Toán ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
232
lượt xem
16
download

Toán ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. 2. Kĩ năng: - Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, say mê học toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

  1. Toán ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. 2. Kĩ năng: - Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, say mê học toán. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ - Học sinh: Vở bài tập, bảng con, SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
  2. TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 1. Khởi động: Hát 4’ 2. Bài cũ: Ôn tập: Khái niệm về PS - Kiểm tra lý thuyết kết - 2 học sinh hợp làm 2 bải tập nhỏ - Yêu cầu học sinh sửa bài - Lần lượt học sinh sửa 1,2,3,4 trang 3 bài - Viết, đọc, nêu tử số và mẫu số  Giáo viên nhận xét - ghi điểm 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Hôm nay, thầy trò chúng ta tiếp tục ôn tập tính chất cơ bản của PS. 30’ 4. Phát triển các hoạt
  3. động: * Hoạt động 1: Tính chất - Hoạt động lớp cơ bản của phân số Phương pháp: Luyện tập, - Học sinh thực hiện chọn thực hành số điền vào ô trống và nêu kết quả. Muïc tieâu: Giuùp hs naém ñöôïc tính chaát cô baûn cuûa phaân soá - Hướng dẫn học sinh ôn - Học sinh nêu nhận xét ý tập: 1 (SGK)  Bài tập: - Học sinh thực hiện (nêu 18 1. Điền số thích hợp vào ô phân số bằng phân số 27 ) trống: và nêu cách làm. (lưu ý 5x học sinh nêu với phép 5 = = ....  tính chia)
  4. 2. Tìm phân số bằng với - Học sinh nêu nhận xét ý 18 2 (SGK) phân số 27 - Lần lượt học sinh nêu toàn bộ tính chất cơ bản của phân số. - Giáo viên ghi bảng. - Học sinh làm bài  Ứng dụng tính chất cơ - Học sinh nêu phân số bản của phân số. 3 vừa rút gọn 4 (Lưu ý cách áp dụng bằng tính chia)  Áp dụng tính chất cơ bản của phân số em hãy rút 90 gọn phân số sau: 120 - Tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. - Yêu cầu học sinh nhận 3 - ... phân số 4 không còn xét về tử số và mẫu số của
  5. phân số mới. rút gọn được nữa nên gọi là phân số tối giản. - Hoạt động cá nhân + lớp * Hoạt động 2: Thực hành Phương pháp: Luyện tập, thực hành Muïc tieâu: Reøn hs tính toaùn thaønh thaïo, chính xaùc - Yêu cầu học sinh làm ví - Học sinh làm bài - sửa dụ 1 bài - Trao đổi ý kiến để tìm cách rút gọn nhanh nhất.  Áp dụng tính chất cơ bản của phân số em hãy quy đồng mẫu số các phân số 2 4 sau: 5 và 7
  6. - Quy đồng mẫu số các - ... làm cho mẫu số các phân số là làm việc gì? phân số giống nhau. - Nêu MSC : 35 - Nêu cách quy đồng - Nêu kết luận ta có 14 20 - 35 và 35 - Học sinh làm ví dụ 2 - Nêu cách tìm MSC (trao đổi ý kiến để tìm MSC bé nhất) - Nêu cách quy đồng - Nêu kết luận ta có * Hoạt động 3: Cuûng coá - Hoạt động nhóm đôi thi đua Phương pháp: Luyện tập, thực hành, đàm thoại
  7. - Yêu cầu học sinh làm bài vào vở  Bài 1: Rút gọn phân số - Học sinh làm bảng con 15 18 36 3 2 9 ; ; ; ; 25 27 64 5 3 16  Bài 2: Quy đồng mẫu số - Học sinh làm VBT 2 5 1 7 5 3 - 2 HS lên bảng thi đua a) và ; b) và ; c ) và 3 8 4 12 6 8 sửa bài 16 15 3 7 và và a) 24 24 b) 12 12 c) 20 9 và 24 24  Bài 3: Tìm các PS bằng - HS giải thích vì sao nối nhau trong các PS dưới như vậy đây 2 12 40   5 30 100 2 4 12 12 20 40 4 12 20 ; ; ; ; ;   5 7 30 21 35 100 7 21 35 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Học ghi nhớ SGK
  8. - Làm bài 1, 2, 3 (VBTT) - Chuẩn bị: So sánh hai phân số
Đồng bộ tài khoản