intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác quản lý thu thuế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Công tác quản lý thu thuế
 • Bài viết Một số giải pháp phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nam Định đánh giá về công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại sẽ góp phần đưa ra các giải pháp tăng cường công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nam Định.

  pdf12p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội" nhằm đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiệt quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế quận Nam Từ Liêm, kiến nghị đối với cơ quan chức năng để tăng tính khả thi trong triển khai các giải pháp về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.

  pdf120p dongcoxanh25 27-06-2022 23 3   Download

 • Bài giảng Tài chính công nâng cao (Advanced Public Finance) có nội dung gồm 4 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: tài chính công trong thực hiện các chức năng của Nhà nước; quản lý và Đánh giá chi tiêu công; tác động của thuế đến phân phối thu nhập và hiệu quả kinh tế; bội chi Ngân sách Nhà nước và Quản lý nợ công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Can lộc tỉnh Hà Tĩnh" là đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf109p dongcoxanh25 22-06-2022 10 3   Download

 • Công tác giao đất, cấp đất, thu hồi, cho thuê đất của các tổ chức (sau đây gọi chung là cấp đất) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện từ khi có Luật đất đai năm 1993 ra đời, cùng với sự ra đời của ngành Quản lý đất đai (nay là ngành Tài nguyên và Môi trường). Bài viết trình bày ứng dụng của GIS trong quản lý đất đai; Ứng dụng ArcGIS trong công tác quản lý Nhà nước về cấp đất tổ chức tại Gia Lai; Phương hướng phát triển ứng dụng.

  pdf5p visherylsandberg 18-05-2022 16 1   Download

 • Một trong những nội dung chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai là quản lý tài chính vì nó liên quan trực tiếp đến việc thu ngân sách của đất nước, là yếu tố quan trọng điều tiết các nguồn lợi từ đất đai nhằm đóng góp vào nguồn thu ngân sách, phục vụ cho các hoạt động của Nhà nước và lợi ích của toàn xã hội. Bài viết đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về tiền thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất hiện nay và đưa ra các khuyến nghị liên quan.

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 24 4   Download

 • Việc sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quốc gia, với phạm vi tác động rộng lớn và được sử dụng chủ yếu cho các nhu cầu có tính chất toàn xã hội. Nghiên cứu này phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động thu ngân sách nhà nước, những hạn chế của pháp luật về thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, qua đó đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thu ngân sách một cách hiệu quả, đảm bảo tăng nguồn thu và giúp tăng cường công tác quản lý thuế dễ dàng, thuận lợi hơn.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 16 1   Download

 • Chi phí tuân thủ thuế là chi phí phải trả nhằm thực hiện các nghĩa vụ thuế. Chi phí này về mặt tự nhiên luôn có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết đưa ra các khái niệm cũng như cơ sở phát sinh của chi phí tuân thủ thuế và giải pháp để giảm bớt chi phí này tại Việt Nam.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 7 1   Download

 • Mục đích đề tài là làm rõ một số vấn đề về nguyên tắc xác định trị giá tính thuế theo Hiệp định thực hiện điều VII Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại 1994 của WTO. Nghiên cứu pháp luật và thực tiễn áp dụng của Trung Quốc để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, góp phần hoàn thiện những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động XNK, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

  pdf151p badbuddy08 16-03-2022 23 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nhằm nắm bắt được quản lý việc thu thuế và tình hình thu thuế đối với các doanh nghiệp khai thác đá; đưa ra các giải pháp và các kiến nghị mang tính khoa học để góp phần khắc phục những hạn chế của việc quản lý tài nguyên đá và công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động này.

  pdf127p badbuddy05 16-02-2022 12 1   Download

 • Tình hình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng – Tân Hưng cũng nằm trong thực trạng chung. Qua việc giám sát thực hiện của Cục thuế tỉnh Long An cũng như các cuộc kiểm tra nội bộ của Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng – Tân Hưng, cho thấy công tác quản lý và khai thác nguồn thu hộ kinh doanh cá thể còn một số bất cập trong đó nổi cộm là tình trạng quản lý và lập sổ bộ các hộ kinh doanh cá thể còn bỏ sót một lượng lớn hộ trong nguồn thu.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 19 3   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này xác định, đo lường được mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế nhập khẩu. Xem xét sự khác biệt giữa các hành vi gian lận đối với các biến về quy mô doanh nghiệp và loại hình hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 13 1   Download

 • Thuế giá trị gia tăng là công cụ rất quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế, tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định cho ngân sách Nhà nước. Chính vì thế, quản lý thuế giá trị gia tăng là việc đề ra các biện pháp để quản lý đối tượng nộp thuế và đối tượng tính thuế nhằm hạn chế được ở mức thấp nhất số tiền thuế không thu được vào ngân sách Nhà nước.

  pdf4p vialexanderfleming 09-02-2022 15 1   Download

 • Chi cục thuế huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là một cơ quan chuyên môn nằm trong hệ thống thu thuế Nhà nước, được giao nhiệm vụ quản lý thuế, trong đó có quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

  pdf11p vialexanderfleming 09-02-2022 14 1   Download

 • Luận văn hướng tới các mục tiêu: Phân tích những quy định pháp luật, từ đó nhận xét và đánh giá việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn, những mặt đã đạt được và những mặt hạn chế của các quy định pháp luật trong công tác quản lý thuế TNCN; nghiên cứu những quy định pháp luật về quản lý thuế TNCN của Việt Nam so với một số quốc gia khác trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p badbuddy04 11-02-2022 30 12   Download

 • Nghiên cứu này chỉ ra thực trạng công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An giai đoạn 2014-2016 bằng phương pháp phân tích, so sánh…. Đồng thời đưa ra những nhận định về các mặt hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An trong thời gian tới.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 310 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tổng kết được hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động thương mại biên giới Việt –Trung, từ đó đánh giá được thực trạng công tác quản lý hàng hóa nhập khẩu qua biên giới và đưa ra được hệ thống giải pháp quản lý có hiệu quả hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Tránh thất thoát nguồn thu từ thuế cho nhà nước cũng như chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu giữa 2 nước.

  pdf84p badbuddy02 24-01-2022 11 1   Download

 • Cải cách thủ tục hành chính Thuế, Hải quan tạo thuận lợi thêm cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả hiệu lực của công tác quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập. Thời gian qua, mặc dù Việt Nam đã triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan như ban hành và sửa đổi các văn bản pháp quy về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế, hải quan gắn với cải cách hành chính thuế nói chung nhưng kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế.

  pdf9p vihassoplattner 07-01-2022 11 0   Download

 • Bài viết cho thấy: Thuế là một bộ phận quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu của ngân sách nhà nước. Không chỉ cung cấp tiền tệ cho ngân sách nhà nước, thuế còn là một công cụ điều chỉnh các mục đích kinh tế vĩ mô của nhà nước. Công tác quản lý thuế hiện nay đang được nhà nước đặc biệt quan tâm và phát triển.

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 15 1   Download

 • Bài giảng nghiệp vụ thuế được biên soạn nhằm giúp cho các bạn sinh viên cũng như đội ngũ kế toán đã hành nghề có được toàn bộ các nội dung cơ bản quan trọng của chính sách Thuế hiện hành từ lý luận đến thực tiễn. Từ đó có thể đối chiếu, vận dụng và xử lý được các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh tại cơ quan, đơn vị mình đang công tác một cách dễ dàng, thuận tiện và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuối sách.

  pdf50p tomjerry009 11-12-2021 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác quản lý thu thuế
p_strCode=congtacquanlythuthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2