intTypePromotion=1
ADSENSE

Chênh lệch sản lượng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chênh lệch sản lượng
 • Tiếp phần 1, Niên giám Thống kê 2013: Phần 2 trình bày hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf466p trangtrang0906 23-12-2022 17 1   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những mục tiêu cơ bản sau: Làm rõ cơ sở lý thuyết có liên quan đến rủi ro lãi suất; nghiên cứu sự tồn tại rủi ro lãi suất thông qua việc ứng dụng kỹ thuật phân tích chênh lệch, tính khe hở nhạy cảm lãi suất bằng phân tích giá trị tài sản nợ nhạy cảm lãi suất, tài sản có nhạy cảm lãi suất của ngân hàng thương mại; ứng dụng kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại Á Châu thông qua số liệu công khai của ngân hàng trong 2 năm.

  pdf221p closefriend07 05-11-2021 15 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xem xét tác động đơn biến của các nhân tố giá cả hàng hóa thế giới; chênh lệch giữa sản lượng thực và sản lượng tiềm năng; chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến lạm phát; xem xét tác động đa biến của các nhân tố giá cả hàng hóa thế giới; chênh lệch giữa sản lượng thực và sản lượng tiềm năng; chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến lạm phát theo một trật tự tác động nhất định với các hệ số không đổi theo thời gian... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf100p closefriend07 05-11-2021 34 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định được mức độ tác động của nhân tố giá trị của cổ phiếu đến TSSL của đầu tư giá trị trên TTCK Việt Nam. Xác định được mức độ tác động của nhân tố chất lượng của cổ phiếu đến TSSL của đầu tư giá trị trên TTCK Việt Nam. Xác định được mối quan hệ tác động của kỳ hạn đầu tư cổ phiếu đến TSSL của đầu tư giá trị trên TTCK Việt Nam. Đưa ra các giải pháp và khuyến nghị đối với Nhà nước và các nhà đầu tư để nâng cao TSSL của đầu tư giá trị trên TTCK Việt Nam.

  pdf207p tabicani 09-09-2021 17 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng, giữa lãi suất từ việc cho vay vốn và chi phí phát sinh từ việc huy động vốn và sự chênh lệch thời lượng giữa tài sản có và tài sản nợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Long An, qua đó khẳng định rủi ro lãi suất luôn tìm ẩn trong kinh doanh ngân hàng và đo lường mức độ ảnh hưởng của lãi suất đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

  pdf122p beloveinhouse04 27-08-2021 14 2   Download

 • Luận văn tìm hiểu thực tế giữa lãi suất từ việc cho vay vốn và chi phí phát sinh từ việc huy động vốn và sự chênh lệch thời lượng giữa Tài sản Có và Tài sản Nợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Sở Giao Dịch, qua đó cho thấy rủi ro lãi suất luôn tiềm ẩn trong kinh doanh doanh ngân hàng và đo lường mức độ ảnh hưởng của lãi suất đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf152p destinedtoloveyou 10-08-2021 18 0   Download

 • Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó phân tích về việc các ngân hàng sẽ gặp phải những rủi ro nào khi tình hình nợ xấu tăng lên như vậy.

  pdf76p thiennhaikhach09 09-08-2021 17 0   Download

 • Luận văn tìm hiểu thực tế giữa lãi suất từ việc cho vay vốn và chi phí phát sinh từ việc huy động vốn và sự chênh lệch thời lượng giữa tài sản có và tài sản nợ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN1 TPHCM, qua đó cho thấy rủi ro lãi suất luôn tiềm ẩn trong kinh doanh doanh ngân hàng và đo lường mức độ ảnh hưởng của lãi suất đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

  pdf130p thiennhaikhach07 01-08-2021 7 0   Download

 • Bài nghiên cứu này đã lượng hóa được mức độ ảnh hưởng của yếu tố lạm phát, mức độ biến động của tỷ giá, độ chênh lệch sản lượng, mức độ đô la hóa và độ mở cửa của nền kinh tế đến độ lớn của mức độ tác động của tỷ giá hối đoái vào lạm phát thông qua chỉ số giá tiêu dùng trong giai đoạn nghiên cứu.

  pdf101p thiennhaikhach06 29-07-2021 25 1   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu là xem xét chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương Việt Nam có thể được mô tả bằng quy tắc Taylor cải tiến hay không. Bài nghiên cứu kiểm chứng mối quan hệ giữa thay đổi lãi suất cơ bản và tỷ lệ lạm phát, chênh lệch sản lượng, lãi suất cho vay, tỷ giá hối đoái, tăng trưởng cung tiền, giá chứng khoái, lãi suất liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.

  pdf68p sonhalenh01 06-06-2021 33 0   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích nghiên cứu tác động tiềm ẩn của việc dịch chuyển lao động trong AEC tới tiền lương, thị trường lao động và năng suất lao động của các nước thành viên ASEAN. Thông qua các lý thuyết về dịch chuyển quốc tế các yếu tố sản xuất, bài viết sẽ phân tích sự chênh lệch về năng suất lao động và thu nhập giữa các nước thành viên AEC .

  pdf11p viwyoming2711 14-12-2020 29 2   Download

 • Chất lượng hạt và dầu hạt của 4 giống chè phổ biến tại Việt Nam là Trung du, Shan, PH1 và LDP1 được trồng tại 7 tỉnh (Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai) đã được xác định. Tỷ lệ hạt/ quả chè tươi dao động từ 52,66 đến 64,69% so với trọng lượng quả tươi, các thành phần hóa học trong hạt chè (hàm lượng protein, tro, lipid và polyphenol) ở các giống khác nhau có sự khác nhau, tuy nhiên ở các địa phương khác nhau trong cùng một giống thì chênh lệch không đáng kể.

  pdf6p vivientiane2711 28-06-2020 45 1   Download

 • Bài báo là một sự bổ sung cho khoảng trống nghiên cứu đó. Nghiên cứu dựa theo lý thuyết định giá chênh lệch phát triển bởi Ross (1976) để đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi không kỳ vọng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức của chỉ số VN30. Phương pháp bình phương nhỏ nhất với sai số chuẩn HAC theo cách của Newey và West (1987) được sử dụng để ước lượng các mô hình trong nghiên cứu.

  pdf5p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 51 1   Download

 • Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 94 tháng 3/2018 thông tin đến quý độc giả các bài viết: giới tính và giáo dục đại học: nạn quấy rối và chênh lệch thu nhập; trường chuyển tiếp: một loại hình đại học mới ở Canada; nhận biết lợi ích của đại chúng hoá giáo dục đại học; dịch chuyển sinh viên và cơ hội việc làm: kinh nghiệm Ethiopia; đảm bảo chất lượng ở Ghana: thành tựu và thách thức...

  pdf48p nguyenminhlong19 16-05-2020 23 0   Download

 • Bài viết này đề xuất ứng dụng công nghệ viễn thám,có thể chụp ảnh lên mô hình và xác định ranh giới khai thác và sản lượng khoáng sản đã khai thác với độ chính xác cao, từ đó các kiểm toán viên có thể xác định chênh lệch giữa số liệu tính toán với số liệu mà đơn vị kê khai, cung cấp, từ đó chỉ rõ những sai phạm về khai thác trái phép và gây thất thoát tài nguyên của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản hiện nay.

  pdf7p vicross2711 26-06-2019 41 2   Download

 • Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (dynamic stochastic general equilibrium- DSGE) mô phỏng mối quan hệ giữa các biến kinh tế vĩ mô chính của Việt Nam từ đó ứng dụng để phân tích tổng cầu tại Việt Nam. Trong đó, phân tích hàm phản ứng của biến chênh lệch sản lượng (output gap, biến thể đại diện cho GDP) khi có các cú shocks từ mô hình DSGE cho thấy có sự phù hợp với lý thuyết kinh tế cũng như các nghiên cứu trước đây.

  pdf4p visatori2711 20-04-2019 89 8   Download

 • Trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, kinh tế trang trại Nghệ An đã phát triển nhanh cả về quy mô, số lượng và chất lượng, đạt được những thành tựu nhất định: giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thay đổi phương thức sản xuất, giảm thiểu sự chênh lệch vùng...

  pdf8p advanger 04-05-2018 56 4   Download

 • Bài viết cho thấy việc sử dụng GA3 đã tạo ra tư thế truyền phấn tốt nhất thông qua sự chênh lệch chiều cao cây giữa dòng bố và mẹ là 15­20 cm, mở rộng góc lá đòng làm giảm trở ngại trong quá trình thụ phấn chéo.

  pdf8p sieunhansoibac3 12-04-2018 60 1   Download

 • Tổn thất điện năng trong hệ thống điện nói chung là chênh lệch giữa lượng điện năng sản xuất từ nguồn điện và lượng điện năng được tiêu thụ tại phụ tải trong một khoảng thời gian nhất định. Bài viết đề cập đến một trong các nội dung nghiên cứu liên quan đến chất lượng điện năng đó là tổn thất điện năng và các giải pháp để làm giảm tổn thất điện năng.

  pdf6p uocvongxua09 04-09-2015 232 56   Download

 •  Một số loại thực phẩm đựng trong bao bì nhựa thường được bao kín bằng nắp mỏng sau khi rút bớt không khí bên trong. Sự chênh lệch áp suất khiến cho mặt nắp lõm xuống. Nếu bao không kín, không khí bên ngoài lọt vào làm cần bằng áp suất, nắp hộp sẽ không lõm xuống. Bằng cách kiểm tra độ lõm của nắp, Sensor laser ZX sẽ cảnh báo cho hệ thống điều khiển loại sản phẩm không đạt chất lượng trên băng chuyền với tốc độ cao.

  pdf2p uocvongxua08 31-08-2015 153 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chênh lệch sản lượng
p_strCode=chenhlechsanluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2