Tập làm văn - CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
579
lượt xem
41
download

Tập làm văn - CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nắm được cấu tạo 3 phần cảu bài văn tả người. - Biết vận dụng những hiểu biết về cấu tạo cảu bài văn tả người để lập dàn ý chi tiết tả một người thân trong gia đình; nêu được những nét nổi bật về hình dáng, tính tình và hoạt động của đối tượng được tả. - Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý 3 phần của bài Hạng A Cháng. - Một vài tờ giấy khổ to, bút dạ để HS lập dàn ý. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

  1. T p làm văn: C U T O C A BÀI VĂN T NGƯ I I. M c tiêu, nhi m v : - N m ư c c u t o 3 ph n c u bài văn t ngư i. - Bi t v n d ng nh ng hi u bi t v c u t o c u bài văn t ngư i l p dàn ý chi ti t t m t ngư i thân trong gia ình; nêu ư c nh ng nét n i b t v hình dáng, tính tình và ho t ng c a i tư ng ư c t . II. dùng d y h c: - B ng ph ghi tóm t t dàn ý 3 ph n c a bài H ng A Cháng. - M t vài t gi y kh to, bút d HS l p dàn ý. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4')
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Nh n xét. - Cho HS quan sát tranh trong SGK và c bài H ng A Cháng. - Cho HS tr l i các câu h i cu i bài. Ho t ng 3: Ghi nh . - Cho HS c ph n Ghi nh . - 3 HS Ho t ng 4: Luy n t p. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài.
  3. - GV phát phi u cho 3 HS. - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà hoàn thi n dàn bài. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản