intTypePromotion=1
ADSENSE

Công thức xác suất nhị thức

Xem 1-20 trên 20 kết quả Công thức xác suất nhị thức
 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Dãy phép thử Bernoulli của giảng viên Nguyễn Thị Hồng Nhung trình bày những nội dung cơ bản về dãy phép thử Bernoulli như định nghĩa dãy phép thử Bernoulli, công thức xác suất nhị thức, giá trị max của xác suất nhị thức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài giảng.

   

  pdf16p cobetocxul10 05-06-2015 270 42   Download

 • xác suất một khách hàng đồng ý mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm a khi được nhân viên bảo hiểm chào mời là 20%.a) tính xác suất trong 15 người được chào mời có ít nhất 4 người mua.b) a/c tin chắc nhất bao nhiêu người mua trong 15 người được chào mời.Từ xác suất (probability) bắt nguồn từ chữ probare trong tiếng Latin và có nghĩa là "để chứng minh, để kiểm chứng". Nói một cách đơn giản, probable là một trong nhiều từ dùng để chỉ những sự kiện hoặc kiến thức chưa chắc chắn, và...

  pdf33p hoanglam666 30-04-2011 334 105   Download

 • Câu 1: a) Khi nào có thể tính xấp xỉ phân phối chuẩn bởi phân phối nhị thức. Trình bày công thức tính gần đúng. b) Cho X, Y, Z là ba đại lượng ngẫu nhiên độc lập: X~B( 20; 0,4) Y~H( 30; 20; 10) Z~N(2;9) S=3X-4Y-5Z+25 Tính E(S) và Var(X) Câu 2: X(mm) là độ dài của một trục xe đạp có phân phối chuẩn, với độ lệch chuẩn là 0,2mm. Sản phẩm được xem là đạt tiêu chuẩn: nếu độ dài sản phẩm sai lệch so với độ dài trung bình không quá 0,3mm. a) Tính xác suất...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 99 5   Download

 • Bài giảng Các phương pháp phân tích định lượng: Phân phối xác suất rời rạc gồm có những nội dung chính sau: Các biến ngẫu nhiên, các phân phối xác suất rời rạc, giá trị kỳ vọng và phương sai của biến rời rạc, phân phối xác suất nhị thức, phân phối xác suất Poisson. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p estupendo2 10-08-2016 56 5   Download

 • Tài liệu tham khảo - Bài tập xác suất thống kê ,có rất nhiều các dạng bài tập giúp các bạn tích lũy nhiều kiến thức trong quá trình giải bài tập,chúc các bạn thành công trong học tập.

  xls8p tudu929 05-09-2011 2145 494   Download

 • Yêu cầu ôn tập: Phải nắm vững và vận dụng các khái niệm cơ bản và các công thức sau để làm 3 bài tập trong 90 phút: Sự kiện ngẫu nhiên, mối quan hệ giữa các sự kiện ngẫu nhiên, không gian mẫu, định nghĩa xác suất theo tiên đề, công thức cộng (và nhân) xác suất, xác suất có điều kiện, công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes. Tính độc lập của 2 sự kiện. Thí nghiệm Béc nu li và xác suất nhị thức....

  doc13p ginnyweasley 13-05-2010 873 220   Download

 • Luật phân phối siêu bội Ví dụ 4.3. Một công ty có 40 kiện hàng trong đó có 8 kiện chất lượng không đạt tiêu chuẩn.Phân phối ngẫu nhiên 10 kiện hàng này cho một cửa hàng. Tính xác suất để cửa hàng đó nhận đúng 2 kiện hàng không đạt tiêu chuẩn.

  pdf15p yeuthuong 27-02-2011 566 112   Download

 • 1. Quy tắc nhân 2. Chỉnh hợp chập k 3. Hoán vị bậc n 4. Chỉnh hợp lặp chập 5. Tổ hợp chập k 6. Nhị thức newton Bài tập chương Công thức nhân Công việc A được chia thành k giai đoạn, giai đoạn thứ i có ni cách hoàn thành i=1..k. Vậy số cách để hoàn thành cả công việc A là:

  pdf68p coc_xanh 18-01-2013 164 31   Download

 • Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc có thể nhận 1 trong các giá trị 0, 1, 2,…,n với các xác suất tương ứng được tính theo công thức Bernoulli là: được gọi là có phân phối nhị thức với tham số n và p

  pdf10p kupload1 10-01-2011 116 26   Download

 • Giáo trình: Lý thuyết thông tin. H(X) = H(p1 , p 2 ,..., p M ) = −∑ pi log 2 ( pi ) i =1 M Qui ước trong cách viết: log(pi)= log2(pi) Ví dụ minh họa Nếu sự kiện A có xác suất xuất hiện là 1/2 thì h(A)=h(1/2)= -log(1/2) = 1 (bit) Xét BNN X có phân phối sau: X P x1 x2 1/2 1/4 x3 1/4 H(X) = H(1/2, 1/4, 1/4) = -(1/2log(1/2)+1/4log(1/4)+1/4log(1/4)) =3/2 (bit) Bài toán về cây tìm kiếm nhị phân-Đặt vấn đề Giả sử, tìm 1 trong 5 người có tên biết trước sẽ xuất hiện theo phân phối sau: X x1...

  pdf16p cnkbmt9 25-10-2011 107 13   Download

 • Chương này cung cấp những kiến thức về phân phối xác suất liên tục như: Phân phối xác suất đều, phân phối xác suất chuẩn, tính gần đúng phân phối chuẩn cho phân phối nhị thức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf20p estupendo2 10-08-2016 44 2   Download

 • Tài liệu Bài tập Đại số và Giải tích 11: Phần 1 do Vũ Tuấn chủ biên bao gồm ba chương đầu trình bày về hàm số lượng giác - phương trình lượng giác; tổ hợp - xác suất (quy tắc đếm, hoán vị - chỉnh vị - tổ hợp, nhị thức Niu-tơn, phép thử và biến cố, xác suất của biến cố); dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân (phương pháp quy nạp toán học, dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân).

  pdf141p thuytrang_4 19-04-2015 706 274   Download

 • Trong phần này có các dạng bài tập sau:  Dạng 1: biến đổi các biểu thức nhờ các công thức cơ bản để đơn giản biểu thức, giải phương trình, bất phương trình. Dạng 2: Các bài toán về quy tắc đếm Dạng 3: áp dụng công thức nhị thức Newton để chứng minh các đẳng thức

  pdf9p paradise10 29-12-2011 414 100   Download

 • Luật số lớn Bernoulli : Xét mô hình nhị thức với xác suất thành công p. Gọi Xi là số lần xuất hiện thành công trong phép thử thứ i. Khi đó X1 , X2 , … thỏa mãn luật số lớn (ε 0) : X1 + ... + X n Trong đó, fn = được gọi là tần suất n xuất hiện thành công trong n phép thử.

  pdf22p heocon_0490 05-12-2012 249 13   Download

 • Các thanh mỏng thành biên dạng đa liên có thể được tính như trường hợp biên dạng nhị liên đã xét ở trên. Dựa trên sự tương tự màng, chính xác đến hệ thức , hàm ứng suất U chỉ biến thiên theo độ dày h của biên dạng. Dùng điều khẳng định này, cũng như các điều kiện biên của U trên tất cả các chu tuyến giới hạn tiết diện đã cho, ta có thể nhận được các công thức tương tự như công thức (146). Tiết diện ta xét có bao nhiêu chu tuyến trong thì các bấy...

  pdf14p print_12 24-08-2013 38 5   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả khúc xạ ban đầu sau đặt kính nội nhãn nguyên phát ở trẻ em và độ chính xác của công thức tính công suất kính nội nhãn. Nghiên cứu thực hiện trên 52 mắt chọn từ các bệnh nhi đến khám tại bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh.

  pdf5p hanh_tv3 05-12-2018 15 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định tỉ lệ BTBS thai nhi ở trong cộng đồng dân thành phố Hồ Chí Minh, BTBS là dị tật hàng đầu gây tử vong sơ sinh, chưa có số liệu thống kê chính thức về BTBS tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.

  pdf9p hanh_tv11 15-01-2019 19 0   Download

 • Một số phân phối rời rạc quan trọng 1. Phân phối nhị thức. Định nghĩa 1.1. Xét dãy n phép thử Bernoulli với xác suất thành công trong mỗi phép thử là p. Ký hiệu X là số lần “thành công” xuất hiện trong dãy n phép thử. Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối nhị thức với tham số (n, p), ký hiệu B(n, p) với pX(k) = P(X = k) = ; k = 0, 1,..., n Ví dụ 1.2. Gieo liên tiếp ba lần đồng xu cân đối và đồng chất. Gọi X là số lần xuất hiện...

  pdf5p cnkbmt1 14-10-2011 67 9   Download

 • N (value) : Chuyển đổi một giá trị thành một số NA (value) : Dùng để tạo lỗi #N/A! để đánh dấu các ô rỗng nhằm tránh những vấn đề không định trước khi dùng một số hàm của Excel. Khi hàm tham chiếu tới các ô được đánh dấu, sẽ trả về lỗi #N/A! NEGBINOMDIST (number_f, number_s, probability_s) : Trả về phân phối nhị thức âm (trả về xác suất mà sẽ có number_f lần thất bại trước khi có number_s lần thành công, khi xác suất không đổi của một lần thành công là probability_s) ...

  pdf3p yesno123 16-09-2011 40 5   Download

 • Vă n. bản:..Tức nước vỡ bờ. (Trích tiểu thuyết “Tắt đèn”- Ngô Tất. Tố).. KIỂM TRA BÀI CŨ..1. Trong văn bản “Trong lòng mẹ”,. tình yêu thương mẹ của chú bé. Hồng đã được thể hiện như tế. nào?..2. Hãy chọn và phân tích một hình. ảnh mà em cho là đặc sắc nhất. trong văn bản “ Trong lòng mẹ”..NGÔ TẤT TỐ..Lưu ý.. Khi gặp biểu tượng. này các em ghi bài. .. Bài 3 – Tiết 9. Văn bản Tức nước vỡ bờ. (Trích tiểu thuyết “Tắt đèn”- Ngô Tất Tố)...I. Giới thiệu tác giả - Tác phẩm. 1.Tác giả..

  ppt29p anhtrang_99 07-08-2014 665 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công thức xác suất nhị thức
p_strCode=congthucxacsuatnhithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2