Vật lý lớp 10 căn bản - BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
313
lượt xem
49
download

Vật lý lớp 10 căn bản - BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Phát biểu được: Định nghĩa quán tính, ba định luật Newton, định nghĩa của khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng. - Viết được công thức của định luật II, định luật III Newton và của trọng lực. - Nêu được những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” 1.2. Kĩ năng: - Vận dụng được định luật I Newton và khái niệm quán tính để giải thích một số hiện tượng vật lý đơn giản và để giải các bài tập trong bài. - Chỉ ra được đặt điểm của cặp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý lớp 10 căn bản - BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

  1. BA ĐỊNH LUẬT NEWTON 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Phát biểu được: Định nghĩa quán tính, ba định luật Newton, định nghĩa của khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng. - Viết được công thức của định luật II, định luật III Newton và của trọng lực. - Nêu được những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” 1.2. Kĩ năng: - Vận dụng được định luật I Newton và khái niệm quán tính để giải thích một số hiện tượng vật lý đơn giản và để giải các bài tập trong bài. - Chỉ ra được đặt điểm của cặp “lực và phản lực”. Phân biệt cặp lực này với cặp lực cân bằng. - Vận dụng phối hợp định luật II và III Newton để giải các bài tập ở trong bài. 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Chuẩn bị them một số ví dụ minh hoạ ba định luật. 2.2. Học sinh:
  2. - Ôn lại kiến thức đã học về lực, cân bằng lực và quán tính. - Ôn lại quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy. Gợi ý sử dụng CNTT Mô phỏng thí nghiệm của Ga-li-lê và sự tương tác giữa hai vật (ví dụ: tương tác của hai hòn bi.) 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Tiết 1 Hoạt động 1 (...phút): Tìm hiểu thí nghiệm của Ga-li-lê Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Nhận xét về quãng đường hòn - Trình bày ý tưởng thí nghiệm bi lăn trên máng nghiêng 2 khi của Ga-li-lê với hai máng thay đổi độ nghiêng của máng nghiêng. này. - Trình bày dự đoán của Ga-li- - Xác định các lực tác dụng lên lê. hòn bi khi máng 2 nằm ngang. Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu Định luật I Newton và khái niệm quán tính. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc SGK, tìm hiểu định luật I - Nêu và phân tích định luật I - Vận dụng khái niệm quán Newton
  3. tínhđể trả lời C1. - Nêu khái niệm quán tính Hoạt động 3 (...phút): Tìm hiểu Định luật II Newton Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Viết biểu thức định luật II cho - Nêu và phân tích định luật II trường hợp có nhiều lực tác Newton dụng lên vật. - Nêu và phân tích định nghĩa - Trả lời C2, C3. khối lượng dựa trên mức quán - Nhận xét các tính chất của tính. khối lượng. Hoạt động 4 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. sau. Tiết 2 Hoạt động 1 (...phút): Phân biệt trọng lực và trọng lượng. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Nhớ lại các đặc điểm của trọng - Giới thiệu khái niệm trọng tâm lực và biểu diễn trọng lực tác của vật.
  4. dụng lên một vật. - Gợi ý: Phân biệt trọng lực và - Xác định công thức tính trọng trọng lượng. lực. - Suy ra từ bài toán vật rơi tự - Trả lời C4. do. - Vận dụng công thức rơi tự do. Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu Định luật III Newton. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Quan sát các hình 10.1, 10.2, - Nhấn mạnh tính chất hai chiều 10.3 và 10.4, nhận xét về của tương tác giữa các vật. tương tác giữa hai vật. - Nêu và phân tích định luật III - Viết biểu thức của định luật. - Nêu khái niệm lực,tác dụng và - Nêu các đặc điểm của cặp lực phản lực và phản lực - Phân tích ví dụ về cặp lực và - Phân biệt cặp lực và phản lực phản lực ma sát với cặp lực cân bằng. - Trả lời C5 Hoạt động 3 (...phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Làm bài tập: 11, 14 trang 62 - Hướng dẫn áp dụng định luật II và SGK định luật III Newton.
  5. Hoạt động 4 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản