intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô

Xem 1-20 trên 198 kết quả Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô
 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 6: Lạm phát – thất nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thất nghiệp tự nhiên; biện pháp giảm thất nghiệp; thuyết số lượng tiền tệ; nguyên nhân của lạm phát; chi phí và biện pháp giảm lạm phát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 15-06-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan kinh tế vĩ mô; lý thuyết cổ điển các mô hình mô tả nền kinh tế trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p dongcoxanh25 22-06-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 1: Mười nguyên lý của kinh tế học cung cấp cho học viên khái niệm về nền kinh tế; mười nguyên lý của kinh tế học như: người ta đối mặt với sự đánh đổi, chi phí của một thứ là cái gì mà bạn từ bỏ để có nó; người có lý trí suy nghĩ ở biên tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt24p andromedashun 26-05-2022 11 1   Download

 • Môn học giới thiệu những nét tổng quát về kinh tế vĩ mô; nội dung và ý nghĩa của các biến số kinh tế vĩ mô; những khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản như lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề khác có liên quan. Môn học cũng giới thiệu một số mô hình căn bản và các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ…

  pdf209p lequan777 07-03-2022 25 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, phân loại và phương pháp nghiên cứu kinh tế học; Mười nguyên lý kinh tế học; Tổ chức của một nền kinh tế; Một số khái niệm cơ bản; Quy luật TNGD và quy luật CPTĐ tăng dần; Phân tích cung – cầu.

  pdf8p hoathachthao090 25-02-2022 10 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 Tổng quan về Kinh tế học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa Kinh tế học; Mười nguyên lý Kinh tế học; Phân nhánh Kinh tế học; Phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học; Nội dung nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p hoathachthao090 25-02-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Chương 2 Hạch toán thu nhập quốc dân cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Chỉ ra cách xác định các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP và lạm phát; Xây dựng các phương pháp xác định GDP; Phân tích ý nghĩa của các chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tích kinh tế vĩ mô; Phân tích các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf11p caphesuadathemchanh 25-10-2021 28 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Chương 3 Tổng cầu và chính sách tài khóa cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế; Phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa; Chỉ ra được các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p caphesuadathemchanh 25-10-2021 21 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Chương 4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích vai trò và chức năng của tiền tệ; Cách xác định cung tiền, cầu tiền, và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ; Bản chất, nội dung, và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p caphesuadathemchanh 25-10-2021 15 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Chương 5 Mô hình IS - LM và sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích và xây dựng mô hình IS; Phân tích và xây dựng mô hình LM; Đánh giá cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p caphesuadathemchanh 25-10-2021 16 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Chương 6 Lạm phát và thất nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích các khái niệm lạm phát và thất nghiệp; Phân tích các tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế; Chỉ ra được các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay; Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp (đường Phillips, và các nhân tố làm dịch chuyển và di chuyển đường Phillips).

  pdf28p caphesuadathemchanh 25-10-2021 22 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Chương 7 Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích lý thuyết về lợi thế so sánh và xu hướng tự do hóa thương mại quốc tế, các hạn chế thương mại quốc tế; Phân tích cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá giá hối đoái; Phân tích tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và vốn luân chuyển hoàn hảo.

  pdf25p caphesuadathemchanh 25-10-2021 22 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Chương 1 Khái quát về kinh tế học vĩ mô cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô; Sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất; Mục tiêu và các công cụ của kinh tế vĩ mô; Phân tích mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p caphesuadathemchanh 25-10-2021 21 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công - Bài 1: Nhập môn kinh tế học vi mô và chính sách công" giúp người học áp dụng được các khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học vi mô; hiểu bản chất của nhiều vấn đề kinh tế được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện một số phân tích và đánh giá chính sách công; áp dụng kiến thức nền tảng của kinh tế học vi mô cho các môn học chuyên ngành sau này.

  pdf21p trinhthamhodang1220 21-07-2021 10 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế học vi mô – Bài 1: Nhập môn kinh tế học vi mô và chính sách công" được biên soạn với các nội dung khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học vi mô; bản chất của nhiều vấn đề kinh tế được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng; phân tích và đánh giá chính sách công.

  pdf21p cothumenhmong10 19-03-2021 27 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 do ThS. Trần Thanh Hiền biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học, nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng, hình thành đường cầu, thặng dư tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf29p vimariana2711 21-12-2020 40 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Tiền tệ và lạm phát" giúp người học có thể hiểu mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát, thế nào là thuế lạm phát, những tác hại của lạm phát trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p tamynhan2 04-07-2020 30 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Bài 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở" giúp người học hiểu được cán cân thanh toán và các thành phần của nó, nghiên cứu tỷ giá hối đoái và lý thuyết giải thích sự biến động của nó, xem xét thị trường ngoại hối và các chế độ tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p tamynhan2 04-07-2020 23 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Bài 10: Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, đường Philips ngắn hạn và dài hạn, các nguyên nhân của lạm phát, cái giá của việc cắt giảm lạm phát và các lý thuyết kỳ vọng về lạm phát.

  pdf0p tamynhan2 04-07-2020 29 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kinh tế học, mười nguyên lý Kinh tế học, phân nhánh Kinh tế học, nội dung nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p tamynhan2 04-07-2020 42 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô
p_strCode=baigiangnguyenlykinhtehocvimo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2