intTypePromotion=1
ADSENSE

Chất lượng xét xử sơ

Xem 1-20 trên 99 kết quả Chất lượng xét xử sơ
 • Nội dung của luận án này là trình bày hệ thống hóa lúy luận về chất lượng xét cử và xét sử sơ thẩm vụ án hình sự; trên cơ sở đó làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam.

  pdf172p nguathienthan10 23-02-2021 10 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án này nhằm xây dựng luận cứ khoa học về chất lượng xét xử vụ án hình sự và xác định các tiêu chí ảnh hưởng đến chất lựng xét xử vụ án hình sự từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay.

  pdf27p nguathienthan10 23-02-2021 4 0   Download

 • Luận án nhằm nghiên cứu các vấn đề lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn về hoạt động bào chữa của Luật sư trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, đưa ra những kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bào chữa và các giải pháp bảo đảm, nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa của Luật sư trong tố tụng hình sự.

  pdf28p change04 08-06-2016 70 9   Download

 • Luận văn nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận, đánh giá những thành tựu đã đạt được, chỉ ra những vướng mắc và các yêu cầu của thực tiễn đối với công tác THQCT và KSHĐTP trong giai đoạn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của VKSND thành phố Hải Phòng (từ năm 2004 đến năm 2011) để đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  pdf14p nguyetdong1 13-04-2017 66 4   Download

 • Luận văn phân tích, đánh giá những điểm còn bất cập, hạn chế khi áp dụng chế định này trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ở nước ta, luận văn đề xuất những giải pháp phù hợp và khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về NBC và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tham gia của NBC trong tố tụng hình sự.

  pdf17p truongtien_06 03-04-2018 29 2   Download

 • Những nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về chức năng của VKS trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về chức năng của VKS trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 66 3   Download

 • Nghị quyết số 49 – NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định nhiệm vụ trước mắt của công cuộc cải cách tư pháp là: “…Tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, gồm: Tòa án sơ thẩm khu vực được tổ chức ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện; Tòa án phúc thẩm có nhiệm vụ chủ yếu là xét xử phúc thẩm và xét xử sơ thẩm một số vụ án, Tòa thượng thẩm được tổ chức theo khu...

  pdf9p bon_gu 03-10-2012 88 26   Download

 • Xét xử sơ thẩm là một giai đoạn tố tụng mà ở đó đòi hỏi những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng phải tập trung trí tuệ, xử lý các tình huống một cách mau lẹ, các lý lẽ đưa ra không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà phải có sức thuyết phục, nhưng đồng thời lại phải tuân theo những quy định của pháp luật. Thông qua phiên toà có thể đánh giá được trình độ nghiệp vụ của Thẩm phán, của Hội thẩm, của Kiểm sát viên, của Luật sư và những...

  pdf7p bon_gu 03-10-2012 128 22   Download

 • Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (BLTTHS), phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn chỉ trong việc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Tuy nhiên, việc có nên mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn trong việc xét xử phúc thẩm hay không là vấn đề hiện nay đang được đề cập với những quan điểm khác nhau. - Quan điểm thứ nhất: Không áp dụng thủ tục rút gọn trong việc xét xử phúc thẩm vụ án hình sự....

  pdf5p bon_gu 03-10-2012 88 9   Download

 • Giới hạn của việc xét xử l chế định pháp lí quan trọng có liên quan đến nhiều chế định khác của luật tố tụng hình sự. Vì thế khi quy định giới hạn của việc xét xử phải dựa v o những căn cứ có tính khoa học đ-ợc rút ra từ lí luận v thực tiễn. Chính những căn cứ n y giúp nh l m luật cân nhắc mọi khả năng, dự liệu các tình huống để quy định giới hạn của việc xét xử cho mỗi cấp tòa án. Để góp phần v o việc sửa...

  pdf4p bon_gu 03-10-2012 70 9   Download

 • Đó là việc nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân. Đánh giá có căn cứ và khoa học về thực trạng thực hiện kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân. Trên cơ sở đó, nêu ra những hạn chế cũng như đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

  pdf15p nguyetdong1 13-04-2017 62 6   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích và làm sáng tỏ lý luận và đánh giá thực trạng chất lượng tranh tụng của KSV VKSND cấp tỉnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm án hình sự ở Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất các quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV VKSND cấp tỉnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm án hình sự ở Việt Nam hiện nay.

