Để cương chính sách ngoại thương

Xem 1-20 trên 49 kết quả Để cương chính sách ngoại thương
 • Bài giảng Chính sách ngoại thương bài 13: Từ chính sách thương mại đến chính sách công nghiệp trình bày về các chính sách công nghiệp phổ biến trước đây, vấn đề bên trong của chính sách công nghiệp, chính sách công nghiệp Việt Nam, chuỗi giá trị dệt may toàn cầu. Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

  pdf24p tranvantan78 28-07-2014 38 6   Download

 • Chè là một trong những ngành quan trọng trong chiến lược phát triển xuất khẩu của Việt Nam, thúc đẩy cho nền kinh tế của nước ta trong cơ chế tập trung và cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước như hiện nay.Sự phát triển của nghành chè chiếm vai trò khá quan trọng. Trong những năm gần đây, trong bối cảnh hội nhập kinh tế và tự do hoá thương mại, ngành chè Việt Nam đã có những bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

  doc15p dinhthao00 14-06-2011 60 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: các biện pháp tăng cường xuất khẩu chè vào thị trường nga', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p nhanma1311 28-12-2012 40 9   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế chương 1 trình bày các nội dung về đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu chính sách thương mại quốc tế như: Một số khái niệm liên quan tới ngoại thương, ngoại thương và chính sách ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf3p namthangtinhlang_00 30-10-2015 32 4   Download

 • Đề tài Chính sách huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương trong thời kỳ suy thoái kinh tế nghiên cứu các vấn đề lý thuyết về chính sách huy động vốn của ngân hàng thương mại trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Nghiên cứu thực trạng chính sách huy động vốn tại ngân hàng VCB. Đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn đối với ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng VCB nói riêng trong thời kỳ suy thoái hiện nay.

  pdf99p next_12 17-04-2014 125 44   Download

 • Câu 1: Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính NN. SAI. Khoản 2 điều 8 Luật ngân sách năm 2002 quy định nguồn vốn vay nợ trong và ngoài nước không sử dụng cho tiêu dùng, chỉ sử dụng vào mục đích phát triển và đảm bảo bố trí ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn.

  doc17p 2754000375 16-08-2011 817 365   Download

 • Chính sách KTĐN là hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc cùng với các công cụ biện pháp do nhà nước xây dựng và thực hiện để điều chỉnh các hoạt động KTĐN của 1 quốc gia trong một thời kỳ nhất định nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội.

  doc22p tuanctbg 06-06-2011 552 192   Download

 • 40 năm tăng trưởng như vũ bão sau chiến tranh đã đưa nền kinh tế Nhật Bản lên ngang hàng với các cường quốc phát triển trên thế giới. Bên cạnh các nguyên nhân như tận dụng thời gian cả thế giới đắm mình trong chiến tranh lạnh để phát triển, sử dụng viện trợ phát triển sau Chiến tranh thế giới II từ Mỹ..

  pdf14p chaen_12 10-12-2013 49 15   Download

 • Chi thị của Ban thường vụ TƯ về Toàn dân kháng chiến 22/12/1946: mục tiêu: giành quyền độc lập, bảo toàn lãnh thổ, thống nhất Trung, Nam, Bắc; chính sách: Đoàn kết với hai dân tộc Lao và Campuchia, với nhân dân Pháp, chống thực dân Pháp phản động, đoàn kết với các nước châu Á và các dân tộc bị áp bức, các dân tộc yêu chuộng hoà bình, dân chủ trên thế giới.

  ppt36p quynhanhct38hdav 14-11-2012 34 5   Download

 • Chương này đề cập tới các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển ngoại thương với 3 nội dung như sau: Chiến lược và chiến lược phát triển KT-XH, 4 mô hình chiến lược phát triển của UNIDO; chiến lược phát triển KT-XH và chiến lược phát triển ngoại thương của Việt Nam; những quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động ngoại thương nước ta hiện nay.

  pdf7p namthangtinhlang_00 30-10-2015 14 2   Download

 • Nhằm thực hiện mục tiêu: Tạo thuận lợi cho thương mại, phát triển đầu tư trong nước, nước ngoài và phát triển du lịch, bảo vệ cộng đồng, an ninh quốc gia, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết của Tổ chức thương mại thế giới, trong đó có mục tiêu tạo thuận lợi và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được chính phủ ta hết sức quan tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf31p thiuyen3 16-08-2011 377 201   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm nghiên cứu tình hình thu hút FDI của Singapore nhằm rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf97p pink_12 28-05-2014 236 117   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế nêu các phương pháp phân tích kinh tế vi mô, vĩ mô để phân tích các chính sách ngoại thương.

  pdf121p slow_12 27-06-2014 234 100   Download

 • Các quốc gia thường đánh thuế vào pháp nhân (legal entity) có liên quan. Nếu một công ty đa quốc gia tạo lập một thực thể có tư cách pháp nhân độc lập ở nước ngoài, thực thể này gọi là foreign subsidiary. [The foreign subsidiary is a separate legal entity from the parent]. Nếu một công ty đa quốc gia kinh doanh trực tiếp ở nước ngoài không thông qua pháp nhân, thì các hoạt động đó gọi là branch. [A branch is part of the same entity as the parent]....

  ppt40p giangacd 23-06-2010 233 93   Download

 • Nền kinh tế NB lúc đầu cũng chỉ là một nền nông nghiệp chủ yếu dựa vào việc sản xuất các mặt hàng có hàm lượng lao động cao. NB đã phát huy sức mạnh truyền thống là một nước chuyên chế biến XK các sản phẩm bằng nguyên liệu NK từ nước ngoài, đã được hình thành từ trước chiến tranh nhằm nhanh chóng mở rộng sản xuất và tăng cường XK.

  doc9p tuanctbg 22-05-2011 257 77   Download

 • ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ 1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế: a. Tiền học phí b. Thuế c. Tiền gửi thanh toán 2. Tiền pháp định là: a. Séc b. Không thể chuyển đổi sang kim loại quý hiếm c. Thẻ tín dụng d. Tiền xu 3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải: a. Do chính phủ sản xuất ra b. Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện thanh toán c. Được đảm...

  pdf8p oobye123456 05-08-2012 265 69   Download

 • Yêu cầu đặt ra hiện nay và những năm tới trong công tác đối ngoại là tiếp tục đổi mới tư duy, quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ do Đại hội X của Đảng đề ra; tăng cường tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động đối ngoại, phối hợp chặt chẽ đối ngoại với các lĩnh vực khác để tạo ra sức mạnh tổng hợp, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước....

  doc17p cvbn123 15-10-2011 95 44   Download

 • Thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế và chính sách mở cửa nền kinh tế do Đại hội VI đề ra, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc trên cơ sở 16 chữ vàng.

  pdf10p susu10 10-08-2011 64 22   Download

 • Ngày nay, quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang là xu thế chung của nhân loại, không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh được.Trong bối cảnh đó, thương mại quốc tế là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới , phát huy những lợi thế so sánh của trong nước

  pdf73p kimku11 25-10-2011 53 15   Download

 • Đề tài cấp bộ "Hoạt động đối ngoại của một số tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc từ năm 1991 đến nay" nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng hoạt động đối ngoại của một số tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc từ sau khi bình thường hóa quan hệ hai nước; tổng kết những bài học kinh nghiệm thực tiễn bổ ích về hoạt động đối ngoại của một số tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc làm cơ sở để khẳng định đường lối, phương châm đúng ...

  pdf114p hoa_hong91 20-05-2014 47 15   Download

Đồng bộ tài khoản