intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng nghề công tác xã hội

Xem 1-20 trên 75 kết quả Bài giảng nghề công tác xã hội
 • Bài giảng Giới thiệu nghề công tác xã hội cung cấp cho người học những kiến thức về nghề công tác xã hội, mục đích, chức năng và vai trò công tác xã hội; triết lý, giá trị, nguyên tắc đạo đức nghề công tác xã hội; các lĩnh vực hoạt động của công tác xã hội.

  pdf36p cobetocxul9 04-09-2015 110 20   Download

 • Bài giảng Phát triển công tác xã hội ở Việt Nam do Lê Hồng Loan biên soạn sau đây sẽ trình bày những nội dung về vai trò và nhiệm vụ của cán bộ công tác xã hội; công tác xã hội ở Việt Nam (sự cần thiết phải có nghề công tác xã hội ở Việt Nam, quá trình phát triển công tác xã hội ở Việt Nam, kiến nghị phát triển tính chuyên nghiệp của CTXH, hệ thống dịch vụ công tác xã hội trong nhà nước, cơ cấu tuyển dụng và nguồn nhân lực công tác xã hội, giáo dục và đào tạo công tác xã hội).

  ppt22p thuytrang_7 24-08-2015 74 15   Download

 • Bài giảng Kỹ năng tham vấn trong công tác xã hội có cấu trúc gồm 5 bài học, cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về tham vấn, phân biệt các khái niệm, mục tiêu và các nguyên tắc đạo đức trong tham vấn, thân chủ và những vấn đề cần đến tham vấn, tiến trình tham vấn; kỹ năng lắng nghe, khác nhau giữa nghe và lắng nghe, các cấp độ của lắng nghe, một số điều cần lưu ý để có thể lắng nghe chủ động; kỹ năng quan sát, khái niệm, lợi ích của việc quan sát; kỹ năng phản hồi, vai trò của phản hồi; kỹ năng đặt câu hỏi, tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi trong tham vấn.

  pdf29p cobetocxul9 04-09-2015 387 77   Download

 • Bài giảng Công tác xã hội nhập môn nhằm giúp sinh viên hiểu được CTXH là gì; hiểu CTXH là một nghề như các nghề khác; hiểu về các phương pháp, kỹ năng và vai trò của nhân viên xã hội và có cái nhìn tích cực hơn về con người. Mời bạn tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

  ppt69p hoa_loaken91 30-05-2014 238 49   Download

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 10 - Nhà lãnh đạo và Nhà quản lý (tt) nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài học có khả năng thảo luận những hướng dẫn và chiến lược ra quyết định trong quản trị; liệt kê được những bước trong công tác điều hành; chứng tỏ được tầm quan trọng của quản lý thời gian; và thảo luận tính năng động của sự thay đổi về mặt tổ chức và công nghệ và làm gì để quản lý những thay đổi như thế.

  ppt51p hoahue91 15-08-2014 114 25   Download

 • Bài giảng Công tác xã hội nhập môn nhằm giúp sinh viên hiểu được CTXH là gì; hiểu CTXH là một nghề như các nghề khác; hiểu về các phương pháp, kỹ năng và vai trò của nhân viên xã hội và có cái nhìn tích cực hơn về con người. Mời bạn tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

  ppt70p hoa_lan91 17-06-2014 116 23   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Vấn đàm trong công tác xã hội để bổ sung thêm những kiến thức về vấn đàm, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, đặc điểm của quan sát, các giai đoạn của sự quan sát, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng ghi chép khi vấn đàm.

  pdf26p cobetocxul9 04-09-2015 88 17   Download

 • Sách bài giảng môn học khoa học giao tiếp nằm trong chương trình đào tạo từ xa của ngành công tác xã hội và xã hội học do thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn. Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về lý thuyết truyền thông và giao tiếp, vai trò và ý nghĩa của truyền thông và giao tiếp trong đời sống xã hội nói chung và trong công tác xã hội cũng như phát triển cộng đồng nói riêng.

  pdf100p nhatrangyeuthuong 11-04-2014 374 121   Download

 • Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 5: Sở hữu trí tuệ" cung cấp cho người học các kiến thức về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, kinh tế và sở hữu trí tuệ, phân loại sở hữu trí tuệ, khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp, quá trình hình thành luật sở hữu trí tuệ trên thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p bautroibinhyen13 10-01-2017 29 3   Download

 • Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 1" cung cấp cho người học các kiến thức: CNTT và cộng đồng, vấn đề truy cập, mất kỹ năng và sự phán quyết, đánh giá tác động của CNTT, ngăn cản công nghệ xấu, thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p bautroibinhyen13 10-01-2017 25 2   Download

 • Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 6" trình bày các kiến thức: Lịch sử hình thành và phát triển của virus máy tính, an ninh máy tính, các yếu tố khác tác động đến an toàn thông tin, động cơ, cách thức thực hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p bautroibinhyen13 10-01-2017 38 2   Download

 • Quá trình sản xuất: Là quá trình tác động trực tiếp của con người thông qua công cụ sản suất nhằm biến đổi tài nguyên thiên nhiên hoặc bán thành phẩm thành sản phẩm đáp ứng cho yêu cầu xã hội.

  doc17p ku3mhy 28-06-2011 763 235   Download

 • Bảng tổng hợp môi trường vĩ mô Yếu tố Mức độ quan trọng đối với ngành (a) 3=cao 2=TB 1=thấp Mức độ tác động đối với công ty (b) 3=nhiều 2=TB 1=ít; 0 = không tác động Tính chất tác động (c) + tốt - xấu Điểm cộng dồn Các yếu tố kinh tế ------------Các yếu tố xã hội ------Các yếu tố tự nhiên ------Các yếu tố công nghệ ------Các yếu tố chính trị và pháp luật

  pdf13p iiduongii4 15-04-2011 368 221   Download

 • Bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động nhằm: Bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người trong lao động, Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...

  pdf93p haclong0901 02-01-2011 256 113   Download

 • Các cuộc cách mạng thương mại và công nghệ cuối thế kỷ XVIII đã làm lay chuyển tận gốc trật tự kinh tế cũ tồn tại và phát triển hàng trăm năm trước đó. Hình thái kinh tế xã hội kiểu phong kiến bị sụp đổ từng mảng lớn trước sự bành trướng của thương mại và công nghiệp. Sự tác động của tự do hóa thương mại, tự do hóa sản xuất và đặc biệt là tự do hóa lao động; hệ thống tổ chức quản lý kinh tế theo kiểu truyền thống đã bị thay thế bằng cách...

  pdf13p artemis10 08-10-2011 157 75   Download

 • I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ những năm cuối của thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, công nghệ thông tin (CNTT) đã thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học, đời sống, làm thay đổi căn bản, sâu sắc và đặc biệt đã thúc đẩy sự phát triển của khoa học (nói chung) và khoa học Địa lí (nói riêng) lên một bước mới. Đối tượng nghiên cứu của khoa học Địa lí là các vấn đề tự nhiên và kinh tế- xã hội (KTXH) vì vậy những kiến thức của khoa học này...

  pdf125p cancer23 07-08-2012 216 63   Download

 • Hiện nay nước ta đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để tiến tới hội nhập với nền kinh tế - xã hội thế giới, nhằm tạo ra một sự phát triển vượt bậc vì mục tiêu nâng cao toàn diện đời sống nhân dân và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Để đạt được điều đó nhất thiết phải nâng cao năng lực về mọi mặt nguồn lực con người. Vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Giáo dục...

  pdf140p cancer23 07-08-2012 194 56   Download

 • TIẾP CẬN HỖN HỢP (KỸ THUẬT-XÃ HỘI) TỐI ƯU KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CỦA HỆ THỐNG: CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC PHẢI CÂN NHẮC XEM XÉT LẪN NHAU CHO ĐẾN KHI ĐẠT ĐƯỢC SỰ THOẢ MÃN * VAI TRÒ CỦA VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN SỰ TƯƠNG TÁC CỦA HỆ THỐNG SỰ TƯƠNG TÁC PHẦN CỨNG KINH DOANH Chiến lược Qui tắc Thủ tục TỔ CHỨC 1.23

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 158 35   Download

 • Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài, nội dung bài học này tìm hiểu về: Khái niệm và cấu trúc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp; Tác động của các lực lượng môi trường vĩ mô thông qua phân tích mô hình PESTEL: Chính trị - Kinh tế - Xã hội Công nghệ - Sinh thái - Luật pháp; Khái niệm và các tiêu chí phân loại ngành kinh doanh, đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống của ngành; Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh, các nhóm chiến lược, các yếu tố thành công chủ yếu trong ngành kinh doanh; Các công cụ phân tích và đánh giá môi trường bên ngoài.

  pdf18p canhdangxuan 03-04-2014 148 29   Download

 • Bao gồm các bài giảng Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại dành cho bạn đọc tham khảo. Với các bài giảng được thiết kế và biên soạn chi tiết trong bộ sưu tập, học sinh biết được sự tương phản vỀ trình độ phát triền kinh tế-xã hội của các nhóm nước phát triển, đang phát triển, nước và lãnh thổ công nghiệp mới. Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát kinh tế như xuất hiện các ngành kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức.

  ppt19p hongvang_26 18-03-2014 393 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng nghề công tác xã hội
p_strCode=baigiangnghecongtacxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2