Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Doanh nghiêp phải hoạch toán

Xem 1-20 trên 391 kết quả Doanh nghiêp phải hoạch toán
 • Giáo trình mô đun "Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh" giúp người học có khả năng khái quát những công việc cần phải làm như tìm hiểu thị trường lâm sản; lên kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch tài chính cũng như dự toán số vốn cần có để thực hiện công việc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp quy mô nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc79p yenkhi 20-07-2022 71 2   Download

 • Bài viết cho thấy: Việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp để tiền lương thực sự phát huy được vai trò khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong cơ chế thị trường. Để làm được điều đó thì công tác hoạch toán kế toán tiền lương cần phải được chú trọng.

  pdf6p vizhangyiming 22-12-2021 52 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Viễn thông Truyền hình ACOM để đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Viễn thông Truyền hình ACOM, phân tích sự cần thiết khách quan phải tổ chức hạch toán kế toán trong cơ chế nói chung và tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.

  pdf112p closefriend01 01-10-2021 27 3   Download

 • Nội dung bài viết trình bày chuẩn mực kế toán (CMKT) khi được ban hành đòi hỏi phải phù hợp với khuôn khổ thể chế của mỗi quốc gia. Vì vậy để đáp ứng xu hướng các quốc gia cùng sử dụng chung bộ chuẩn mực, các quốc gia sẽ phải thay đổi thực sự hệ thống kinh tế của mình và Việt Nam cũng không phải trường hợp ngoại lệ khi muốn theo xu hướng này.

  pdf15p sotritu 30-08-2021 20 4   Download

 • Đề tài "Kế toán nợ phải trả tại công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh" nhằm cung cấp những thông tin xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, xác thực. Với việc chuyển biến của đất nước theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã tạo ra sự canh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp và sự tồn tại Nợ - Có trong kinh doanh là điều tất yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p thewizardofoz 29-08-2021 31 0   Download

 • "Sổ tay Hướng dẫn biểu quyết" giúp người đọc nhận thức rõ hơn và nắm bắt vấn đề nhanh hơn trong quá trình nghiên cứu các tài liệu của doanh nghiệp phục vụ việc ra quyết định biểu quyết. Tăng tính chuyên nghiệp của người đại diện. Ý kiến biểu quyết (hoặc đề xuất với SCIC có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề phải báo cáo SCIC) phù hợp với lợi ích của SCIC theo nguyên tắc an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng giá trị doanh nghiệp.

  pdf48p nguathienthan12 23-05-2021 14 2   Download

 • Chương này giới thiệu về nội dung giảng dạy của học phần. Nội dung học phần gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức: Lập kế hoạch kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán tài sản, kiểm toán nợ phải trả, kiểm toán nguồn vốn, kiểm toán chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh, lập báo cáo kiểm toán.

  pdf7p lovebychance02 04-05-2021 19 0   Download

 • Đối với các công ty sản xuất thì vị trí của hoạt động quản lý sản xuất là một vị trí rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công ty. Rất nhiều người đã lựa chọn tìm việc làm quản lý để làm mục tiêu nghề nghiệp cho mình. Nhưng liệu bạn đã nắm rõ về vị trí này cần phải chịu trách nhiệm cho những công việc gì trong doanh nghiệp. Tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây nhé.

  doc9p zewujun 13-05-2020 137 15   Download

 • Đây là một phương pháp dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn và đơn giản. Khi áp dụng phương pháp này đòi hỏi người thực hiện phải hiểu đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (quy trình sản xuất, tính chất của sản phẩm, tính thời vụ...) và phải hiểu tính quy luật của mối quan hệ giữa doanh thu với tài sản, tiền vốn, phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Tài liệu dùng để dự báo bao gồm: các báo cáo tài chính kỳ trước và dự kiến doanh thu của kỳ kế hoạch.

  doc4p lanxichen 28-04-2020 98 4   Download

 • Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có một bộ máy hệ tống toàn diện. Trong đó, vai trò quan trọng không thể không kể đến đó chính là bộ phận tài chính – kế toán. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể đặt ra một kế hoạch tài chính hiệu quả. Và tăng cường hiệu suất cho lực lượng nhân viên tài chính kế toán đang là một trong những bài toán nan giải của các doanh nghiệp. Do vậy mà doanh nghiệp cần phải biết cách hoạch định tài chính hiệu quả.

  doc3p lanxichen 28-04-2020 36 2   Download

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) trong kinh tế học là việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động tài chính ví dụ như: mua sắm, sử dụng các quỹ tài chính của doanh nghiệp vào các hoạt động cần thiết. Quản trị tài chính doanh nghiệp từ xưa đã gắn bó liền với tài chính kế toán. Nó được thể hiện trong việc quản lý các báo cáo tài chính. Việc quản trị tài chính trong doanh nghiệp cần phải áp dụng các nguyên tắc quản lý chung cho các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

  doc6p lanxichen 20-04-2020 107 4   Download

 • Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản thu, phải trả. Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính bao gồm các hoạt động làm cho luồng tiền tệ của công ty phù hợp trực tiếp với các kế hoạch.

  doc6p lanxichen 20-04-2020 71 2   Download

 • Hội nhập càng sâu rộng, luật chơi càng thay đổi, các doanh nghiệp càng phải chú trọng vào việc hoạch định tài chính doanh nghiệp để chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực; từ đó kịp thời nắm bắt cơ hội và tạo đà phát triển. Để làm được điều này không nhất thiết phải đến từ những kế hoạch lớn lao, mà bắt nguồn từ công tác thực hiện đầy đủ và đồng bộ các nghiệp vụ kế toán đơn giản như quản lý nguồn thu, nguồn chi; kiểm soát công nợ đến quản lý tồn kho, tài sản cố định,...

  doc9p lanxichen 20-04-2020 77 2   Download

 • Phần 1 của ebook bao gồm các nội dung: kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; tại sao cần phải kiểm toán sở hữu trí tuệ; ai quản lý việc kiểm toán sở hữu trí tuệ; công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; kế hoạch, chiến lược và chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dữ liệu và công thức chung; các lĩnh vực mục tiêu có lợi thế cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực; chính sách và việc sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); pháp luật và các chương trình thúc đẩy đổi mới và sáng tạo...

  pdf101p kequaidan3 02-03-2020 32 4   Download

 • Để lập kế hoạch bán hàng đúng đắn, khoa học và thực tế doanh nghiệp cần phải dựa vào những tiêu thức nhất định có liên quan đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là việc xác định các căn cứ và dựa vào đó để tiến hành lập kế hoạch cho phù hợp. Doanh nghiệp cần dựa vào các căn cứ được đề cập trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc23p lanwangji 21-01-2020 54 4   Download

 • Luận án cũng đã giải thích rõ bản chất đầy đủ nhất của kiểm soát nội bộ trong một doanh nghiệp theo khuôn mẫu của Coso, đồng thời từ kết quả nghiên cứu cho thấy việc cần thiết phải xây dựng một quy định về việc trình bày và duy trì kiểm soát nội bộ bắt buộc đối với các doanh nghiệp hiện nay.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 27 1   Download

 • Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa là công việc hết sức quan trọng và mất nhiều thời gian trong cả kế hoạch cổ phần hóa, quyết định đến sự thành công khi chuyển DNNN sang công ty cổ phần, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đối tượng cổ phần hóa là các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và đang được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhiều diện tích đất càng phải đòi hỏi việc xác định giá trị doanh nghiệp phải được xác định chính xác, công khai, minh bạch và rõ ràng.

  pdf7p vicross2711 26-06-2019 41 7   Download

 • Đề tài đi sâu vào việc nghiên cứu quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát thực hiện. Khoản phải thu khách hàng là tài sản của doanh nghiệp bị chiếm dụng, phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, mua bán chịu của doanh nghiệp. khoản mục này luôn tiềm ẩn những rủi ro trong quá trình ghi nhận, thu hồi, lập dự phòng các khoản phải thu.

  pdf122p thangnamvoiva26 21-10-2016 91 8   Download

 • Đề tài phân tích nội dung một bản kế hoạch; quan trọng hơn nữa là lập một bản kế hoạch tác nghiệp, do đó sẽ phải vận dụng quy trình lập kế hoạch tác nghiệp như sau: Phân tích các yếu tố quyết định kế hoạch; xác định các mục tiêu/chỉ tiêu; xác định các hoạt động phải thực hiện; nhóm các hoạt động theo nhóm nhiệm vụ; tính toán nguồn lực;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc18p anhhaianh93 11-03-2017 652 67   Download

 • Thông qua việc tuyển chọn những giáo án bài Thực hành - Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp, có trong bộ sưu tập sẽ là tư liệu giúp các bạn áp dụng tốt nội dung bài học vào thực tế. Ngoài những kiến thức lý thuyết căn bản học sinh cần phải nắm khi ở lớp, các bạn còn phải biết cách áp dụng nó vào thực tế, xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của giá đình và doanh nghiệp. Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ.

  doc5p cndinhtinhoang 25-03-2014 855 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1332 lượt tải
320 tài liệu
1141 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Doanh nghiêp phải hoạch toán
p_strCode=doanhnghiepphaihoachtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2