Tập làm văn - CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
422
lượt xem
22
download

Tập làm văn - CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nắm được cấu tạo của một bài văn tả cảnh. - Từ đó biết phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể. - Nội dung phần ghi nhớ. - Cấu tạo của “Nắng trưa” đã được GV phân tích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH

  1. T p làm văn: C U T O C A BÀI VĂN T C NH I. M c tiêu, nhi m v : - N m ư c c u t o c a m t bài văn t c nh. -T ó bi t phân tích c u t o c a m t bài văn t c nh c th . II. dùng d y h c: B ng ph ghi s n: - N i dung ph n ghi nh . - C u t o c a “N ng trưa” ã ư c GV phân tích. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra:
  2. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài (1’) - HS l ng nghe. Ho t ng 2: Nh n xét (17’) M c tiêu: Tìm hi u c u t o bài văn t c nh Cách ti n hành: a) Hư ng d n HS làm bài t p 1. - HS c yêu c u bài. - Giao vi c. c văn b n. Chia o n văn b n. Xác nh n i dung c a t ng o n. - T ch c HS làm vi c. - HS làm vi c.
  3. - Cho HS trình bày k t qu bài làm. - HS phát bi u- Nh n xét. - GV nh n xét và ch t l i. Bài văn có 3 ph n và có 4 o n: Ph n m bài: T u…yên tĩnh này. Gi i thi u c i m c a hoàng hôn. Ph n thân bài: g m 2 o n: - o n 1: T mùa thu...hai cây bàng. S thay i màu s c c a sông Hương. - o n 2: T phía ông…ch m d t. Ho t ng c a con ngư i t lúc hoàng hôn n lúc ã lên èn.
  4. Ph n k t bài: Câu cu i. S th c d y c a Hu sau hoàng hôn. b) Hư ng d n cho HS làm bài t p 2. - Cho HS c yêu c u và giao nhi m v . c lư t nhanh bài. Tìm ra s gi ng nhau và khác nhau v th t miêu t 2 bài văn. Rút ra nh n xét c u t o c a bài văn t c nh. - T ch c HS làm bài. - Trao i theo c p. - Cho HS trình bày. - 1 HS, l p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i.
  5. Ho t ng 3: Ghi nh . M c tiêu: HS nh l i k t lu n. Cách ti n hành: - HS c ph n ghi nh . -HS s d ng k t lu n v a rút ra trong 2 bài t p. Ho t ng 4: Luy n t p (10’) M c tiêu: HS n m yêu c u c a bài t p. Cách ti n hành: - GV cho HS c yêu c u, giao vi c. c th m. Nh n xét c u t o c a bài văn.
  6. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày k t qu . - HS chép k t qu bài t p. ( SHD/23) Ho t ng 5: C ng c , d n dò. - Cho HS c l i ghi nh SGK. - 1,2 HS - h c thu c ghi nh . D n dò: Chu n b bài t p. - HS ghi vào v . Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản