Dự báo nhu cầu sản phẩm

Xem 1-20 trên 393 kết quả Dự báo nhu cầu sản phẩm
 • Dự báo nhu cầu sản phẩm là dự báo những vấn đề xảy ra trong tương lai dựa vào những số liệu hiện tại, xu hướng.Dự báo dựa trên đối tượng khảo sát càng rộng, càng đa dạng thì càng có nhiều khả năng cho kết quả chính xác hơn.Độ chính xác của dự báo tỉ lệ nghịch với khoảng thời gian dự báo.

  doc64p hovanminh220556 06-06-2009 2960 1353   Download

 • Dự báo là dự tính và báo trước các sự việc sẽ diễn ra trong tương lai một cách có cơ sở. Dự báo nhu cầu sản phẩm là việc đánh giá nhu cầu tương lai của các sản phẩm, dịch vụ. Dự báo nhu cầu thường được gọi là dự báo bán hàng.

  ppt49p home_12 12-08-2013 180 42   Download

 • Dự báo nhu cầu : Dự kiến, đánh giá nhu cầu trong tương lai của các sản phẩm, giúp Dn xác định được chủng loại, số lượng sản phẩm cần sản xuất và hoạchự báo nhu cầu : Dự kiến, đánh giá nhu cầu trong tương lai của các sản phẩm, giúp Dn xác định được chủng loại, số lượng sản phẩm cần sản xuất và hoạch

  pdf21p insert_12 17-08-2013 126 26   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất Chương 2: Dự báo nhu cầu nhằm trình bày về khái niệm - ý nghĩa của công tác dự báo nhu cầu, ý nghĩa của dự báo nhu cầu, các loại dự báo theo thời gian của dự báo, theo lĩnh vực dự báo, các loại và lĩnh vực dự báo.

  pdf70p thick_12 14-07-2014 93 20   Download

 • Giáo trình "Quản trị sản xuất và tác nghiệp" có cấu trúc gồm 12 chương được biên soạn dựa trên bài giảng bộ môn quản trị sản xuất cùng các tài liệu về quản trị sản xuất và điều hành.

  pdf63p tsmttc_004 20-06-2015 451 243   Download

 • Nội dung cơ bản trong chương 2 Dự báo nhu cầu sản phẩm thuộc bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp trình bày khái niệm, phân loại của dự báo nhu cầu sản phẩm, các nhân tố tác động đến dự báo nhu cầu sản phẩm. Dự báo là khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

  ppt40p idol_12 05-05-2014 109 54   Download

 • Mục tiêu chương 2 Dự báo nhu cầu sản phẩm & dịch vụ thuộc bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ nhằm giới thiệu về các nội dung: khái niệm dự báo, vai trò của dự báo trong sản xuất kinh doanh, các loại dự báo, trình tự thực hiện dự báo, phương pháp dự báo.

  pdf17p thick_12 11-07-2014 66 15   Download

 • Nội dung của chương 2 Dự báo nhu cầu sản phẩm nằm trong bài giảng Kinh tế đầu tư nhằm trình bày về khái niệm và phân loại dự báo nhu cầu sản phẩm, các nhân tố tác động đến dự báo nhu cầu phát triển như nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan.

  pdf40p red_12 15-05-2014 44 5   Download

 • Chương 2 - Dự báo nhu cầu sản phẩm. Nội dung chính của chương này gồm: Một số khái niệm cơ bản, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, sai số của dự báo, sử dụng kết quả dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p tangtuy19 22-07-2016 10 2   Download

 • Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về dự báo nhu cầu sản phẩm. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời tham khảo.

  pdf39p deja_vu1 07-02-2018 2 0   Download

 • Chương II: Dự báo nhu cầu sản phẩm dịch vụ Dự báo là khoa hoc - nghệ thuật tiên đoán trước hiện tượng trong tương lai

  ppt45p chocolate_ice 21-07-2010 224 112   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo nhu cầu sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p tengteng9 08-12-2011 90 23   Download

