intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hộ của nước pháp

Xem 1-20 trên 1053 kết quả Bảo hộ của nước pháp
 • Bài báo này nhằm phân tích vai trò kì vọng của nước Pháp trong việc hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, phân tích vai trò chủ quan và khách quan của nước Pháp trong sự hỗ trợ phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf9p nganga_05 27-09-2015 71 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ về mặt lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng về bảo hộ NHHH theo pháp luật Lào và Việt Nam, trên cơ sở so sánh và đối chiếu hệ thống pháp luật bảo hộ NHHH của hai nước. Từ đó đưa ra đề xuất các phương hướng hoàn thiện trong việc xây dựng hệ thống bảo hộ NHHH theo pháp luật Lào tương đồng với các nước khu vực và phù hợp với các công ước quốc tế.

  pdf26p hannguyetti 09-04-2017 25 4   Download

 • Quá trình tranh giành quyền “bảo hộ” Campuchia giữa Pháp và Xiêm (1855-1867)Chịu những tác động lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế lớn của thế giới đã phải chứng kiến tình trạng suy sụp lớn nhất trong ít nhất 20 năm qua. Các nhà phân tích dự đoán, có thể mất vài năm để Đức khôi phục đất nước do suy thoái để lại. Sự phụ thuộc quá lớn vào xuất khẩu chính là nguyên nhân chính cho sự suy giảm kinh tế Đức....

  pdf6p butmaudo 19-08-2013 25 4   Download

 • Làm rõ quan điểm mà Đảng ta đã đưa ra tại Đại hội X của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tư cách một nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải: 1. Lý luận về Nhà nước pháp quyền; 2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền với tư cách một tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan đối với Việt Nam hiện nay; 3. Nhà nước pháp quyền...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 677 240   Download

 • Mục tiêu của giáo trình Quy hoạch và bảo vệ nguồn nước là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và quản lý nguồn nước. Phụ lục kèm theo giáo trình này là các ví dụ và nghiên cứu điển hình về các bài toàn quy hoạch hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp, quy hoạch phòng lũ, các bài toàn quản lý khai thác hệ thống nguồn nước.

  pdf180p 123968574 20-06-2012 243 114   Download

 • Quyền tác giả là một nhóm của quyền SHTT, bao gồm những quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối với các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật và các quyền đó được nhà nước bảo hộ cho một thời hạn nhất định. Quyền tác giả trong TPQT là quyền xuất hiện từ các quan hệ trong lĩnh vực quyền tác giả có yếu tố nước ngoài

  doc6p quachtruong 04-06-2011 521 97   Download

 • Trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu công nghiệp, công dân của bất kỳ nước thành viên nào cũng đều được hưởng các điều kiện thuận lợi như công dân của tất cả các nước thành viên khác mà luật tương ứng của các nước đó quy định hoặc sẽ quy định mà; hoàn toàn không ảnh hưởng đến các quyền được quy định riêng trong Công ước này. Do đó,họ được hưởng sự bảo hộ và công cụ bảo vệ pháp luật......

  pdf27p tuongvan 08-07-2009 262 84   Download

 • Tài liệu được biên soạn trình bày về những vấn đề chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài và quyền sở hữu của đầu tư nước ngoài, thực trạng và định hướng những giải pháp về đầu tư nước ngoài để thu hút có hiệu quả đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

  pdf179p nhatro75 09-07-2012 175 61   Download

 • Ý tưởng của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền Từ năm 1919, trong Yêu sách tám điểm, Hồ Chí Minh đã đề nghị: “Cải cách nền pháp lí ở Đông Dương bằng cách cho người dân bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu” và “Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”.(1) Điều đó chứng tỏ Hồ Chí Minh yêu cầu thay chế độ quân chủ chuyên chế hiện tại ở Đông Dương bằng chế độ dân chủ và sự cần...

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 126 34   Download

 • Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật có những tiến bộ quan trọng. Quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể từng bước được bảo hộ. Một số bộ, ngành, địa phương đã có chương trình triển khai thi hành cụ thể, có hiệu quả. Nhiều cá nhân và tổ chức có quyền đã áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ quyền của mình. Các tổ chức...

  pdf5p emilynguyen 07-07-2009 260 29   Download

 • Cơ sở khoa học của việc áp dụng chính sách bảo hộ đối với ngành sản xuất công nghiệp. Thực trạng áp dụng chính sách bảo hộ đối với ngành sản xuất công nghiệp trong nước của Việt Nam. Một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý và hiệu quả các chính sách bảo hộ đối với ngành sản xuất công nghiệp trong nước từ nay đến năm 2020.

  pdf109p seven_12 11-03-2014 85 22   Download

 • Bí mật kinh doanh là một loại tài sản trí tuệ rất có giá trị vì nó tạo ra lợi thế riêng của chủ sở hữu BMKD so với các đối thủ cạnh tranh khác. Bí mật kinh doanh (BMKD) là một loại tài sản trí tuệ rất có giá trị vì nó tạo ra lợi thế riêng của chủ sở hữu BMKD so với các đối thủ cạnh tranh khác. Theo Điều 39 của Hiệp định TRIPs (Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ - SHTT), việc bảo hộ...

  pdf16p dontetvui 20-01-2013 79 21   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường nước ngoài và những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu Việt Nam nhằm tìm hiểu về nhãn hiệu hàng hóa và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, quy trình thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nói chung và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường nước ngoài nói riêng, phân tích thực trạng và các vấn đề còn vướng mắc của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu Việt Nam trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ...

  pdf97p pink_12 28-05-2014 96 21   Download

 • Tìm hiểu những vấn đề lý luận về hệ thống các biện pháp bảo hộ phi thúê quan được áp dụng trong thương mại quốc tế, tác động của các biện pháp này đến hoạt động xuất khẩu nước ta. Từ đó đề xuất một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước và một số giải pháp cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm vượt qua các biện pháp bảo hộ phi thúê quan.

  pdf101p one_12 10-01-2014 90 17   Download

 • Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Viện nghiên cứu KH-KT Bảo hộ lao động Tổng công đoàn Việt Nam Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng uỷ ban Khoa học Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hà.nh: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số : 306/QD ngày 3 tháng 12 năm 1982. TCVN 3740- 82 MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ LỌC ĐỘC CÔNG NGHIỆP - HỘP LỌC Khuyến khích áp dụng Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đồi...

  pdf6p caott3 20-05-2011 86 14   Download

 • Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ áp dụng biện pháp thực thi bảo hộ tại cơ quan hải quan. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 89 13   Download

 • Vua Louis 14 của Nước Pháp Vào ban đêm trước ngày lễ Thánh Bartholomew trong tháng 8 năm 1572, hoàng hậu Catherine de Medici theo đạo Cơ Đốc (Catholic) đã ra lệnh phục kích các nhà lãnh đạo Tin Lành (Protestant) người Pháp nhân dịp những người này tới thành phố Paris dự một lễ cưới. Trong nhiều giờ đêm hôm đó, các người bị theo dõi kể trên đã bị đánh thức dậy, bị đâm chết, xác của họ bị ném qua cửa sổ. Chẳng bao lâu, tất cả các người Tin Lành đều bị tàn sát, nhưng...

  pdf25p thiuyen2 12-08-2011 88 11   Download

 • Bảo hộ an toàn lao động (BHATLĐ) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, tổng hợp các luật lệ, chế độ, các biện pháp về tổ chức, kỹ thuật nhằm để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện tốt chính sách bảo hộ lao động sẽ không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, giảm nhẹ sức lao động, dần đi đến triệt tiêu tai nạn, bệnh tật phát sinh trong quá trình sản xuất, tăng cường sức khỏe, bảo vệ tính mạng của người lao động....

  pdf17p batman_1 09-01-2013 65 10   Download

 • CEDAW với pháp luật Việt Nam về vai trò bảo hộ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Nền tảng của văn hoá pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh viết: “Văn hoá là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.(...

  pdf8p hoathinhbrave 04-05-2013 63 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ về mặt lý luận, cơ sở pháp lý, cơ chế thực thi của việc bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản và trên cơ sở đó đưa ra hướng hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam hiện nay về Bảo hộ nhãn hiệu.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 38 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo hộ của nước pháp
p_strCode=baohocuanuocphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản