Công tác thanh niên

Xem 1-20 trên 338 kết quả Công tác thanh niên
 • Công tác thanh niên là công tác tổ chức đoàn, của đảng của hội nhưng cũng là của toàn xã hội, hợp tác, mở cửa và hội nhập đòi hỏi cấp thiết phải đổi mới nâng cao chất lượng thanh niên cũng như hoạt động của tổ chức đoàn và tổ chức hội. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo "Công tác thanh niên trong tiến trình hội nhập" dưới đây.

  pdf3p anh0510 22-02-2016 68 14   Download

 • Cuốn sách "Các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về công tác thanh niên, những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf66p change16 29-07-2016 20 3   Download

 • Cuốn sách "Các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về công tác thanh niên, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf70p change16 29-07-2016 13 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, đánh giá đúng thực trạng, luận án đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các tỉnh ủy vùng Bắc Trung Bộ đối với công tác thanh niên.

  pdf205p truongtien_10 17-01-2018 2 1   Download

 • Thời kỳ nào cũng vậy, thanh niên luôn được xem là rường cột và tương lai của đất nước. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các cuộc đấu tranh sinh tồn, cũng như trong các cuộc đấu tranh cách mạng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Họ là nhóm nhân khẩu xã hội đặc thù tuổi từ 15 đến 35 (đối với Việt Nam), có trong mọi giai cấp, mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội....

  pdf101p vascaravietnam 15-08-2012 317 158   Download

 • Thời kỳ nào cũng vậy, thanh niên luôn được xem là rường cột và tương lai của đất nước. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các cuộc đấu tranh sinh tồn, cũng như trong các cuộc đấu tranh cách mạng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Họ là nhóm nhân khẩu xã hội đặc thù tuổi từ 15 đến 35 (đối với Việt Nam), có trong mọi giai cấp, mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội....

  pdf96p dellvietnam 23-08-2012 97 47   Download

 • Đối với mọi quốc gia dân tộc và mọi thời đại, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, trực tiếp kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh để thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển. Việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên luôn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng con người, không chỉ là vấn đề xã hội của riêng quốc gia nào mà còn là vấn đề của thời đại và toàn nhân loại....

  pdf113p buiduong_1 11-12-2012 106 39   Download

 • Đối với mọi quốc gia dân tộc và mọi thời đại, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, trực tiếp kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh để thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển. Việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên luôn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng con người, không chỉ là vấn đề xã hội của riêng quốc gia nào mà còn là vấn đề của thời đại và toàn nhân loại. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt...

  pdf97p intel1212 04-12-2012 82 24   Download

 • Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, 11 tiết, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập ở các trường chính trị tỉnh, thành phố và ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  pdf27p truongtien_10 17-01-2018 2 1   Download

 • Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo.

  doc16p vanthinhvhla 19-04-2011 1095 440   Download

 • Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc quan trọng của đất nước.

  pdf54p dongxi17 17-03-2013 441 132   Download

 • Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3 tại hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 2, trung ương đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt

  doc3p thanhdong000 04-10-2009 472 105   Download

 • Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Đức Việt, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thanh niên và công tác thanh niên. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  pdf8p abcdef_37 11-10-2011 185 103   Download

 • Trong lịch sử phát triển của nhân loại, tầng lớp thanh niên có vai trò vô cùng to lớn đối vớitiến trình phát triểncủaxã hội. Thanh niên là một lực lượng to lớn, chiếm tỷ lệ đông đảo trong dân cư, là chủ thể lịch sử phát triển, lớp người sáng tạo ra tương lai, lực lượng có vai trò quan trọng thúcđẩy lịch sử phát triển. V.

  pdf98p buiduong_1 10-12-2012 80 32   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BỔ SUNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ NỘI VỤ, PHÒNG NỘI VỤ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 81 11   Download

 • Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra quốc gia trong những năm gần đây để đưa ra các chỉ số định lượng, và phân tích định tính về thực trạng giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này. Đồng thời báo cáo đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật để phát triển toàn diện thanh niên trong thời gian tới.

  pdf88p nganga_07 13-10-2015 44 9   Download

 • Với mục đích phổ biến rộng rãi Luật thanh niên và chính sách pháp luật về thanh niên vào cuộc sống, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã biên soạn và phát hành cuốn tài liệu giới thiệu về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thêm chi tiết.

  pdf28p nganga_07 13-10-2015 24 8   Download

 • Cũng như các nước xã hội chủ nghĩa anh em, ở Cộng hòa Dân chủ Đức, vấn đề thanh niên là một đối tượng nghiên cứu mới mẻ. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Thanh niên và lối sống trong xã hội học ở Cộng hòa Dân chủ Đức" đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 17 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đối với việc phát huy vai trò của Thanh niên từ năm 2005 đến năm 2014, từ đó bước đầu rút ra một số bài học kinh nghiệm.

  pdf22p truongtien_05 28-03-2018 1 0   Download

 • Trong cuộc sống, có nhiều người gây được thiện cảm với người xung quanh mà không hề đóng kịch, che đậy sự cảm tình hoặc những ý kiến khác biệt. Do có thiện cảm mà trong công việc của họ luôn thuận lợi, trôi chảy. Vì được tin yêu và mến phục mà được nghe nhiều điều tâm tình, khi nhắc nhủ bạn được bạn để tâm, khi tổ chức và vận động cho các hoạt động tập thể dễ được hưởng ứng...

  doc3p bdbp-dna 08-03-2011 133 64   Download

Đồng bộ tài khoản