Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 27)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
110
lượt xem
11
download

Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 27)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS - Nhận biết 100 là số liền sau của 99 - Tự lập được bảng các số từ 1 đến 100 - Nhận biết một số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) Đếm các số từ 1-100 B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) 2. Nội dung: (SGK-145) a) Giới thiệu về số 100 - Bài 1: Điền số (5phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV nêu yêu cầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 27)

 1. TUẦN 27 Tiết 1: TOÁN BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100 (Tiết PPCT: 105) I. MỤC TIÊU: Giúp HS - Nhận biết 100 là số liền sau của 99 - Tự lập được bảng các số từ 1 đến 100 - Nhận biết một số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - GV nêu yêu cầu Đếm các số từ 1-100 - 2HS trả lời B. Bài mới: - HS, GV nhận xét 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Nội dung: (SGK-145) - HS nêu yêu cầu và làm bài a) Giới thiệu về số 100 - GV hướng dẫn HS đọc - Bài 1: Điền số (5phút) - GV hỏi: Số 100 là số có mấy chữ số? số 100 liền sau số nào?
 2. b) Giới thiệu bảng các số từ 1-100 - HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn cách điền số - Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô - HS làm bài, đọc các số trong bảng trống trong bảng (11phút) Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn HS quan sát các hàng cột trong c) Giới thiệu một số đặc điểm của bảng bảng các số từ 1-100 - HS làm bài, nêu kết quả (5HS) - Bài 3: Trong các bảng các số ... - GV nhắc lại nội dung bài (11phút) - Nhận xét giờ học 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Tiết 2: LUYỆN TOÁN BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100 I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Tự lập được bảng các số từ 1 đến 100 - Nhận biết một số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
 3. NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-37) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Số (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) b) Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống - HS nêu yêu cầu trong bảng các số từ 1 đến 100 (12 - GV hướng dẫn HS làm bài phút) - HS làm bài, đọc lần lượt các số trong bảng - HS, GV nhận xét Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (5HS) c) Bài 3: Trong các bảng các số từ 1 - HS, GV nhận xét đến 100 (12 phút) }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Tiết 3: THỦ CÔNG CẮT DÁN HÌNH VUÔNG (Tiết PPCT: 27) I. MỤC TIÊU:
 4. - HS biết kẻ cắt và dán hình vuông - Cắt dán hình vuông theo 2 cách - Giáo dục HS tính kiên trì, óc sáng tạo II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Hình vuông mẫu bằng giấy - Bút chì, thước kẻ, giấy thủ công III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5phút) - GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. Kiểm tra đồ dùng của HS - GV nhận xét đánh giá B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - HS quan sát hình mẫu, lấy giấy màu tuỳ ý 2. Nội dung - GV nhắc lại cách kẻ, cắt dán hình vuông a) HS thực hành (14 phút) - HS thực hành - GV quan sát, giúp đỡ HS Nghỉ giữa giờ (5phút) - GV chấm các sản phẩm, nhận xét b) Đánh giá sản phẩm (8phút) - GV chọn một số bài đẹp để tuyên dương - GV nhắc lại nội dung bài
 5. 3. Củng cố dặn dò: (2phút) - Nhận xét giờ học Tiết 4: ĐẠO ĐỨC CẢM ƠN VÀ XIN LỖI (Tiết PPCT: 27) I. MỤC TIÊU: - HS biết chào hỏi, cảm ơn xin lỗi mọi người - HS có thái độ: + Tôn trọng, chân thành khi giao tiếp + Quí trọng những người biết nói lời cảm ơn, xin lỗi II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (3phút) - GV nêu câu hỏi Khi nào cần nói lời cảm ơn?Khi - HS trả lời nào cần nói lời xin lỗi? - HS, GV nhận xét B. Bài mới - 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp bài học. 2. Các hoạt động: - HS nêu yêu cầu
 6. a) Hoạt động 1: (8 phút) - GV chia lớp thành 4 nhóm, HS làm bài theo nhóm Bài tập 3: Đánh dấu + vào ô - Đại diện các nhóm nêu cách ứng xử trong từng trống trước cách ứng xử phù hợp tình huống - Nhóm khác nhận xét bổ xung - GV kết luận - GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 2 nhị hoa Nghỉ giữa giờ (5phút) (1 nhị cảm ơn, 1 nhị xin lỗi) các cánh hoa có ghi các tình huống cảm ơn, xin lỗi b) Hoạt động 2. (10 phút) - Các nhóm ghép hoa, trình bày sản phẩm Bài tập 5: Chơi ghép hoa - HS, GVnhận xét chốt lại các tình huống cảm ơn, xin lỗi - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài c) Hoạt động 3: (6phút) - HS làm bài, nêu kết quả Bài tập 6: Điền từ thích hợp vào - HS nhận xét chỗ trống - GV kết luận chung - GV hướng dẫn HS đọc 2 câu thơ 3. Hoạt động nối tiếp: ( 2 phút) - GV nhận xét giờ học Ngày giảng: Thứ ba, ngày 17 tháng 03 năm 2009
 7. Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP (Tiết PPCT: 106) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố về viết số có hai chữ số; tìm số liền trước, số liền sau của một số; so sánh các số có hai chữ số; thứ tự của một số II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - GV đọc số 54; 83; 100 - HS viết bảng con, bảng lớp B. Bài mới: - HS, GV nhận xét 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp 2. luyện tập: (SGK-146) - GV đọc các số a) Bài 1: Viết số (6phút) - HS viết bảng con, bảng lớp (2HS) - HS, GV nhận xét b) Bài 2: Viết số (9phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (5HS)
 8. - HS, GV nhận xét Nghỉ giữa giờ (5 phút) c) Bài 3: Viết các số (6phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn làm bài d) Bài 4: Nối các điểm để có 2 hình - HS thực hành, nêu kết quả (3HS) (6phút) - GV củng cố về cách đọc, cách viết các số - HS nêu yêu cầu 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: - Viết số có hai chữ số,tìm số liền trước số liền sau của một số, thứ tự các số
 9. - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-38) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Viết số (6phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, đọc bài (nối tiếp) - HS, GV nhận xét b) Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ - HS nêu yêu cầu trống (8 phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (nối tiếp) Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn làm bài c) Bài 3: Viết các số (5 phút) - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu d) Bài 4: Viết (theo mẫu) (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài
 10. - HS làm bài vào vở, bảng lớp (2HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 5: Dùng thước và bút nối các - HS nêu yêu cầu điểm để có hình vuông (5phút) - GV hướng dẫn - HS thực hành 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV quan sát, giúp đỡ HS }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3: THỂ DỤC BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG (Tiết PPCT: 27) I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục ôn bài thể dục. Yêu cầu hoàn thiện bài. - Ôn trò chơi “tâng cầu”. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi một cách chủ động II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường, 1số quả cầu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A) Phần mở đầu: (5 phút) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài
 11. Khởi động - HS đứng vỗ tay hát B) Phần cơ bản: - GV nêu tên các động tác , HS nhắc lại 1. Nội dung1: (6 phút) - Lần 1: GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp - Ôn bài thể dục - HS tập theo - Lần 2,3...GV cho từng tổ lên tập - GV nhận xét, chỉnh sửa Nghỉ giữa giờ (5phút) - GV cho HS ôn tập hợp hàng dọc, dóng 2. Nội dung 2: (6phút) hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái - Ôn tập tổng hợp 1- 2lần - GV nêu tên trò chơi 2. Nội dung 2: (8phút) - HS tham gia chơi - Trò chơi “ Tâng cầu” - GV quan sát, giúp đỡ HS trong khi chơi C) Phần kết thúc: (5phút) - HS đứng vỗ tay hát 1.Thả lỏng - GV củng cố nội dung bài 2. Hệ thống bài - GV nhận xét giờ học 3. Nhận xét giờ học Tiết 4: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
 12. - Củng cố về so sánh các số có hai chữ - Củng cố về cộng trừ các số có hai chữ số, giải toán có lời văn - Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (Bài chọn ngoài) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Điền dấu , = (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài 40...30 50...40 20...20 - HS làm bảng con, bảng lớp (2HS) 30...60 70...60 80...50 - HS nêu cách đặt tính, cách tính b) Bài 2: Đặt tính rồi tính (8 phút) - GV hướng dẫn làm bài 32 + 24 45 - 14 67 + 22 - HS thực hành vào vở, bảng lớp (2HS) 50 + 40 98 - 47 62 + 21 - HS, GV nhận xét - HS đọc tóm tắt, phân tích bài toán Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hành vở, bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét
 13. c) Bài 3: Giải toán (8phút) - HS nêu yêu cầu, nêu cách tính Tóm tắt - GV hướng dẫn HS làm bài Có : 26 con gà - HS thực hành vở, nêu kết quả (5HS)) Đã bán : 12 con gà - HS, GV nhận xét Còn lại :...con gà? }- GV củng cố nội dung bài d) Bài 4: Tính nhẩm (8phút) - Nhận xét giờ học 40 + 5 = 2 + 60 = 56 - 3 = 47 + 2 = 4 + 32 = 97 - 6 = 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Ngày giảng: Thứ năm, ngày 19 tháng 03 năm 2009 Tiết 1: TOÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ- GIỮA HKII (Tiết PPCT: 107) Tiết 2: LUYỆN TOÁN TỰ KIỂM TRA I. MỤC TIÊU: Kiểm tra kết quả học tập của HS về: - Nhận biết về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
 14. - Củng cố về cộng, trừ các số tròn chục và giải toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: - HS tự đọc yêu cầu, làm các bài tập - GV quan sát HS Tiết 1: TỰ NHIÊN XÃ HỘI CON MÈO (Tiết PPCT: 27) I. MỤC TIÊU: - HS biết quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con mèo - Nói về một số đặc điểm của con mèo (lông, móng vuốt, ria, mắt đuôi) - Nêu ích lợi của việc nuôi mèo - Có ý thức chăm sóc mèo II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm trabài cũ: (3 phút) - GV nêu câu hỏi Hày nêu các bộ phận của con gà? - HS trả lời B. Bài mới: - HS, GV nhận xét 1. Giới thiệu bài: (1phút) - GV giới thiệu trực tiếp
 15. 2. Nội dung bài: - HS quan sát các hình (SGK- 56) theo cặp a) Nội dung 1. (12phút) - HS tự đọc câu hỏi, trả lời câu hỏi trước lớp. Quan sát con mèo trong SGK ( HS, GV nhận xét) Mục tiêu: HS biết đặt câu hỏi dựa - GV nêu câu hỏi, lớp thảo luận trên quan sát. Biết các bộ phận bên + Con mèo di chuyển bằng gì? lông của nó thế nào? ngoài của con mèo. - HS trả lời, HS khác nhận xét - GV kết luận Nghỉ giữa giờ (5 phút) b) Nội dung 2. (12phút) - GV nêu câu hỏi: Thảo luận cả lớp + Nuôi mèo để làm gì? Mục tiêu: HS biết ích lợi của việc + Bộ phận nào giúp mèo bắt chuột? nuôi mèo, biết mô tả việc bắt mồi của + Hình ảnh nào trong SGK mô tả con mèo đang mèo tư thế bắt chuột? Hình nào cho thấy kết quả bắt mồi? + Tại sao không nên trêu mèo và làm mèo tức dận? 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS trả lời - HS khác nhận xét - GV kết luận chung - GVcủng cố nội dung bài
 16. - Nhận xét giờ học Tiết 4: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố về so sánh các số có hai chữ - Củng cố về cộng trừ các số có hai chữ số, giải toán có lời văn - Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (Bài chọn ngoài) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Điền dấu , = (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài 40...40 60...40 50...50 - HS làm bảng con, bảng lớp (2HS) 70...60 80...70 20...30 - HS nêu cách đặt tính, cách tính b) Bài 2: Đặt tính rồi tính (8 phút) - GV hướng dẫn làm bài 42 + 24 45 - 24 47 + 21 - HS thực hành vào vở, bảng lớp (2HS)
 17. 30 + 40 78 - 46 52 + 14 - HS, GV nhận xét - HS đọc tóm tắt, phân tích bài toán Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hành vở, bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 3: Giải toán (8phút) - HS nêu yêu cầu, nêu cách tính Tóm tắt - GV hướng dẫn HS làm bài Có tất cả : 20 cây - HS thực hành vở, nêu kết quả (5HS)) Cam : 10 cây - HS, GV nhận xét Chanh :...cây? }- GV củng cố nội dung bài d) Bài 4: Tính nhẩm (8phút) - Nhận xét giờ học 70 + 6= 60 + 7 = 76 - 6 = 37 + 2= 30 + 5 = 87 - 5 = 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Ngày giảng: Thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2009 Tiết 1: TOÁN (tiết 108) LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
 18. - Củng cố về đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số và giải toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - GV đọc số 54; 83; 100 - HS viết bảng con, bảng lớp B. Bài mới: - HS, GV nhận xét 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp 2. luyện tập: (SGK-147) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Viết số (6phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) b) Bài 2: Đọc mỗi số (5phút) - HS nêu yêu cầu, HS lần lượt các số - HS, GV nhận xét Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS nêu yêu cầu c) Bài 3: Điền dấu , = (6phút) - GV hướng dẫn cách so sánh 2 số - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét d) Bài 4: Giải toán (6phút) - HS đọc bài toán, nêu tóm tắt - HS giải bài vào bảng con, bảng lớp (1HS)
 19. c) Bài 5: Viết số lớn nhất (4phút) - HS, GV nhận xét 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS nêu yêu cầu và trả lời - HS , GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: - Đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số và giải toán có lời văn - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp
 20. 2. Luyện tập: (VBT-39) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Viết các số (7phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, đọc bài (nối tiếp) - HS, GV nhận xét b) Bài 2: Viết (theo mẫu) (6 phút) - HS nêu yêu cầu Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn HS làm bài, giúp đỡ HS - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu c) Bài 3: Điền dấu >,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản