Bản mô tả công việc mẫu

Mỗi vị trí khác nhau trong công ty sẽ đảm nhận những nhiệm vụ, chức năng khác nhau, thế nhưng để nắm rõ phần công việc của mình cần phải dựa vào những bản mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí. Vậy làm thế nào để viết một bản mô tả công việc đúng chuẩn? Thực tế cho thấy rằng những nhà quản lý nhân sự hiện nay thường chỉ xem bản mô tả công việc như là một bản bàn giao việc và chủ yếu thường liệt kê các đầu việc một cách sơ sài dẫn đến bản mô tả công việc chưa thực sự phát huy đúng vai trò của nó. Để giúp các nhà quản trị nhân sự soạn thảo một bản mô tả công việc hoàn chỉnh đem lại hiệu quả cao chúng tôi đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn những tài liệu phục vụ cho quá trình soạn thảo một bản mô tả công việc đúng chuẩn. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo một số bản mô tả công việc mẫu cho nhiều ngành nghề khác nhau như: bản mô tả công việc nhân viên hành chính, bản mô tả công việc nhân viên bán hàng, bản mô tả công việc nhân viên kinh doanh, bản mô tả công việc quản đốc phân xưởng, bản mô tả công việc trưởng phòng kế hoạch,...Với những tài liệu tham khảo này nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mình giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn.

Tham khảo và download 100 Bản mô tả công việc mẫu chọn lọc sau:
 • Muốn nhân viên làm việc hiệu quả cần phải chỉ rõ ra nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của vị trí mà nhân viên đó đang đảm nhận. Bộ phận Kinh doanh - Marketing là một bộ phận bao gồm có nhiều vị trí khác nhau và mỗi vị trí lại đảm nhiệm những công việc khác nhau. Để giúp nhân viên hiểu rõ công việc của mình và làm việc hiệu quả hơn TaiLieu.VN giới thiệu đến bạn Bộ hệ thống mô tả công việc khối ngành Kinh doanh - Markeing. Với bộ tài liệu này bạn sẽ giúp bạn nắm bắt được công việc và từ đó làm việc hiệu quả hơn.

  114 tài liệu 1384 lượt tải   Download

 • Bộ tài liệu “Hệ thống mô tả công việc Kế toán - Hành chính nhân sự”mà TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm được nội dung chính của bản mô tả công việc khối phòng Kế toán - Hành chính nhân sự, mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của vị trí Kế toán - Hành chính nhân sự.

  97 tài liệu 1728 lượt tải   Download

 • Bạn mong muốn có một đội ngũ nhân viên lập trình, nhân viên kỹ thuật xuất sắc đáp ứng được yêu cầu mà lãnh đạo đưa ra?. Bạn cần một hệ thống liệt kê tất cả các công việc của nhân viên khối phòng kỹ thuật công nghệ?... Tất cả các thông tin trên đều được gói gọn trong bản mô tả công việc IT. Mời các bạn tham khảo để nắm được các mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng vị trí/chức danh công việc trong khối phòng IT.

  121 tài liệu 1911 lượt tải   Download

 • Mô tả công việc các vị trí/chức danh trong doanh nghiệp sản xuất là một phần thiết yếu trong công tác xây dựng và quản lý ở bất kỳ tổ chức hay phân xưởng nào, bản mô tả công việc thường sử dụng với mục đích nhằm đưa ra những nguyên tắc, hệ thống, quy định, tiêu chuẩn,... để từ đó thiết lập và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của từng phòng ban. 

  78 tài liệu 2134 lượt tải   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc nhân viên marketing', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 613 230   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu văn bản mô tả công việc văn phòng, các phòng ban và xưởng ...

  doc2p mrcheng 22-06-2011 478 210   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng phòng nhân sự', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p mrcheng 22-06-2011 498 169   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc nhân viên bán hàng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 439 128   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc kế toán công nợ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p mrcheng 22-06-2011 393 127   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc nhân viên nhân sự', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p mrcheng 22-06-2011 392 124   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc kế toán tổng hợp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 390 124   Download

 • "Bảng mô tả công việc tổng hợp" sưu tầm và tổng hợp một số bảng mô tả công việc như: mô tả công việc kế toán trưởng; mô tả công việc nhân viên bán hàng; bảng mô tả công việc thẻ quỹ; bảng mô tả công việc; mô tả công việc vị trí nhân viên kinh doanh; mô tả công việc vị trí nhân viên marketng; mô tả công việc vị trí giám đốc kinh doanh... Để nắm rõ nội dung tài liệu mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  doc33p myhang_0594 14-11-2016 505 115   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 448 110   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc kế toán trưởng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 307 110   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc kế toán kho', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 295 105   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc nhân viên vật tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 605 89   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc nhân viên bảo trì', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 400 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc quản lý thương hiệu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 178 85   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc giám đốc tài chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 303 85   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc phụ trách truyền thông', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 211 84   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc kế toán hàng hóa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p mrcheng 22-06-2011 271 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc tổ trưởng sản xuất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 339 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc giám đốc bán hàng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 212 74   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc giám sát bán hàng siêu thị', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p mrcheng 22-06-2011 310 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


strTagCode=ban-mo-ta-cong-viec-mau
Đồng bộ tài khoản