intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách ưu đãi của nhà nước

Xem 1-20 trên 139 kết quả Chính sách ưu đãi của nhà nước
 • Để giúp nhà quản lý doanh nghiệp kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về điều hành, quản lý phát triển doanh nghiệp, hoạt động thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển kỹ thuật, chính tài liệu ưu đãi của nhà nước... Nhóm tác giả biên soạn tài liệu Những quy định pháp luật Giám đốc cần biết. Phần 1 của tài liệu sẽ mang đến những nội dung về tìm hiểu về chính tài liệu tín dụng và nguồn vay vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khung pháp lý quan trọng áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf273p violympus 12-03-2019 47 8   Download

 • Công văn 7338/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xử lý số dư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2008

  pdf2p lythong 18-08-2009 117 5   Download

 • Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ và hình thức tránh thuế dưới hình thức chuyển giá tại Việt Nam của những nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế và hạn chế hành vi tránh thuế dưới hình thức chuyển giá của các nhà đầu tư nước ngoài.

  pdf10p viino2711 08-05-2020 65 7   Download

 • Bài viết Thực hiện chính sách tài chính, tín dụng đầu tư nhà nước phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn tập trung làm rõ chính sách tài chính - tín dụng ưu đãi của nhà nước; chính sách thuế và một số chính sách khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 31 1   Download

 • Theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp sau cổ phần hóa được hưởng các chính sách ưu đãi sau: Nghị định số 109/2007/NÐ-CP ngày 26-6-2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó quy định chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa như sau:

  pdf1p ntgioi1204 12-10-2009 266 95   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

  pdf26p ocxaodua999 13-04-2021 6 1   Download

 • Mondulkiri là một tỉnh nghèo thuộc vùng núi xa xôi của Campuchia. Nơi đây công tác quản lý đất đai còn rất hạn chế, chưa phát triển theo quy hoạch và thiếu chính sách đất đai phù hợp. Theo quá trình đổi mới về đất đai, Mondulkiri đã được Nhà nước ưu đãi lựa chọn để lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã dưới sự viện trợ của Danida. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Nghiên cứu...

  pdf10p leon_1 05-08-2013 136 14   Download

 • Công văn 2934/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 58 4   Download

 • Công văn 1205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế

  pdf1p myngoc 13-08-2009 53 4   Download

 • Mục tiêu lâu dài của xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là tạo ra sự phát triển đột phá trong phát triển kinh tế và tạo ra mô hình mẫu cho phát triển, do đó ngay từ đầu không thể đặt ra mục đích tạo nguồn thu cho Nhà nước mà cần từng bước hướng các chủ thể kinh doanh tận dụng lợi thế của địa bàn phát triển kinh doanh, tạo ra thu nhập bền vững trên cơ sở đó củng cố vững chắc quyền tạo lập nguồn thu của Nhà nước.

  pdf7p vidoha2711 09-09-2020 20 1   Download

 • Xã hội hóa việc thực hiện chính sách ưu tiên đối với cựu chiến binh có công góp phần quan trọng trong việc huy động sự tham gia của cả cộng đồng chung tay cùng Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những cựu chiến binh này. Thực trạng xã hội hóa chính sách ưu tiên đối với cựu chiến binh trên địa bàn huyện Đông Anh được khảo sát trên các chương trình cụ thể: Xây nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm; phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng; cất công xây dựng đài tưởng niệm.

  pdf5p cothumenhmong10 18-03-2021 16 0   Download

 • Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, qua bao thăng trầm và biến đổi, đường lối đổi mới của Việt Nam đã thực sự đi vào thực thi. Có thể nói, chính sách đổi mới về kinh tế đã thành công trong việc giúp nền kinh tế nước ta vượt qua thời kỳ lạm phát không kiềm chế được và khôi phục cân bằng kinh tế vĩ mô. Kể từ đó, Chính phủ đã chuyển dịch những ưu tiên hàng đầu của mình vào điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế. ...

  doc26p quynhdiep9x 13-04-2011 644 280   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận, khảo sát phân tích thực trạng, đóng góp những luận cứ khoa học, đề xuất một số quan điểm, giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở tập trung nghiên cứu thực trạng và đánh giá năng lực triển khai sử dụng và quản lý vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện các dự án theo chỉ đạo chiến lược của Nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo.

  pdf118p luuduong1905 19-05-2017 86 24   Download

 • Tài liệu Chính Tài liệu của Nhà nước hỗ trợ người nghèo có các nội dung như: chính Tài liệu hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính Tài liệu tín dụng ưu đãi cho người nghèo, Chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo, ... Phần 2 là các văn bản liên quan, các nghị định của nhà nước quy định các chính Tài liệu hôc trợ người nghèo. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf76p kiemtienthatkho 06-03-2015 91 18   Download

 • Nội dung chương 2 Chính sách của nhà nước về đầu tư nhằm tìm hiểu những chính sách ưu đãi, hổ trợ và hạn chế của nhà nước nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước mạnh dạn đầu tư tại Việt Nam. Nguyên tắc chung vê đảo đảm đầu tư...

  pdf51p top_12 21-04-2014 84 15   Download

 • Đề tài tập trung vào các mục tiêu nghiên cứu như sau: Xác định các yếu tố tác động đến ý định chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố, xác định yếu tố ảnh hưởng mạnh đến việc chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra một số kiến nghị nhằm thu hút sự lựa chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên.

  pdf130p sensacoolfree 23-05-2019 40 11   Download

 • Do vậy, Nhà nước nên tạo cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ một hành lang pháp lý, đặc biệt là cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty. Qua đó vẫn đảm bảo cho Bảo VIệt là công ty đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đồng thời hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong cơ chế thị trường. Bảo hiểm nhân thọ hiện nay được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước về thuế, đó là thuế doanh thu (1998), thuế giá trị gia tăng (1999). Chính vì vậy...

  pdf10p ttcao1 01-08-2011 40 3   Download

 • Công văn 4468/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc chính sách ưu đãi đầu tư

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 104 3   Download

 • Pháp lệnh số 38/KH-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

  pdf9p tuyetroimuahe123 13-03-2014 44 1   Download

 • “Việt Nam có thể loại bỏ các ưu đãi thuế mà không làm tổn hại đến tăng trưởng hoặc khả năng cạnh tranh của quốc gia”. Đó là khuyến nghị của các chuyên gia Oxfam tại Diễn đàn Chính sách tài khóa và phát triển Việt Nam 2019 hướng tới một hệ thống thuế công bằng do Liên minh Công bằng thuế tổ chức tại Hà Nội cuối năm 2019. Thông qua 2 báo cáo: “Chi tiêu thuế ở Việt Nam - Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp” và “Chi tiêu qua thuế - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”, các chuyên gia của Oxfam nhận định, thu ngân sách từ thuế của Việt Nam giảm là một xu hướng đáng lo ngại.

  pdf3p nguyenminhlong19 04-05-2020 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1189 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách ưu đãi của nhà nước
p_strCode=chinhsachuudaicuanhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2