Chiến lược công nghiệp hóa

Xem 1-20 trên 1498 kết quả Chiến lược công nghiệp hóa
 • Phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề chiến lược công nghiệp hóa và lý thuyết phát triển" cung cấp cho người đọc các nghiên cứu: Chiến lược công nghiệp hóa bền vững, những quan điểm lý thuyết về công nghiệp hóa, quá trình chuyển đổi các lý thuyết và tiền đề phát triển ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf224p doinhugiobay_03 24-11-2015 57 16   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề chiến lược công nghiệp hóa và lý thuyết phát triển", phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phản lại cuộc cách mạng trong lý thuyết phát triển, hai chiến lược phát triển kinh tế - Sử dụng tư tưởng và sản xuất tư tưởng, chính sách công nghiệp ở Đông Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf187p doinhugiobay_03 24-11-2015 27 11   Download

 • Bài viết Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam phân tích đặc điểm, thực trạng của ngành công nghiệp phụ trợ VN trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển bền vững.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 9 3   Download

 • Tư duy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong thời kì hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thế giới phải thay đổi căn bản. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết "Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn "hậu WTO" của Việt Nam: Lộ trình và đột phá".

  pdf10p nghe0210 22-01-2016 14 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Phân công quốc tế ngày nay tại vùng châu Á - Thái Bình Dương và chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p doinhugiobay_03 21-11-2015 27 12   Download

 • Trong 10 năm qua kinh tế Việt Nam phát triển khá nhanh, chủ yếu nhờ công nghiệp được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 1993-1997, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân 8,5% năm nhưng riêng công nghiệp tăng độ 13%. Trong giai đoạn gần đây (1998-2002), GDP tăng bình quân 7% và riêng công nghiệp tăng độ 10%.

  pdf17p thuyha 24-06-2009 372 109   Download

 • Bối cảnh quốc tế và triển vọng đột phá trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong giai đoạn tới Kinh tế thế giới đang phát triển trong bối cảnh mới, với hai xu hướng lớn bao trùm là toàn cầu hóa và chuyển sang kinh tế tri thức. Theo hai xu hướng đó, nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc và toàn diện, cả về trình độ công nghệ, cơ cấu sản phẩm lẫn thể chế kinh tế. Đó là "trạng thái chuyển đổi có ý nghĩa thời đại" với hàm...

  pdf34p hieule_vcu 04-04-2010 592 250   Download

 • Trong những năm qua, từ vai trò, sự cần thiết của việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo ra những tiền đề, những điều kiện phát triển kinh tế – xã hội để thực hiện thắng lợi chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf111p bidao13 17-07-2012 116 42   Download

 • Lý luận về vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển. Vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa ở Thái Lan (thời kỳ 1961 - 2004) và bài học kinh nghiệm. Khả năng vận dụng một số kinh nghiệm về vai trò nhà nước trong công nghiệp hóa Thái Lan vào công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay

  pdf119p one_12 03-01-2014 68 27   Download

 • Các nền kinh tếphát triển trên thếgiới đang chuyển sang kinh tếtri thức với những thay đổi sâu sắc vềcách thức hoạt động sản xuất kinh doanh, cách tổchức quản lý, cơcấu kinh tế, cơcấu lao động, vịtrí con người trong sản xuất. Cách mạng tri thức, cách mạng thông tin với tính cách là hệquảcủa kinh tế thịtrường ởtrình độcao hiện đang thúc đẩy kinh tếtri thức phát triển mạnh mẽ.

  pdf460p nokia_12 09-05-2013 51 11   Download

 • Bài viết Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển nhanh, bền vững ở nước ta hiện nay bao gồm những nội dung về quan điểm của Đảng ta về CNH - HĐH trong thời kỳ đổi mới, nguyên tắc chiến lược CNH - HĐH trong thời kỳ đổi mới,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 10 2   Download

 • Một số vấn đề tiếp cận trong nghiên cứu về công nghiệp hóa trình bày những nội dung chính như sau: Nghiên cứu về công nghiệp hóa, bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu lý luận về công nghiệp hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p dienham63 09-12-2015 12 1   Download

 • Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội này đi đôi với tiến bộ công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn.

  ppt39p kingkinking 18-04-2011 593 213   Download

 • Bước tới: menu, tìm kiếm Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Đó là tỷ trọng về lao động, về giá trị gia tăng, v.v..Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa.

  ppt39p duriphuoc 22-04-2011 439 159   Download

 • Bài thuyết trình Chính sách thay thế nhập khẩu giới thiệu tới các bạn về cơ sở lý luận của chính sách thay thế nhập khẩu, tác động của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, thực tế VN, chiến lược thay thế nhập khẩu ở các nước đang phát triển.

  pdf25p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 101 26   Download

 • + Giai đoạn 1960 – 1975 ở Miền bắc : Trên cơ sở phân tích những đặc điểm của Miền bắc, trong đó đặc điểm lớn nhất là quá độ lên CNXH không trải qua giai đoạn phát triển TBCN Đại hội Đảng lần thứ III khảng định: * Về mục tiêu công nghiệp hóa : - CNH nhằm cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu - Công nghiệp hóa là để trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Xây dựng nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại,...

  ppt31p trinhvang 18-01-2013 76 23   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay, mỗi nước đều chọn cho mình một hướng đi thích hợp để cùng tiến tới mục tiêu là ổn định và phát triển lâu dài nền kinh tế. Hướng đi mà được nhiều nước lựa chọn là "công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu".

  doc11p kutin1206 04-12-2013 70 11   Download

 • Dưới đây là bài giảng chính sách phát triển bài 14: Chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam trình bày về Việt Nam có có nên đi theo hướng của những con Hổ, Việt Nam làm ăn thế nào với EOI, tại sao EOI không có kết quả tốt tương tự ở Việt Nam, Việt Nam ở đâu ngày nay. Tham khảo tài liệu này nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

  pdf13p phuongpham357 26-07-2014 23 5   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 9: Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển trình bày về thương mại và tăng trưởng/phát triển, lý thuyết tăng trưởng và vai trò của thương mại, tăng trưởng chậm đi và bẫy thu nhập trung bình, bi quan xuất khẩu, luồng tư duy dòng chính về thương mại và chiến lược công nghiệp hóa.

  pdf10p tranvantan78 28-07-2014 32 5   Download

 • Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống...

  pdf15p truongan 19-11-2009 308 183   Download

Đồng bộ tài khoản