intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài toán cơ bản

Xem 1-20 trên 34935 kết quả Bài toán cơ bản
 • Cuốn sách "Hệ thống câu hỏi và nội dung ôn tập Kiểm toán căn bản" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các tổ chức kiểm toán; báo cáo kiểm toán; gian lận và sai sót - trọng yếu và rủi ro; cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Đào tạo nguồn nhân lực từ nhận thức về chức năng kế toán trong tương lai" hướng tới mục tiêu nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ có được trong một thời gian ngắn mà cần cả chục năm, thậm trí vài chục năm. Sự thành công của kế toán, kiểm toán mỗi quốc gia phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm và trí tuệ để đón bắt thời cơ, chủ động vượt qua thách thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Giá dịch vụ đào tạo đại học trên cơ sở chi phí đào tạo tại Trường Đại học Công Đoàn" đề cập đến phương pháp xác định giá DVĐTĐH trên cơ sở chi phí đào tạo theo mức xã hội hóa của từng ngành đào tạo khác nhau tại Trường Đại học Công Đoàn nhằm đáp ứng thị trường lao động, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo cho các khoản chi thường xuyên của nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về kế toán và kiểm toán (VACC 2021) nhằm kết nối, tạo diễn đàn cho các nhà khoa học cùng giao lưu, trao đổi về các vấn đề cấp thiết trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Kỷ yếu tổng hợp 188 bài viết của các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia về kế toán và kiểm toán thuộc các cơ quan nhà nước, các trường đại học, học viện khối kinh tế, hiệp hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

  pdf1972p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Xây dựng mô hình nghiên cứu sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam" đưa ra mô hình nghiên cứu bao gồm 6 nhân tố có thể tác động đến việc đạt được mức độ phù hợp của HTTTKT trong doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: Sự tinh vi về công nghệ thông tin; Hiểu biết của nhà quản trị; Cam kết của nhà quản trị; Sự tham gia của chuyên gia bên ngoài; Sự tham gia của chuyên gia nội bộ; Quy mô của doanh nghiệp.

  pdf15p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Ảnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu tiếp cận theo phương pháp LASSO" trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính (BCTC) đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu, xem xét một cách toàn diện các thông tin kế toán trên BCTC, gồm 52 chỉ tiêu, đồng thời sử dụng phương pháp LASSO để lựa chọn được các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Trong bài báo "Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức đặt ra cho lĩnh vực kế toán - kiểm toán tại Việt Nam", nhóm tác giả sẽ tiến hành phân tích những cơ hội và thách thức do xu hướng này đem lại cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng đề xuất một số giải pháp gợi mở để giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số mà các bên liên quan phải đối mặt trong thời gian tới.

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "IFRS 13 - Xác định giá trị hợp lý và thực trạng áp dụng kế toán giá trị hợp lý tại Việt Nam" khái quát những nội dung chủ yếu trong IFRS số 13 để giúp người đọc có cái nhìn toàn diện hơn về GTHL và cách xác định GTHL. Đồng thời bài viết cũng tìm hiểu thực trạng việc áp dụng kế toán GTHL tại Việt Nam trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình áp dụng kế toán GTHL tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Mục đích của bài viết "Vai trò và thách thức khi áp dụng kế toán quản trị chiến lược trong xu thế hội nhập hiện nay" nhằm trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò và thách thức của kế toán quản trị chiến lược trong doanh nghiệp, sự khác biệt với kế toán quản trị truyền thống. Qua đó, giúp nhà quản trị doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả và có cách thức tác động tích cực đến các phương pháp và thông tin mà kế toán quản trị cung cấp, nhằm hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị chiến lược của doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ hiện nay.

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Trong bài viết "Vận dụng trí tuệ nhân tạo trong hành nghề kế toán tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp", tác giả tập trung trình bày về thực trạng vận dụng AI tại các nước trên thế giới, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để áp dụng AI có hiệu quả trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến kế toán và đào tạo kế toán trong hoàn cảnh mới" trình bày các cách thức mà cách mạng 4.0 có thể thay đổi kế toán và nghề kế toán. Cụ thể là, các kiến thức và kỹ năng mà kế toán viên cần phải có để phù hợp với hoàn cảnh mới. Từ đó, bài viết đề cập các nội dung cần thay đổi trong đào tạo kế toán chuyên nghiệp nhằm chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người làm kế toán để thích nghi với môi trường nghề nghiệp trong tương lai.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Giảng dạy IFRS tại trường Đại học Thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Khó khăn và giải pháp" tập trung làm rõ những khó khăn, thách thức trong việc giảng dạy IFRS tại trường Đại học Thương mại. Trên cơ sở đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm khắc phục những khó khăn, thách thức để việc giảng dạy IFRS cho các sinh viên ngành kế toán tại trường Đại học Thương mại nói riêng và các trường đại học Việt Nam nói chung ngày càng hoàn thiện hơn.

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Báo cáo phát triển bền vững – Kiến thức cần trang bị cho sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán" phân tích vai trò, nội dung cơ bản, yêu cầu của báo cáo phát triển bền vững, từ đó cho thấy đây là kiến thức rất cần thiết phải trang bị cho sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Đôi điều cần bàn về việc ghi nhận tài sản cố định tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay" sẽ tập trung làm rõ những bất cập trong việc ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại Việt Nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin về nhóm tài sản này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán trong quá trình hội nhập" thông qua việc phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ kế toán, cụ thể các yếu tố sau: Cơ sở pháp lý dịch vụ kế toán; nguồn nhân lực; công nghệ hỗ trợ thực hiện kế toán; hoạt động của hội nghề nghiệp kế toán, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới vận dụng kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp điện phía Bắc Việt Nam" cho thấy có 06 nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp (DN), bao gồm: i) Lượng thông tin kế toán tài chính cung cấp; (ii) Quy mô doanh nghiệp; (iii) Văn hóa doanh nghiệp; (iv) Trình độ đội ngũ cán bộ kế toán; (v) Mức độ nhận thức của nhà quản trị doanh nghiệp; (vi) Sự sẵn sàng của công nghệ thông tin.

  pdf12p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Mã hóa - Kỹ năng cần thiết cho kế toán viên chuyên nghiệp trong thời đại số" khám phá một khía cạnh quan trọng của kỹ năng kỹ thuật số, đó là mã hóa. Bài viết chỉ ra những lợi ích và rào cản đối với kế toán viên khi học mã hóa nhằm phục vụ cho công việc, đồng thời đưa ra những gợi ý để có thể kết hợp mã hóa trong chương trình đào tạo ngành kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Đẩy mạnh áp dụng kế toán đám mây tại các doanh nghiệp Việt Nam trong cách mạng 4.0" nghiên cứu khái quát về kế toán đám mây từ đó phân tích những tác động của kế toán đám mây đến các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc áp dụng kế toán đám mây tại các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Khuôn khổ bài viết "Bài học kinh nghiệm của EU, Mỹ và Trung Quốc về hội tụ kế toán cho Việt Nam" trình bày các khái niệm chính về hội tụ kế toán, thông qua kinh nghiệm của các quốc gia có nền tài chính phát triển hàng đầu thế giới như EU, Mỹ và Trung Quốc để rút ra một số bài học thiết thực cho Việt Nam, trên cơ sở phù hợp với đặc thù cũng như tiến trình phát triển của hệ thống tài chính kế toán nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Vai trò của vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam" đã phân tích vai trò cơ bản của kế toán quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp như vai trò của kế toán quản trị chiến lược với hệ thống kiểm soát quản lý tại doanh nghiệp; các quyết định về giá bán sản phẩm của doanh nghiệp hay các vai trò của thông tin kế toán quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2