó thì nhà trường, đặc biệt là Liên đội phải có những việc làm thiết thực, tạo khí thế sôi nổi: thành lập đội nghi thức mẫu, đội trống kèn, tổ chức hoạt động phong trào theo các chủ điểm; qua đó sẽ tạo được khí thế sôi nổi và long trọng cho ngày lễ; sẵn sàng phục vụ khi các cấp, các ngành yêu cầu, có như thế các cấp, các ngành đoàn thể mới thấy rằng nhờ giáo dục mà con em địa phương có sự tiến bộ rõ rệt Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 7 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 8. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi và trở thành lực lượng hùng hậu đáng tin cậy. Từ đó, các cấp lãnh đạo sẽ yên tâm khi giao nhiêm vụ cho trường và sẵn sàng hỗ trợ để Liên đội hoàn thành nhiệm vụ. 2.2. Với nhà trường: - Để chất lượng hoạt động của Đội được giữ vững và nâng cao, các kế hoạch đề ra tổng phụ trách nhất thiết phải tham mưu với Chi bộ, Ban giám hiệu trường, những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo trường là hết sức cần thiết. Tổng phụ trách phải luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo; phải mạnh dạn đề xuất ban giám hiệu đưa kế hoạch của Đội vào kế hoạch thi đua chung và chỉ đạo toàn trường cùng thực hiện. Mặt khác, mọi kế hoạch tổ chức thi đua, tổ chức các hội thi…tổng phụ trách phải thông qua hội đồng giáo viên để cùng đóng góp ý kiến và hỗ trợ cho hoạt động Đội. - Đề xuất với Ban giám hiệu đưa tiêu chuẩn thi đua của Đội gắn liền với thi đua của từng lớp, từng giáo viên. Đây là việc làm thiết thực để giáo viên làm tốt vai trò của người giáo viên chủ nhiệm và cũng góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. - Tranh thủ sự hỗ trợ của các đoàn thể trong trường như: Công Đoàn, Chi Đoàn nhất là những Đoàn viên giáo viên trẻ là lực lượng rất mạnh, nhiệt tình trong các phong trào thi đua. - Đối với hội đồng sư phạm nhà trường, cần dành thời gian gần gũi, tiếp xúc lắng nghe những ý kiến đóng góp chân tình của tập thể giáo viên, nhất là việc đóng góp ý kiến cho sơ kết thi đua hàng tuần, hoặc những lần tổ chức các hội thi, hoạt động phong trào…Những ý kiến đóng góp đó cũng là cơ sở để tổng phụ trách tổ chức các hoạt động tiếp sau đạt hiệu quả hơn. - Cần tổ chức và đề ra nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua mới lạ để tất cả giáo viên cùng hòa nhập vào “ cuộc chơi” với các em nhưng phải chú ý đến chất lượng và giáo dục học sinh. Điển hình ở liên đội trường đó là phong trào thi đua với chủ đề “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển” mang tính toàn diện cả về mặt hình thức lẫn nội dung được giáo viên nhiệt tình hưởng ứng. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 8 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 9. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi - Tổng phụ trách cần xây dựng đội ngũ đội viên nồng cốt, tiêu biểu đi đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động, mặt khác, phải góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh: tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua học tập: đôi bạn cùng tiến; đôi bạn điểm 10, câu lạc bộ “ Hái hoa kiến thức” “Rung chuông vàng”, “Siêu thị kiến thức”, thi đua thực hiện nề nếp, nội qui của nhà trường… Kết quả học tập của các em cao, học sinh có nề nếp , tác phong tốt thì giáo viên mới có thể “yên tâm” và vận động lớp tham gia các phong trào hoạt động do Liên đội đề ra. Thành công của tổng phụ trách chính là được sự quan tâm chỉ đạo của ban giám hiệu và được tập thể sư phạm nhà trường đồng tình ủng hộ. Cùng với những mối quan hệ trên, giáo viên Tổng phụ trách Đội phải thiết lập được mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo nhà trường bởi vì: Là một thành viên trong bộ máy cán bộ quản lý, giáo viên Tổng phụ trách Đội cùng với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức Đội, gắn các hoạt động giáo dục trên lớp, giáo dục ngoại khoá , đưa kế hoạch công tác Đội vào kế hoạch chung của nhà trường. Chính mối quan hệ này phản ánh sự thống nhất mục tiêu của các lực lượng giáo dục trong nhà trường. Giáo viên Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, Ban giám hiệu để bố trí sắp xếp những giáo viên có năng lực, nhiệt tình vừa có thể làm chủ nhiệm lớp vừa có thể đảm nhận vai trò người phụ trách chi đội. Tổng phụ trách Đội có nhiệm vụ đề xuất với nhà trường về mức đầu tư kinh phí, cơ sở vất chất cần thiết cho các hoạt động Đội theo kế hoạch đã duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đội đạt được kết quả cao . Tổng phụ trách Đội với tư cách là một thành viên chỉ đạo tổ chức các hoạt động Đội trong nhà trường và là một thành viên trong hội đồng sư phạm, vì vậy rất cần sự đồng tình ủng hộ của thành viên trong hội đồng nhà trường về các hoạt động của Liên đội, khơi dậy được ý thức tình nguyện, tự giác đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc chăm sóc , bảo vệ giáo dục thiếu nhi hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 9 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 10. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi 2.3. Với Ban đại diện cha mẹ học sinh: Đây là mối quan hệ không thể thiếu được trong việc giáo dục học sinh để tạo ra một sự phối hợp đồng bộ thống nhất giữa ba môi trường (nhà trường, gia đình và xã hội) chính sự hỗ trợ tích cực, thiết thực và có hiệu quả của gia đình, của ban đại diện cha mẹ học sinh là động lực to lớn thúc đẩy các hoạt động Đội, nâng cao chất lượng giáo dục. Hội phụ huynh học sinh đóng góp không nhỏ cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của Liên đội. Từ mối quan hệ này giáo viên Tổng phụ trách Đội phải tiếp cận rất gần với phụ huynh học sinh tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và có ý kiến với nhà trường giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh cá biệt, giúp các em tiến bộ và hòa đồng với bạn bè. Để thực hiện tốt “xã hội giáo dục”, trước tiên tổng phụ trách cần chủ động đề ra kế hoạch tổ chức nhiều phong trào hoạt động sôi nổi. Có thế mới tạo được tình cảm mà Hội phụ huynh học sinh dành cho các em. Cụ thể trong 3 năm học qua (Từ năm học 2009 – 2010 đến 2011 – 2012 ) liên đội đã đón nhận sự giúp đỡ của Hội phụ huynh học sinh tổng cộng: là 6842 quyển tập, 6 xe đạp, 118 áo, 167 phần quà, 93.228.000 đồng giúp cho 731 lượt em học sinh nghèo. 3. Bồi dưỡng đội ngũ Ban chỉ huy Liên- Chi đội: Đây cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động Đội, vì đây là lực lượng nồng cốt, là chỗ dựa tin cậy cũng là “Gốc của chất lượng hoạt động Đội”. Vì vậy, cần phải lựa chọn và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chỉ huy, chú trọng những em đội viên xuất sắc trên cơ sở phát huy cao nhất tính chủ động sáng tạo của từng em trong ban chỉ huy liên- chi đội. Tổng phụ trách Đội phải thực sự gần gũi chăm lo xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội có mối đoàn kết thống nhất, hợp tác chặt chẽ nhằm hỗ trợ lẫn nhau vì công việc chung, đồng thời phải tìm ra được một đội ngũ ban chỉ huy liên chi đội thực sự có năng lực thúc đẩy phong trào hoạt động Đội ngày càng phát triển. Muốn vậy Tổng phụ trách Đội phải thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho các em để các em tự tổ chức các hoạt động ở chi đội mình, sau đó Tổng phụ trách Đội đánh giá và bổ sung những gì còn thiếu sót để các em tự hoàn thiện mình hơn, đồng thời giáo viên Tổng Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 10 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 11. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi phụ trách Đội phải gần gũi các em, tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc của các em để kịp thời giải quyết, tạo uy tín và niềm tin cho các em, đề xuất với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường có một số chế độ ưu đãi hợp lý nhằm động viên , khuyến khích các em tham gia hoạt động tốt hơn . - Tạo việc làm giao nhiệm vụ cụ thể đến từng em trong ban chỉ huy. - Phải tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho các em, không nóng vội, không bao biện làm thay dễ làm các em chán nản, mặc cảm. - Động viên an ủi, không trách móc khi các em chưa hoàn thành nhiệm vụ. - Thường xuyên gần gũi tiếp xúc các em thông qua các phiên họp, các buổi tập huấn ban chỉ huy. 4. Đối với Đội viên học sinh: - Mọi hoạt động của Đội chú ý thu hút toàn thể các em tham gia, đáp ứng nhu cầu của các em . Từ đó giúp các em rèn luyện phấn đấu góp phần vào hoạt động chính trị, xã hội của đất nước. - Đối với các em trong từng phong trào khi tổ chức đừng quên mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng học tập và hạnh kiểm của các em góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. - Cần đặt tên cụ thể cho từng hoạt động, kích thích sự say mê hứng thú thu hút các em tham gia : Câu lạc bộ “Hái hoa kiến thức”; “ Rung chuông vàng”; “Siêu thị kiến thức”; “Câu chuyện dưới cờ đầu tuần” hay danh hiệu dành cho cá nhân “Dũng sĩ đoàn tàu không số”… Cần sơ kết, tổng kết, khuyến khích khen thưởng các em có thành tích cao. - Khi triển khai nội dung đặc biệt là khi sinh hoạt Đội, sinh hoạt dưới cờ cần hướng dẫn các em ghi chép nội dung rõ ràng, cụ thể để các em thực hiện có hiệu quả; tổng phụ trách cũng nên thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các em thực hiện. - Thường xuyên gần gũi tiếp xúc và tìm hiểu các em, nhất là các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh cá biệt, phải tìm hiểu kĩ để kịp thời có biện pháp giáo dục các em. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 11 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 12. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi - Phát huy vai trò, nhiệm vụ của đội sao đỏ đây cũng là lực lượng có vai trò khá quan trọng đối với tổng phụ trách. Nề nếp thi đua của học sinh toàn trường đạt chất lượng tốt do các em thể hiện tốt vai trò của mình. Nhờ thực hiện những giải pháp trên nên hoạt động của Liên đội trường đã đi vào nề nếp ổn định, các phong trào hoạt động của Liên đội cũng nâng cao dần về hình thức lẫn chiều sâu chất lượng. Kết quả đạt được cụ thể: IV. HIỆU QUẢ: Nhờ áp dụng các biện pháp trên nên tôi đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nên hoạt động của Liên Đội trường mỗi năm có sự tiến bộ vượt bậc, là một trong những liên đội xuất sắc của huyện nhà và giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh cấp huyện, tỉnh nhiều năm liên tục. Kết quả cụ thể: 1.Về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Đội: + 2 bộ trống Đội. + 6 kèn Đội. + Ca lô, băng nghi thức, trang phục nghi thức Đội cho đội nghi thức mẫu. + Xây dựng được góc truyền thống cho Liên đội. 2. Về hoạt động học tập và phong trào: * Trong các năm học qua Liên đội đã đạt: + 1 giải II thi Chỉ huy Đội phụ trách Sao giỏi cấp huyện, 1 giải 3 cấp Tỉnh ( năm học 2007 -2008). + 1 giải B thi tuyên truyền viên nhỏ tuổi cấp tỉnh ( năm học 2007-2008) + Giải I thi Nghi thức Đội, 1 giải Chỉ huy Đội xuất sắc cấp huyện (năm học 2008- 2009) + 1 đội viên được công nhận danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” và tham dự Liên hoan “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc tại Hà Nội. + Đạt giải I trong Liên hoan trống kèn cấp Tỉnh (năm học 2010 – 2011). Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 12 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 13. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi + Liên tục 3 năm học qua đều có Đội viên đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp; đặc biệt năm học 2010 - 2011 có 9 học sinh giỏi cấp huyện, 3 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. 1 em đạt danh hiệu chỉ huy đội giỏi cấp Tỉnh. Năm học 2011 – 2012 có 9 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. + Nhận bằng khen của Trung ương Đoàn năm học 2008 – 2009 “Hoàn thành xuất sắc phong trào Kế hoạch nhỏ”. * Kết quả học tập và rèn luyện của đội viên hàng năm cũng có sự tiến bộ đáng kể: HỌC LỰC HẠNH KIỂM CHÁU CHI ĐỘI NĂM HỌC GIỎI KHÁ TRUNG TỐT KHÁ NGOAN MẠNH BÌNH BÁC HỒ 2008- 2009 31,6 % 44,7 % 23,7 % 93,3 % 6,7 % 95,7 % 90,5 % 2009- 2010 33,6 % 45,2 % 21,2 % 94,1 % 5,9 % 96,5 % 93,3 % 2010 - 2011 34,1% 45,8% 20,1% 94,9% 5,% 97,3% 100% * Các danh hiệu được nhận: Danh hiệu đạt được Năm học Cấp Huyện Cấp Tỉnh 2005 - 2006 Liên đội mạnh cấp Huyện Liên đội mạnh cấp Tỉnh 2006 – 2007 Liên đội mạnh cấp Huyện Liên đội mạnh cấp Tỉnh 2007 - 2008 Liên đội mạnh cấp Huyện Liên đội mạnh cấp Tỉnh 2008- 2009 Liên đội mạnh cấp Huyện Liên đội mạnh cấp Tỉnh 2009- 2010 Liên đội mạnh cấp Huyện Liên đội mạnh cấp Tỉnh 2010 - 2011 Liên đội mạnh cấp Huyện Liên đội mạnh cấp Tỉnh Tóm lại: Tổng phụ trách Đội có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc thiết lập các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường nhằm thúc đẩy phong trào hoạt động Đội ngày một đi lên. Nhưng vấn đề cốt lõi để làm nên sự thành công của giáo viên tổng phụ trách cũng như mọi hoạt động của Liên Đội trong nhà trường thì đòi hỏi nhận thức của Hiệu trưởng về vị trí vai trò của tổ chức Đội trong nhà trường và năng lực của người Tổng phụ trách quyết định đến sự thành công hay thất bại của một Liên Đội . Bên cạnh đó, thì trình độ Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 13 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 14. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi và năng lực của Tổng phụ trách Đội cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến những mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, nếu như người Tổng phụ trách Đội có năng lực thực sự cộng với sự năng động, nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm thì không những được Hiệu trưởng ủng hộ mà còn tranh thủ được nhiều sự giúp đỡ của các mối quan hệ xung quanh mình để tổ chức được nhiều các hoạt động bổ ích cho các em học sinh . Vì vậy, bản thân Tổng phụ trách Đội phải cố gắng học tập bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để biết tổ chức các hoạt động tập thể, làm thế nào để thu hút đông đảo lực lượng học sinh tham ra, tạo không khí thoải mái khi các em đến trường, có như thế chúng ta mới tranh thủ được mọi điều kiện tốt nhất của Ban giám hiệu nhà trường, các mối quan hệ xung quanh chúng ta để mọi người đều thấy được tầm quan trọng của công tác Đội trong nhà trường. Nếu ai chưa làm được điều này thì chưa thực sự yêu nghề, yêu trẻ và có trách nhiệm với công việc được giao. PHẦN KẾT LUẬN I. Ý NGHĨA: Hoạt động Đội có một vị trí quan trọng trong nhà trường trung học cơ sở , nó đã góp phần tích cực trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh, tạo hứng thú trong học tập cho các em mỗi khi đến trường. Có thể khẳng định rằng, hoạt động đội là lực lượng giáo dục không thể thiếu được trong và ngoài nhà trường do đó để giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh vai trò của tổng phụ trách Đội rất quan trọng, giáo viên tổng phụ trách Đội phải biết tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng giáo dục vào các hoạt động Đội. II. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Trong khi tổ chức các hoạt động của Đội thì người giáo viên tổng phụ trách Đội phải xác định rõ những nhiệm vụ chính của mình, không những chủ động lên kế hoạch mà còn chủ động phối kết hợp với các lực lượng giáo dục, với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt các hoạt động của Đội . - Tổng phụ trách Đội phải lên kế hoạch từ đầu năm và cụ thể từng tháng, từng Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 14 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 15. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi tuần theo chủ đề, chủ điểm và tham mưu với Ban giám hiệu, xin ý kiến chỉ đạo. - Để giữ vững danh hiệu liên đội mạnh, ngoài việc áp dụng các biện pháp nêu trên đòi hỏi tổng phụ trách phải tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có thế việc nâng cao chất lượng hoạt động Đội cũng như giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh mới đạt kết quả hữu hiệu và thật sự là một tổ chức cần thiết trong nhà trường. - Đội là cánh tay đắc lực của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu nhi, giúp các em học và vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận của mình . Mọi hoạt của đội đều nâng cao tri thức nâng cao sự hiểu biết để các em có thể lĩnh hội hết những cái hay cái đẹp của cuộc sống để trở thành con người toàn diện có đủ đức , đủ tài để xây dựng đất nước. III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUÂT: Từ kết quả nghiên cứu trên, để giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh và góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh , tôi xin đưa ra một số ý kiến đề xuất sau : Tổng phụ trách Đội phải xác định được vị trí vai trò của mình trong công tác giáo dục học sinh, thông qua các hoạt động của Đội nhằm thu hút đông đảo các em tham gia, tạo ra sân chơi thực sự bổ ích cho các em . Cần xây dựng mối quan hệ giữa tổng phụ trách Đội với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường phải được duy trì thường xuyên trong suốt năm học . Lãnh đạo nhà trường tạo mọi điều kiện để tổng phụ trách thường xuyên bồi dưỡng năng lực công tác Đội để làm tốt nhiệm vụ của mình. Mặt khác, cần tạo mọi điều kiện tốt nhất về nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo viên tổng phụ trách Đội trong việc tổ chức các hoạt động của Đội . Hiệu trưởng phải có những hiểu biết nhất định về tổ chức Đội cũng như nghiệp vụ công tác Đội để có thể là chỗ dựa vững chắc cho tổng phụ trách Đội trong quá trình công tác . Trên đây là một số kinh nghiệm về của tôi trong việc giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh tôi đã áp dụng kinh nghiệm này trong suốt những năm học qua và nó đã mang lại Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 15 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 16. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi hiệu quả thiết thực trong công tác Đội ở trường . Tôi hi vọng rằng với kinh nghiệm này nó sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc cho giáo viên tổng phụ trách Đội trong việc tổ chức các hoạt động Đội trong nhà trường và góp phần không nhỏ cho giáo viên tổng phụ trách Đội thúc đẩy phong trào hoạt động Đội ngày một vững mạnh hơn . Tài liệu tham khảo - Cẩm nang người phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Nhà xuất bản Thanh niên. - Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Nhà xuất bản Thanh Niên 2002. - Người Phụ trách Đội thiếu nhi cần biết – Nhà xuất bản Thanh Niên 1999. - Tạp chí Người phụ trách – Tạp chí của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 16 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 17. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU I. Bối cảnh của đề tài II. Lý do chọn đề tài III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1. Đối tượng nghiên cứu 2. Phạm vi nghiên cứu IV. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: PHẦN NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận II. Thực trạng 1. Số liệu 2. Những thuận lợi, khó khăn III.Một số biện pháp giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội 2. Làm tốt công tác tham mưu phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường 2.1 Với chính quyền địa phương 2.2. Với nhà trường 2.3. Với Ban đại diện cha mẹ học sinh 3. Bồi dưỡng đội ngũ Ban chỉ huy Liên- Chi đội 4. Đối với Đội viên học sinh: IV. Hiệu quả: 1.Về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Đội Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 17 Ñôn vò: THCS Thò traán 2
 18. Saùng kieán kinh nghiệm veà coâng taùc Ñoäi 2. Về hoạt động học tập và phong trào PHẦN KẾT LUẬN I. Ý nghĩa II. Những bài học kinh nghiệm III. Một số ý kiến đề xuất Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Thò Ly 18 Ñôn vò: THCS Thò traán 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản