Chính sách quản lý thuế nhà đất

Xem 1-20 trên 133 kết quả Chính sách quản lý thuế nhà đất
 • Công văn 1657/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm thuế nhà đất

  doc1p thuylam 16-08-2009 66 1   Download

 • huế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. Quản lý thuế là một trong những hoạt động quản lý hành chính nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra cho thuế trên cơ sở tổ chức bộ máy quản lý thuế theo mô hình quản lý phù hợp từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội.

  doc6p fearkt 05-07-2013 97 28   Download

 • Trường hợp người nộp thuế được miễn hoặc giảm thuế nhà, đất thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế nhà, đất cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. ...

  doc3p kieuoanh 10-09-2009 123 49   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu khi hồ sơ đầy...

  pdf3p suunyy 23-11-2010 121 29   Download

 • Như chúng ta đã biết, thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Thuế có sự điều tiết, chia sẻ và công bằng giữa người có thu nhập cao và người có thu nhập thấp, đồng thời nói lên sức mạnh tự chủ về tài chính của một quốc gia.

  doc17p ngocanhtienduc 30-04-2013 86 25   Download

 • Thông tư 41/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

  doc31p phamvu 14-08-2009 147 11   Download

 • Đề tài "Nâng cao hiệu quả quản lý thuế để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên - Huế" được thực hiện nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp để thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 40 tỷ đồng vào năm 2010. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc132p pnq9292 15-03-2017 21 10   Download

 • Công văn 3120/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà, đất

  pdf2p tonynguyen 14-08-2009 66 9   Download

 • Quyết định 161/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước, thuế tài nguyên, thuế nhà, đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

  doc2p dembuonngu 16-08-2009 59 6   Download

 • Công văn 2134/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 39 3   Download

 • Công văn 2427/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá đất thu tiền sử dụng đất

  pdf2p quangminh 14-08-2009 48 2   Download

 • Công văn 2189/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc truy thu thuế nhà, đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 39 2   Download

 • Công văn 1717/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 21 2   Download

 • Công văn 1625/TCT-TS của Tổng cục Thuế về chính sách thu thuế nhà đất

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 25 2   Download

 • Công văn 1185/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất nông nghiệp

  pdf1p thachthao 14-08-2009 43 2   Download

 • Công văn 529/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

  pdf1p thachthao 14-08-2009 69 2   Download

 • Công văn 1213/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng giá thóc khi quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2001

  doc1p hoangyen 17-08-2009 27 2   Download

 • Công văn 1716/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế nhà đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 29 1   Download

 • Công văn 1718/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 37 1   Download

 • Công văn 317/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà, đất

  pdf1p dohuong 14-08-2009 19 1   Download

Đồng bộ tài khoản