intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1167 kết quả Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp
 • Bài viết Thực trạng, vấn đề trong triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua tổng quan kết quả thực hiện đề án trong thời gian qua và nêu lên những vấn đề cùng định hướng nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu DNNN.

  pdf6p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 55 7   Download

 • Sau một năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần phát triển kinh tế chung của cả nước. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bàu viết Tái cơ cấu nông nghiệp - Những kết quả bước đầu.

  pdf2p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 42 9   Download

 • Tài liệu "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam" thảo luận về đề án tái cơ cấu thứ ba, nội dung tài liệu bắt đầu với việc đặt khu vực doanh nghiệp nhà nước trong tổng thể nền kinh tế Việt Nam, để từ đó đưa ra một bức tranh tổng quan về vai trò, tình hình sử dụng nguồn lực và đóng góp của doanh nghiệp nhà nước cho nền kinh tế trong mối quan hệ tương quan với hai khu vực kinh tế còn lại, bao gồm khu vực doanh nghiệp tư nhân và khu vực doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  pdf20p vtu123 18-03-2016 143 27   Download

 • Quyết định số 618/QĐ-BXD phê duyệt đề án tái cơ cấu tổng công ty xây dựng hà nội giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf13p huongruoutinhnong123 25-03-2014 35 2   Download

 • Bài viết gồm các phần chính: 1. Mục tiêu của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 2. Doanh nghiệp chế biến nông sản trong chuỗi giá trị nông sản; 3. Được những lợi ích kinh tế do đóng góp của họ đem lại một cách xứng đáng; 4. Định hướng phát triển doanh nghiệp chế biến nông sản; 5. Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp chế biến nông sản trong quá trình tái cơ cấu nhàng nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf27p hpnguyen2 05-03-2018 43 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p naubanh_chung 23-01-2013 38 3   Download

 • Quyết định số 1013/QĐ-TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu tổng công ty công nghiệp xi năng việt nam giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf13p huongruoutinhnong123 25-03-2014 46 1   Download

 • Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh điện biên đến năm 2020.

  pdf23p huongruoutinhnong123 25-03-2014 37 0   Download

 • Quyết định số 610/QĐ-BXD phê duyệt đề án tái cơ cấu tổng công ty xây dựng bạch đằng giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf12p huongruoutinhnong123 27-03-2014 27 0   Download

 • Quyết định số 852/QĐ-­TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf7p bachma45 02-11-2017 24 0   Download

 • Luận án hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tái cơ cấu nền kinh tế, thuế thu nhập doanh nghiệp; đánh giá thực trạng diễn biến của nền kinh tế, những thành công cũng như các hạn chế và làm rõ về sự cần thiết cũng như các mục tiêu của thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam; làm rõ vai trò và tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tới cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf199p boobu123 15-12-2016 115 26   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tài sản của doanh nghiệp theo vốn và các tài sản cố định trong công tác hạch tóan', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p ttcao8 27-08-2011 40 7   Download

 • BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

  pdf6p conchokon 26-09-2012 49 4   Download

 • Luận án với mục tiêu xem xét nhân tố tác động tới cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp và ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn, an toàn về tài chính trong hoạt động kinh doanh; xác định những căn cứ chủ yếu để tái cơ cấu nguồn vốn và tổ chức nguồn vốn doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện việc tái cơ cấu nguồn vốn và lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

  pdf23p hieuminhdo 03-09-2019 24 2   Download

 • Tài liệu ôn thi tài chính doanh nghiệp gồm các câu hỏi bám sát chương trình học môn tài chính về các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tai liệu được biên soạn nhằm giúp cho các học viên thi tốt trong các kì thi của môn tài chính....

  doc45p cackaka 02-11-2011 1017 414   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p tryforget 14-12-2011 578 160   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp theo hướng đổi mới "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p muathulamebay 13-08-2010 228 85   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " cơ cấu tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp ở việt nam theo hướng đổi mới "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p tengteng6 26-11-2011 199 58   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p zing1209 20-12-2010 89 7   Download

 • Luận án đánh giá thực trạng vai trò của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong hoạt động tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước trên góc độ vi mô và vĩ mô của doanh nghiệp. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong hoạt động tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.

  doc203p bibianh 19-09-2019 20 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp
p_strCode=deantaicocaudoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2