  pdf208p sohucninh321 09-07-2019 25 2   Download

 • Bài viết này tiếp tục bổ sung, cập nhật các thông tin quan trắc và nhất là xem xét xu thế diễn biến chất lượng môi trường nước tại trạm Rạch Giá một cách có hệ thống và toàn diện (1997-2015). Nội dung bài báo góp phần cung cấp cơ sở khoa học, phục vụ cho công tác kiểm soát ô nhiễm và dự báo ô nhiễm môi trường cũng như đề xuất các biện pháp, chính sách, chiến lược phòng ngừa, cải thiện và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường trong khu vực vịnh Rạch Giá.

  pdf10p viathena2711 10-10-2019 17 2   Download

 • Trong điều kiện nền kinh tế - xã hội nước ta hiện nay, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng dân sự (TTDS) nói riêng là một nhu cầu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự đang ngày càng gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp của từng loại vụ việc. Quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật TTDS nhằm nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án, đảm bảo cho việc giải quyết các...

  pdf68p vinamilkvietnam 21-08-2012 239 92   Download

 • XÂY DỰNG MÔ HÌNH LAN TRUYỀN VÀ CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG DÒNG CHẢY 4.1. Phương trình sự lan truỳen chất trong dòng chảy Các mô hình chất lượng nước trong dòng chảy thực chất là các phương trình toán học được dùng để mô tả các quá trình xáo trộn, pha loảng và chuyển hóa các chất trong dòng chảy dựa trên cơ sở định luật bảo toàn khối lượng của các chất ô nhiễm mà chúng ta đang xét trong dòng chảy. Thiết lập mô hình vận chuyển-khuếch tán các chất trong dòng chảy dựa trên cơ sở...

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 132 42   Download

 • Tranh tụng tại phiên tòa là một trong những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, là vấn đề có tính thời sự được xã hội quan tâm. Tranh tụng tại phiên tòa hình sự không chỉ là yêu cầu của việc bảo đảm tính dân chủ, công bằng giữa những người tham gia tố tụng với Viện kiểm sát, mà kết qủa tranh tụng tại phiên tòa là căn cứ để Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của...

  pdf9p bon_gu 03-10-2012 129 39   Download

 • CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC 2.1. Các phương trình cơ bản Mô tả sự xáo trộn và lan truyền các chất ô nhiễm trong dòng chảy dựa trên cơ sở lý thuyết của quá trình khuếch tán rối. Lý thuyết này đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Phương trình vi phân cơ bản mô tả quá trình lan truyền và khuếch tán rối vật chất trong dòng chảy dựa trên các giả thiết cơ bản sau : - Chất lỏng không nén. -Trị số Reynold đủ lớn để không xét đến hiệu ứng của...

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 120 29   Download

 • Hoàn thiện thủ tục tố tụng hình sự nói chung, thủ tục xét xử sơ thẩm nói riêng là một phần rất quan trọng và cấp thiết trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở nước ta. Tư tưởng đổi mới thủ tục tố tụng hình sự theo hướng dân chủ, bình đẳng, bảo đảm để người tham gia tố tụng có điều kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong tố tụng hình sự, tăng cường tranh tụng... được thể hiện cụ thể trong...

  pdf7p bon_gu 03-10-2012 107 20   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ trong TTDS, nội dung các quy định pháp luật TTDS Việt Nam hiện nay về giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và nhận diện những bất cập, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đề tài đề xuất một số phương hướng hoàn thiện pháp luật và kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ trong TTDS từ đó góp phần đẩy mạnh chất lượng xét xử tại Tòa án đối với các VADS.

  pdf89p hdwwkjalhfwfwa 07-05-2019 43 7   Download

 • Trong xu hướng hội nhập hiện nay, ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh luôn được coi là công cụ tất yếu. Tuy nhiên việc học tập và đánh giá chất lượng chỉ mang tính chất tạm thời hoặc dự bị đều mang lại những kết quả đáng báo động, vì sao vậy? Học và hành Xét về tâm lý người học, nhiều người cho rằng trước hết nên học các khoá ở cấp độ căn bản vì nó là cơ sở để học các khoá giao tiếp. Hơn nữa, nếu học tập mà không có môi trường giao tiếp...

  pdf3p bibocumi18 05-12-2012 81 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
508 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chất lượng xét xử sơ
p_strCode=chatluongxetxuso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2