intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược toàn cầu về môi trường

Xem 1-20 trên 193 kết quả Chiến lược toàn cầu về môi trường
 • Phần 1 của tài liệu Chính sách và các chiến lược về môi trường (In lần thứ II) cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf147p thuongdanguyetan07 04-05-2019 15 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu Chính sách và các chiến lược về môi trường (In lần thứ III) trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 3 bao gồm: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf147p thuongdanguyetan07 04-05-2019 22 0   Download

 • Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Chiến lược và chính sách môi trường. Học phần này trang bị những kiến thức về chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, các hoạt động để hình thành chiến lược môi trường, các chính sách về môi trường trên thế giới. Đồng thời học viên sẽ nắm được quá trình xây dựng chiến lược quốc gia về môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam; mục tiêu và nội dung của các chính sách về môi trường của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf5p koxih_kothogmih8 01-10-2020 3 0   Download

 • Phần 1 Tài liệu gồm nội dung các chương: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.

  pdf147p uocvong11 02-11-2015 105 27   Download

 • Bài Tập Nhóm: Nestlé - Chiến lược toàn cầu nhằm trình bày về chiến lược tăng trưởng cho thế kỷ 21 của Nestlé, chiến lược của công ty là thâm nhập những thị trường mới nổi từ những ngày đầu trước những đối thủ cạnh tranh, và xây dựng một vị trí vững chắc bằng việc bán những thực phẩm cơ bản nhằm thu hút số đông dân chúng địa phương.

  pdf18p yellow_12 02-06-2014 270 72   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 được trình bày như sau Tổng quan về môi trường kinh doanh toàn cầu, đánh giá tính hấp dẫn của thị trường một quốc gia, các yếu tố thúc đẩy DN toàn cầu hóa, các yếu tố cản trở DN toàn cầu hóa,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p cobematxanh 05-12-2017 197 14   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về hóa học môi trường, chiến lược toàn cầu về bảo vệ môi trường, hiểu được một số khái niệm cơ bản về môi trường, hiểu được những cơ sở của khoa học môi trường,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt46p hpnguyen10 14-05-2018 51 4   Download

 • Chương 2 trình bày về chiến lược vận hành trong môi trường toàn cầu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Boeing, phát triển các sứ mệnh và chiến lược, đạt được lợi thế cạnh tranh nhờ vận hành, mười quyết định chiến lược về OM, những vấn đề trong chiến lược vận hành, phát triển và thực hiện chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt90p tangtuy18 12-07-2016 98 14   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đã có những bước phát triển đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 7%, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chúng ta cũng đã thu được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực sức khoẻ, giáo dục, văn hoá và tinh thần của toàn xã hội và đã thực hiện tương đối thành công chiến lược Bảo vệ môi trường 1991 -......

  pdf76p minhanh 14-03-2009 1477 650   Download

 • Trường hợp 1: Công ty sản xuất máy bay Boeing. Trường hợp 2: Công ty nước giải khát Coca-cola. 1. Giới thiệu: - Các nhân tố môi trường làm tăng nhanh mức độ toàn cầu hóa. - Thu hẹp sự khác biệt về nhu cầu khách hàng thông qua các thị trường. - Tăng chi phí cho hoạt động R&D. - Thước đo tăng trưởng kinh tế và sức ép về giá. - Vai trò của chính sách nhà nước. - Sự khác nhau về nhân tố Giá cả trên thế giới. - Sự gia tăng của các kênh phân phối....

  doc26p a17196 26-04-2013 566 83   Download

 • Phần 2 Tài liệu gồm nội dung các chương: Chính Tài liệu môi trường trên thế giới, định hướng chiến lược BVMT và phát triển bền vững ở Việt Nam; luật môi trường trên thế giới; luật pháp và chính Tài liệu bảo vệ môi trường; tổ chức, hoạt động và ban hành các văn bản dưới luật.

  pdf150p uocvong11 02-11-2015 121 34   Download

 • Bài giảng Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Hoàng Minh Đạo biên soạn giúp các bạn nắm được: Nguyên tắc phát triển bền vững, tổng quan môi trường toàn cầu, tổng quan về hiện trạng môi trường nước ta, thách thức của sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển đất nước, luật và nghị quyết về môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, định hướng phát triển bền vững Việt Nam.

  ppt60p namthangtinhlang_00 28-10-2015 146 29   Download

 • Phát triển bền vững là một xu thế tất yếu trong chiến lược toàn cầu nhằm giải quyết những xung đột nghiêm trọng trong phát triển kinh tế (tăng trưởng kinh tế), ổn định xã hội (tiến bộ, bình đẳng xã hội, giảm nghèo và việc làm) và bảo vệ môi trường (xử lý ô nhiễm, quản lý sử dụng hợp lý tự nhiên nguồn lực và quản lý rủi ro thiên tai).

  pdf11p vitheseus2711 24-10-2019 29 1   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

  doc18p dinhthannong 09-05-2010 5668 1387   Download

 • Trong thời đại ngày nay, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống là những vấn đề quan trọng nằm trong chiến lược phát triển bền vững của toàn nhân loại, cũng như của tất cả các quốc gia, dân tộc. Vấn đề này trở nên cấp thiết khi mà các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên toàn thế giới đang dần bị cạn kiệt, còn môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề. Nhiều nơi trên thế giới đã và đang xảy ra các cuộc khủng hoảng sinh thái...

  doc29p nhaquantritaiba 15-06-2011 231 72   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Khoa học môi trường cung cấp cho các bạn những kiến thức về ô nhiễm môi trường, vấn đề lương thực và nạn đói trên thế giới, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, những thay đổi khí hậu toàn cầu và các chiến lược bảo vệ môi trường, quản lý môi trường. Với các bạn chuyên ngành Môi trường thì đây là Tài liệu hữu ích.

  pdf191p thuytrang_1 12-01-2015 139 67   Download

 • Báo cáo tổng quan những Nghiên cứu về Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam là một báo cáo tổng quan (literature review) về những nghiên cứu trong thời gian qua liên quan đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam, ở mức tổng thể, nhóm tác giả khảo sát những báo cáo hoặc nghiên cứu xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

  pdf38p slow_12 27-06-2014 129 18   Download

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Phân tích cạnh tranh & chiến lược quốc tế của công ty. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân tích ngành kinh doanh: các nhân tố tác động tới cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh & chiến lược cạnh tranh trong môi trường quốc tế, cạnh tranh toàn cầu & lợi thế cạnh tranh quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf28p tradaviahe17 17-03-2021 0 0   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày: Giới thiệu về Techcombank, khái niệm về Ebanking tiêu chuẩn, đánh giá chung về môi trường kênh phân phối điện tử, EBanking toàn cầu, EBanking tại Việt nam, các vấn đề cần quan tâm khi xây dựng chiến lược EBanking, Techcombank với Chiến lược, sản phẩm EBanking.

  ppt17p dienbinh 08-03-2010 823 424   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong đề tài "Ô nhiễm môi trường là vấn đề toàn cầu" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về môi trường, thực trạng môi trường hiện nay, chiến lược về bảo vệ môi trường.

  ppt35p lychop 10-09-2014 630 130   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược toàn cầu về môi trường
p_strCode=chienluoctoancauvemoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2