intTypePromotion=1
ADSENSE

Đơn chất và hợp chất Phân tử

Xem 1-20 trên 502 kết quả Đơn chất và hợp chất Phân tử
 • Bài giảng Đơn chất và hợp chất - Phân tử giúp học sinh hiểu được đơn chất, hợp chất là gì. HS phân biệt được đơn chất kim loại và phi kim. HS biết trong một mẫu chất thì các nguyên tử không tách rời mà liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền sát nhau.

  ppt36p nguyennam_21 10-03-2014 405 39   Download

 • Thông qua bài giảng Bài luyện tập 1 giáo viên giúp học sinh hệ thống hoá kiến thúc về các khái niệm cơ bản Chất - đơn chất và hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hoá học và phân tử. Củng cố phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất và nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

  ppt14p phanan_80 27-03-2014 78 15   Download

 • Hiểu được khái niệm đơn chất, hợp chất. - Phân biệt được kim loại và phi kim. - Biết được trong một mẫu chất ( cả đơn chất và hợp chất ) ngtử không tách rời mà đều coa liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền nhau. 2/- Rèn luyện khả năng phân biệt được các loại chất. - HS rèn luyện cách viết kí hiệu của các ngtố hoá học.

  pdf7p siemens1209 20-11-2010 73 3   Download

 • Chọn lọc một số bài giảng về dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, mô tả đầy đủ các đặc điểm cơ bản của các dạng vi sinh vật. Thông qua bài giảng, các em sẽ biết được vi sinh vật là sinh vật có kích thước nhỏ bé, gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau, là những cơ thể đơn bào hay tập hợp đơn bào, có khả năng sinh trưởng và phát triển cực kỳ nhanh. Bên cạnh đó, các em cũng biết được các dạng môi trường sống cơ bản của vi sinh vật cùng các dạng dinh dưỡng chủ yếu, quá trình hô hấp và lên men diễn ra như thế nào.

  ppt29p dungnt187 27-12-2013 401 65   Download

 • Bài Đơn chất và hợp chất - Phân tử là tài liệu tham khảo giúp học sinh biết được đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học, hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên. Phân biệt được đơn chất kim loại và đơn chất phi kim.

  doc9p phanan_80 27-03-2014 307 12   Download

 • Qua bài Đơn chất và hợp chất - Phân tử giúp học sinh hiểu được đơn chất, hợp chất là gì. HS phân biệt được đơn chất kim loại và phi kim. HS biết trong một mẫu chất thì các nguyên tử không tách rời mà liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền sát nhau.

  doc9p nguyennam_21 10-03-2014 277 8   Download

 • Tài liệu "Giải bài tập Đơn chất và hợp chất – Phân tử SGK Hóa 8" có kết cấu nội dung 2 phần, phần tóm tắt lý thuyết và phần hướng dẫn giải bài tập trang 25 SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh nắm vững lại kiến thức đã học và biết cách giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf6p myhang_0594 29-12-2016 88 3   Download

 • Hiểu được phân tử là hạt gồm một số nguyên tử lien kết với nhau và thể hiện tính chất hoá học của chất . Các phân tử của cùng một chất thì đồng nhất với nhau . Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đvC. - Biết cách xác định phân tử khối . Biết được một chất có thể ở 3 trạng thái .Ở thể hơi các hạt hợp thành rất xa nhau . 2/ Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng tính toán - Biết sử dụng hình vẽ , thông...

  pdf5p siemens1209 20-11-2010 46 2   Download

 • Bài giảng "Chương 2: Hydro và các nguyên tố nhóm I" trình bày các nội dung: Hydro và hợp chất của nó (đặc tính của nguyên tử Hydro, đơn chất, hợp chất của Hydro), các nguyên tố phân nhóm IA (đặc điểm nguyên tử các nguyên tố nhóm IA, đơn chất của các nguyên tố nhóm IA,...), các nguyên tố phân nhóm phụ IB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 211 37   Download

 • 1) Kiến thức: - Hiểu được đơn chất: tạo nên từ một nguyên tố hoá học; hợp chất: tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên - Phân biệt được đơn chất kim loại và phi kim - Biết được trong một mẫu chất các nguyên tử không tách rời mà liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền nhau 2) Kỹ năng: Biết sử dụng thông tin, tư liệu để phân tích, tổng hợp giải thích vấn đề. Sử dụng ngôn ngữ hoá học chính xác 3) Thái độ: tạo hứng thú học tập ...

  pdf4p siemens1209 20-11-2010 237 9   Download

 • 1) Kiến thức: - Hiểu được phân tử là hạt gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất. Các phân tử của một chất thì đồng nhất với nhau. Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đvC - Biết cách xác định phân tử khối - Biết được một chất có thể ở 3 trạng thái. Ở thể hơi, các hạt hợp thành rất xa nhau 2) Kỹ năng: - Rèn kỹ năng tính toán - Biết sử dụng hình vẽ, thông tin...

  pdf4p siemens1209 20-11-2010 119 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án hóa hoc 8: đơn chất và hợp chất- phân tử (tiết 2)', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 261 8   Download

 • Đơn chât là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Ví dụ đơn chât đồng, hiđrô, ôxi, sắt, nhôm… -Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.VD: muối, đường, axit clohiđric, nước…

  ppt11p donna_12345 05-01-2012 91 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử môn hóa học: đơn chất và hợp chất phân tử_2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt17p donna_12345 05-01-2012 97 5   Download

 • .Kiến thức: Học sinh hiểu được: - Đơn chất là những chất tạo nên từ một NTHH, hợp chất lsf những chất tạo nên từ 2 NTHH trở lên. - Phân biệt được đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. - Biết được trong một chất ( Đơn chất và hợp chất) các ngưyên tử không tách rời mà có liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền sát nhau. - Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số NT liên kết với nhau và mang đầy đủ tính chất hóa học của chất. -...

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 109 4   Download

 • Học sinh hiểu được: - Đơn chất là những chất tạo nên từ một NTHH, hợp chất lsf những chất tạo nên từ 2 NTHH trở lên. - Phân biệt được đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. - Biết được trong một chất ( Đơn chất và hợp chất) các ngưyên tử không tách rời mà có liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền sát nhau. - Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số NT liên kết với nhau và mang đầy đủ tính chất hóa học của chất. - biết cách...

  pdf8p paradise2 09-12-2011 102 4   Download

 • Các hạt nano chấm lượng tử CdSe được chế tạo bởi phương pháp hóa ướt trong môi trường nước sử dụng hợp chất citrate làm chất hoạt động bề mặt. Các chấm lượng tử chế tạo được khá đơn phân tán trong nước, với kích thước dao động tử 3.5 đến 10 nm với cường độ phát huỳnh quang mạnh. Các chấm lượng tử này có độ bền quang cao, độ chói tốt và khá ổn định trong các môi trường pH khác nhau. Tính chất quang của các chấm lượng tử được khảo sát trong nhiều điều kiện khác nhau.

  pdf7p doctorstrange1 21-06-2018 39 1   Download

 • Tài liệu tóm tắt lý thuyết đơn chất và hợp chất – phân tử kèm theo hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 25 SGK Hóa 8 nhằm cung cấp những kiến thức trọng mà học sinh cần nắm để vận dụng giải bài tập. Tài liệu còn chia sẻ cách giải 8 bài tập về đơn chất và hợp chất – phân tử trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf6p myhang_0594 09-12-2016 139 0   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm cải thiện độ tan trong nước của flurbiprofen bằng cách sử dụng β-cyclodextrin (β-CD) để tạo phức hợp bao phân tử. Căn cứ vào ảnh hưởng của β-CD đến độ tan của flurbiprofen đã xác định được tỷ lệ mol tạo phức giữa hai chất này là 1:1. Qua khảo sát đã lựa chọn được phương pháp điều chế phức hợp flurbiprofen/β-CD với nhiều ưu điểm như khả năng tạo phức cao, hiệu suất thu sản phẩm tốt, quy trình đơn giản, thân thiện với môi trường.

  pdf9p kequaidan8 02-11-2020 2 0   Download

 • Dạng 4: Tìm tên nguyên tố X, KHHH khi biết PTK Một hợp chất gồm 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần. a/ Tính phân tử khối hợp chất. b/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH Hướng dẫn Phân tử hidro (2H) = PTK = 2 . 1 = 2 Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần = PTK của hợp chất: 2.22 = 44 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử O = hợp chất (1X; 2O) = PTK = X + 2.16 = X + 32...

  doc12p huyenthoai273 26-02-2013 642 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đơn chất và hợp chất Phân tử
p_strCode=donchatvahopchatphantu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2