intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh mục vốn pháp định

Xem 1-20 trên 154 kết quả Danh mục vốn pháp định
 • Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

  doc3p trongthuy 18-08-2009 965 114   Download

 • Tài liệu tham khảo danh mục các ngành nghề có điều kiện khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh

  doc2p aoxanhhstc 11-12-2010 215 30   Download

 • Tài liệu tham khảo về văn bản luật 2011 - Nghị định về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP.

  pdf3p hkquoc 29-01-2011 193 28   Download

 • Nghị định 82/1998/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

  doc4p vantien 19-08-2009 110 3   Download

 • Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg được ban hành căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;... Quyết định này quy định về Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

  doc7p kexauxi9 03-12-2019 18 0   Download

 • Quyết định 431/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế Phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010...

  pdf6p lythong 18-08-2009 500 99   Download

 • Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn giới thiệu tới các bạn về các nội dung được bổ sung trong Luật Đầu tư như bổ sung danh mục đầu tư, quy định áp dụng pháp luật đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư, quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, quy định về ưu đãi đầu tư, quy định về đầu tư ra nước ngoài.

  ppt64p thuytrang_8 21-09-2015 164 71   Download

 • Giới thiệu về định mức tín nhiệm doanh nghiệp Một vài câu hỏi cơ bản Mục đích của các tổ chức định mức tín nhiệm? Định mức tín nhiệm đánh giá cái gì? Tại sao hệ số tín nhiệm quốc gia lại quan trọng? Phương pháp định mức tín nhiệm doanh nghiệp của Moody? 2 Vai trò của công ty định mức tín nhiệm trên các thị trường tài chính 3 Ngân hàng với vai trò trung gian Ngân hàng Nhà đầu tư Bên đi vay 4 Thị trường vốn + Chi phí trung gian thấp hơn Chuyển rủi ro trực tiếp ...

  pdf13p 2332008 10-04-2011 182 47   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá khả năng các ngân hàng thương mại cổ phần đạt mục tiêu tăng vốn điều lệ theo nghị định 141/2006/NĐ-CP với mục đích đánh giá khả năng các NHTMCP hoàn thành mục tiêu của nghị định 141/2006/NĐ-CP vào cuối năm 2010 và đưa ra một số khuyến nghị chính sách nâng cao tính khả thi, hiệu quả của quá trình thực hiện Nghị định.

  pdf0p hera_02 09-04-2016 59 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 141/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2006 VỀ BAN HÀNH DANH MỤC MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  pdf3p tuoanh05 04-08-2011 73 1   Download

 • Bải tin với các nội dung bảo hiểm những điểm mới cơ bản trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; dự án đầu tư trong nước không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư; từ 07/2015 kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định 20 tỷ đồng; nhận định về chính sách và pháp luật; danh mục văn bản mới ban hành từ ngày 10/12/2014 đến ngày 16/12/2014.

  pdf7p cuongcuncon 29-08-2019 23 0   Download

 • Quản trị rủi ro hợp lý là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại của mỗi ngân hàng nói riêng và sự bền vững của hệ thống ngân hàng nói chung, và nó cho phép các ngân hàng phân bổ vốn một cách...

  pdf0p nhanqtkdtg 13-10-2012 305 70   Download

 • Quyết định 3333/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

  pdf7p uyenson 19-08-2009 421 60   Download

 • DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN TRONG NƯỚC DO BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐTM Công trình xây dựng có năng lực thiết kế lớn hơn mức sau: - Nhà máy thủy điện 5000 Kw - Mỏ than khai thác lộ thiên 100.000 tấn/năm - Nhà máy gạch 10 triệu viên/năm - Nhà máy đường 500 tấn/ngày - Nhà máy chè 13,5 tấn búp/ngày - Nhà máy xay xát 15 tấn/ca - Hệ thống truyền tải điện hạ thế trên 35 KV - Đường dây điện 1,10KV có chiều dài 25km...

  pdf14p thachthaoxanh 28-08-2011 174 58   Download

 • Đề tài được nghiên cứu hướng đến các mục đích chủ yếu sau đây: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long qua các năm gần đây, để từ đó cho thấy những mặt mà công ty đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó; đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty trong những năm tới.

  pdf68p luimotbuoc_3 03-11-2016 108 31   Download

 • Quyết định số 431/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 do Bộ Y tế ban hành...

  pdf6p lawttyt1 30-11-2009 142 23   Download

 • Thuyết trình: Rủi ro nhằm trình bày về định nghĩa rủi ro, các phương pháp đo lường rủi ro, cách tính rủi ro danh mục, phân tích chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục. Bài thuyết trình trình bày khá đầy đủ và chi tiết về rủi ro trong tài chính nghiệp, mời các bạn tham khảo.

  pdf19p big_12 06-06-2014 118 15   Download

 • Quyết định số 3333/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 do Bộ Y tế ban hành

  pdf2p lawttyt2 30-11-2009 177 12   Download

 • Mục tiêu trọng tâm của đề tài là đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHNo & PTNT chi nhánh Dung Quất- Quảng Ngãi. Trên cơ sở các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn, xác định những điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động huy động vốn cũng như của ngân hàng. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn.

  pdf94p thangnamvoiva29 02-11-2016 52 6   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá tình hình sử dụng vốn của công ty TNHH MTV Sơn Công, từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p bautroibinhyen1 02-11-2016 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Danh mục vốn pháp định
p_strCode=danhmucvonphapdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2