 • Mục tiêu chương 3 Dự báo nhu cầu thuộc bài giảng Quản trị sản xuất trình bày về khái niệm các chiến lược hoạch định tổng hợp, các chiến lược hoạch định tổng hợp, ưu điểm các chiến lược hoạch định tổng hợp, phương pháp dự báo khoa học, khả năng sản xuất.

  pdf76p thick_12 14-07-2014 74 21   Download

 • Dự báo là khoa học và nghệ thuật tiên đoán những việc sẽ xảy ra trong tương lai, ngoài ra còn có các dự báo như dự báo kinh tế: do các cơ quan nghiên cứu, cơ quan dịch vụ thông tin, các bộ phận tư vấn kinh tế của Nhà Nước thực hiện...

  pdf40p banhtalong 14-07-2010 328 169   Download

 • Những phương pháp dự báo mà chúng ta có thể áp dụng phụ thuộc hiển nhiên vào giai đoạn hiện tại của sản phẩm mà chúng ta nghiên cứu. Giai đoạn khởi đầu : Trong giai đoạn này, việc buôn bán thường ít. Điều này có thể một phần là do nhu cầu thấp, nhất là đối với những sản phẩm cũng có thể là do sự cố ý giới hạn mức sản xuất.

  doc26p khatvong20072001 29-07-2010 316 162   Download

 • 113 Trước tiên ta lập bảng tính, cột sản xuất được tính toán bằng cách là lấy số ngày sản xuất thực tế ở mỗi tháng nhân với lượng trung bình sản xuất mỗi ngày là 50 sản phẩm. Kết quả bảng tính như sau. Tháng Nhu cầu Sản xuất Tồn đầu kỳ Phát sinh 1 1.200 1.250 + 50 2 900 1.000 50 +100 3 1.000 1.050 150 + 50 4 1.200 1.100 100 -100 5 1.200 1.300 100 +100 6 1.500 1.300 200 -200 Tổng 7.000 7.000 Tồn kho cuối kỳ = Tồn kho đầu kỳ + Sản xuất −...

  pdf16p iiduongii3 05-04-2011 268 161   Download

 • Theo quan niệm phổ biến trên thế giới thì sản xuất được hiểu là quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Ở nước ta lâu nay có một số người thường cho rằng chỉ có những doanh nghiệp chế tạo, sản xuất các sản phẩm vật chất có hình thái cụ thể như xi măng, tủ lạnh,... mới gọi là các đơn vị sản xuất. Những đơn vị khác không sản xuất các sản phẩm vật chất đều xếp vào loại các đơn vị phi sản xuất.

  pdf157p motorola_12 01-06-2013 120 73   Download

 • Giới thiệu Dự trữ là việc lưu giữ những hàng hoá hay nguyên liệu trong kho của chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh người ta cần xem xét thận trong yếu tố chi phí dự trữ nhằm đảm bảo cạnh tranh trong kinh doanh. Hệ thống sản xuất “đúng thời điểm” hay còn gọi là “không kho” (JIT- Just in time) được hình thành xuất phát từ quan điểm như vậy....

  pdf21p yeumala 07-04-2012 48 14   Download

 • Đề tài tập trung phân tích các lý luận về cầu, phân tích và dự báo cầu, thực trạng phát triển, cách thức triển khai dự án dự báo và ước lượng cầu và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm sữa bột trẻ em nội so với sữa ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p vuongtuancanh 07-06-2017 9 6   Download

 • 3.2 Dự báo dài hạn. Dự báo dài hạn là ước lượng tương lai trong thời gian dài, thường hơn một năm. Dự báo dài hạn rất cần thiết trong quản trị sản xuất để trợ giúp các quyết định chiến lược về hoạch định sản phẩm, quy trình công nghệ và các phương tiện

  pdf16p iiduongii3 05-04-2011 549 324   Download

Đồng bộ tài khoản